De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Drukke februari voor de PVDA/PTB in Duitsland

donderdag 6 maart 2014 15:51
Spread the love

Duitsland was in februari 2014 voor de PTB/PVDA  de scene voor 2 belangrijke activiteiten, met name in Berlijn en in Aken.
 
Wie können sie es wagen?

De publicatie van het boek van Peter Mertens, “Hoe durven ze” is er niet ongemerkt voorbijgegaan. Met een artikel in Junge Welt van 27/01/2014t werd het boek,  “Wie können sie es wagen? Der Euro, die Krise und der große Raubzug” al aangekondigd als een ongewoon boek uit diverse oogpunten. “Zijn auteur Peter Mertens is voorzitter van de linkse Belgische Partij van de Arbeid maar tevens hoofd van een team van wetenschappers die aan het het schrijven hebben meegewerkt. We hebben hier dus met een kollektieve arbeid te doen. Het is ook een programma, want Mertens geeft met zijn voorstellen niet alleen zijn persoonlijke mening, maar ook de positie van de PVDA weer”zo besluit die Junge Welt.

Op 3 februari hield Peter Mertens in het Marx Engels Zentrum in Berlijn een uiteenzetting over “De opgang van de Belgische Partij van de Arbeid” als voorbereiding op de boekvoorstelling op 4 februari 2015 in de winkelgalerij van Junge Welt in Berlijn.

Peter Mertens was daar aanwezig met Hugo Fransen van de EPO-uitgevrij. Beiden werden uitgebreid geïnterviewd door Unsere Zeit van de DKP van 14/02/014, met 2 volle blz in het nr. van 14/02/2014, waarin Peter Mertens ook z’n liefde voor Kathe Kollwitz kwijt kon, kunstenares waarvan ze het museum in de Fasanenstraat hebben bezocht.

Betogen in Aken op 15 februari 2014

En dan was het de beurt aan Beert de Belder en Herwig Lerouge om in Aken deel te nemen aan de 4 Partijen Conferentie over aanloop en oorzaken van de 1ste wereldoorlog en wat er uit te leren, samen met de Nieuwe Communistische Partij van Nederland, de Kommunistische Partij van Luxemburg en de Duitse Kommunistische Partij. De DKP had er op gestaan om, 100 jaar na de eerste wereldoorlog, in Aken te vergaderen en voor de start van de Conferentie nog een betoging te houden door de straten van Aken. 300 deelnemers  waaronder anti-fascistische groeperingen en ook Die Linke waren aanwezig. Herwig Lerouge nam namens de PTB/PVDA het woord op het einde van de manifestatie. Hij riep op geen troepen meer uit te zenden en alle troepen uit het buitenland terug te trekken. Aken was voor de meeste Duitsers veel verder af dan de omliggende landen merkte Unsere Zeit nog op.
 
De 4 partijenconferentie: PTB/PVDA, NCPNL, KPL, DKP

In Unsere Zeit van 28/02/2014 de DKP verscheen over 2 blz een volledig verslag van de 4 partijenconferentie van 15 en 16 februari 2014, met ondermeer ook de toespraak van Bert De Belder namens de PTB/PVDA met het voorstel van een 10 eisenprogramma voor vrede en anti-imperialistische strijd.
 
Op deze conferentie die sinds 2007 doorgang vind afwisselend in elk van de 4 landen nam Bert De Belder het woord namens de PVD/PTB. Hij ging ondermeer in op de ontwikkeling van de vredesbeweging in België vanuit communistisch oogpunt. Na de 2de wereldoorlog groeide de vredesbeweging, meer speciaal in de actie tegen de atoomdood. Tegenwoordig moet men in België vier vredesstromingen onderscheiden: een pro imperialistische, een kleinburgerlijk-pacifistische, een gematigd anti-imperialistische en een revolutionaire anti-imperialistische.

Eisen voor vrede, voorstel van een 10-puntenprogramma

Doel is opzetten van anti-imperialistisch vredeswerk in Europa.

1. Geen enkele deelname aan internationale interventies
2. Ontslag uit de NATO
3. Terugtrekking uit militaire EU-initiatieven zoals het Euro-corps, Battle Groups en EDA
4. Afbouw van de nucleaire bewapening. Onmiddellijke terugtrekking Amerikaanse kernwapens.
5. Geen aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen F-35
6. Inperking van de militaire uitgaven, tegen de NATO norm van 2%. Geen geld voor oorlog, sociale noodprojecten uitgezonderd.
7. Controle op en beperking van de wapenindustrie en de wapenhandel.
8. Democratische controle over de veiligheids- en verdedigingspolitiek.
9. Ons land moet een eigen vredesvisie en –strategie ontwikkelen, zoals Noorwegen en Zwitserland.
10. Duurzame vrede kan maar bereikt worden door bestrijding van armoede en onrecht. Wij ondersteunen de strijd van de volkeren voor hun nationale, democratische en sociale rechten, voor democratie, sociale vooruitgang, vrede, een gezond klimaat in een gezonde omgeving.

Op basis van dit voorstel zal de komende weken verder gewerkt worden aan een gezamenlijk eisenplatform.
 
Persmededeling 4 partijenconferentie
 
Na de 4 partijenconferentie 2014 werd nog een mededeling aan de pers gedaan, die we overnemen van de NCPNL.

“Vertegenwoordigers van de Partij van de Arbeid (PVDA/PTB), de Nieuwe Communistische Partij van Nederland (NCPN), de Communistische Partij van Luxemburg (KPL) en de Duitse Communistische Partij (DKP) bespraken op 15 en 16 februari in het ontmoetingscentrum de ‘Naaldfabriek’ in Aken de situatie in Europa in de aanloop naar en aan het begin van de eerste wereldoorlog en gevolgtrekkingen voor vandaag.

De vier partijen organiseren al jaren regelmatig gezamenlijke conferenties waarop tot nog toe vooral sociale – en vakbondsvragen werden bediscussieerd.

De circa 40 deelnemers analyseerden op basis van inleidingen gevolgd door intensief debat de politieke constellatie in Europa en de wereld aan het begin van de vorige eeuw. Zij vergeleken die toestand met de situatie van deze tijd en trokken hier conclusies uit over taken voor de eigen partijen.

De locatie van de conferentie was bewust gekozen want in augustus 1914 begon de overval van het Duitse leger op de neutrale landen Luxemburg en België vanuit Aken.

Alhoewel historisch gedateerd bleek het thema bedrukkend actueel te zijn. Dat laat het actuele debat in Duitsland over de oorlogsschuldvraag zien, dat moet verhullen dat de Duitse kapitalisten het concept van de Duitse hegemonie in Europa ook honderd jaar later nog willen realiseren. Net als toentertijd zijn de markten en grondstoffen al verdeeld. Dat betekent dat nieuwe invloedssferen en nieuwe winstbronnen enkel door agressieve concurrentie kunnen worden veroverd – dit is de kiem voor nieuwe oorlogen.

De Europese Unie is geen project bedoeld om de werkende mensen te dienen. Door het Verdrag van Lissabon heeft zij zich als militaire mogendheid omgevormd en haar leden tot “stapsgewijze verbetering van hun militaire mogelijkheden“ verplicht. De toenemende militarisering heeft niet bijgedragen aan de vrede, maar nieuwe conflicthaarden gecreëerd.

Daarom geven de betrokken partijen prioriteit aan de strijd voor vrede. Naar de opvatting van de vier partijen zal het noodzakelijk zijn mee te werken aan de opbouw van brede bewegingen om in de EU de druk op de regeringen op te voeren opdat de troepen van de EU-landen worden teruggetrokken uit hun missies in Azië en Afrika.

Op 15 februari was de conferentie voorafgegaan door een demonstratie met rode vlaggen van de verschillende partijen door de binnenstad van Aken met meer dan 300 deelnemers. Tijdens een tussentijdse manifestaties verwierp de voorzitter van de KPL, Ali Ruckert, de bewering dat de Europese Unie zou bijdragen aan de verzekering van de vrede in Europa. Levin Zuehlke (NCPN) karakteriseerde de NAVO als de gewapende arm van het imperialisme. Ter afsluiting van de demonstratie in het Kennedypark eiste Herwig Lerouge (PvdA/PTB), geen troepen meer uit te zenden en alle troepen uit het buitenland terug te trekken. Patrick Köbele, de voorzitter van de DKP, wees er op dat aan de grenzen van Europa vluchtelingen creperen, terwijl vooraanstaande vertegenwoordigers van de Bondsrepubliek met de leus optreden dat “Duitsland zijn verantwoordelijkheid moet nemen“. 

De deelnemers van de conferentie spraken af dat de gezamenlijke analyse van het tegenwoordige imperialisme samen verder uitgediept zal worden. Zij is vruchtbaar gebleken en kan in deze vorm door geen van de partijen alleen worden gemaakt. De vier partijen zullen in de volgende weken een gezamenlijk platform voor de vredesstrijd uitwerken en publiceren.”

Jan Hertogen

take down
the paywall
steun ons nu!