De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een ‘Huis van het Kind’ voor Oostende
Groen! Oostende Collins Nweke sociaal beleid Lokaal Sociaal Beleidsplan kinderarmoede Sociaal Huis OCMW -

Een ‘Huis van het Kind’ voor Oostende

donderdag 6 oktober 2011 13:47
Spread the love

Investeren in kinderen is een investering in de samenleving. Oostende probeert dit te doen door  verschillende projecten en acties. Maar die zijn niet goed op elkaar afgestemd. Daarom missen ze duidelijk hun impact, zoals de cijfers ons aantonen. De oprichting van een “Huis van het Kind” zal de muren tussen de dienstverleners slopen. Pas daarna wordt efficiënt zorg gedragen voor de Oostendse kinderen.

Volgens de Kansarmoedeatlas West-Vlaanderen 2011 is één op de vier West-Vlamingen wonende in een kansarme buurt, in Oostende gedomicilieerd (25,8%). Voor Kortrijk is dit 13,2 procent, Brugge 11 procent en Roeselare 4 procent. Hetzelfde rapport stelt dat in West-Vlaanderen 9,44% van de bevolking in een kansarme buurt woont.  Met 40,72 procent is Oostende echter de grote “uitschieter”.  Over kinderen weet de Kansarmoedeatlas ons te vertellen dat van alle West-Vlaamse leerlingen in het lager onderwijs 14,62 procent minstens één jaar schoolse vertraging heeft. Met 29,22 procent van alle leerlingen is Oostende weer één van de koplopers. Globaal genomen zien we dat kinderen de grootste slachoffers zijn van armoede in Oostende. Collins Nweke: “dit betekent dat Oostende het Vlaamse streefdoel om tegen 2020 het aantal  geboorten in kansarme gezinnen te verminderen tot 3,8 procent niet zal halen. Deze cijfers moeten het lokaal beleid tot drastische actie aanzetten. Groen! trekt dus  aan de alarmbel”

Als we de noden en behoeften van onze kinderen niet goed aanpakken, zal dit in de toekomst leiden tot minder sociaal welzijn, onveiligheid en zwakkere economische prestaties. Want een kind tussen 0 en 3 jaar die achterstand oploopt, kan die achterstand later moeilijk inhalen.

Een langetermijn visie is nodig; een visie die de muren sloopt en kansen creëert voor alle kinderen. Je voorkomt of bestrijdt op die manier ook kinderarmoede. Groen! is voor het oprichten van een ‘Huis van het Kind’. De vele diensten rond opvoedingsondersteuning, gezondheidsvoorzieningen, kinderopvang of leerlingenbemiddeling zouden het best verenigd worden in dit Huis. Het Sociaal Huis moet hierin voortrekker zijn.

Het Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 – 2014 nam terecht als strategische doelstelling het garanderen van opvoedings-, onderwijs- en opleidingskansen voor alle burgers. Bovenstaande cijfers tonen zeer duidelijk  aan dat men nog veraf van deze doelstelling staat. Bijsturen van het beleid is onontbeerlijk.

Met het thema ‘armoede, een zaak van ons allen’ pakt het Sociaal Huis en Stad Oostende in het najaar uit met de evaluatie van het Lokaal Sociaal Beleid. In dit kader wil Groen! constructief meewerken aan een betere toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Hierbij rekenen wij op steun over de partijgrenzen heen.
 

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!