De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Dringend gezocht BV met ballen!

Dringend gezocht BV met ballen!

vrijdag 26 juni 2015 09:34
Spread the love

Mijn
zoektocht naar een Bekende Vlaming (BV)* met ballen (voor alle duidelijkheid
vrouwen mogen gerust mee solliciteren) vindt zijn oorsprong in mijn
radeloosheid. Laat me het ietwat verduidelijken. Sinds enkele jaren zet ik me
met hart en ziel in om het lot van de cannabisgebruiker te verbeteren. Zou het niet
fantastisch zijn indien men mensen voor eens en voor altijd overal ter wereld
niet langer zou criminaliseren omwille van het smoren van een plantje. (Ik heb
trouwens nog net genipt aan mijn sanseveria-thee, yoehoe, hoor de ‘bottinekes’
zijn al onder weg…). Er is geen enkele rationele reden die deze criminalisering
legitimeert. Integendeel, er zijn heel wat rationele redenen te vinden om tot
de legalisering van het plantje over te gaan zoals, bezuiniging op politie en
justitieapparaat, inkomsten bij de georganiseerde misdaad weghalen en via een
belastingsysteem op de cannabis geld in (juiste) informatie en preventie
stoppen… Al deze redenen zijn gekend. In België schreven drie professoren hier
zelfs een visietekst over. Maar eerlijk is eerlijk ‘nobody cares’. De
gebruikers wel natuurlijk maar omdat zij aanzien worden als een kleine
minderheid van de bevolking zijn ze voor niemand interessant… Hoewel, dit is
niet helemaal waar. In België wordt het aantal cannabisgebruikers tussen drie-
en vierhonderdduizend geschat, bij onze noorderburen is dit minstens evenveel.
Mochten deze mensen zich organiseren en voor een bepaalde politieke partij
stemmen, zouden ze wel politiek gehoor vinden. Maar zo ver zijn we nog niet…

Eer ik tot
het schrijven van deze oproep kwam, heb ik met personen van divers pluimage
gepraat en geschreven. Uitgezonderd  twee
van de hierboven genoemde 3 professoren vond ik nergens een gewillig oor om het
over de perikelen van de cannabisgebruikers en het cannabisbeleid te hebben. Academici,
journalisten, muzikanten en politici die ik trachtte te contacteren hielden de
boot af en/of vatten de absurde onrechtvaardige situatie niet en haalden
spreekwoordelijk de schouders op. Ze zien geen probleem want ze weten niet wat
het is om als crimineel aanzien te worden en welke gevolgen deze stigmatisering
en criminalisering kan hebben op iemand zijn zelfbeeld en leven. Vooral
jongeren hebben het hier moeilijk mee…

Hoewel hij
niet onsympathiek tegenover onze zaak stond wist de jurist van het Interfederaal
Gelijke kansencentrum me vandaag te vertellen dat het opsporen en indijken van
het discrimineren van cannabisgebruikers niet tot de bevoegdheid van het
centrum behoorde. Op basis van drugsgebruik mag men van de wetgever in België
discrimineren. Hoewel sommige, meer schadelijke, drugs legaal zijn, blijkt er niets
discriminerend aan deze gerechtelijke situatie. Is dit niet vreemd? Het
ontbreekt de recreatieve cannabisgebruiker aan een rechtsgeldige basis om tegen
deze situatie te op te komen. Veel erger kan het niet hé…

Vandaar
mijn zoektocht naar een BV(e) om voor onze zaak op te komen, dat helpt altijd.
Van zodra er een paar BV’s beginnen toe te geven dat ze een bepaald iets doen, sympathie
hebben, of zijn (homoseksueel,
geadopteerd, tatoeages …) krijgt het onderwerp in kwestie een plaatsje in het
debat van de publieke opinie. En dat is wat we graag willen. Een forum waar wij
ons kunnen verdedigen en daar kan een BV(e) enorm bij helpen. Dus ben je een
BV(e), en wil je je graag inzetten voor het lot van de cannabisgebruiker aarzel
niet en contacteer me via Facebook op de pagina van ‘weed like to talk –
Belgium’. By the way dit is geen grap!!!!

Tenslotte
nog dit, de BV(e) hoeft helemaal geen cannabisgebruiker te zijn, het is
voldoende om tolerant te zijn. Indien alleen homoseksuelen of zwarten opgekomen
zouden zijn voor hun respectievelijke rechten zouden ze vandaag misschien nog
altijd aan het strijden zijn. In deze strijd hebben we ieder empatisch wezen
nodig om dit barbaars beleid te beëindigen! Eindigen doe ik met een gedicht dat
het opkomen voor de ander zin geeft. Het is van Martin Niemöller een Luteraans
theoloog en verzetsstrijder die wegens religieus verzet vele jaren in
verschillende concentratiekampen gevangen zat:

Eerst
kwamen ze de communisten halen

maar ik was
geen communist

dus zei ik
niets

Dan waren
de sociaaldemocraten aan de beurt

maar ik was
geen sociaaldemocraat

en dus deed
ik niets

Daarop
volgden de vakbondsafgevaardigden

maar ik was
vakbondsafgevaardigde

Toen ze
voor mij kwamen

was er
niemand meer

die het
voor mij kon opnemen

*U mag om
het even welke nationaliteit hebben, als u maar bekend bent.

take down
the paywall
steun ons nu!