De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ecologie en jacht

Ecologie en jacht

zondag 31 juli 2011 18:06
Spread the love

Voor sommigen een onmogelijke combinatie.  In Canada, waar iedereen een woudloper of een jager onder zijn voorouders telt, een doodgewoon gegeven.  Ik ben als jager een praktiserend ecologist, stelt een van hen.  En hij beweert in een interview met Yann Arthus Bertrand enkele zeer opmerkelijke zaken.  Stadsecologie is gebaseerd op emoties en staat los van alle regels in de natuur.  Dit leidt tot irrationaliteit, regelrechte ontreddering, zelfs ondergang.  Jagen houdt kennis in over de natuur, verantwoordelijkheid, zelfs liefde voor wat je doodt.  De jager is het roofdier dat zich meet met de intelligentie van zijn prooi.  Hij is belangrijk voor het in standhouden van evenwichten en hij heeft er alle belang bij dat het habitat van zijn prooi niet beschadigd of vernietigd wordt.  De jager staat in een rechtstreeks contact met de wetenschappelijk bestudeerde wetmatigheden van de natuur en behoort die trouw te dienen.  De jager beschouwt de dood van zijn prooi als een noodzakelijke stap en onderdeel van het leven.
Wat dieren betreft, is de mens het sterkste en meest te vrezen roofdier.  Temple Grandin is een intelligente, autistische vrouw, die juist dankzij haar stoornis, runderen bijzonder sterk aanvoelt in hun pijn en in hun angst.  Het zijn haar bevindingen die voor belangrijke verbeteringen zorgden in de behandeling van vee op weg naar de slachtplaats.  Ook de mensen die bij dit proces betrokken zijn, ervaren het toepassen van haar ideeën als een verbetering van hun werk.  Grandins ideeën maken wreedheid jegens slachtvee niet meer nodig.  Bovendien heeft het verminderen van de stress tijdens de slachtmanipulatie een gunstig effect op de vleeskwaliteit.  Dit argument was bepalend voor het succes van de methode Grandin.
De antropozoölogie is een nieuwe wetenschap die de opmerkelijke relatie tussen mensen en dieren onderzoekt en verschillende disciplines herbergt.  Vaak is in die relatie alle rationaliteit en logica zoek.
Aboriginals jagen en eten tegenwoordig ook verwilderde katten in Australie.  Deze ingevoerde dieren berokkenen zeer veel schade aan de oorspronkelijke fauna van het continent.  Er komt aan de moord op deze dieren amper wreedheid te pas.  Het verdwijnen van de katten werkt wel probleemoplossend.

De aarde vanuit de hemel, helden van deze planeet, Canada
We aaien ze, we haten ze, we eten ze, Hal Herzog
National Geographic, een uitzending over de moderne Aboriginal way of life
DVD in de reeks Essential cinema, The Last Trapper over het leven van Norman Winther, modern pelsjager in Alaska, één van de laatsten.
Over het leven van Temple Grandin zou een boek bestaan

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!