De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Donderdag 15 januari 2015 – MAS Museum aan de Stroom – Ontmoeting Finissage Heilige Plaatsen

zaterdag 17 januari 2015 23:06
Spread the love

Een interreligieus gesprek tussen vertegenwoordigers van
de drie Antwerpse geloofsgemeenschappen over pelgrimage.

Pelgrimage is nog steeds springlevend in Antwerpen waar
de joodse, de christelijke en de moslimgemeenschap op diverse manieren uiting
geven aan deze eeuwenoude traditie.

Panelleden: Aaron Malinsky, Rik Hoet en Ahmed Azzouz.

Het debat “Heilige Plaatsen, Heilige Boeken” kadert
binnen een breed stadsproject tussen de joodse, de moslim en de christelijke
gemeenschap en is een samenwerking tussen deze drie geloofsovertuigingen.

De tragische gebeurtenissen in Parijs hebben hun invloed
edoch wens ik u een interessante avond. Dank aan de drie heren om mekaar in de
ogen te durven kijken.

Eerst en vooral een eerste reactie op die gebeurtenissen
in Parijs.

Ahmed is geraakt in het diepst van zijn hart. Je doodt
geen mens vanwege zijn woorden en refereert naar de Koran: hij die één
mensenleven verspilt, die doodt de hele mensheid; hij die één mens redt, redt
de wereld. De Islam wordt nu door het slijk gesleurd! De moslimgemeenschap
heeft schrik. Inkt mag vloeien, bloed niet!

We beginnen aan de stellingen.

Stelling 1: Bedevaart heeft geen betekenis meer of
relevantie de dag van vandaag.

Ahmed: door op bedevaart te gaan voel je je dichter,
verwanter. Je focust op het spirituele, eenvoud in het zoeken. Ik stel mij in
vraag. Dien ik de God die Jezus gediend heeft?

Joden zijn het gewoon onderweg te zijn. Aaron verwijst
naar de film Fiddler on the Roof en meer bepaald naar het einde. We zoeken naar
een plek waar we onszelf kunnen zijn. We zijn vol hoop en liefde. Een bedevaart
is zoeken naar identiteit. Bv door naar Mekka te gaan leer je jezelf beter
kennen. De kern van het geloof is je ten dienste te stellen van het geloof van
je medemens.

Is het wel ecologisch verantwoord? Eenmaal is genoeg en
de volgende keer kan je beter thuis iets doen! Anders is het gewoon toerisme.

Stelling 2: Pelgrimage stoelt op geloof <-> stoelt
op bijgeloof.

Is de massa/het massagevoel of groepsgevoel belangrijk?

Dat heeft inderdaad wel invloed op het hart van de
mensen. Dat doet iets en samen is altijd makkelijker. In Islam is er op
spiritueel vlak een nachtgebed in de stilte van de nacht. Dan ben je alleen met
jezelf.

Godsdienst heeft met alles te maken, zo ook met emoties.

Mirakels kan je uitleggen: bv Mozes splitste de Rode Zee,
volgens de wetenschap kan dit gebeuren door krachtige zijdelingse winden en
wegens de ondiepe wateren en landbruggen…

Iedereen is gelovig, minstens geloof je in jezelf!

Profeten hebben bepaalde wonderen meegekregen.

Koran: God zweert bij de plaats van de sterren. De hemel
en de aarde waren ooit één geheel maar zijn dan gescheiden.

Op een bedevaart heb je het gevoel dichter bij God te
zijn.

Wat hebben jullie meegebracht?

Niets materieels; water van ZemZem in Mekka; dadels en
een voorwerp dat Mekka voorstelt met de verschillende poorten; het
belangrijkste is de boodschap die je meebrengt: wees een beter mens, een betere
jood.

Stelling 3: “Heilige Boeken” bieden een leidraad in de 21ste
eeuw <-> bieden mooie wereldliteratuur.

Het is niet godsdienst van het boek maar van de mens.

Moslims worden aangemoedigd om de Koran 1x per maand te
lezen.

Wij, joden grossieren in de positieve boodschappen uit de
bijbel.

Stelling 4: de verschillende mogelijke interpretaties van
de “Heilige Boeken” geven aanleiding tot conflict <-> tot vreedzaam
samenleven.

De geest van de letter of de geest van het boek? Dit geeft
al een verschil.

De waarheid dien je te blijven zoeken en te doorgronden. Wie
of wat is God, de Schepper.

De Koran wordt gebruikt/geïnterpreteerd om geweld te
plegen en diegenen die dat doen hebben psychische problemen!

Maakt “men” geen misbruik van de onwetendheid van de
modale mens?

Er is inderdaad misbruik! Men zou de verschillende
versies van de theologen naast mekaar moeten leggen. Rechtvaardigheid/solidariteit/naastenliefde
zie je meer toegepast worden in het westen dan in de moslimwereld.

Een mens dient rechtvaardig te zijn met zichzelf.

Eenheidsworst is niet kosher. Je kan nooit alles weten en
je dient het kaf van het koren te scheiden. Een rabbijn toont de weg naar het
boek, filosofisch gezien.   

Twee joden, drie meningen… Heb respect voor elkaar.

Er is bij jongeren een grote behoefte naar zingeving.

En dan komen we op het grondbeginsel: “heb mekaar lief en
doe niet aan een ander wat je zelf niet graag hebt.”

Moslim theologen kunnen niet meer antwoorden op de vragen
van de jongeren omdat ze meestel de taal niet kennen. De jeugd zoek het dan
maar via “google”…

Een mens zoekt altijd en hongert naar het spirituele.

Antwerpen is een buitenbeentje. Godshuizen lopen leeg
maar er is wel dorst naar het boek.

Er is een gebrek aan empathie voor de jongeren!

Wat als de wetenschap geestelijke thema’s weerlegt?

Op alle niveaus dien je alles in vraag te stellen.

Er is geen tegenstelling tussen geloof en wetenschap. Ze vullen
mekaar integendeel aan.

Er stellen zich steeds nieuwe ethische kwesties, dus
gebruik je verstand in connectie met liefde, je hart!

Er is geen conflict tussen de Koran en de wetenschap. Mensen
dienen zich constant te onderzoeken en in vraag te stellen. Op zoek gaan als
theoloog…

De wetenschap zegt ons “hoe” en het Heilige Boek zegt ons
“waarom”.

Aaron eindigt met de woorden: “niets is mooier dan
aandacht hebben voor mekaar én dit vanuit liefde!”    

Noot van mezelf: Amor Vincit Omnia!

take down
the paywall
steun ons nu!