De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Editoriaal 27 oktober 2010
Tijdingen, Editoriaal 27 oktober 2010 -

Editoriaal 27 oktober 2010

vrijdag 29 oktober 2010 06:34
Spread the love

We weten het allemaal: ze zullen het moeten samen doen en overeenkomen. Wij weten het en zij, de politici, weten het ook. Er gaapt echter een kloof tussen de bevolking en – hun –  politici.
Dat de N-VA in Vlaanderen zoveel kiezers telt, komt omdat de Vlaamse verzuchtingen en rechten zovele jaren door het politieke Belgische establishment veronachtzaamd geweest zijn.
Dat de PS in Wallonië zo sterk staat, is te wijten aan de sterke uitbouw van het socialistisch apparaat in Wallonië en de neoliberale opstelling van de MR.
Brussel is echter een andere zaak. De Franstalige coryfeeën hebben zich in Brussel geconcentreerd. En nog steeds wil men in Brussel de Vlaamse gelijkberechtiging niet erkennen; men brengt zelfs de inwijkelingen daarvoor in stelling.
De N-VA zal toch moeten echt rekening houden met de sterk gesyndicaliseerde grote groep werknemers en de meer sociaal voelende intellectuelen.
Het ABVV met aan kop de BBTK wil een ‘cordon sanitaire’ tegen de N-VA. Dat zal niet echt pakken…
We weten dat de meerderheid van de Vlamingen niet voor de onafhankelijkheid van Vlaanderen is. En dat de meerderheid van de Franstaligen in Brussel niets wil weten van de ‘Bruxel-Wallonie’.
De meerderheid van de bevolking wil een goedwerkende democratische regering. En iedereen vreest de 22 miljard euro besparingen.
Geen mens wenst een VBO-België of een Voka- annex Unizo-Vlaanderen.
Vóór Kerstmis moet er een regering komen met een stevige sociale poot.
Het Hof en haar raadgevers hebben een strategische fout gemaakt met het aanstellen van Vande Lanotte zonder ruggespraak met de N-VA.
    
Uw Tijdingen / Stefaan Lievens

 

take down
the paywall
steun ons nu!