De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Dringende verklaring Handen Af van Venezuela: De Bolivariaanse Revolutie onder vuur!
Venezuela staatsgreep oppositie -

Dringende verklaring Handen Af van Venezuela: De Bolivariaanse Revolutie onder vuur!

donderdag 13 februari 2014 10:40
Spread the love

Na dagen van gewelddadige oppositiedemonstraties in verschillende Venezolaanse steden, werd 12 februari gekozen als D-dag voor een offensief tegen democratisch verkozen president Maduro om hem van de macht te stoten. In meerdere steden waren er demonstraties van de oppositie, die zonder repressie plaats konden vinden. Er waren ook grotere demonstraties aan de gang van de revolutionaire jongeren die de 200ste verjaardag van de “La Victoria”-slag tijdens de onafhankelijkheidsoorlog vierden.

Aan het einde van de demonstratie van oppositiestudenten (die volgens de spreekbuis van de oppositie, de krant El Nacional, slechts 1500 deelnemers telde) viel een kleine maar goed voorbereide groep van gewelddadige criminelen de politie en het gebouw van het Ministerie van Justitie aan. Ze waren gemaskerd en gooiden met stenen en molotovcocktails, terwijl de acties via walkietalkies gecoördineerd werden. Ze vernietigden meerdere officiële voertuigen en de gevel van het gebouw.

Tijdens de schermutselingen werden twee mensen doodgeschoten. Een van hen was revolutionair militant Juan Montoya “Juancho” van de wijk “23 de Enero”. Het andere slachtoffer was Basil Da Costa, een oppositiestudent. De manier waarop ze in het hoofd geschoten werden lijkt sterk op de moorden gepleegd door sluipschutters op 11 april, 2002, om ook toen een staatsgreep te rechtvaardigen.

Op het ogenblik dat dit artikel geschreven wordt, gaan kleine groepen van jongeren verder met gewelddadige rellen, ze belegeren en bestormen officiële gebouwen in Caracas en andere steden.

De verantwoordelijken voor deze acties zijn oppositieleiders Leopoldo López en M Corina Machado die de aanzet gaven voor deze gewelddadige demonstraties met het duidelijke doel de democratisch verkozen regering te destabiliseren.

De oppositie is diep verdeeld tussen degenen die hun drie opeenvolgende verkiezingsnederlagen in 2012-2013 niet willen erkennen en een onmiddellijke omverwerping van de Maduro-regering nastreven, en degen die erop rekenen dat de verslechterende economische situatie (te wijten aan economische sabotage) hen uiteindelijk in staat zal stellen de Bolivariaanse Revolutie een nederlaag toe te brengen in het kieslokaal.

Het lijdt geen twijfel dat de internationale media op een eenzijdige manier over deze gebeurtenissen verslag zal uitbrengen, dat ze een verhaal zullen brengen over “dappere en vreedzame jeugdige oppositieaanhangers die geconfronteerd worden met een gewelddadig en repressief regime”.

Wij roepen de internationale arbeidsbeweging, de solidariteitsactivisten en de progressieve publieke opinie op om alert en waakzaam te blijven, de leugens van de media te counteren en alles te doen wat in hun macht is om de solidariteit met de Bolivariaanse Revolutie te mobiliseren op dit cruciale moment.

Handen Af van Venezuela, 12 februari, 2014

take down
the paywall
steun ons nu!