De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Donderdag 21 april 2016, UCSIA, lezing door professor Johan Galtung, grondlegger van het vredesonderzoek.

Donderdag 21 april 2016, UCSIA, lezing door professor Johan Galtung, grondlegger van het vredesonderzoek.

vrijdag 22 april 2016 23:33
Spread the love
Hij richtte het International Peace Research Institute te Oslo op, de voorloper van vele gelijkaardige onderzoeksgroepen. Hij stichtte de Journal of Peace Research en is voorzitter van het instituut dat zijn naam draagt: Galtung-Institute for Peace Theory and Practice. De naamgeving duidt aan dat vrede in de eerste plaats een kwestie is van praktijk en niet van theorie.

Johan Galtung onderrichte en motiveerde duizenden mensen om zich in te zetten voor vrede en hij doet het ook zelf: hij bemiddelde in meer dan 150 conflicten tussen staten, naties, religies, gemeenschappen en personen. Zijn werk straalt uit naar vele academische disciplines en combineert degelijke wetenschap met een Ghandiaanse ethiek van harmonie en geweldloosheid. Zijn talrijke eredoctoren en onderscheidingen weerhouden hem er niet van om actief te blijven.

Professor Luc Braeckmans, academisch directeur van het UCSIA, verwelkomt de prominente spreker en wenst iedereen een goede avond.

Professor Galtung werkt rond conflict oplossing.

Professor Tom Sauer, docent internationale betrekkingen en diplomatie aan de Universiteit Antwerpen, stelt de spreker voor en zegt dat het een eer en genoegen is om de stichter van the Peace Foundation te mogen aankondigen.

Johan Galtung is een socioloog, mathematicus en de hoofdoprichter van de discipline Vrede en Conflictstudies. Hij richtte het Peace Research Institute Oslo op in 1959 en was de eerste directeur tot 1970. Hij vestigde het Journal of Peace Research in 1964. Hij werkte voor verscheidene universiteiten, o.a. die van Hawaii en is momenteel gevestigd in Kuala Lumpur waar hij de eerste Tun Mahathir is (Professor of Global Peace) aan de International Islamic University Malaysia.

Hij heeft bijdragen geleverd aan wiskunde, sociologie, politieke wetenschappen, economie, geschiedenis, antropologie en theologie.

Hij heeft vele invloedrijke theorieën ontwikkeld rond conflict en conflictoplossing en het concept “peacebuilding”. Hij is regelmatig kritisch tegenover Westerse landen en hun houding tegenover het Zuiden. Hij heeft zo’n 150 boeken geschreven en een 1000-tal papers. Hij is zeer geëngageerd in de vredespraktijk en geeft vredescursussen.

Professor Galtung heeft een tekening gemaakt op de flipover:

(een breuk) Peace = Equity & Empathy (gedeeld door) Trauma & Conflict

Equity = samenwerking voor een wederzijds en gelijk voordeel, geen neoliberalisme of ruw kapitalisme

Empathy = harmonie = begrijp de “ander”, leef je in

Trauma = kwetsuren uit het verleden

Conflict = twee partijen willen hetzelfde… dit is onverenigbaar… een niet zo intelligente manier om tot een oplossing te komen is een “compromis”

Er staat ook nog een kwadrant op de flipover:

                   Nationalism     Migration

Diagnosis

Prognosis

Therapy

 

Professor Galtung zegt hartelijk dank om uitgenodigd te zijn en begint aan zijn doorloop door de tijd. Als meest markant feit haalt hij de oplossing voor de strijd tussen Ecuador en Peru aan waarbij de twee landen aanspraak maakten op een grensgebied met als gevolg 40 jaar oorlog… Het voorstel was uiteindelijk om dit gebied als een soort “niemandsland” te beschouwen en er een nationaal park van te maken en landbouwzone.

Voor de rest verwijs ik graag naar de opname van de hele avond die op de webstek van UCSIA geplaatst zal worden daar professor Johan Galtung een heel traject heeft gelopen en nog loopt en nog zeer kranig en schalks voor de dag komt.

Even uitlichten dat hij de kolonisatie aan de kaak stelt wat slavernij en diefstal van grondstoffen en kapitaal tot gevolg had/heeft. Het bouwen van muren en afsluitingen bevordert het tunnelgraven. Leer uit het verleden en tracht dan het heden te begrijpen. Het is hier een mooie zaal met een puntdak dat wijst naar het hogere, het transcendente en dan zie je van daaruit al die grenslijnen die voor conflicten zorgen.

Het gaat niet zo slecht met de wereldvrede, we evolueren en er is veel samenwerking. Nu nog het hoofdkwartier van de VN verhuizen van Manhattan, wat overwegend Joods-Amerikaans is, naar HongKong als verbinding tussen Oost en West en waar men vloeiend Engels praat. Dan nog de blauw-helmen vervangen door blauw-kapjes…

Professor Tom Sauer komt met de microfoon in het publiek. Vragen?

Als men u uitnodigt op zulke bemiddelingsgesprekken voelt u zich dan een genodigde of een leider? Geen van beiden want zie me als een mediator en middels constant vragen te stellen aan beide partijen apart kan je aan een oplossing werken. Men komt eventueel tot een situatie waar men mee kan leven maar wellicht zal de ander het niet accepteren… Ga dan rond de leiders en hun ego en tracht met iemand anders te praten. Vele conflicten lijken op mekaar en de oplossing van het ene kan misschien dienen voor het andere. Als iemand de oorlog wint is die nog niet gerust want de ander kan zich na een tijd wreken. Een bemiddelaar dient neutraal te zijn.

De tijd wijst op het einde, dank om uw ervaringen en visie te delen.

Professor Galtung geeft in de rapte nog een wijze raad: als je je geroepen voelt om te bemiddelen start dan niet meteen met Israël en Palestina maar hou het eerst bij 2 mensen uit je entourage die een dispuut hebben.

De opname is beschikbaar op:

https://www.youtube.com/watch?v=sbLj-W8zFCk&feature=youtu.be

https://www.prio.org/

https://www.galtung-institut.de/en/

en een interview in het onafhankelijk studentenblad VETO

http://www.veto.be/artikel/johan-galtung-over-belgi-als-voorbeeld-voor-de-wereld

 

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!