De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Donderdag 21 mei 2015: de “Medische Raad” heeft beslist én wat is Schizotypal Personality Disorder?

zondag 24 mei 2015 10:01
Spread the love

Ben definitief arbeidsonbekwaam bevonden wegens “dwingende medische redenen” en werd de laan uitgestuurd zonder enige vergoeding…

Maar “Muren hebben Oren” en is dit broodroof met de hulp van psychiaters en dokters… ofte de ‘welzijnssector’… “Wij zorgen voor u…”

Even een greep uit het conclaaf (= een gesprek achter gesloten deuren) waar voornamelijk de arbeidsgeneesheer het duitje in het zakje heeft gedaan:

–      Deze man of hoe men “dat” mag noemen…

–      Ik kan de groep niet opofferen aan één persoon (de ICT afdeling bestaat vnml uit mannen)

–      Hij is vrouw geworden

–      “Men” kan hem niet helpen (…)

–      Ge moet die als systeembeheerder niet tot alle gegevens toelaten, ik vertrouw die niet meer…

–      Hij komt in periodes van schaamte (…) tot inkeer…

–      Heel de wereld dient zich aan te passen aan hem…

–      Hij doet allemaal vrijwillige “dingen” want niemand wil hem betalen noch wil iemand hem aannemen om met hem in zee te gaan…

–      Hij mag overal mee gaan helpen met de ballonnen op te hangen en wat weet ik nog allemaal en dan aanvaarden ze hem overal als gratis kracht, hij wordt zelfs misbruikt… Het is allemaal op losse basis…

–      Als hij maar op straat kan rondlopen en zich uiten en mensen kan aanklampen en dat doet hij ook op het werk en natuurlijk valt hij op…

–      Hij “tikte” regelmatig uit omdat hij zodanig in “de geest” bezig is dat hij moet stoppen met werken om zijn gedachtestroom te uiten (…). Dat is toch niet normaal hé…

–      Ge moet daar mee werken hé (…)

–      Ik zie het gewoon niet zitten (…)

Gelukkig dat mijn huisdokter me verdedigde maar het verdict was 2 tegen 1.

De arbeidsgeneesheer heeft niet eens bewijzen op tafel moeten leggen. Het is allemaal van “horen zeggen” (3 jaar geleden) en dat wordt aangedikt zoals bv een kringgesprek met een 20-tal mensen waarbij de eerste in het oor van de 2de fluistert dat iemand de pols gebroken heeft en zo verder. Op het einde van de cirkel is die persoon dood omdat iedereen het verhaaltje interpreteert en “kleurt”… – dit even terzijde.

Ik was volledig arbeidsbekwaam tot het moment dat ik vertelde dat ik een lesbische vrouw ben in een mannenlichaam… Pats Boem: wat is dat? “dan komt ge ook in een rokske werken zeker” én “daar is ons bedrijf niet klaar voor”…  

Je wordt gewoonweg niet au-serieux genomen! Men grijpt steeds terug naar een situatie van zo’n 3 jaar geleden… Toen dit, toen dat en men staat er niet bij stil dat je als persoon evolueert!

Heb nooit een berisping of opmerking gehad, noch mondeling noch schriftelijk, bv in een functioneringsgesprek. Ik kreeg integendeel regelmatig complimenten. Alles gebeurt achter je rug want “men” durft het niet in je gezicht te zeggen (schaamte?)! Ik diende op 25/06/2012 te aanvaarden dat ik ‘ziek’ (…) was anders kreeg de arbeidsgeneesheer “last”…

Deze preventieadviseur arbeidgeneeskunde staat in voor het welzijn van het personeel (…) maar iemand “verketteren” en de dieperik induwen wegens “anders” zijn dat mag… Je krijgt niet eens de kans om te tonen dat je wel degelijk arbeidsbekwaam bent. Het is altijd hetzelfde liedje: “je bent geschikt voor de arbeidsmarkt maar niet voor ons…”

Dit naar aanleiding van een ‘deskundig’ psychiatrisch onderzoek op uitdrukkelijke vraag van “het werk” bij een door hen aangeduide én betaalde psychiater die een verslag heeft geschreven op maat van “het werk”.

Een greep uit de bevindingen: 

ben een “risico” want zou heel agressief zijn maar de schijn ophouden (…)

ben uiteraard bipolair gestoord (…),

zelfs erg angstig (…)

schizofreen (…)

draag een wanstaltige outfit (…)

heb een ontoereikend empathisch vermogen (…)

neem een slachtofferrol aan (…)

bezit enkel primitieve afweermechanismen (…)

de inzichtelijke vermogens zijn beperkt ontwikkeld tot afwezig (…)

volgens hun testjes een IQ van 119

van geslacht “mannelijk”

gedrag en toestandsbeeld is schizotypaal en zelfs borderline

bizar gedrag

totaal gebrek aan ziekteinzicht, laat staan ziektebeeld

genderdysforie

door zijn hogere intelligentie is hij in staat om bij een ontsporing in psychotische richting, een tijdlang de schijn op te houden (hoe kom je’r op!)

Tot slot van “het rapport” staat er: 

Opgesteld “in eer en geweten” (…)  te Schoten op 13 april 2015.

Prof. Dr. D.C. 

Forensisch Psychiater

In hoeverre is deze persoon neutraal én waar is het medisch geheim? Net het zelfde met de wet op de privacy = sinds de wet op de privacy is er veel minder privacy!

De afgelegde (oubollige) psychologische testen zijn waardeloos én maar een momentopname (cfr ettelijke artikels te vinden op het internet). Alsook staat in het verslag dat ik de testen gemanipuleerd heb…

Ben een clowneske verschijning! Er staat letterlijk bij het puntje “algemeen voorkomen”:

“Het betrof een man, (redelijk clownesk) gekleed als vrouw. Betrokkene’s haren waren zwart en lang, zijn gelaat was geschminkt, de nagels gelakt en thv de rechter hand had betrokkene een Oosters aandoende tattoo (volgens betrokkene Arabisch en betekenend ‘liefde’. Hij draagt een grote badge “hart tegen hard” (het is “Hart boven Hard” en dat is helemaal iets anders!). Betrokkene verspreidde tevens een felle zweetgeur. Hij was tijdens het onderzoek wel goed medewerkzaam. Tijdens het gesprek met ondergetekende omtrent zijn problematiek, sprong hij eerder van de hak op de tak (wie kan er z’n leven van A tot Z chronologisch vertellen waarbij je dan nog om de haverklap onderbroken wordt…)

Hij gaf aan geen transgender te zijn, maar een andromimeticus. Hij beschrijft dit als iemand met het lichaam van een man, maar zich inwendig echter een lesbische vrouw te voelen.” => het is andromimetici.

Hieruit blijkt dat “men” helemaal niets begrijpt van “mijn zijn”… en ja dan ben je psychisch gestoord: in mijn geval was de conclusie “Schizotypal Personality Disorder” volgens de DSM-V, het almachtige diagnostisch handboek van “de psychiatrie” dat bij iedere update maar dikker en dikker wordt… Als je er dan de “symptomen” op na leest dan klopt deze diagnose niet… Maar ik ben geen dokter, dokters weten het beter en hebben altijd gelijk!  

Ps een “disorder” of “stoornis” betekent: “niet volgens de geldende normen van de maatschappij” en als je SPD er op na leest ben je o.a. extrovert en “anders”: én dan?

Mijn repliek komt uiteraard over als “natrappen” maar als je hoogsensitief én hoogbegaafd bent dan kan je niet tegen onrecht en (re)ageer je daar tegen.

Én ben géén alleenstaand geval bij deze werkgever. Onlangs heeft men zelfs een collega de dag nadat hij opgenomen was in het daghospitaal ontslagen middels een aangetekende brief! Zie: http://community.dewereldmorgen.be/blog/robertinavandamme/2015/04/24/er-was-eens-een-werkgever-in-de-sociale-gezondheidssector-healthcare-maar-niet-zo-zeer-voor-eigen-werknemers

Vele mensen die “uit de kast komen” mogen het één en ander meemaken en dat is totaal ongehoord! Iedereen is “anders” en uniek! Wat is “normaal”? Psychiaters weten hier ook niet op te antwoorden… Als je hen dat vraagt is het oorverdovend stil!

Tot slot verwijs ik even naar volgende artikels:

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Schizotypal_personality_disorder

http://nl.wikipedia.org/wiki/Psychose

https://psychoseanders.wordpress.com/2010/03/28/psychose-of-spiritueel-ontwaken/

http://www.ted.com/talks/jill_bolte_taylor_s_powerful_stroke_of_insight?language=nl

http://www.demorgen.be/wetenschap/-medisch-deskundigen-vervalsen-verslagen-a2333367/293ccA/

http://www.bureaubeeldvisie.nl/hoogbegaafd/hoogbegaafdheid-en/hoogbegaafdheid-en-hoogsensitiviteit-hsp

 

Ps de psychiater dr C.D. uit Schoten die mijn ‘deskundige verslag’ zogezegd heeft opgesteld is ‘toevallig’ in opspraak gebracht in de uitzending van Panorama van donderdag 21 mei l.l. 22u37 over “onpartijdig verzekerd” en staat nog online op de webstek van Canvas: =

 

http://www.canvas.be/video/panorama/2015/onpartijdigheid-verzekerd

Hij werkt zowel voor verzekeringsmaatschappijen als justitie als voor werkgevers om van hun personeel af te raken op een voordelige manier = smeer ze een ‘stoornis’ aan! Per uur vraagt deze dokter volgens zijn webstek 200€ /uur = big business iedere dinsdagnamiddag want toen ik daar was “passeerden” er minstens nog een 10-tal te testen mensen!, door de assistentes uiteraard. Hijzelf komt er een kwartiertje bijzitten om te observeren…

Conclusie: er is op dit gebied ook nog veel werk aan de winkel en noem dit “medische corruptie” door dokters die zich ongenaakbaar voelen en waarschijnlijk beschermd worden door de Orde van…

www.cavaria.be

http://www.hetrozehuis.be/

take down
the paywall
steun ons nu!