De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Duobanen zouden wel eens de beste oplossing kunnen zijn voor de zogenaamde kansengroepen.

Duobanen zouden wel eens de beste oplossing kunnen zijn voor de zogenaamde kansengroepen.

woensdag 1 maart 2017 03:53
Spread the love

“De kansengroepen in kaart

In oktober 2007 behoren 121.900 Vlaamse werkzoekenden tot een of zelfs meerdere kansengroepen, dat is 70% van het totaal. De laaggeschoolden vormen veruit de grootste kansengroep. Daarenboven is er een sterke overlap tussen de laaggeschoolden en de andere kansengroepen: de vijftigplussers, de personen met een arbeidshandicap en de werkzoekenden met een niet-Europese etnische afkomst.”
 
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/de-kansengroepen-in-kaart
 
Nu, 10 jaren later, zal het wel niet veel beter zijn. Ilse Keytsman van Unia had het er nog over in De Afspraak.
 
Nu, de werkgever krijgt bepaalde financiële  voordelen; hoeveel, hoe lang en van welke instanties, ik weet het niet. Het zal wel vrij complex zijn. Wat de Vlaamse overheid aanbiedt, lijkt me weinig en dus zal dat wel bovenop federale kortingen komen, neem ik aan. 
http://www.hln.be/hln/nl/2021/Hoe-moet-ik-solliciteren/article/detail/3083615/2017/02/17/Werkgevers-die-langdurig-werkzoekenden-in-dienst-nemen-krijgen-premie.dhtml
 
Stel dat je een bedrijf met 3 of 8 of 15 werknemers hebt met een vacature. In zo’n kleine werkomgeving is van het belang dat de nieuweling snel even goed presteert als de rest. Met een arbeidshandicap van fysieke of andere aard kan dat misschien niet of zelfs nooit. Zelfs als hij of zij goedkoper is dan de anderen, men kan moeilijk iemand extra aanwerven als hij of zij kwantitatief en/of kwalitatief minder productief is. 
Wat waarschijnlijk nog niemand overwogen heeft: waarom niet twee individuen laten aanwerven die elk tegen de 30 uren en dus samen 60 uren per week werken i.p.v. één iemand die voor het gemak afgerond 40 uren werkt voor exact dezelfde som bruto? Zo kan de een de ander zijn of haar eventuele nu eenmaal “niet-vrijwillige” ondermaatse prestaties compenseren. En zijn er tweemaal zoveel ex-werkzoekenden. Ook zouden de collega’s in het beste geval iets minder hard moeten gaan werken i.p.v. juist harder. Ik zal een mogelijk scenario voor de eerste 2,5 à 5 jaar nog eens uitwerken, want of dit voor de rest van hun loopbaan (bij dezelfde firma) zou kunnen of moeten worden toegepast? 
 
 
 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!