De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ecologisten en socialisten (communisten) moeten elkaar vinden

Ecologisten en socialisten (communisten) moeten elkaar vinden

maandag 27 januari 2014 21:52
Spread the love

Top op vandaag denkt men dat ecologie en arbeidersbelangen twee verschillende werelden zijn.

Niks is minder waar. De economische groei wordt enkel uitgedrukt in centen of deze groei maatschappelijk een meerwaarde heeft wordt nooit in vraag gesteld.

Hier enkele bedenkingen:

Een  olietanker die lek is in onze Noordzee zorgt voor de bestrijding van de ontstane olievlek voor een enorme economische activiteit om het onheil te bestrijden. Het resultaat is een forse stijging van ons bbp !!

Dus met de definitie van ons B.B.P. is er al iets fundamenteel verkeerd.

We hebben een groei nodig van ongeveer 2 % om onze werkgelegenheid op peil te houden. Men staat er niet bij stil dat economische groei uitgedrukt in harde centen nefast is voor het milieu. Want groei is enkel mogelijk door meer gebruik van de eindige grondstoffenvoorraad van deze wereld. Wordt het geen hoog tijd dat socialisten en ecologisten mekaar vinden in deze problematiek en samen gaan voor herverdelen i.p.v. voor groei?

take down
the paywall
steun ons nu!