De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

EBS nieuwe vervoerder Haaglanden/Metropoolregio medeplichtig aan land en waterdiefstal/Reactie op Youtube

EBS nieuwe vervoerder Haaglanden/Metropoolregio medeplichtig aan land en waterdiefstal/Reactie op Youtube

donderdag 19 juli 2018 18:04
Spread the love

EBS NIEUWE VERVOERDER HAAGLANDEN/METROPOOLREGIOMEDEPLICHTIG AAN LAND EN WATERDIEFSTAL.REACTIE OP YOUTUBE

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/ebs-nieuwe-vervoerder-haaglanden-metropoolregio-medeplichtig-aan-land-en-waterdiefstal-reactie-op-youtube/

Vooraf

Lezers, het is bekend, dat ik twee brieven heb geschreven aanMetropoolregio Rotterdam Den Haag, vanwege het feit, dat zij in zee wilden gaan[en in het verleden al gedaan hebben] met Busbedrijf EBS, dochterondernemingvan het Israelische Busbedrijf Egged Group, dat is verweven met deillegale Israelische nederzettingen.
https://whoprofits.org/company/egged-israel-transport-cooperative-society

Natuurlijk was mijn eis, dat zij NIET met dit bedrijf in zee gingen!
ZIE DE EERSTE BRIEF, WAARIN IK MIJN EIS FORMULEER
https://www.astridessed.nl/metropoolregio-in-zaken-met-besmet-busbedrijf-ebs-brief-aan-metropoolregio/

ZIE DE TWEEDE BRIEF, WAARIN IK EEN FEL WEERWOORDHEB GEGEVEN OP HET HALFSLACHTIGE ANTWOORD, WAARMEE METROPOOLREGIO HET FEIT, DAT ZE TOCH MET DIT BESMETTEBEDRIJF IN ZEE ZIJN GEGAAN, TRACHTTE TE RECHTVAARDIGEN

https://www.astridessed.nl/medeplichtig-aan-internationale-misdrijven-reactie-op-antwoord-metropoolregio/

Maar ik was nog niet klaar, want ik wil[de] Metropoolregio, datlak heeft aan het Internationaal Recht [volgens het InternationaalRecht zijn alle Israelische nederzettingen ILLEGAAL!]en de land EN waterdiefstal van de bezette Palestijnse burgerbevolking[1], ontmaskeren, waar ik dit ook maar kon.
En daarvoor heb ik social medium Youtube.com gekozen, waaropMetropoolregio uit de mond van Marc Rosier op schaamteloze wijzepropaganda maakte voor hun aanbestedingskeuze [er warennog twee andere Busbedrijven in de running, Keolis en Connexion]voor EBS!
https://www.youtube.com/watch?v=WPWnuGYWwt0

Voor u lezers heb ik de transcriptie van het Youtube filmpje in zijngeheel vermeld!Gratis en voor niets, HAHAHAHAZie onderin
But now seriously:
Er staat dus op Youtube.com een schaamteloos wervingsfilmpje,waarbij ook door Wim Kurver, directeur EBS, gewezen wordtop alle voorbeelden van de samenwerking tussen Metropoolregioen EBS, die maar liefst tot 2030 zal duren!
Daarop heb ik [Astrid Essed kennende, HAHAHA] op Youtubeeen reactie gegeven, waarvan ik niet weet, of ze het laten staan,maar waarvan u in onderstaande mag meegenieten!
Want zaken doen met het dochterbedrijf van Moederbedrijf EggedGroup [genoemd in het Youtube filmpje, maar natuurlijk NIETmet de verwijzing naar haar activiteiten in de Israelische nederzettingen!]dat actief is in de Israelische nederzettingen, betekent MEDEPLICHTIGHEIDAAN INTERNATIONALE MISDRIJVEN, zoals landdiefstal en de diefstalvan WATER, een eerste levensbehoefte. ZEKER in zo’n woestijnachtigklimaat als in delen van Israel!
EN natuurlijk ook:Medeplichtigheid aan de nu al 51 JAAR DURENDE ISRAELISCHEBEZETTING, want zonder die bezetting waren er geen nederzettingen!
Dit alles kan niet vaak genoeg worden herhaald, dus daarom hierondermijn reactie op Youtube
VEEL LEESPLEZIER!

Astrid Essed

[1]

AMNESTY INTERNATIONAL BELGIEHOE ISRAEL DE PALESTIJNSE WATERKRAAN DICHTDRAAIThttps://www.amnesty-internatio nal.be/nieuws/hoe-israel-de-pa lestijnse-waterkraan-dichtdraa it/21858

AMNESTY INTERNATIONAL USATROUBLED WATERS: PALESTINIANSDENIED FAIR ACCESS TO WATERWATER IS A HUMAN RIGHT
  https://www.amnestyusa.org/pdf /mde150272009en.pdf

YOUTUBE FILMPJE OVER DE RELATIE METROPOOLREGIOROTTERDAM DEN HAAG EN EBS:

YOUTUBE.COMEBS NIEUWE VERVOERDER HAAGLANDEN

https://www.youtube.com/watch? v=WPWnuGYWwt0

TRANSCRIPTIE ASTRID ESSED VAN TEKST YOUTUBEFILMPJE

”[VOICE OVER]De Connexion bussen maken volgend jaar zomer in onze regio plaats voor de bussenvan het nog vrij nieuwe bedrijf EBS.Het bedrijf heeft volgens de Metropoolregio de beste bieding gedaan en krijgtdaarom de concessie voor maar liefst 11 jaar.Zo komt ie deruit te zien, met kleuren van de HTM, om eenduidigheid in het OVin de regio te creeeren.Het Bedrijf rijdt al sinds 2012 met gele bussen in delen van Noord-Holland.EBS staat voor Egged Bus Systems, is een dochter van het Israelische Busbedrijf Egged.
[MARC ROSIER, METROPOOLREIOROTTERDAM DEN HAAG AAN HET WOORD]”EBS heeft een heel goed bod gedaan. Het voldoet natuurlijk aanalle eisen, die wij vooraf hebben gesteld, maar het is ook nog eens eenbod, die [!, hoort ”dat” te zijn, foei meneer Rosier] ervoor zorgt, dat wijvoor hetzelfde geld 11 procent  meer vervoer krijgen in het gebied enveel milieuvriendelijker.”[EINDE WOORDVOERING MARC ROSIER]
[VOICE OVER]Het bedrijf heeft de openbare aanbesteding gewonnen van het Fransebedrijf Keolis en het bekende Connexion.Vooral het aanvullend vervoer per fiets en zelfs TukTuk is opvallend.
[WIM KURVER, DIRECTEUR EBS AAN HET WOORD]”Nou ja, je kan je voorstellen, dat je ergens eindigt op een busstationen daar zullen nou ja, niet in alle gevallen een mogelijkheid zijnom van te voren een fiets te reserveren en dan kan je die fiets nemen omnaar je eindbestemming te gaan.”
[VOICE OVER]”En dat gaat via de EBS App?”
[WIM KURVER, DIRECTEUR EBS]  
”Dat gaat via de EBS App.”
[VOICE OVER VERVOLGT]Connexion rijdt nu nog in onze regio, maar raakt hetbusvervoer hier dus kwijt.Het bedrijf zegt, teleurgesteld te zijn, maar de buschauffeurs wordenallemaal overgenomen door EBS”
[VOICE OVER TEGEN EEN BUSCHAUFFEUR, DIE ACHTERHET STUUR ZIT]”Blij meneer?”[BUSCHAUFFEUR]”Ik doe geen uitspraak.”
[WIM KURVER, DIRECTEUR EBS, WEER AAN HET WOORD”]
”Er komen wat lijnen bij en de frequenties gaan omhoog”
[VOICE OVER]”Worden er ook lijnen geschrapt?”

[ WIM KURVER, DIRECTEUR EBS]”Nee”
[VOICE OVER] 
De concessie loopt van 2019 tot maar liefst 2030”

MIJN COMMENTAAR OP HET YOUTUBE FILMPJE:

Astrid Essed1 seconde geledenMETROPOOLREGIO IN ZEE MET BESMET BEDRIJF EBS/METROPOOL REGIO MEDEPLICHTIG AAN INTERNATIONALE MISDRIJVEN! VOORAF ALS NIET ALLE LINKS WERKEN, COPY PASTEN GRAAG! IN HET KORT Metropoolregio is in zee gegaan met EBS, dochterbedrijf van het Israelische Egged Group, dat direct betrokken is bij landdiefstal, waterdiefstal en terreur jegens een bezet volk! Door met een dergelijke criminele organisatie in zee te gaan, is Metropoolregio medeplichtig aan internationale misdrijven! ZIE EERSTE BRIEF AAN METROPOOLREGIO https://www.astridessed.nl/metropoolregio-in-zaken-met-besmet-busbedrijf-ebs-brief-aan-metropoolregio/ TWEEDE BRIEF AAN METROPOOLREGIO https://www.astridessed.nl/medeplichtig-aan-internationale-misdrijven-reactie-op-antwoord-metropoolregio/ EBS EN EGGED GROUP/HANDLANGERS VAN INTERNATIONALE CRIMINELEN! Alle mooie praatjes van de heer Marc Rosier [Metropoolregio] ten spijt, Metropoolregio Rotterdam Den Haag is een VIES BEDRIJF, dat met het verlenen van de concessie aan busbedrijf EBS, medeplichtig is geworden aan internationale misdrijven! Want EBS busbedrijf is de dochter van niet zomaar een Israelisch busbedrijf! Egged Group, Moederbedrijf van EBS, regelt het vervoer in de illegale Israelische nederzettingen, die land en water van de bezette Palestijnse bevolking stelen! Ziehier nederzettingenactiviteiten van Egged Group: ”WHO PROFITS, EGGED ISRAEL TRANSPORT COOPERATIVE SOCIETY” https://whoprofits.org/company/egged-israel-transport-cooperative-society ILLEGALITEIT NEDERZETTINGEN: Die Israelische nederzettingen in bezet Palestijns gebied, zijn illegaal volgens het Internationaal Recht en worden door geen enkele Staat erkend, behalve natuurlijk Israel. Zie noot 7, onderstaand artikel https://www.astridessed.nl/medeplichtig-aan-internationale-misdrijven-reactie-op-antwoord-metropoolregio/ De EU veroordeelt die nederzettingen regelmatig, alsook de VN en de Nederlandse regering. https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/23938/Statement%20by%20Federica%20Mogherini%20on%20the%20latest%20decisions%20by%20the%20Israeli%20government%20regarding%20the%20settlements LAND EN WATERDIEFSTAL EN TERREUR TEGEN DE PALESTIJNEN Deze nederzettingen zijn land, dat van de bezette Palestijnen is onteigend en toegekend aan Israelische burgers, de zogenaamde ”kolonisten” Dat noemen we LANDDIEFSTAL Ook wordt door de kolonisten, met behulp en steun van de Israelische regering WATER gestolen van de Palestijnen. De kinderen van die kolonisten zwemmen in zwembaden, terwijl in een heet land als Israel [deels woestijn!] de Palestijnen te weinig drinkwater hebben! https://www.amnesty-international.be/nieuws/hoe-israel-de-palestijnse-waterkraan-dichtdraait/21858 Ook worden de Palestijnen regelmatig geterroriseerd door de kolonisten! [bewoners van die nederzettingen] vaak met hulp van Israelische bezettingssoldaten! https://www.btselem.org/settler_violence/20180627_soldiers_and_settlers_assault_palestinians_in_urif WANT NIET VERGETEN HE, ISRAEL BEZET DE PALESTIJNSE GEBIEDEN AL 51 JAAR! https://www.astridessed.nl/the-great-return-march-israel-massacres-unarmed-protesters-in-gaza-letter-to-the-eu/ CONCLUSIE Metropoolregop Rotterdam Den Haag is besmet! Want met bedrijven, die zijn verweven met landdiefstal, waterdiefstal en terreur jegens onschuldige burgers, doe je gewoon geen zaken. Dat wilde ik hier even gezegd hebben! www.astridessed.nl Vriendelijke groeten/Astrid Essed?

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!