De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ebru Umar niet rouwig om staatsgreep Turkije/Islamofobe, raciste en nu ook coupiste/Demasque totale

Ebru Umar niet rouwig om staatsgreep Turkije/Islamofobe, raciste en nu ook coupiste/Demasque totale

vrijdag 29 juli 2016 09:00
Spread the love

EBRU UMAR NIET ROUWIG OM STAATSGREEP TURKIJE/ISLAMOFOBE, RACISTE EN NU OOK COUPISTE/DEMASQUE TOTALE

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/ebru-umar-niet-rouwig-om-staatsgreep-turkijeislamofobe-raciste-en-nu-ook-coupistedemasque-totale/

”Aan het eind van ieder gemaskerd bal volgt het demasque…..”
  1478, LATE MIDDELEEUWEN Op een Middeleeuws, gemaskerd bal doet de Leeuwzijn masker af en verandert terug in de Engelse Koning Edward IV.Zijn jongere broer, George, Hertog van Clarence, ontmaskert zichzelf ook, waardoor zijn verraad, zich meester te willen makenvan de troon, zich in het volle kaarslicht openbaart.En passant beschuldigt hij zijn broer, de Koning, van de moord op diens voorganger,de zachtmoedige en wereldvreemde Koning Henry VI. [1]Drama alom, wat eindigt in de trieste terechtstelling van broerGeorge, die er een gewoonte van had gemaakt, opstanden enen aanslagen op zijn broer, de Koning, te plannen, samen metzijn neef en schoonvader, de intrigerende Graaf van Warwick, ookwel de ”Kingmaker” genoemd.  [2]Dat waren de bloedige, maar spannende dagen tijdens de grote Engelsesuccessiestrijd, de Rozenoorlogen. [3]
EBRU UMAR, NU OOK  COUPISTE: DEMASQUE TOTALE
Terug van deze intrigerende en bloedige  periode in de Engelse geschiedenis, die een groot deel van de oude Engelse adel heeft uitgeroeid [4], naaronze dagen.Waarin de menselijke natuur nog geen spat is veranderd en demasques, verraad, duistere drijfveren en dodelijke ambitiesnog net zo welig tieren als toen.
En hier onthul ik dan  het ultieme verraad, de demasque totale,van Metro columniste Ebru Umar.
Want Ebru Umar is een verraadster.Een verraadster van de meest elementaire menselijke principes,het recht op vrijheid, vrijwaring van tyrannie en onderdrukking.Verraadster [het kan niet vaak genoeg worden herhaald] van dezelfde”waarden” die zij claimt te verdedigen, wanneer zij het over”onze” waarden heeft. [5]
Was Ebru zelf al in haastig tempo bezig, die ”waarden” te slopendoor haar Islamofobie, racisme en vluchtelingenhaat [6], nuheeft ze, in de meest ultieme vorm, haar ware aard laten zien, doorzich enthousiast te tonen over de, inmiddels mislukte,militaire couppoging in Turkije. [7]
Een COUPPOGING.EEN AANZET TOT EEN MILITAIRE DICTATUUR!
Hoe is het mogelijk, dat dit anno 2016 in Nederland gezegd kan worden zonder dat het brede verontwaardiging oproept?Als een columnist in de jaren 70 geschreven had [getweetkon nog niet, zoals Ebru deed] [8],  de [helaas] geslaagde  Chileense Pinochetcoup [9] te steunen en”Hup, Chileens leger” geschreven had [10], kon dat weleenshet einde van de carriere als columnist hebben ingeluid.Want welke krant, behalve extreem-rechtse voddeblaadjes, zou nog met zo iemand in zee willen gaan?
Ebru was overigens  niet de enige coupverdediger:Volgens Postonline columnist Jan Jaap de Ruiter heeftcolumnist en opiniemaker Ismail Selvi op Facebook hetvolgende over de couppoging beweerd”‘Als een parlement wordt gedomineerd door dieven, hypocrieten en islamisten (islamieten), dan verdient het vernietigd te worden’ [11]

Vernietigen.Enge opvattingen.
But let’s concentrate on Ebru Umar, die aan haar enge track recordvan Islamofobie en racisme nu het ultieme verraad heeft toegevoegd.COUPISME!
HUP LEGER!MILITAIRE DICTATUREN THE LAW OF THE SWORDTURKIJE, SURINAME, CHILI EN ARGENTINIE
Nu zullen er lieden zijn, die beweren, dat mijn eerder gemaakte vergelijkingover adhesie met de Chileense Pinochet coup of de mislukteTurkse anti Erdogan coup niet klopt, omdat de situatie totaal verschillendis/was.In het Chileense was het een rechtse coup tegen de socialistischepresident Allende en in het Turkse een couppoging tegen de rechts repressieve president Erdogan.Deze lieden hebben ongelijk.Iedere militaire coup, los van de zogenaamde ”intenties” is ALTIJD de slechtst denkbare vormvan ”bestuur”, omdat alle echte of formeel democratische organenbuiten werking worden gesteld.De noodtoestand wordt ingevoerd, showprocessen tegen tegenstandersvolgen en er heerst slechts the law of the sword.Militaire coups leiden dus vrijwel altijd tot terreur, foltering,mensenrechtenschendingen en misdaden tegen de menselijkheid.En ook in het ”gunstigste” geval, wanneer er geen geweld bij te paskomt [12], dan leidt het tot grotere repressie.

En daarom vraag ik mij af, waar Ebru Umar het lefvandaan haalt, de nu mislukte staatsgreepvan het Turkse leger toe te juichen. [13]Onwetendheid over de aard van militaire staatsgrepen?Hoogst onwaarschijnlijk.Om voor Umar dicht bij huis te blijven:Zij moet er dondersgoed van op de hoogte zijn, wat voor onheil eerdere militaire coups in  Turkije, hebben gesticht.

COUPS TURKIJEEEN OVERZICHT

Het ”seculiere” leger, waarmee Ebru Umar zo schermt [14] heeft heel watonheil gesticht in de Turkse geschiedenis vanaf de jaren zestig [twintigste eeuw]Aan de ene kant bekeken vanuit haar islamofobie niet vreemd, dat Umardie ”seculariteit” zo ophemelt, aan de andere kant weer WEL tegenstrijdig,omdat dat leger zich bij al die coups heeft gekeerd tegen staatslieden, diewilden tornen aan het seculiere gedachtegoed van Ataturk. [15]Dezelfde Ataturk, die Umar beschouwt als een ”megalomane dictator. [16]
Maar nu terug naar die onheilscoups:

Het zijn er vijf geweest:Vier ´´geslaagde´´ en de nu mislukte couppoging anno Domini 2016.
Een staatsgreep in 1960, een in 1971, een in 1980 en een in1997.Zie voor een gedetailleerd overzicht van de ´´spelers´´het onder noot 16 vermelde artikelen in Trouw en Nu.nl (17)Het eerste militaire bewind duurde van 1960-1961.Het tweede van 1971 tot 1973.Het derde van 1980 tot 1983.En aan de vierde, die van 1997, kwam, wonder boven wonder,geen geweld te pas en blijven folteringen uit. (18)
En dan deze, mislukte staatsgreep, waarbij volgens de Turksepremier Binali Yildrim 208 mensen zouden zijn gedood doorde coupplegers, onder wie 145 burgers, zestig politiemensen endrie militairen.  (19)
DAT IS DUS HET LEGERGEWELD, DAT EBRU UMARTOEJUICHT! (20)

MISDADEN TURKSE MILITAIRE DICTATUUR
1960
Ik begin bij 1960.Vergeleken bij die van 1980 is deze veel minder bloedig, maarexecuties vonden plaats.Zo werd de afgezette premier Menderes geexecuteerd. (21)President Bayar, die evenals Menderes ter dood veroordeeldwas, kwam met de schrik vrij:Zijn vonnis werd omgezet in levenslange gevangenisstraf,maar in 1966 werd hij vrijgelaten. (22)

MISDADEN TURKSE MILITAIRE DICTATUUR
1980
Het bloedigst in de geschiedenis van Turkse militaire coups en dictaturen was die van 1980.Politieke partijen en vakbonden werden verboden. (23)Executies, folteringen, arrestaties en doodschieten van journalisten,”Auf der Flucht” erschossenen, het kon niet op. (24)
Ik neem hier een lijst misdaden van Wikipedia over:

 • 650.000 mensen zijn opgepakt.
 • 1.683.000 mensen hebben geweld ondervonden.
 • Er waren 210.000 rechtszaken en er zijn 230.000 mensen veroordeeld.
 • 7000 mensen kregen als eis de doodstraf te horen.
 • 517 personen hebben de doodstraf gekregen.
 • Van de 50 personen die de doodstraf kregen waren er 26 in de politiek actief, 23 actief in de recht (advocaten, rechters, aanklagers) en was één Asala strijder.
 • 98.404 personen zijn schuldig bevonden en veroordeeld wegens het lid zijn van een organisatie.
 • 388.000 mensen kregen geen paspoort.
 • 30.000 mensen zijn ontslagen wegens ‘onbetrouwbaarheid’.

 • 300 personen zijn gestorven door nog onbekende oorzaak.
 • 171 mensen zijn in de gevangenissen gestorven door marteling.
 • 937 films zijn verboden, omdat ze dubieus waren.
 • 23.677 stichtingen werden verplicht opgeheven.
 • 3854 leraren, 120 docenten aan universiteiten en 47 rechters zijn ontslagen.
 • 400 journalisten hebben in totaal 4.000 jaar gevangenisstraf tegen zich horen eisen.
 • Journalisten hebben in totaal 3.315 jaar en 6 maanden gevangenisstraf gekregen.
 • 31 journalisten hebben daadwerkelijk gevangengezeten.
 • 300 journalisten hebben een aanslag gekregen.
 • 3 journalisten zijn doodgeschoten.
 • De kranten mochten 300 dagen niet verschijnen.
 • De 13 grote kranten hadden 303 rechtszaken tegen zich lopen.
 • 39 ton aan kranten en tijdschriften zijn vernietigd.
 • 299 mensen zijn in de gevangenis omgekomen.
 • 144 mensen zijn op een manier omgekomen, waar we nu nog steeds niets over weten.
 • 14 mensen zijn tijdens hun hongerstaking omgekomen.
 • 16 mensen zijn neergeschoten tijdens hun poging tot ontsnapping.
 • 95 personen zijn in een gevecht omgekomen.
 • 73 personen zouden een “natuurlijke dood” zijn gestorven.
 • 43 mensen pleegden zelfmoord.(25)

 
Ook de Engelse Wikipedia presenteert zo’n huiveringwekkende lijst. (26)
De Engelse krant The Guardian vermeldt vergelijkbare cijfers:650. 000 mensen opgepakt, 300 overleden in de gevangenis, 171omgekomen door foltering. (27)

EN DAT IS DUS HET LEGERGEWELD, DAT EBRU UMARTOEJUICHT! (28)
Want misschien staan de coups van 1960 en 1971 wat verdervan Ebru Umar af, maar de in 1970 geboren Ebru Umar(29) moet toch wat hebben meegekregen van de coup uit1980!Ze moet de gruwelverhalen kennen.De executies, de folteringen, de verdwijningen.
En dan toch met een tweet komen, dat deze 2016 militairecoup ”te mooi is om waar te zijn…..” (30)
MILITAIRE COUPS IN CHILI, ARGENTINIE EN SURINAME

CHILI
ARGENTINIESURINAME

CHILI
Het militaire gangsterregime van Pinochet, dat op 11 september 1973de regering van de progressief socialistische president Allendewegschoot, heeft zich schuldig gemaakt aan gruwelen als folteringen,executies en duizenden arrestaties. (31)
Een keihard militair regime werd gevestigd, vakbonden
en politieke partijen werden verboden en, hoe kan hetook anders, alle hervormingen van Allende werden teruggedraaid.(32)130 000 mensen werden gearresteerd en 3000 politieke tegenstanders
geexecuteerd. (33)Verdwijningen, concentratiekampen, standrechtelijke executies, noem maar 
op.Het vond allemaal plaats en deze terreur, de Chileense militaire dictatuur,duurde 17 jaar. (34)Het praatje, dat de militaire coup een reactie was op het
”communistische gevaar”, dat Allende zouvertegenwoordigen”(waarmee deze misdadige coup werd”gerechtvaardigd”) sloeg nergens op (35)

Allende was een gematigde sociaal democraat, die hervormingen doorvoerde, die
een verlichting in het lot van de armsten betekende. (36)Naast sociale vooruitgang betekenden begrippen als eeren loyaliteit nog wat voor hem.In tegenstelling tot wat weleens wordt gesuggereerd, tastte hij de macht van het kapitalisme geenszins aan (37) en helaas maakte hij,
(met alle respect voor zijn sociale strijd en  moedigeeindstrijd), de historische fout, de arbeiders geen wapens te willengeven tegen de dreiging van het leger (38)

Zijn laatste toespraak tot het Chileense volk, kort voor zijn dood(zelfmoord), terwijl het La Moneda paleis werd beschoten door demilitaire boosdoeners, is een van de meest indrukwekkende toesprakenen een onvoorstelbaar staaltje van moed! (39)

En Umar zou van deze Chileense tragedie niets hebben meegekregen?I doubt it.

ARGENTINIEMILITAIRE DICTATUURDE VUILE OORLOG
In Argentinie van hetzelfde laken een pak. (40)Het militaire regime Videla kwam  in 1976 aan de machten dat zou tot 1983 duren.Ook hier was ”het land redden van communisme” hetgeijkte voorwendsel. (41)en aan de macht zou blijven tot 1983,was een van de meest gruwelijkste militaire dictaturen ooit:Na het verbieden van alle politieke partijen, vakbonds en politieke activiteiten en het invoeren van de doodstraf en, hoekan het ook anders, het afkondigen van de Staat van Beleg (42)de misdadige terreur:Folteringen, executies, verdwijningen, babyroof, het vond allemaalplaats.(43)
De Vuile Oorlog:Zo werd de periode genoemd, dat de Argentijnse junta aan de macht was.(44)Tijdens deze gruwelperiode verdwenen volgens een officiele onderzoekscommissie tenminste 9000 mensen, meer dan 30 000 mensenwerden gefolterd en gedood. (45)

SURINAME/MILITAIRE DICTATUUR

En dan Suriname.
Daar leidde een militaire coup van sergeanten in 1980 onderleiding van D. Bouterse (deze keer niet onderhet voorwendsel ”strijd tegen het communisme”, maar ”strijd tegen corruptie”)tot een militaire dictatuur, waarbij dissidente militairen enpolitieke tegenstanders op vage grondenwerden gearresteerd en mishandeld, een gewonde ”tegencouper” Hawkergenaamd, in maart 1982 standrechtelijk werd geexecuteerd [liggendop zijn brancard] en in december 1982 15 tegenstanders van het regime standrechtelijk werden geexecuteerd, na te zijn gefolterd (De Decembermoorden)(46)
In de Binnenlandse Oorlog [een machtsstrijd tussen dictator D. Bouterse en zijn exlijfwacht Brunswijk, waarbij over en weer oorlogsmisdaden werden gepleegd],werd door de troepen van Bouterse een massaslachting aangericht in hetbosnegerdorp Moiwana. (47)Bouterse, die in Nederland is veroordeeld vanwege drugshandel (48)is de huidige president in Suriname.Zolang er geen berechting van hem en andere betrokkenen bij de misdadenheeft plaatsgehad, zal Suriname zich niet kunnen ontwikkelen totdemocratische rechtsstaat. (49)

ERDOGAN EN DE MILITAIRE COUP
Militaire staatsgrepen zijn dus zonder meer misdadig.Maar hoe zit het met president Erdogan?Nu, laten we er een doekjes om winden:Erdogan is geen lekkere jongen:

Zo licht het regime Erdogan behoorlijk beentje met de persvrijheid en worden journalisten op allerlei vage grondengearresteerd (50), arrestanten worden slecht behandeld (51),de Koerden worden hard onderdrukt EN in de strijd tegende PKK [Koerdische gewapende verzetsbeweging], wordendoor het Turkse leger oorlogsmisdaden gepleegd. (52)Daarnaast voert Erdogan een vluchtelingenvijandig beleid:Vluchtelingen in Turkije worden systematisch mishandelden inhumaan behandeld, zo meldt Amnesty Internationalin zijn rapport ´´Europe´s Gatekeeper/Unlawful detentionand deportation of refugees from Turkey´´ (53)Vluchtelingen werden opgesloten, in incommunicadogehouden en mishandeld……alvorens gedwongen teworden uitgezetnaar de oorlogsgebieden, die zij juist hadden ontvlucht…..(54) Een praktijk, die Turkije nog steeds bezigt, zoals, enkeleuren na het sluiten van de ”vluchtelingendeal” tussenTurkije en de EU,  de uitzettingvan Afghanen naar ONveilig Afghanistan. Waarbij nog komt, dat die Afghanen niet eens toeganggekregen hadden tot de asielprocedure! (55)
En dan heb ik het nog niet eens gehad over debeschietingen van vluchtelingen door de Turkse grenswachten kustwacht! [56]
Een misdadig regime dus, waaraan de EU medeplichtig isdoor de steun aan Turkije EN het sluiten van die verwerpelijkeEU Turkije vluchtelingen deal. [57]
De massale arrestaties, zo kort na het plegen van de coup (met name die van de rechters en journalisten) en Erdogan’sMiddeleeuwse gepraat over”verraders”, die een ”hoge prijs” zullen betalen (58),beloven weinig goeds.
Ook griezelige geluiden over de herinvoering van de doodstrafwaren te horen {wat eventueel lidmaatschap van de EU uitsluit)(59}
Belangrijk, dat de VN Hoge Commissaris  voor de Mensenrechtendirect alarm heeft geslagen over die massale arrestaties (60)en mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch felgeprotesteerd heeft tegen de arrestatie van journalisten enhet sluiten van nieuwsmedia, die deel zouden uitmakenvan de ”Gulenbeweging”, die volgens Erdogan {zonder eniggedegen onderzoek!], achter de militaire coup zou zitten. (61)
De regering Erdogan is dus een humanitaire ramp:Toch is een militaire coup wel het slechts denkbaremiddel, deze regering, of welke andere ook, te beeindigen.
Want een militaire coup is geweldadig ingrijpen in echte of formeel democratischeorganen en het opzijzetten van een democratisch gekozen regering.
Want hoe dan, die regering Erdogan is democratisch gekozen.Het is dan ook niet aan militairen, om hen weg te schieten, waarmee het startseinwordt gegeven voor een militaire dictatuur.Waarin zelfs formele democratische rechten niet meer bestaan.
The law of the sword.
We hebben aan militaire dictaturen in het verleden gezien,wat een humanitaire ellende die veroorzaken.

EPILOOG
Op een buitenhuis in 2016 eindigt een bizar gemaskerdbal.Ebru Umar doet haar masker af en onthult haar ware aard:Die van coupiste!

DEMASQUE TOTALE!

Want zij spreekt  haar steun uit voor de mislukte militairestaatsgreep tegen de regering Erdogan.En hoe kwalijk en misdadig die regering ook is, ze zijn democratisch gekozen en het is aan het volk, ze te beeindigen.Niet aan trigger happy militairen.
Hoe kan iemand steun uitspreken voor militaire coups,die hebben geleid tot onvoorstelbare misdaden
als massa-executies, folteringen, verdwijningen!
In de Turkse geschiedenis is de keiharde militairedictatuur in de tachtiger jaren een van de beruchtste voorbeelden van militaire coups. (62)En dat wil Ebru Umar voor Turkije?Opnieuw?
Onvoorstelbaar.
Umar is zelf opgepakt geweest in Turkije, onder de formeeldemocratisch werkende organen van de regering Erdogan. (63)Hoe denkt zij, dat het gelopen zou zijn, als ze iets geschreven had,wat militaire dictators niet aanstond en zij was dan opgepakt?Dan had ze haar tijd niet ijsjes etend kunnen doorbrengen en hetland zo makkelijk kunnen verlaten……
Dan was het bye bye vakantiehuisje in Kusadasi.Bye Bye vrijheid of erger.
Als ik haar was, zou ik maar een toontje lager zingen.
Een militaire coup is nooit een oplossing in welkesituatie ook.
Het leidt tot onderdrukking, foltering en verdwijning en ga zo maar door.
Daarom verdienen militaire coups verwerping en verzet.Altijd.

Astrid Essed

NOTEN

[1]

    Onderstaande is een knipoog naar de geschiedenis.Historisch klopt het gedeelte, dat George, Hertog van Clarence,een aanslag [en daarvoor meerdere] had beraamd op zijn broer,Koning Edward, en daarvoor uiteindelijk isterechtgesteld, maar de ontmaskering van zijn bedoelingenop een gemaskerd bal, is fictie, uit de historische serieThe White Queen [over het leven van de vrouw van Edward IV,Elizabeth Woodville]. Eerst dus de fictie, daarna de historische feiten
  FICTIE  THE WALL STREET JOURNAL”THE WHITE QUEEN” EPISODE 7 RECAP”POISON AND MALMSEY WINE”28 SEPTEMBER 2013
   http://blogs.wsj.com/speakeasy/2013/09/28/the-white-queen-episode-7-recap-poison-and-malmsey-wine/
   WIKIPEDIATHE WHITE QUEEN: EPISODESZIE EPISODE 7
   https://en.wikipedia.org/wiki/The_White_Queen_(TV_series)#Episodes
   HISTORISCHE FEITEN: WIKIPEDIA EDWARD IV [By the way, the grootvader van moederskantvan de latere Hendrik VIII]
   https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_IV_of_England
   WIKIPEDIAGEORGE PLANTAGENET, 1ST DUKE OF CLARENCE
   https://en.wikipedia.org/wiki/George_Plantagenet,_1st_Duke_of_Clarence
   Het is zeer goed mogelijk en politiek gezien plausibel, dat Koning Henry VI [Huis van Lancaster] ook daadwerkelijkuit de weg geruimd is in opdracht van Edward IV [Huis van York], omdathij de laatste legitieme vertegenwoordiger uit het Huis van Lancasterwas [had psychische problemen en was jarenlang gevangene van Edward IV],maar harde bewijzen zijn daarvoor niet geleverd.Zijn overblijfselen zijn wel onderzocht in 1910, maar sluitend bewijs vooreen gewelddadige dood kon niet geleverd worden
   THE DEATH OF HENRY VISUSAN HIGGINBOTHAM21 MAY 2011
   http://www.susanhigginbotham.com/blog/posts/the-death-of-henry-vi/
  ”Henry was imprisoned in the Tower of London, where he died during the night of 21 May 1471. In all likelihood, Henry’s opponents had kept him alive up to this point rather than leave the Lancasters with a far more formidable leader in Henry’s son Edward. According to the Historie of the arrivall of Edward IV, an official chronicle favourable to Edward IV, Henry died of melancholy on hearing news of the Battle of Tewkesbury and his son’s death.[22] It is widely suspected, however, that Edward IV, who was re-crowned the morning following Henry’s death, had in fact ordered his murder.[23]
  WIKIPEDIAHENRY VIIMPRISONMENT AND DEATH
    https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_VI_of_England#Imprisonment_and_death
    BRON: WIKIPEDIAHENRY VI
    https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_VI_of_England
   [2]
   HISTORISCHE FEITEN:
   ”The arrest and committal to the Tower of London of one of Clarence’s retainers, an Oxford astronomer named Dr John Stacey, led to his confession under torture that he had “imagined and compassed” the death of the King, and used the black arts to accomplish this. He implicated one Thomas Burdett, and one Thomas Blake, a chaplain at Stacey’s college (Merton College, Oxford). All three were tried for treason, convicted, and condemned to be drawn to Tyburn and hanged. Blake was saved at the eleventh hour by a plea for his life from James Goldwell, Bishop of Norwich, but the other two were put to death as ordered.

This was a clear warning to Clarence, which he chose to ignore. He appointed Dr John Goddard to burst into Parliament and regale the House with Burdett and Stacey’s declarations of innocence that they had made before their deaths. Goddard was a very unwise choice, as he was an ex-Lancastrian who had expounded Henry VI’s claim to the throne. Edward summoned Clarence to Windsor, severely upbraided him, accused him of treason, and ordered his immediate arrest and confinement.

Clarence was imprisoned in the Tower of London and put on trial for treason against his brother Edward IV. Clarence was not present – Edward himself prosecuted his brother, and demanded that Parliament pass a Bill of Attainder against his brother, declaring that he was guilty of “unnatural, loathly treasons” which were aggravated by the fact that Clarence was his brother, who, if anyone did, owed him loyalty and love. Following his conviction, he was “privately executed” at the Tower on 18 February 1478, by tradition in the Bowyer Tower, and soon after the event, the rumour gained ground that he had been drowned in a butt of Malmseywine.[1]

  WIKIPEDIA
    https://en.wikipedia.org/wiki/George_Plantagenet,_1st_Duke_of_Clarence#Death
  BRON:   WIKIPEDIAGEORGE PLANTAGENET, 1ST DUKE OF CLARENCE
   https://en.wikipedia.org/wiki/George_Plantagenet,_1st_Duke_of_Clarence
    DE GRAAF VAN WARWICK, DE ”KINGMAKER”, NEEFEN SCHOONVADER VAN GEORGE PLANTAGENET, METWIE HIJ DIVERSE COMPLOTTEN TEGEN EDWARD IV SMEEDDE.WARWICK, EEN ZEER SLUW EN INTRIGERENDPOLITICUS, WAS EEN VAN DE BELANGRIJKSTE SPELERSTIJDENS DE ROZENOORLOGEN.   ZIE
   ”Richard Neville, 16th Earl of Warwick KG (22 November 1428 – 14 April 1471), known as Warwick the Kingmaker, was an English nobleman, administrator, and military commander. The son of Richard Neville, 5th Earl of Salisbury, Warwick was the wealthiest and most powerful English peer of his age, with political connections that went beyond the country’s borders. One of the leaders in the Wars of the Roses, originally on the Yorkist side but later switching to theLancastrian side, he was instrumental in the deposition of two kings, a fact which later earned him his epithet of “Kingmaker” to later generations.”
 WIKIPEDIARICHARD NEVILLE, 16TH EARL OF WARWICK
   https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Neville,_16th_Earl_of_Warwick
   YOUTUBE.COM CECILY, DUCHESS OF YORK
  https://www.youtube.com/watch?v=T06U3W4pOpI&spfreload=5
     Vooraf over Cecily of York: Door het huwelijk van haar  kleindochter Elisabetth of York[dochter van Cecily’s zoon Koning Edward IV] met Koning Henry VII [Henry Tudor]zijn zij en haar man, Richard of York, de voorvaderen van alleEngelse koningen tot nu toe. Over het filmpje: Dramatisch [fictie] TV  filmpje uit The White Queen [aflevering 7],waarin Hertogin Cecily of York, moeder van Koning Edward IV en delatere Koning Richard III, aan haar zoon Koning Edward IV om genadesmeekt voor haar andere zoon George [die diverse keren complotten gesmeedhad tegen broer Edward IV en nu ter dood veroordeeld was]Helaas zonder succes.Zoon George werd toch geexecuteerd.
 WIKIPEDIA
    https://en.wikipedia.org/wiki/George_Plantagenet,_1st_Duke_of_Clarence#Death
   Omdat hertogin Cecily 601 jaar geleden was geboren op 3 mei1415, heeft iemand het op Youtube gezet.Cecily of York was trouwens een echte overlever.Ze is [en dat was voor die tijd zeer oud] 80 jaar geworden en haarleven was uiterst heftig en dramatisch, want ze heeft al haar vier zoons overleefden een dochter. Bij haar dood waren nog maar twee kinderen [dochters] in leven.Wel heeft zij vele kleinkinderen en zelfs achterkleinkinderengezien:Zo heeft zij nog de geboorte van de latere Hendrik VIII, haar achterkleinkind[de zoon van haar kleindochter Elisabeth van York, die weer een dochterwas van Edward IV en was getrouwd met Henry VII]Hij werd in 1491 geboren en Cecily of York overleed in 1495
 https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_VIII_of_England
 Vader van Hendrik VIII wasHenry VII, die de troon veroverde op Richard III, wat het eindevan de Rozenoorlogen betekende
 https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_VII_of_England
  Moeder van Hendrik VIII was Elisabeth of York, dochter van Edward IV
  https://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_of_York
   Achterkleinzoon Hendrik VIII is nog in het testament van Cecily of York bedacht.
  Zie  ”Also I geve to my lord Prince [Arthur] a bedde of arres of the Whele of Fortune and testour of the same, a counterpoint of arras, and a tappett of arres with the pope. Also I geve to my lord Henry Duke of Yorke [later Henry VIII] three tappettes of arres, oon of them of the life of Saint John Baptist, another of Mary Maudeleyn, and the thirde of the passion of our Lord and Saint George.”
 http://susandhigginbotham.blogspot.nl/2010/07/will-of-cecily-duchess-of-york.html OVERGENOMEN OP MIJN WEBSITE  http://www.astridessed.nl/the-wars-of-the-rosessusan-higginbotham-blogspotthe-will-of-cecily-duchess-of-york/
   INTERESSANT FEIT:
 Cecily of York was de vrouw van Richard of York [vader dus van Edward IVen Richard III], die in de Rozenoorlogen de grote tegenspeler wasvan Margaret of Anjou, militante vrouw van de zachtmoedige enwereldvreemde Henry VII]Door het huwelijk van Cecily of York’s kleindochter Elisabetth of York[dochter van Cecily’s zoon Koning Edward IV] met Koning Henry VII [Henry Tudor]zijn Cecily of York en haar man, Richard of York, de voorvaderen van alleEngelse koningen tot nu toe.
 http://www.astridessed.nl/english-historythe-wars-of-the-rosesmargaret-of-anjou-and-richard-duke-of-york-two-major-players/
  [3]
  OVER DE ROZENOORLOGEN:  WIKIPEDIAWARS OF THE ROSES
  https://en.wikipedia.org/wiki/Wars_of_the_Roses
     THE WARS OF THE ROSES/CAUSES OF THEWARS OF THE ROSES/A TRAVEL TO THE PASTASTRID ESSED3 FEBRUARY 2015
    http://www.astridessed.nl/the-wars-of-the-rosescauses-of-the-wars-of-the-rosesa-travel-to-the-past/
     NEDERLANDSTALIGE UITLEG ROZENOORLOGEN  HOOFDSTUK ”STRIJD OM DE KROONADEL TEGEN DE KONING/ADEL TEGEN ADELROZENOORLOGEN/NADER UITGELEGD” ARTIKELROZENOORLOGEN EN BOERENOPSTANDEN/ADEL TEGEN ADEL/ADEL TEGEN HET VOLK/HEERSENDE KLASSE TOEN EN NUASTRID ESSED19 AUGUSTUS 2015
  http://www.astridessed.nl/rozenoorlogen-en-boerenopstandenadel-tegen-adeladel-tegen-het-volkheersende-klasse-toen-en-nu/

[4]

THE WARS OF THE ROSES/CAUSES OF THEWARS OF THE ROSES/A TRAVEL TO THE PASTASTRID ESSED3 FEBRUARY 2015
    http://www.astridessed.nl/the-wars-of-the-rosescauses-of-the-wars-of-the-rosesa-travel-to-the-past/

[5]

”Je hebt een Nederlands paspoort.

Je woont in vrijheid.

Je leeft in een land waar geen oorlog is.

Je geniet van alle mensenrechten die de VN heeft afgedwongen.”

METRONIEUWS

JE HEBT EEN NEDERLANDS PASPOORT

EBRU UMAR

21 APRIL 2016

http://www.metronieuws.nl/columns/2016/04/je-hebt-een-nederlands-paspoort

[6]

EBRU UMAR OPGEPAKT IN TURKIJE/KOPLOPER ISLAMOFOBIEEN VLUCHTELINGENHAAT/DEMASQUEASTRID ESSED10 MEI 2016

http://www.astridessed.nl/columniste-ebru-umag-opgepakt-in-turkijekoploper-islamofobie-en-vluchtelingenhaatdemasque/

DEZE COLUMN ALS VOORBEELD VAN HET RACISMEVAN EBRU UMAR

”Het ‘zwartje’ dat meedeed aan de Miss Holland-verkiezing confronteerde me met de werkelijkheid dat ik nooit zwart zou willen zijn. Zwarten (m/v) staan nóg verder af van de blanke mannenwereld.”  METRONIEUWS.NLETNISCHE DIVERSITEIT OMDAT HET MOET: KAPPENNOU!EBRU UMAR18 AUGUSTUS 2015
  http://www.metronieuws.nl/columns/2015/08/etnische-diversiteit-omdat-het-moet-kappen-nou
MIJN COMMENTAAR OP  COLUMN EBRU UMAR”ETNISCHE DIVERSITEIT OMDAT HET MOET: KAPPEN NOU!

”Of ik aangifte tegen Umar doe wegens racisme weet ik nog niet,maar ik overweeg het wel!”  DE HAATCOLUMNS VAN EBRU UMAR/METRO FACILITEERTISLAMOFOBIE/BRIEF AAN METROASTRID ESSED26 JANUARI 2016
  http://www.astridessed.nl/de-haatcolumns-van-ebru-umarmetro-faciliteert-islamofobiebrief-aan-metro/

[7]

https://twitter.com/umarebru/status/754072773195026432

Ebru UmarGeverifieerd account?@umarebru

Ebru Umar heeft geretweet Sonja Broekhuizen B

HUP LEGER!

”Bijna te mooi om waar te zijn. Zo heeft de Rotterdamse columniste Ebru Umar vrijdagavond gereageerd op het nieuws dat militairen hebben geprobeerd om de macht te grijpen in Turkije.”

RTV RIJNMOND EBRU UMAR NIET ROUWIG OM STAATSGREEP TURKIJE15 JULI 2016

http://www.rijnmond.nl/nieuws/144154/Ebru-Umar-niet-rouwig-om-staatsgreep-Turkije
TURKSE COUPPOGING

HLN.BEERDOGAN ROEPT TURKEN OP OM OP STRAAT TE KOMEN16 JULI 2016

http://www.hln.be/hln/nl/37662/Staatsgreep-Turkije/article/detail/2797073/2016/07/16/Erdogan-roept-Turken-op-om-op-straat-te-komen.dhtml

HLN.BESURREELE BEELDEN: BURGERS BLOKKEREN TANKS, HELICOPTEROPENT VUUR, TANK VERPLETTERT WAGEN16 JULI 2016

http://www.hln.be/hln/nl/37662/Staatsgreep-Turkije/article/detail/2797050/2016/07/16/Beelden-militaire-coup-Turkije-tanks-in-straten-volksprotest-schoten.dhtml

VOLKSRANTTURKIJE ARRESTEERT TWEE KOPSTUKKEN LEGERVOOR ”VERRAAD”16 JULI 2016
http://www.volkskrant.nl/buitenland/tanks-op-straat-in-ankara-en-istanbul-turkse-premier-meldt-poging-tot-militaire-coup~a4340805/

NOSLEGER TURKIJE ZEGT MACHT TE HEBBEN OVERGENOMEN15 JULI 2016

http://nos.nl/artikel/2117873-leger-turkije-zegt-macht-te-hebben-overgenomen.html

RTL NIEUWSMILITAIRE COUP WAS COMPLETE VERASSING15 JULI 2016

http://www.rtlnieuws.nl/buitenland/militaire-coup-was-complete-verrassing

NOSRUIM 2700 RECHTERS OPGEPAKT NA MISLUKTE COUPPOGING16 JULI 2016
http://nos.nl/artikel/2117971-ruim-2700-turkse-rechters-opgepakt-na-mislukte-couppoging.html

NOSAL 6000 ARRESTATIES IN TURKIJE NA MISLUKTESTAATSGREEP
http://nos.nl/artikel/2118111-al-6000-arrestaties-in-turkije-na-mislukte-staatsgreep.html

”De Turkse president Erdogan zegt dat hij het opnieuw invoeren van de doodstraf niet kan uitstellen, meldt persbureau Reuters. De Turkse regering zal dit bespreken met de oppositie, aldus Erdogan.”
VOLKSKRANTERDOGAN: INVOEREN VAN DOODSTRAF KAN NIETWORDEN UITGESTELD17 JULI 2016

http://www.volkskrant.nl/buitenland/erdogan-we-gaan-door-met-het-verwijderen-van-dit-virus~a4341316/

[8]
https://twitter.com/umarebru/status/754072773195026432

Ebru UmarGeverifieerd account?@umarebru

Ebru Umar heeft geretweet Sonja Broekhuizen B

HUP LEGER!

”‘HUP LEGER’  is wat columniste Ebru Umar twitterde op de avond van de uiteindelijk mislukte staatsgreep in Turkije.”
THE POSTONLINEHUP LEGER? HUP DEMOCRATIE!JAN JAAP DE RUITER18 JULI 2016
http://politiek.tpo.nl/column/hup-leger-hup-democratie/

”Bijna te mooi om waar te zijn. Zo heeft de Rotterdamse columniste Ebru Umar vrijdagavond gereageerd op het nieuws dat militairen hebben geprobeerd om de macht te grijpen in Turkije.”

RTV RIJNMOND EBRU UMAR NIET ROUWIG OM STAATSGREEP TURKIJE15 JULI 2016

http://www.rijnmond.nl/nieuws/144154/Ebru-Umar-niet-rouwig-om-staatsgreep-Turkije

[9]

WIKIPEDIASTAATSGREEP IN CHILI

https://nl.wikipedia.org/wiki/Staatsgreep_in_Chili_(1973)

ATTENTIE/NARE FOTONPO GESCHIEDENIS/ANDERE TIJDENCHILI EN DE DOOD VAN ALLENDE

http://www.npogeschiedenis.nl/andere-tijden/afleveringen/2003-2004/Chili-en-de-dood-van-Allende.html

CHILI: OVER DE STAATSGREEP VAN 1973PETER STORM12 SEPTEMBER 2013

http://www.ravotr.nl/2013/09/12/chili-de-staatsgreep-van-1973/

[10]

HUP CHILEENSE LEGER ALS VERGELIJKING MET WATEBRU UMAR TWEETTE
HUP LEGER!

https://twitter.com/umarebru/status/754072773195026432

Ebru UmarGeverifieerd account?@umarebru

Ebru Umar heeft geretweet Sonja Broekhuizen B

HUP LEGER!

[11]

En het was columnist en opinion maker Ismail Selvi die op Facebook stelde dat ‘Als een parlement wordt gedomineerd door dieven, hypocrieten en islamisten (islamieten), dan verdient het vernietigd te worden’. 

THE POSTONLINEHUP LEGER? HUP DEMOCRATIE!JAN JAAP DE RUITER18 JULI 2016

http://politiek.tpo.nl/column/hup-leger-hup-democratie/

[12]

”1997Halverwege de jaren negentig neemt premier Necmettin Erbakan het volgens het leger niet al te nauw met de scheiding tussen staat en religie. Ook overweegt Erbakan het Navo-lidmaatschap op te zeggen. 
Hij wil met landen als Syrië en Iran in zee gaan. 

Het leger stelt dat niet op prijs – een nieuwe couppoging volgt. Anders dan in 1980 blijven geweld en martelingen uit.”…………”De coup van 1997 gaat de geschiedenis in als de ‘postmoderne coup’ – een staatsgreep is het bijna niet te noemen.”

TROUWDIT ZIJN DE VIJF STAATSGREPEN UIT DE TURKSE GESCHIEDENIS18 JULI 2016
http://www.trouw.nl/tr/nl/39561/Couppoging-Turkije/article/detail/4341920/2016/07/18/Dit-zijn-de-vijf-staatsgrepen-uit-de-Turkse-geschiedenis.dhtml

”Staatsgreep 1997: Op 28 februari 1997 grijpen militairen weer in. Het leger dwingt toenmalig premier Necmettin Erbakan tot aftreden. Omdat hier geen geweld aan te pas kwam, is de machtsovername de geschiedenis ingegaan als de ‘postmoderne coup’.

NU.NLTURKIJE HEEFT LANGE GESCHIEDENIS VAN STAATSGREPEN16 JULI 2016

http://www.nu.nl/buitenland/4294116/turkije-heeft-lange-geschiedenis-van-staatsgrepen.html

[13]

RTV RIJNMOND EBRU UMAR NIET ROUWIG OM STAATSGREEP TURKIJE15 JULI 2016

http://www.rijnmond.nl/nieuws/144154/Ebru-Umar-niet-rouwig-om-staatsgreep-Turkije

[14]

  VolgenEbru Umar  ?@umarebru

dat leger was dus ooit seculier, geloofsvrij totdat Erdogan iedereen oppakte en wegstopte. Dus eigenlijk is dit nieuws too good to be true.

22:43 – 15 juli 2016

RTV RIJNMOND EBRU UMAR NIET ROUWIG OM STAATSGREEP TURKIJE15 JULI 2016

http://www.rijnmond.nl/nieuws/144154/Ebru-Umar-niet-rouwig-om-staatsgreep-Turkije

[15]

”Atatürk then embarked upon a program of political, economic, and cultural reforms, seeking to transform the former Ottoman Empire into a modern and secular nation-state”

WIKIPEDIAMUSTAFA KEMAL ATATURK

https://en.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Kemal_Atat%C3%BCrk

”Het land heeft namelijk een lange geschiedenis van staatsgrepen met hetzelfde refrein: de premier die toornt aan het seculiere gedachtengoed van Atäturk, haalt zich de woede van het leger op de hals.”

TROUWDIT ZIJN DE VIJF STAATSGREPEN UIT DE TURKSE GESCHIEDENIS18 JULI 2016
http://www.trouw.nl/tr/nl/39561/Couppoging-Turkije/article/detail/4341920/2016/07/18/Dit-zijn-de-vijf-staatsgrepen-uit-de-Turkse-geschiedenis.dhtml

[16]

ZIE VOOR OPMERKINGEN EBRU UMAR OVERATATURK, OPRICHTER TURKSE REPUBLIEK IN 1923

WWW.YOUTUBE.COMUMAR: NEDERTURKJES, GEFELICITEERD

https://www.youtube.com/watch?v=Nhzteqx8YpQ

[17]

TROUWDIT ZIJN DE VIJF STAATSGREPEN UIT DE TURKSE GESCHIEDENIS18 JULI 2016
http://www.trouw.nl/tr/nl/39561/Couppoging-Turkije/article/detail/4341920/2016/07/18/Dit-zijn-de-vijf-staatsgrepen-uit-de-Turkse-geschiedenis.dhtml

NU.NLTURKIJE HEEFT LANGE GESCHIEDENIS VAN STAATSGREPEN16 JULI 2016

http://www.nu.nl/buitenland/4294116/turkije-heeft-lange-geschiedenis-van-staatsgrepen.html

[18]

”1997Halverwege de jaren negentig neemt premier Necmettin Erbakan het volgens het leger niet al te nauw met de scheiding tussen staat en religie. Ook overweegt Erbakan het Navo-lidmaatschap op te zeggen. 
Hij wil met landen als Syrië en Iran in zee gaan. 

Het leger stelt dat niet op prijs – een nieuwe couppoging volgt. Anders dan in 1980 blijven geweld en martelingen uit.”…………”De coup van 1997 gaat de geschiedenis in als de ‘postmoderne coup’ – een staatsgreep is het bijna niet te noemen.”

TROUWDIT ZIJN DE VIJF STAATSGREPEN UIT DE TURKSE GESCHIEDENIS18 JULI 2016
http://www.trouw.nl/tr/nl/39561/Couppoging-Turkije/article/detail/4341920/2016/07/18/Dit-zijn-de-vijf-staatsgrepen-uit-de-Turkse-geschiedenis.dhtml

”Staatsgreep 1997: Op 28 februari 1997 grijpen militairen weer in. Het leger dwingt toenmalig premier Necmettin Erbakan tot aftreden. Omdat hier geen geweld aan te pas kwam, is de machtsovername de geschiedenis ingegaan als de ‘postmoderne coup’.

NU.NLTURKIJE HEEFT LANGE GESCHIEDENIS VAN STAATSGREPEN16 JULI 2016

http://www.nu.nl/buitenland/4294116/turkije-heeft-lange-geschiedenis-van-staatsgrepen.html

(19)

TROUWDODENTAL NA COUPPOGING TURKIJE OPGELOPEN NAAR30018 JULI 2016

http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/4341787/2016/07/18/Dodental-na-couppoging-Turkije-opgelopen-tot-300.dhtml

METRONIEUWS.NLRUIM 300 DODEN EN 7543 ARRESTANTEN NA TURKSE COUP18 JULI 2016

http://www.metronieuws.nl/nieuws/buitenland/2016/07/ruim-300-doden-en-7543-arrestanten-na-turkse-coup

(20)

ttps://twitter.com/umarebru/status/754072773195026432

Ebru UmarGeverifieerd account?@umarebru

Ebru Umar heeft geretweet Sonja Broekhuizen B

HUP LEGER!

”Bijna te mooi om waar te zijn. Zo heeft de Rotterdamse columniste Ebru Umar vrijdagavond gereageerd op het nieuws dat militairen hebben geprobeerd om de macht te grijpen in Turkije.”

RTV RIJNMOND EBRU UMAR NIET ROUWIG OM STAATSGREEP TURKIJE15 JULI 2016

http://www.rijnmond.nl/nieuws/144154/Ebru-Umar-niet-rouwig-om-staatsgreep-Turkije

(21)

”Als premier Menderes soldaten inzet om rivaliserende partijen te bestrijden, zijn voor het leger de rapen gaar. Kolonel Alparslan Türkes leidt een staatsgreep. Menderes wordt geëxecuteerd.”

TROUWDIT ZIJN DE VIJF STAATSGREPEN UIT DE TURKSE GESCHIEDENIS18 JULI 2016
http://www.trouw.nl/tr/nl/39561/Couppoging-Turkije/article/detail/4341920/2016/07/18/Dit-zijn-de-vijf-staatsgrepen-uit-de-Turkse-geschiedenis.dhtml

”Menderes werd in 1961 geëxecuteerd, nadat hij schuldig was bevonden aan het schenden van de grondwet.”

WIKIPEDIASTAATSGREPEN IN TURKIJE

https://nl.wikipedia.org/wiki/Staatsgrepen_in_Turkije

IS GESCHIEDENISTURKSE POLITIEK EN DE MILITAIRE STAATSGREEP VAN 1960
http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/turkse-politiek-en-de-militaire-staatsgreep-van-1960/

(22)

”President Celal Bayar en premier Adnan Menderes werden gearresteerd en ter dood veroordeeld.”

WIKIPEDIASTAATSGREPEN IN TURKIJE

https://nl.wikipedia.org/wiki/Staatsgrepen_in_Turkije

” Later werd Bayars straf omgezet in levenslang. In 1966 kwam hij vrij”

WIKIPEDIASTAATSGREPEN IN TURKIJE

https://nl.wikipedia.org/wiki/Staatsgrepen_in_Turkije

IS GESCHIEDENISTURKSE POLITIEK EN DE MILITAIRE STAATSGREEP VAN 1960
http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/turkse-politiek-en-de-militaire-staatsgreep-van-1960/

(23)

Staatsgreep van 1980

Opnieuw achtten militairen in 1980 Turkije als onstabiel land en besloten zij, onder leiding van generaal Kenan Evren, een staatsgreep te plegen. Alle politici werden naar huis gestuurd. Politieke partijen en vakbonden werden verboden”

IS GESCHIEDENIS

MILITAIRE STAATSGREPEN IN TURKIJE

18 JULI 2016

http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/militaire-staatsgrepen-turkije/

(24)

AUF DER FLUCHT ERSCHOSSENOP DE VLUCHT NEERGESCHOTEN

SCHOKKEND VERSLAG OP YOUTUBE.COM!OP DE VLUCHT NEERGESCHOTEN, KLASSIEKE LEUGENSVAN DICTATORS, HIER DE LEUGENS VAN EX DICTATOR BPOITERSE(HUIDIG PRESIDENT SURINAME)
WWW.YOUTUBE.COMDESI BOUTERSE (ZE ZIJN OP DE VLUCHT NEERGESCHOTEN)

https://www.youtube.com/watch?v=h5kKJUJow9U

 • 16 mensen zijn neergeschoten tijdens hun poging tot ontsnapping.”

WIKIPEDIASTAATSGREEP VAN 1980
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staatsgrepen_in_Turkije#Staatsgreep_van_1980

BRON

WIKIPEDIASTAATSGREPEN IN TURKIJE

https://nl.wikipedia.org/wiki/Staatsgrepen_in_Turkije

(25)

WIKIPEDIASTAATSGREEP VAN 1980
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staatsgrepen_in_Turkije#Staatsgreep_van_1980

BRON

WIKIPEDIASTAATSGREPEN IN TURKIJE

https://nl.wikipedia.org/wiki/Staatsgrepen_in_Turkije

(26)

WIKIPEDIA
1980 TURKISH COUP D’ETAT RESULT

https://en.wikipedia.org/wiki/1980_Turkish_coup_d%27%C3%A9tat#Result

BRONWIKIPEDIA1980 TURKISH COUP D’ETAT

https://en.wikipedia.org/wiki/1980_Turkish_coup_d%27%C3%A9tat

(27)

”Yet 650,000 people were detained in the upheaval and 230,000 people were prosecuted in military courts, according to official figures. About 300 people died in prison, including 171 who died after being tortured.”

THE GUARDIANKENAN EVREN, LEADER OF TURKEY’S 1980 MILITARY COUPAND FORMER PRESIDENT, DIES

https://www.theguardian.com/world/2015/may/10/kenan-evren-leader-of-turkeys-1980-military-coup-and-former-president-dies

(28)

ttps://twitter.com/umarebru/status/754072773195026432

Ebru UmarGeverifieerd account?@umarebru

Ebru Umar heeft geretweet Sonja Broekhuizen B

HUP LEGER!

”Bijna te mooi om waar te zijn. Zo heeft de Rotterdamse columniste Ebru Umar vrijdagavond gereageerd op het nieuws dat militairen hebben geprobeerd om de macht te grijpen in Turkije.”

RTV RIJNMOND EBRU UMAR NIET ROUWIG OM STAATSGREEP TURKIJE15 JULI 2016

http://www.rijnmond.nl/nieuws/144154/Ebru-Umar-niet-rouwig-om-staatsgreep-Turkije

(29)

WIKIPEDIAEBRU UMAR

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ebru_Umar

(30)

Bijna te mooi om waar te zijn. Zo heeft de Rotterdamse columniste Ebru Umar vrijdagavond gereageerd op het nieuws dat militairen hebben geprobeerd om de macht te grijpen in Turkije.”

RTV RIJNMOND EBRU UMAR NIET ROUWIG OM STAATSGREEP TURKIJE15 JULI 2016

http://www.rijnmond.nl/nieuws/144154/Ebru-Umar-niet-rouwig-om-staatsgreep-Turkije

(31)

PAS OP!NARE FOTO!

NPO GESCHIEDENIS/ANDERE TIJDENCHILI EN DE DOOD VAN ALLENDE

http://www.npogeschiedenis.nl/andere-tijden/afleveringen/2003-2004/Chili-en-de-dood-van-Allende.html

(32)

IS GESCHIEDENISPINOCHET’S MACHTSOVERNAME EN DICTATUUR

http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/pinochets-machtsovername-en-dictatuur/

(33)

IS GESCHIEDENISPINOCHET’S MACHTSOVERNAME EN DICTATUUR

http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/pinochets-machtsovername-en-dictatuur/

(34)

NPO GESCHIEDENIS/ANDERE TIJDENCHILI EN DE DOOD VAN ALLENDE

http://www.npogeschiedenis.nl/andere-tijden/afleveringen/2003-2004/Chili-en-de-dood-van-Allende.html

(35)

”De Verenigde Staten waren hard opgetreden tegen het communistisch regime onder leiding van Castro in Cuba en probeerden nu te voorkomen dat er een tweede ‘communistisch land’ in ‘hun achtertuin’ zou komen. ”

NPO GESCHIEDENIS/ANDERE TIJDENCHILI EN DE DOOD VAN ALLENDE

http://www.npogeschiedenis.nl/andere-tijden/afleveringen/2003-2004/Chili-en-de-dood-van-Allende.html

(38)

YOUTUBE.COMSALVADOR ALLENDE’S LAST SPEECH FROM LA MONEDAON 11 SEPTEMBER 1973

https://www.youtube.com/watch?v=HC8UirZLCZQ

EEN DEEL VAN HET EINDE VAN  DE LAATSTE TOESPRAAK VAN PRESIDENT ALLENDE[VERTAALD UIT HET SPAANS], VANUIT HET MONEDA PALEIS, VLAK VOOR ZIJN DOOD(ZELFMOORD], TERWIJL HET MONEDA PALEIS DOORDE MILITAIRE BENDE VAN PINOCHET WERD GEBOMBARDEERD:

“Workers of my country, I have faith in Chile and its destiny. Other men will overcome this dark and bitter moment when treason seeks to prevail. Keep in mind that, much sooner than later, the great avenues will again be opened through which will pass free men to construct a better society. Long live Chile! Long live the people! Long live the workers!”
President Salvador Allende’s farewell speech,
September 11, 1973.
[11]

BRONWIKIPEDIADEATH OF SALVADOR ALLENDE

https://en.wikipedia.org/wiki/Death_of_Salvador_Allende

ENGELSE VERTALING SAMENVATTING LAATSTE TOESPRAAK VAN ALLENDE

Final address (1973)[edit]

 I have faith in Chile and its destiny.The last radio broadcast of Allende (11 September 1973 at 9:10 am.) Spanish text with English translation · Audio mp3

 • Surely, this will be the last opportunity for me to address you. The Air Force has bombed the antennas of Radio Magallanes. My words do not have bitterness but disappointment. … the only thing left for me is to say to workers: I am not going to resign!
 • Placed in a historic transition, I will pay for loyalty to the people with my life. And I say to them that I am certain that the seeds which we have planted in the good conscience of thousands and thousands of Chileans will not be shriveled forever. They have force and will be able to dominate us, but social processes can be arrested by neither crime nor force. History is ours, and people make history.
 • Workers of my country: I want to thank you for the loyalty that you always had, the confidence that you deposited in a man who was only an interpreter of great yearnings for justice, who gave his word that he would respect the Constitution and the law and did just that.
 • I address the youth, those who sang and gave us their joy and their spirit of struggle. I address the man of Chile, the worker, the farmer, the intellectual, those who will be persecuted, because in our country fascism has been already present for many hours — in terrorist attacks, blowing up the bridges, cutting the railroad tracks, destroying the oil and gas pipelines, in the face of the silence of those who had the obligation to act.
  They were committed. History will judge them.
  Surely, Radio Magallanes will be silenced, and the calm metal instrument of my voice will no longer reach you. It does not matter. You will continue hearing it. I will always be next to you. At least my memory will be that of a man of dignitywho was loyal to his country.
 • The people must defend themselves, but they must not sacrifice themselves. The people must not let themselves be destroyed or riddled with bullets, but they cannot be humiliated either.
  Workers of my country, I have faith in Chile and its destiny. Other men will overcome this dark and bitter momentwhen treason seeks to prevail. Keep in mind that, much sooner than later, great avenues will again be opened, through which will pass the free man, to construct a better society.
  Long live Chile! Long live the people! Long live the workers!
  These are my last words, and I am certain that my sacrifice will not be in vain, I am certain that, at the very least, it will be a moral lesson that will punish felony, cowardice, and treason.”

 
WIKIQUOTESALVADOR ALLENDEFINAL ADDRESS

https://en.wikiquote.org/wiki/Salvador_Allende#Final_address_.281973.29

[35]
PAS OP!NARE FOTO!

NPO GESCHIEDENIS/ANDERE TIJDENCHILI EN DE DOOD VAN ALLENDE

http://www.npogeschiedenis.nl/andere-tijden/afleveringen/2003-2004/Chili-en-de-dood-van-Allende.html

[36]

CHILI: OVER DE STAATSGREEP VAN 1973PETER STORM12 SEPTEMBER 2013

http://www.ravotr.nl/2013/09/12/chili-de-staatsgreep-van-1973/

[37]

”Zoals gezegd bracht Allende ’s regering uit zichzelf tamelijk beperkte hervormingen die het kapitalisme op zich niet te buiten gingen. Maar het waren wel verbeteringen waar mensen echt iets aan hadden. Verhogingen van lonen en dergelijke, bevriezing van huren, gratis melk op school. Het kapitaal valt er niet van omver, maar het dagelijks leven voor arme mensen wordt er beslist draaglijker door. ”

CHILI: OVER DE STAATSGREEP VAN 1973PETER STORM12 SEPTEMBER 2013

http://www.ravotr.nl/2013/09/12/chili-de-staatsgreep-van-1973/

[38]

”En op 4 september demonstreerden 800.000 arbeiders in de hoofdstad Santiago. Velen van hen hadden stokken bij zich als wapens, als om daarmee hun bereidheid om rechts terug te slaan uit te drukken. Arbeiders vroegen om wapens tegen de het dreigende militaire gevaar. Die kregen ze echter niet. Immers, het leger leverde geen gevaar, want dat opereerde binnen de grondwet en diende slechts het vaderland…”

CHILI: OVER DE STAATSGREEP VAN 1973PETER STORM12 SEPTEMBER 2013

http://www.ravotr.nl/2013/09/12/chili-de-staatsgreep-van-1973/

[39]

YOUTUBE.COMSALVADOR ALLENDE’S LAST SPEECH FROM LA MONEDAON 11 SEPTEMBER 1973

https://www.youtube.com/watch?v=HC8UirZLCZQ

EEN DEEL VAN HET EINDE VAN  DE LAATSTE TOESPRAAK VAN PRESIDENT ALLENDE[VERTAALD UIT HET SPAANS], VANUIT HET MONEDA PALEIS, VLAK VOOR ZIJN DOOD(ZELFMOORD], TERWIJL HET MONEDA PALEIS DOORDE MILITAIRE BENDE VAN PINOCHET WERD GEBOMBARDEERD:

“Workers of my country, I have faith in Chile and its destiny. Other men will overcome this dark and bitter moment when treason seeks to prevail. Keep in mind that, much sooner than later, the great avenues will again be opened through which will pass free men to construct a better society. Long live Chile! Long live the people! Long live the workers!”
President Salvador Allende’s farewell speech,
September 11, 1973.
[11]

BRONWIKIPEDIADEATH OF SALVADOR ALLENDE

https://en.wikipedia.org/wiki/Death_of_Salvador_Allende

ENGELSE VERTALING SAMENVATTING LAATSTE TOESPRAAK VAN ALLENDE

Final address (1973)[edit]

 I have faith in Chile and its destiny.The last radio broadcast of Allende (11 September 1973 at 9:10 am.) Spanish text with English translation · Audio mp3

 • Surely, this will be the last opportunity for me to address you. The Air Force has bombed the antennas of Radio Magallanes. My words do not have bitterness but disappointment. … the only thing left for me is to say to workers: I am not going to resign!
 • Placed in a historic transition, I will pay for loyalty to the people with my life. And I say to them that I am certain that the seeds which we have planted in the good conscience of thousands and thousands of Chileans will not be shriveled forever. They have force and will be able to dominate us, but social processes can be arrested by neither crime nor force. History is ours, and people make history.
 • Workers of my country: I want to thank you for the loyalty that you always had, the confidence that you deposited in a man who was only an interpreter of great yearnings for justice, who gave his word that he would respect the Constitution and the law and did just that.
 • I address the youth, those who sang and gave us their joy and their spirit of struggle. I address the man of Chile, the worker, the farmer, the intellectual, those who will be persecuted, because in our country fascism has been already present for many hours — in terrorist attacks, blowing up the bridges, cutting the railroad tracks, destroying the oil and gas pipelines, in the face of the silence of those who had the obligation to act.
  They were committed. History will judge them.
  Surely, Radio Magallanes will be silenced, and the calm metal instrument of my voice will no longer reach you. It does not matter. You will continue hearing it. I will always be next to you. At least my memory will be that of a man of dignitywho was loyal to his country.
 • The people must defend themselves, but they must not sacrifice themselves. The people must not let themselves be destroyed or riddled with bullets, but they cannot be humiliated either.
  Workers of my country, I have faith in Chile and its destiny. Other men will overcome this dark and bitter momentwhen treason seeks to prevail. Keep in mind that, much sooner than later, great avenues will again be opened, through which will pass the free man, to construct a better society.
  Long live Chile! Long live the people! Long live the workers!
  These are my last words, and I am certain that my sacrifice will not be in vain, I am certain that, at the very least, it will be a moral lesson that will punish felony, cowardice, and treason.”

 
WIKIQUOTESALVADOR ALLENDEFINAL ADDRESS

https://en.wikiquote.org/wiki/Salvador_Allende#Final_address_.281973.29

[40]

 1. van hetzelfde laken een pak (=dezelfde soort aanpak of respons.

http://www.woorden.org/spreekwoord.php?woord=van%20hetzelfde%20laken%20een%20pak

[41]

”Op 24 maart 1976 vindt de staatsgreep plaats. Om tien over drie ‘s nachts wordt tangomuziek op de radio vervangen door de mars Avenida de las Galerías. In het eerste bericht verbiedt de junta vakbonds- en politieke activiteiten, sluit het Congres, stelt de doodstraf in en kondigt de staat van beleg af.”
NPO GESCHIEDENIS/ANDERE TIJDENDE ARGENTIJNSE JUNTA (76-83)

http://www.npogeschiedenis.nl/andere-tijden/afleveringen/2000-2001/De-Argentijnse-junta-76-83.html

[42]

”De officiële lijn was altijd dat de Argentijnse strijdkrachten het land van het communisme en de chaos hebben gered. ”

VOLKSKRANTLEGER ARGENTINIE GEEFT MOORDEN TOE TIJDENS DICTATUUR27 APRIL 1995

http://www.volkskrant.nl/archief/leger-argentinie-geeft-moorden-toe-tijdens-dictatuur~a400425/

(43)

NPO GESCHIEDENIS/ANDERE TIJDENDE ARGENTIJNSE JUNTA (76-83)

http://www.npogeschiedenis.nl/andere-tijden/afleveringen/2000-2001/De-Argentijnse-junta-76-83.html

”De militaire junta die haar opvolgde stond onder leiding van Jorge Videla tot 1981 en daarna van Roberto Viola en Leopoldo Galtieri. Deze junta was verantwoordelijk voor de onwettige arrestatie, marteling, moord of gedwongen verdwijning van duizenden mensen (meestal vakbondsmedewerkers, studenten en andere activisten). 


WIKIPEDIAVUILE OORLOG (ARGENTINIE)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vuile_Oorlog_(Argentini%C3%AB)

Babyroof

”At least 400 babies are thought to have been taken from their parents while they were held in detention centres.”

BBC NEWSARGENTINA EX-MILITARY LEADER JORGE RAFAEL VIDELA DIES17 MAY 2013

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-22570888

‘Volgens de Dwaze Moeders zijn zo’n 240 kinderen van vrouwen die in geheime gevangenissen zaten ter adoptie gegeven, vaak aan militaire gezinnen. Slechts enkele tientallen van hen zijn tot dusverre achterhaald.”

DWAZE MOEDERS (ARGENTINIE)AMNESTY INTERNATIONALENCYCLOPEDIE VOOR DE MENSENRECHTEN

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/dwaze-moeders-argentinie

[44]

WIKIPEDIAVUILE OORLOG (ARGENTINIE)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vuile_Oorlog_(Argentini%C3%AB)

WIKIPEDIA
DIRTY WAR

https://en.wikipedia.org/wiki/Dirty_War


Schending van mensenrechten

Tijdens de militaire junta werden systematisch mensenrechten geschonden. Zo werden tegenstanders van het regime op grote schaal opgepakt, gemarteld en vermoord zonder proces. Ook vonden er veel verdwijningen plaats. Volgens de officiële gegevens zijn er in de jaren 1976-1983 ongeveer 9.000 mensen verdwenen, hoewel door mensenrechtenorganisaties dit aantal op 30.000 geschat wordt. Er werden dodenvluchten uitgevoerd, waarbij gevangenen van het regime gedrogeerd uit vliegtuigen boven de oceaan werden gegooid. Daarnaast was er ook sprake van babyroof. Baby’s van vrouwelijke gevangenen werden weggenomen bij hun moeders en bij gezinnen geplaatst die de junta steunden. De moeders werden hierna vermoord.”

ARGENTIJNSE JUNTA VAN 1976-1983

http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/buitenland/de-militaire-junta-in-argentinie/

”Up to 30,000 people were tortured and killed during this period, in a campaign known as the “Dirty War”.

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-22570888

[45]

”In Argentinië zijn volgens een officiële onderzoekscommissie ten tijde van de militaire junta (1976-1983) ten minste 9.000 mensen verdwenen.”

VERDWIJNINGEN (GEDWONGEN OF POLITIEKEVERDWIJNINGEN)AMNESTY INTERNATIONALENCYCLOPEDIE VAN DE MENSENRECHTEN

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/verdwijningen-gedwongen-politieke-verdwijningen

BBC NEWSARGENTINA EX-MILITARY LEADER JORGE RAFAELVIDELA DIES17 MAY 2013

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-22570888

[46]

”Het tweede kabinet van premier Arron werd beschuldigd van corruptie en afgezet.”
WIKIPEDIASERGEANTENCOUP

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sergeantencoup

ARRESTATIE DISSIDENTE MILITAIREN

WIKIPEDIA
NATIONALE MILITAIRE RAAD

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationale_Militaire_Raad
ARRESTATIE/MISHANDELING POLITIEKETEGENSTANDERS

GESCHIEDENIS VAN DE NPS
EEN BESCHRIJVING IN VOGELVLUCHT

  http://nps2010.blogspot.nl/2011/09/geschiedenis-van-de-nps-een_9570.html

STANDRECHTELIJKE EXECUTIE HAWKER
WIKIPEDIA
WILFRED HAWKER

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilfred_Hawker

WIKIPEDIA
WILFRED HAWKER

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilfred_Hawker  VPRO
HALLO HALLO IS DIT FORT ZEELANDIA? 

  http://weblogs.vpro.nl/radioarchief/2009/03/20/hallo-hallo-is-dit-fort-zeelandia/

DECEMBERMOORDEN:

 AMNESTY INTERNATIONAL
DECEMBERMOORDEN EN MOIWANA

  http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/decembermoorden-en-moiwana-suriname  RAPPORT VAN HET NEDERLANDS JURISTEN COMITE VOOR DE MENSENRECHTEN
”DE GEBEURTENISSEN IN PARAMARIBO, SURINAME 8-13 DECEMBER 1982: DE GEWELDDADIGE DOOD VAN 14 SURINAMERS EN I NEDERLANDER
Rapport van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (N.J.C.M), Leiden, 14 februari 1983 – De gebeurtenissen in Paramaribo, Suriname, 8-13 december 1982: de gewelddadige dood van 14 Surinamers en 1 Nederlander 

  WIKIPEDIA
DE DECEMBERMOORDEN
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Decembermoorden  DE GROENE AMSTERDAMMER
DE HEER BOUTERSE LUST IK RAUW
PIJNLIJKE GESCHIEDENIS DE DECEMBERMOORDEN IN SURINAME
6 JANUARI 2010

  http://www.groene.nl/artikel/de-heer-bouterse-lust-ik-rauw

HERDENKING DECEMBERMOORDEN/VERMOORD, MAARNIET VERGETEN/SLECHTS IN GERECHTIGHEID BERUSTENASTRID ESSED12 DECEMBER 2014
http://www.astridessed.nl/herdenking-decembermoorden-op-waterlooplein2014vermoord-maar-niet-vergetenslechts-in-gerechtigheid-berusten/

(47)

AMNESTY INTERNATIONAL
DECEMBERMOORDEN EN MOIWANA

  http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/decembermoorden-en-moiwana-suriname

WIKIPEDIA
BINNENLANDSE OORLOG

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Binnenlandse_Oorlog

VEROORDELING SURINAME DOOR HET INTERAMERIKAANSHOF VOOR DE MENSENRECHTEN VANWEGE DE MASSASLACHTINGIN MOIWANA
Er werd in het vonnis opgenomen, dat de Surinaamse Staat zichmoest inzetten voor vervolging van de verantwoordelijken(tot nu toe niet gebeurd), dat er compensatie aan de nabestaandenen overlevenden moestworden betaald en dat de Surinaamse Staat  zijn excuses moest aanbieden voor het bloedbad.
Dat is wel gebeurd en wel door de toenmalige president Venetiaan.Ook is er compensatie aan de nabestaanden en overlevenden betaald.
Zie hieronder uitspraak Inter Amerikaans Hof voor deMensenrechten
UITSPRAAK INTER AMERIKAANS HOF VOORDE MENSENRECHTEN INZAKE MOIWANA
   ”OPERATIVE PARAGRAPHS 233. 
Therefore,  THE COURT, DECIDES, Unanimously,1. To dismiss the State’s preliminary objections.  DECLARES, Unanimously, that:   AND DECIDES,  Unanimously, that: 1. The State shall implement the measures ordered with respect to its obligation to investigate the facts of the case, as well as identify, prosecute, and punish the responsible parties, in the terms of paragraphs 202 – 207 of this judgment. 87………….6. The State shall carry out a public ceremony, whereby Suriname recognizes its international responsibility and issues an apology, in the terms of paragraphs 216 – 217 of this judgment.…….  8. The State shall pay the compensation ordered in paragraph 187 of the instant judgment to the Moiwana community members for material damages, in the terms of paragraphs 178 – 181 and 225 – 231 of this judgment.
  INTER AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTSCASE OF THE MOIWANA COMMUNITY VS SURINAMEJUDGMENT OF  JUNE 15 2005
  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_124_ing.pdf

GEEN VERVOLGING VERANTWOORDELIJKEN BLOEDBADMOIWANA
”Vraag 6 Wat is de huidige stand van zaken wat betreft de vervolging en berechting van de daders van het bloedbad in Moiwana?Klopt het dat Suriname hier op geen enkele manier werk van maakt? Antwoord Volgens de genoemde uitspraak van het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens hebben overlevenden en nabestaanden van de gebeurtenissen in Moiwana recht op compensatie door de Surinaamse staat.Strafrechtelijke vervolging van verdachten heeft tot dusver niet plaatsgevonden.
  RIJKSOVERHEIDANTWOORD OP KAMERVRAGEN DECEMBERMOORDEN ENBLOEDBAD VAN MOIWANA
 https://www.rijksoverheid.nl/regering/inhoud/bewindspersonen/bert-koenders/documenten/kamerstukken/2016/01/06/antwoord-op-kamervragen-over-vervolging-decembermoorden-en-bloedbad-van-moiwana
   ´´Vooralsnog zijn de daders echter niet vervolgd.´´
 IS GESCHIEDENISHET BLOEDBAD VAN MOIWANA IN SURINAME29 NOVEMBER 2015
 http://www.isgeschiedenis.nl/toen/november/het-bloedbad-van-moiwana-in-suriname/

EXCUSES AAN DE SLACHTOFFERS DOOR PRESIDENT VENETIAAN
TROUWEXCUSES REGERING SURINAME VOOR MOORDPARTIJ 198614 JULI 2006
  http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/1538842/2006/07/14/Excuses-regering-Suriname-voor-moordpartij-1986.dhtml
  ´´ In 2006 bood Ronald Venetiaan, de toenmalige president van Suriname, zijn excuses aan namens de regering.´´
 IS GESCHIEDENISHET BLOEDBAD VAN MOIWANA IN SURINAME29 NOVEMBER 2015
 http://www.isgeschiedenis.nl/toen/november/het-bloedbad-van-moiwana-in-suriname/

 BETALING COMPENSATIE AAN DE SLACHTOFFERS MOIWANA
´´De overlevenden en nabestaanden kregen een schadevergoeding en smartengeld. ´´  IS GESCHIEDENISHET BLOEDBAD VAN MOIWANA IN SURINAME29 NOVEMBER 2015
 http://www.isgeschiedenis.nl/toen/november/het-bloedbad-van-moiwana-in-suriname/

[48]

Niet welkom
“We kunnen niet van tafel vegen dat Bouterse in Nederland tot elf jaar is veroordeeld wegens drugshandel”, aldus minister Verhagen van Buitenlandse Zaken in een reactie. “Hij is niet welkom in Nederland anders dan om zijn gevangenisstraf uit te zitten.
NOS
BOUTERSE NIEUWE PRESIDENT SURINAME
19 JULI 2010 

  http://nos.nl/artikel/173032-bouterse-nieuwe-president-suriname.html

(49)

AMNESTIEWET, BESPOTTING MENSENRECHTENASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/2012amnestiewet-suriname-bespotting-mensenrechten/

ZIE OOK
UITPERS.BEAMNESTIEWET, BESPOTTING MENSENRECHTENASTRID ESSEDMEI 2012
http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=3284

[50]

AMNESTY INTERNATIONALTURKEY: ZAMAN NEWSPAPER TAKEN OVER AS GOVERNMENTSTEAMROLLS PRESS FREEDOM4 MARCH 2016

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/03/turkey-fears-of-zaman-newspaper-takeover/

AMNESTY INTERNATIONALDETENTION OF ACADEMICS INTENSIFIES CRACKDOWNON FREEDOM OF EXPRESSION15 JANUARY 2016
   https://www.amnesty.org/en/press-releases/2016/01/turkey-detention-of-academics-intensifies-crackdown-on-freedom-of-expression/
   INDEXTHE VOICE OF FREE EXPRESSIONTURKEY: A LONG LINE OF PRESS FREEDOM VIOLATIONS17 MARCH 2016
  https://www.indexoncensorship.org/2016/03/turkey-press-freedom-violations/
   HUMAN RIGHTS WATCHTURKEY: JOURNALIST’S TRIAL CLOSED TO PUBLIC25 MARCH 2016
  https://www.hrw.org/news/2016/03/25/turkey-journalists-trial-closed-public
    ”1. Freedom of Expression: Vaguely written and broadly defined anti-terror statutes, “along with laws on defamation and provoking religious hatred” continue to be employed to limit free speech.  Business links with government still serve to undermine the independence of mainstream media, with some journalists forced from their jobs by fearful editors.  Gagging orders were used to suppress the reporting of several major news stories and draconian new internet laws were passed.  Social media was blocked for lengthy periods by government order.”
  AMNESTY INTERNATIONALAMNESTY ON TURKEY’S WORSENING HUMAN RIGHTSRECORDS, 11 KEY ISSUES24 FEBRUARY 2015
  https://humanrightsturkey.org/2015/02/24/amnesty-on-turkeys-worsening-human-rights-record-11-key-issues/

[51]
SLECHTE BEHANDELING ARRESTANTEN

”Cases of excessive use of force by police and ill-treatment in detention increased”  AMNESTY INTERNATIONALANNUAL REPORTTURKEY 2015-2016
  https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/turkey/report-turkey/

[52]
OORLOGSMISDADEN TURKSE LEGER IN DE STRIJD TEGENDE KOERDISCHE PKK VERZETSORGANISATIE

”Human rights groups say 92 civilians were killed in the town during the military operation and another 171 bodies have been found since hostilities ended.”
THE GUARDIANTURKEY EASES CURFEW AFTER ASSAULT ON PKK REBELSLEAVES CIRZE IN RUINS

https://www.theguardian.com/world/2016/mar/02/turkey-kurdish-people-cizre-return-to-ruins

”(Istanbul)— Kurdish civilians, including women, children and elderly residents, have been killed during security operations and armed clashes since July 2015 in southeastern Turkey. Local human rights groups have recorded well over 100 civilian deaths and multiple injuries. After unprecedented military deployments to the region in recent days, several cities are under curfew and some of their neighborhoods the scenes of shelling by the military and heavy clashes with armed Kurdish groups. The civilian death toll is likely to rise steeply in the coming days.”…………….

”“The Turkish government should rein in its security forces, immediately stop the abusive and disproportionate use of force, and investigate the deaths and injuries caused by its operations,” said Emma Sinclair-Webb, senior Turkey researcher at Human Rights Watch. “To ignore or cover up what’s happening to the region’s Kurdish population would only confirm the widely held belief in the southeast that when it comes to police and military operations against Kurdish armed groups, there are no limits – there is no law.” 

HUMAN RIGHTS WATCHTURKEY: MOUNTING SECURITY OPERATION DEATHS
https://www.hrw.org/news/2015/12/22/turkey-mounting-security-operation-deaths

[53]
AMNESTY INTERNATIONAL REPORTEUROPE´S GATEKEEPER/UNLAWFUL DETENTION AND DEPORTATIONOF REFUGEES FROM TURKEY
  http://www.amnesty.eu/content/assets/Doc2015/2015_Documents/Turkey_detention_deportation_briefing_14Dec2015.pdf
   [54]
    ´´The report Europe’s Gatekeeper documents how, since September, in parallel with EU-Turkey migration talks, the Turkish authorities have rounded up and herded scores – possibly hundreds – of refugees and asylum-seekers onto buses and transported them more than 1,000 kilometres to isolated detention centres where they have been held incommunicado. Some report being shackled for days on end, beaten and forcibly transported back to the countries they had fled.´´
   AMNESTY INTERNATIONALTURKEY/EU RISKS COMPLICITY IN VIOLATIONS AS REFUGEESAND ASYLUMSEEKERS LOCKED UP AND DEPORTED16 DECEMBER 2015
  https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/12/turkey-eu-refugees-detention-deportation/
     ´´Reports by Amnesty International and local groups speak of arbitrary arrests of refugees and of ill-treatment in detention in Turkey, plus denial of legal representation or aid, making it impossible for them to challenge their detention and deportation.´´
  HUMAN RIGHTS WATCHQ & A: THE EU TURKEY DEAL ON MIGRATION AND REFUGEES3 MARCH 2016
  https://www.hrw.org/news/2016/03/03/qa-eu-turkey-deal-migration-and-refugees
   BBCTURKEY MISTREATED SCORES OF MIGRANTS, SAYS AMNESTY16 DECEMBER 2015
   http://www.bbc.com/news/world-europe-35110779

[55]

´´Ongeveer dertig Afghaanse asielzoekers werden gevangengenomen en kregen geen toegang tot een asielprocedure´´   AMNESTY INTERNATIONAL´´VEILIG´´ TURKIJE STUURT TIENTALLEN AFGHANEN TERUG23 MAART 2016
  https://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/veilig-turkije-stuurt-tientallen-afghanen-terug

[56]

DE MORGEN.BETURKSE GRENSWACHTEN SCHIETEN OPVLUCHTENDE SYRIERS15 APRIL 2016
  http://www.demorgen.be/buitenland/-turkse-grenswachten-schieten-op-vluchtende-syriers-bf72891f/   
  MIGRANT REPORTTURKISH COAST GUARD ATTACK REFUGEEBOAT18 MARCH 2016
  http://migrantreport.org/turkish-coastguard-attack-fleeing-refugee-boat/

[57]

EU EN TURKIJE SLUITEN DEAL OVER VLUCHTELINGEN/BRIEF AAN DE NEDERLANDSE EUROPARLEMENTARIERSASTRID ESSED23 MEI 2016

http://www.astridessed.nl/eu-en-turkije-sluiten-deal-over-vluchtelingenbrief-aan-nederlandse-europarlementariers/

VERGELIJKBARE BRIEVEN ZIJN OOK GESTUURD AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDEKAMERCOMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN

http://www.astridessed.nl/eu-en-turkije-sluiten-deal-over-vluchtelingenbrief-aan-leden-tweede-kamercommissie-buitenlandse-zaken/

DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMERCOMMISSIE ECONOMISCHEZAKEN

http://www.astridessed.nl/eu-en-turkije-sluiten-deal-over-vluchtelingenbrief-aan-leden-tweede-kamercommissie-economische-zaken/

DE LEDEN VAN DE EERSTE KAMERCOMMISSIEVOOR BUITENLANDSE ZAKEN, DEFENSIE EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

http://www.astridessed.nl/eu-en-turkije-sluiten-deal-over-vluchtelingenbrief-aan-leden-eerste-kamercommissie-voor-buitenlandse-zaken-defensie-en-ontwikkelingssamenwerking/

[58]

”Volgens de president is de coup gepleegd “door een kleine groep binnen het leger die niet tegen de eenheid in het land kan”. De verraders zullen een hoge prijs betalen, zei hij.”
NOSERDOGAN: IK ZAL HET LEGER SCHOONVEGEN16 JULI 2016
http://nos.nl/artikel/2117910-erdogan-ik-zal-het-leger-schoonvegen.html

[59]

”De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zal een wetsvoorstel van het parlement over de herinvoering van de doodstraf ook goedkeuren als dat het lidmaatschap van Turkije in de Europese Unie in gevaar brengt. Dat zei hij tijdens een interview met televisiezender al-Jazeera. De president wil de doodstraf opnieuw invoeren na de mislukte couppoging van vrijdag.”

HLN.BEERDOGAN ZAL DOODSTRAF HERINVOEREN, ZELFS ALS DATEU-LIDMAATSCHAP IN GEVAAR BRENGT21 JULI 2016
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2801772/2016/07/21/Erdogan-zal-doodstraf-herinvoeren-zelfs-als-dat-EU-lidmaatschap-in-gevaar-brengt.dhtml

”De Turkse president Erdogan heeft gezegd dat hij een herinvoering van de doodstraf in Turkije niet in de weg zal staan wanneer het parlement hiertoe besluit. De suggestie dat Erdogan met zijn hardhandige optreden vooral zijn tegenstanders onschadelijk wil maken, noemt hij “smadelijk”. Erdogan deed zijn uitspraken in een exclusief interview met CNN.

“Als het Turkse volk vindt dat de terroristen geëxecuteerd moeten worden, waarom zou ik ze dan jaren gevangen zetten en te eten geven?”, vroeg Erdogan zich af. Hij noemt de coup “overduidelijk hoogverraad”.

NOS

ERDOGAN: WAAROM COUPPLEGERS GEVANGEN

ZETTEN ALS VOLK DOODSTRAF WIL?

19 JULI 2016

http://nos.nl/artikel/2118404-erdogan-waarom-coupplegers-gevangen-zetten-als-volk-doodstraf-wil.html

[60]

VOLKSKRANTVN SLAAN GROOT ALARM OM GOLF ZUIVERINGEN TURKIJE19 JULI 2016

http://www.volkskrant.nl/buitenland/vn-slaan-groot-alarm-om-golf-van-zuiveringen-turkije~a4342423/

[61]

HUMAN RIGHTS WATCHTURKEY: MEDIA SHUT DOWN, JOURNALISTS DETAINED28 JULY 2016
https://www.hrw.org/news/2016/07/28/turkey-media-shut-down-journalists-detained

”“The government crackdown is on media outlets and journalists it accuses of being linked to the Fethullah Gülen movement, which it blames for the foiled military coup,” said Emma Sinclair-Webb, Turkey director at Human Rights Watch. “In the absence of any evidence of their role or participation in the violent attempt to overthrow the government, we strongly condemn this accelerated assault on the media, which further undermines Turkey’s democratic credentials.”
HUMAN RIGHTS WATCHTURKEY: MEDIA SHUT DOWN, JOURNALISTS DETAINED28 JULY 2016
https://www.hrw.org/news/2016/07/28/turkey-media-shut-down-journalists-detained

[62]

ZIE VOOR INFORMATIE OVER DE TURKSE MILITAIREDICTATUUR IN DE TACHTIGER JARENNOTEN 23 T/M 27

[63]

RTL NIEUWSNEDERLANDSE COLUMNISTE EBRU UMAR IN TURKIJEOPGEPAKT24 APRIL 2016
  http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/nederlandse-columniste-ebru-umar-turkije-opgepakt
NU.NLCOLUMNISTE EBRU UMAR OPGEPAKTVANWEGE TWEETS OVER ERDOGAN23 APRIL 2016
  http://www.nu.nl/buitenland/4251810/columniste-ebru-umar-opgepakt-vanwege-tweets-erdogan.html

COLUMNISTE EBRU UMAR OPGEPAKT IN TURKIJE/KOPLOPER ISLAMOFOBIE EN VLUCHTELINGENHAAT/DEMASQUEASTRID ESSED10 MEI 2016
http://www.astridessed.nl/columniste-ebru-umag-opgepakt-in-turkijekoploper-islamofobie-en-vluchtelingenhaatdemasque/

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!