De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Duitse Bundeswehr schetst apocalyptisch beeld /Slovakije heeft geen boodschap aan Europese solidariteit
Europa, Olie, Grondstoffen economie, Wereld, Solidariteit -

Duitse Bundeswehr schetst apocalyptisch beeld /Slovakije heeft geen boodschap aan Europese solidariteit

donderdag 2 september 2010 10:11
Spread the love

Duitse Bundeswehr schetst apocalyptisch beeld van de gevolgen van piekolie

 

Een denktank van Duitse militairen heeft een geheim rapport opgesteld waarin de gevolgen van piekolie worden omschreven. Delen van het rapport worden op de website van het Duitse weekblad Der Spiegel gepubliceerd. Volgens het rapport – dat werd opgesteld door het departement voor toekomstanalyse van de  Bundeswehr- bestaat de kans dat piekolie zich rond het jaar 2010 zal voordoen en dat het impact ervan op de veiligheid 15 à 30 jaar later volgt. De term ‘piekolie’ wordt gebruikt om aan te geven wanneer het einde van goedkope olie zal worden bereikt.

Het rapport somt tal van mogelijke scenarios op ten gevolge van piekolie:

Olie bepaalt de macht: Volgens het Bundeswehr Transformation Center wordt olie een beslissende factor in de machtsverhoudingen bij internationale relaties. “Het belang van olieproducerende landen neemt toe. Deze landen maken gebruik van hun voordeel om hun binnenlandse en buitenlandse invloed uit te breiden en zichzelf als regionale en soms zelfs globale macht te profileren.

Marktverstoringen: De auteurs schetsen een apocalyptisch beeld van de gevolgen die een tekort aan olie zal veroorzaken. Internationaal transport krijgt te kampen met kolossale prijsverhogingen. Er doen zich tekorten voor in het aanbod van goederen en voedsel. Olie wordt direct of indirect gebruikt in 95% van alle industriële goederen; prijsshocks zullen dus alle industrieën treffen op zowat alle niveaus.  ‘Op middellange termijn kan het globale economisch systeem en elke marktgeoriënteerde nationale economie het begeven’.

Globale kettingreactie: “Een herstructurering van het olie-aanbod zal niet gelijktijdig en evenwichtig kunnen worden georganiseerd vooraleer piekolie inzet. Het is daarom waarschijnlijk dat een groot aantal landen de nodige investeringen om de gevolgen van piekolie te compenseren niet tijdig en niet voldoende zal kunnen maken.  Indien bepaalde economische regio het begeven zal ook Duitsland daaronder lijden. Duitsland kan onmogelijk ontsnappen aan de crises die andere landen treffen, omdat het land te sterk geïntegreerd is in de werekdeconomie.”

De politieke legitimiteit komt in gevaar: De Bundeswehrstudie vreest ook voor het overleven van de democratie zelf. Delen van de bevolking zouden de omwentelingen die op piekolie volgen beschouwen als een algemene systeemcrisis, die een voedingsbodem zou vormen voor ideologische en extremistische alternatieven voor de huidige regeringsvormen. Een versplintering van de getroffen bevolking kan in dat geval leiden naar een open conflict.

Bron : Duitse weekblad Der Spiegel / Express.be

________________________________________________________________

Slovakije heeft geen boodschap aan Europese solidariteit

 

(Slovaakse premier Iveta Radicova )

EU-landen die kreunen onder de schulden moeten failliet worden verklaard, eerder dan dat ze worden geholpen via een solidariteitsfonds. Dat zegt de Slovaakse premier Iveta Radicova in een gesprek met de Amerikaanse krant The Wall Street Journal.

Het eerder dit jaar opgerichte noodfonds voor landen in moeilijkheden zal meer problemen veroorzaken dan het er zal oplossen, aldus Radicova. Wat regeringen nodig hebben is een waardesysteem dat is gebaseerd op verantwoordelijkheidszin. Enkel zo zal de euro overleven. Europese landen hebben de plicht hun eigen financiële zaken op orde te houden eerder dan dat ze de andere landen tot last worden.

Slovakije, dat 5 miljoen inwoners telt,  is het nieuwste en tevens armste lid van de eurozone. Het land zorgde vorige maand voor consternatie toen bekend raakte dat het weigerde bij te dragen tot een noodpakket een ter waarde van 110 miljard euro, dat de eurozone en het IMF in mei van dit jaar samenstelden voor Griekenland. 

Het Slowaakse parlement stemde met 96 stemmen tegen één enkele tegen de deelname aan dat financieel reddingspakket voor Griekenland. De Slovaken zeggen niet te begrijpen waarom hun land een veel rijkere lidstaat te hulp moet schieten.

Radicova pleit verder in het interview voor een herstructurering van de Europese instellingen, met inbegrip van het Europese statsistiekbureau Eurostat en de marktregulerende instanties. Pas dan zullen crises als die in Griekenland vermeden kunnen worden, zegt ze. We zouden echt graag een gedragsverandering bij die instanties zien. Pas dan zullen we er opnieuw op kunnen vertrouwen dat dit soort zaken zich niet herhaalt.

In een ongewoon botte reactie op de uitspraken van Radicova zegt Eurocommissaris Olli Rehn deze inbreuk op de Europese solidariteit vanwege de Slovaakse premier te betreuren. 

Bron : The Wall Street Journal / Express.be

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!