De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Dorstige bomen van Fruitfriends Laos

Dorstige bomen van Fruitfriends Laos

dinsdag 9 mei 2017 18:12
Spread the love
 

Fruitfriends Laos is een Laotiaanse non-profitorganisatie.

 

 

 

De organisatie is actief binnen landbouw en spitst zich vooral toe op schoolgaande jongeren. De organisatie is opgericht door de Belgische vzw Laat Laos Leren. Dit omdat er een grote vraag was door mensen die letterlijk in Laos hun steentje wilden bijdragen en er bijgevolg een plaatselijke organisatie nodig was.

Tot voor kort waren er 3 hoofdactiviteiten die Fruitfriends Laos organiseerde:
Engelse lessen door vrijwilligers in lokale scholen & ondersteuning van leerkrachten
constructie en renovatie van lokale scholen in afgelegen gebieden in samenspraak met de dorpelingen en het departement van onderwijs om duurzaamheid te garanderen
– werken in de botanische organische tuin die slechts een fractie vertegenwoordigt van de planten en bomen die in het dagdagelijkse leven van een doorsnee-Laotiaan gebruikt worden

Momenteel is dat laatste weggevallen, door een terugval in vrijwilligers die verbleven in de guesthouse (hetgeen ook zorgt voor inkomsten die onder andere terug in de tuin geïnvesteerd worden).

Hetgeen zeer spijtig is, daar het bamboe-irrigatie-systeem net afgewerkt was.
 

 

 

 

De tuin is bedoeld als organisch voorbeeld voor bezoekers (binnenlands en buitenlands) en dus ook om op langere termijn inkomsten te genereren die op hun beurt weer terug geïnvesteerd kunnen worden in de tuin en in educatieprojecten.

Ook dient de tuin als voorbeeld naar lokale boeren: niet alles kan opgelost worden met zware chemicaliën… In Laos is het gebruik van chemicaliën weinig tot niet gereguleerd en gezien het lage opleidingsniveau zijn de meeste mensen zich hier absoluut niet van bewust.

De tuin biedt ook werkgelegenheid aan de lokale bevolking. Veel Laotianen bezitten een plantenkennis waar wij in het westen jaloers op kunnen zijn. Dit was ook het geval voor onze tuinman, Onkeo, die nu dat er geen middelen meer zijn voor de tuin, ook zijn werk verloren heeft.Onkeo die de watertoevoer bijstuurt

 

 

 

 

 

 

Omdat er gedurende meer dan 4 jaar vrijwilligers van over heel de wereld zij aan zij met het lokale team in de tuin hebben gezwoegd, er investeringen zijn gedaan zoals de waterput, het toilet, de brug, een rustplaats, willen we al dit harde werk niet zomaar verloren laten gaan.

 

Daarom is de organisatie een crowdfunding-campagne gestart, om de tuin te kunnen redden en de droom voort te zetten… en om Onkeo zijn job terug te kunnen geven.

Meer uitleg over de crowdfundingcampagne is op de website van het crowdfunding-platform Indiegogo terug te vinden:

https://igg.me/at/fruitfriendslaos

take down
the paywall
steun ons nu!