De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Economische relaties met Rusland kunnen vrede brengen.

dinsdag 8 november 2022 21:14
Spread the love

 

Oorlog draait altijd om economie en macht. Men sleept er godsdienst nationalisme cultuur en taal bij een draagvlak bij de bevolking te creëren.

Na de twee wereldoorlog besliste men om een economische eenheid binnen West Europa te maken .

Dat begon met de EGKS later de EEG en nu de Europese gemeenschap.

Dit leidde er toe dat de gezworen vijanden Duitsland en Frankrijk geen enkele reden  meer hadden om oorlog te voeren. Die gezamenlijke economische constructie was “winstgevend “ voor beiden.

De winnaars van de oorlog namen de verliezers mee in hun verhaal.

Met de inval in Ukraine heeft Rusland de internationale rechtsregels geschonden. Bij de val van de muur heeft het Westen zich superieur en onaantastbaar getoond . De gevolgen zijn tastbaar.

Het is niet omdat het na de val van de muur fout ging dat we ons niet kunnen herstellen.

Als we de  vrede willen moeten we ervoor zorgen dat Ukraine Wit Rusland en Rusland onze belangrijke handelspartners worden.

Hiervoor is diplomatiek overleg nodig.

Elke oorlog eindigt na overle,g laat onze Europese leiders daar aan beginnen , ook al ziet de VS dit met lede ogen aan, want zij verliezen macht over Europa.

Moskou ligt op minder dan 1000 km van onze buitengrenzen Washington veel verder.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!