De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Echte werk voor waardig werk huispersoneel kan beginnen!

Echte werk voor waardig werk huispersoneel kan beginnen!

vrijdag 19 juni 2015 14:36
Spread the love
België ratificeert de Conventie 189

Federaal minister van Werk Kris Peeters heeft de Belgische ratificatie van de Conventie 189 betreffende waardig werk voor huispersoneel overhandigd aan de Directeur-Generaal van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Hij deed dat in het kader van de 104e sessie van de Internationale arbeidsconferentie in Genève.

FOS zet zich al langer in voor de rechten van huishoudwerkers overal ter wereld. Dat bewees de FOS-campagne van 2014. Dankzij de ratificatie van de Conventie 189 door Kris Peeters, zal België vanaf nu effectieve maatregelen moeten ondernemen om een einde te maken aan de uitbuiting en het misbruik waarvan duizenden huishoudelijke werknemers, hoofdzakelijk (buitenlandse) vrouwen – ook in ons land – het slachtoffer zijn. 

Samen met de vakbonden ABVV, ACV en ACLVB, willen FOS, Wereldsolidariteit, De Nederlandstalige Vrouwenraad en de Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten (OR.C.A.) de federale en regionale parlementen feliciteren voor deze historische ratificatie. Nu begint het echte werk. Een wetenschappelijk onderzoek moet de huidige realiteit van de huisarbeid in België in kaart brengen. Op basis daarvan kunnen dan de nodige maatregelen worden getroffen aangaande de arbeidsomstandigheden, het welzijn op het werk, het creëren van een tewerkstellingssysteem dat helder is voor zowel werkgever als de werknemer, de oprichting van een infopunt en het verzekeren van de toegang van sociale inspectie tot de werkvloer, enzovoort. Als die kwesties niet geregeld worden, zal de conventie dode letter blijven en zal de uitbuiting van dienstboden, diplomatiek huishoudpersoneel en huisbedienden een feit blijven.

Ook een kwestie van arbeidsmigratiebeleid

Het huidig arbeidsmigratiebeleid laat niet toe een antwoord te bieden op de groeiende vraag naar huishoudpersoneel. Daardoor worden veel werknemers informeel tewerkgesteld en/of worden ze uitgebuit. Dat is bijvoorbeeld zo bij jongeren die als au pairs vaak door de gastouders verplicht worden hetzelfde werk te doen als huishoudpersoneel, terwijl dat wettelijk verboden is. 

Europese, Belgische en regionale beleidsverantwoordelijken hebben het graag over het invoeren van een nieuw arbeidsmigratiekanaal voor hoogopgeleide buitenlandse arbeidskrachten. Ze vergeten vaak dat er ook een grote vraag is naar werknemers voor jobs die worden uitgevoerd door mensen zonder of met een korte scholing. 

Vakbonden en NGO’s vragen dat de federale minister van werk meteen een overleg opstart opent om de ratificatie concreter te maken voor België. Op die manier kunnen dan samen met de gewestelijke ministers van werk en de betrokken middenveldorganisaties concrete maatregelen uitgewerkt worden.

FOS is zelf ook aanwezig op de IAO-conferentie in Genève om zich in te zetten voor waardig werk en sociale bescherming. Meer info vind je hier

PersberichtC189.pdf

11 juni 2015 
Auteur: Jan Knockaert & Dries Merre 
Contact: Karolien.Debel@fos-socsol.be

take down
the paywall
steun ons nu!