De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Duurzame werelddoelen blijven belangrijk

Duurzame werelddoelen blijven belangrijk

dinsdag 7 april 2020 08:01
Spread the love

Het coronavirus raakt ons allemaal.

Samen staan we voor een noodtoestand die heel groot is.

Ons hart gaat uit naar de vele mensen die er voor zorgen dat niemand in de steek gelaten wordt. In deze corona-tijden groeit het besef dat we solidair moeten zijn met elkaar.

De huidige situatie herinnert ons aan onze verbondenheid, zowel lokaal als mondiaal.

Tegelijkertijd worden we aangesproken op onze sociale verantwoordelijk. De mondiale corona-epidemie maakt ons bovendien bewust van de noodzaak tot mondiale samenwerking.

Verspreid solidariteit, geen virus

Kort bericht van Mondiaal Halle. Verspreid solidariteit, geen virus. Goede gezondheid en welzijn voor iedereen.

Geplaatst door Mondiaal Halle op Vrijdag 27 maart 2020

Deze gezondheidscrisis illustreert dat we de weg naar een duurzame en rechtvaardige ontwikkeling moeten blijven versterken.

Op 26 juni 1945, vijfenzeventig jaar geleden, werd het Handvest van de Verenigde Naties ondertekend met het oog op vrede in de wereld.  Wat zou het goed zijn als deze crisis de wereld weer tot bezinning brengt : deze keer volledig toegewijd aan de urgente mondiale agenda rond gezondheid en welzijn voor iedereen.

Laten we blij zijn met de solidariteit die we nu zien, en er gebruik van maken, ook als deze crisis voorbij is. Verspreid solidariteit, geen virus !

(Dit is de tekst van de korte videoboodschap ‘Verspreid solidariteit, geen virus / Goede gezondheid en welzijn voor iedereen’ door Miguel Estrada)

De derde Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG 3) is goede gezondheid en welzijn.

Doel drie gaat over gezondheid en welzijn voor iedereen van jong tot oud

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!