De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Durruti
Spaanse revolutie, Puerta del Sol, #15M, Spaanse Burgeroorlog, Buenaventura Durruti -

Durruti

zondag 26 juni 2011 23:43
Spread the love

Beste mensen,

Elke dag vertrekken er nieuwe volksmarsen vanuit verschillende steden in Spanje. Valencia, Cádiz, Compostela en Coruña zijn al op weg. Gisteren hebben we in de bunker ook beelden gezien van de kolonne die vertrok vanaf Plaça de Catalunya in Barcelona.

Het was één van die prachtige momenten van historische dubbelzinnigheid. De term ‘Kolonne uit Barcelona’ resoneerde een beroemde episode uit de Spaanse Burgeroorlog, een anarchistische mars van Barcelona naar Madrid in 1936, bekend als de Columna Durruti.

De geschiedenis kent vele helden, groot en klein. Horatius Nelson, Michiel de Ruyter, George Washington, Eddy Merckx, noem ze maar op. De meeste van hen zijn nationalistische helden. Hun namen en hun erfenis behoren tot één enkele natie.

De revolutie heeft ook haar helden. Spartacus, Emiliano Zapata, Che Guevara. Deze mensen hebben geen vaderland. Hun nalatenschap behoort de hele mensheid toe.

Buenaventura Durruti was de grote revolutionaire held van de Spaanse Burgeroorlog. Hij was een mijnwerker en een monteur, maar bovenal een romanticus. Hij begon zijn gevecht tegen de onrechtvaardigheid lang voordat de burgeroorlog begon. Hij maakte deel uit van een anarchistische groep die een Spaanse aartsbisschop ombracht in de jaren twintig. De bisschop zou doodseskaders gefinancierd hebben om op opstandige arbeiders te jagen. Na de moord zag Durutti zich gedwongen om te vluchten. Hij ging naar Latijns-Amerika, waar hij deelnam aan opruïing over het hele continent. Hij ging naar Parijs waar hij zijn oude beroep weer oppikte, dat van monteur en revolutionair.

Toen in 1931 de tweede Spaanse Republiek werd uitgeroepen keerde hij terug om deel te nemen aan arbeidersopstanden. De republiek was notoir instabiel. In het handjevol jaren dat ze bestaan heeft probeerden ?krachten van uiterst links tot uiterst rechts haar onder controle te krijgen. In 1936 werd het een gewapend conflict. Francisco Franco en andere conservatieve generaals deden een poging om de macht te grijpen die maar ten dele slaagde. Als reactie op de staatsgreep kwamen vele arbeiders en boeren in opstand. Durruti nam deel aan de revolte in Barcelona ??als lid van een anarchosindicalistische militie.

De stad werd genomen. De rood-zwarte anarchistische vlag werd gezwaaid vanaf de daken en uit de ramen. Arbeiders namen de fabrieken en winkels over en ze organiseerden assembleeën om gezamenlijk de productie- en distributiemiddelen te bestieren. Boeren namen collectief de landgoederen van de grootgrondbezitters over. Kerken werden geplunderd en verbrand.

Dit is de historische context waarin de Columna Durutti werd gevormd. Drieduizend gewapende anarchisten die van Barcelona naar Madrid marcheerden, om alle dorpen en boeren op hun pad te bevrijden. Het was één van de grote revolutionaire avonturen van de twintigste eeuw.

Gisteren hebben we dus de beelden gezien van de Kolonne uit Barcelona. Een paar dozijn mensen met rugzakken en een spandoek, ’15M op mars’. Ze zullen zo’n twintig kilometer per dag lopen, ze zullen de dorpen op hun pad ‘bevrijden’. Ze zullen vergaderingen houden op de pleinen. Ze zullen mensen uitnodigen om zich bij hen aan te sluiten.

“Dit is onze tijd,” dacht ik. “En het wordt alleen maar beter.”

In november 1936 arriveerde de Kolonne van Durruti in Madrid, net op tijd om de stad te helpen verdedigen tegen de aanvankelijke aanval van de fascisten. Hij werd geraakt door de kogel van een sluipschutter. De herkomst van de kogel is nooit onomstotelijk vastgesteld. Durruti was nog in leven toen hij aankwam bij het gebouw dat in gebruik genomen was als een geïmproviseerd veldhospitaal. Het was de plaats waar hij stierf. Voor de oorlog huisde er het Ritz hotel.

“Het zijn de arbeiders die al deze paleizen en steden gebouwd hebben, hier in Spanje en in Amerika en overal. Wij, de arbeiders, kunnen nieuwe gebouwen neerzetten om hun plaats in te nemen. En betere! We zijn in het geheel niet bang voor de ruïnes. We zullen de aarde erven, daar is geen twijfel over mogelijk. De bourgeoisie kan haar eigen wereld tot puin ineen doen storten op haar aftocht van het toneel der geschiedenis. Wij dragen een nieuwe wereld met ons mee, hier in ons hart.”

– Buenaventura Durruti

**

In English:

www.spanishrevolution11.wordpress.com

http://www.zcommunications.org/zspace/Oscar%20Ten%20Houten

take down
the paywall
steun ons nu!