De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Donderdag 13 november 2014 – Universiteit voor het Algemeen Belang – filmvertoning en Salon “De Gendervrije Ziel” in het kader van de faculteit “Anderheid”

Programma: 19:00 De film “Orlando” van Sally Potter naar een novelle van Virgina Woolf 21:00 uiteenzetting door expert Ronny d’Hulster (psychotherapeut en Two-spirit) Aansluitend gedachtewissel

zaterdag 15 november 2014 11:28
Spread the love

Intro:
Er is een stille revolutie bezig… Er gebeurt op wereldniveau namelijk iets heel
bijzonder met onze kijk op genderidentiteit. In Australië en Duitsland hoeven
ouders sinds begin 2014 bij de geboorteaangifte het vakje “geslacht” niet meer
in te vullen en India en Zweden volgden dit jaar met de wettelijke erkenning
van een “derde geslacht”. In Pakistan, Nepal (de eersten in 2007), Bangladesh,
Nieuw –Zeeland is dat al langer zo.

Facebook,
de grootste sociale netwerksite, biedt aan haar(?) gebruikers in Amerika 58(!)
gendermogelijkheden om hun identiteitsgevoel aan te geven en Time-Magazine
zette dit jaar voor het eerst een transgender vrouw op de cover.

Dichter
bij huis werd een liedjesfestival gewonnen door een jonge man omgekleed als
vrouw mét baard en het Belgisch instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en
Mannen publiceerde tussen 1993 en 2012, dat 631 Belgen officieel van geslacht
zijn veranderd. 

De
Joodse-Christelijke en Islamitische culturen gebruiken tot op heden enkel de
fysieke geslachtskenmerken om genderidentiteit te definiëren. Deze enge kijk
kan van “geslacht” een gevangenis maken.

In
vervlogen tijden, binnen oude beschavingen, ging het er vaak anders aan toe.
Bij de oorspronkelijke bewoners van Amerika bijvoorbeeld,was het niet het
lichaam, maar de ziel die aangaf welk geslacht iemand zou dragen… En in
mystieke en esoterische stromingen vinden we zelfs een streven naar de “Gendervrije
Ziel” terug.

Zijn
het onze chromosomen die onze gender bepalen of is het “iets anders” dat uw
identiteitsgevoel aangeeft? Of geeft zoals in vervlogen tijden binnen oude
beschavingen, de ziel aan welk geslacht iemand zou dragen?

**********

Noortje heet de aanwezigen welkom en licht het programma
kort toe. Ze ziet al uit naar de film die dan ook gestart wordt…

Als u meer wenst te vernemen dan verwijs ik even naar
deze introductie:

http://www.rogerebert.com/reviews/orlando-1993

Na een korte ontmoetingspauze steekt Ronny D’Hulster van
wal. Hij stelt zich even voor als psychotherapeut en “two-spirit” wat bij de
Navajo indianen de sjamaan is. Daar kent men een inwijdingsceremonie waarbij de
jongere op 14 jaar, die ongeacht meisje of jongen hetzelfde is opgevoed, dient
te kiezen uit 3 mogelijkheden. Ofwel de schaal met “vrouwelijke” attributen
zoals naaigerief, poetsgerij,… ofwel de schaal met “mannelijke” voorwerpen
zoals pijl en boog, mes,… ofwel een derde mogelijkheid “de middenweg” = de 2 samen
en dan word je ingewijd in het sjamanisme… Men noemt dit ook een “berdache” of
“nadle” = “iemand die is getransformeerd” of “hij die verandert”.

De berdaches bij de Navajo kenden speciale liederen voor
het genezen van krankzinnigheid en hulp bij geboorten en ook de Lakota en de
Cheyenne kenden dergelijke gebruiken. De kennis van de berdache-traditie heeft
aanzienlijk bijgedragen aan de homo-emancipatiebeweging in Amerika.

Meer en meer is “de wetenschap” het menselijk brein en de
werking aan het onderzoeken middels MRI-scans e.d. en men heeft vastgesteld dat
genderidentiteit voornamelijk bepaald wordt door de hypothalamus en “het
hormonenspel”.

Meer info bv: http://en.wikipedia.org/wiki/Causes_of_transsexualism

En http://www.transgendercare.com/medical/hormonal/brain_sex_diff.htm

Ronny laat nu een filmpje zien over een meisje dat er
vroeg achterkomt dat ze in feite een jongen is “I am a boy!” en in haar
transitie wordt gesteund door de zeer begripvolle ouders. Edoch kregen deze een
storm van verontwaardiging over zich heen maar hebben doorgezet en ziehier het
resultaat:

The
Whittington Family: “Ryland’s Story”

https://www.youtube.com/watch?v=yAHCqnux2fk

Een citaat
van Harvey Milk in de presentatie: “Rights are won only by those who make their
voices heard!”

De boodschap die Ronny hierna meegeeft is: “Ouders,
luister naar je kinderen want ze geven al zeer vroeg aan wanneer ze zich “niet
juist in hun vel voelen”. Begeleid en steun hen dan!”

Je hebt nu eenmaal de fysieke, biologische sekse
(vrouw-man) maar ook de mentale ofte “de gender” en dit komt meer en meer wereldwijd
in beeld.

Ook een mooie film waar Ronny naar verwijst is:

Different
for Girls? Van Richard Spence

Trailer
= https://www.youtube.com/watch?v=IMUtd_pchHY

Ronny licht aan de hand van deze voorbeelden wat tipjes
van de sluier en wellicht in de nabije toekomst wordt hierover verder en/of
dieper ingegaan.

Er kwamen menige mooie vragen uit het publiek en een
jonge dame vroeg zich af (wat ik aanleun) of het wel nodig is om een transitie
te ondergaan want dan ga je weer beantwoorden aan een rolmodel/-patroon door je
fysiek te transformeren.

Ronny repliceert met te zeggen dat iedereen mens is en de
tegenpool in zich draagt. Hoe dit zich uit is voor iedereen verschillend,
persoonlijk en uniek.

Het UZ Gent heeft een gespecialiseerde afdeling die je
hierin kan begeleiden en informeren.

http://www.uzgent.be/nl/overuz/Pers/Persberichten/Paginas/transgenderzorg.aspx

http://transgenderinfo.be/

Ook bij de organisatie Cavaria kan je terecht.

http://www.cavaria.be/

Ronny stelt na afloop zijn boek voor:

Robin en Rudjard – De Pelgrimstocht naar de Pleiaden

http://www.ronnydhulster.com/#!robin-and-rudjard/galleryPage

**********

Een addendum van mezelf: ben een lesbische vrouw “van
binnen” en die koester ik maar fysiek blijf “ik” man daar “ik” een transitie
aanvoel als een aanslag op je lichaam… Evenwel kleed “ik” me als vrouw en maak
me op, dat is dan “mijn manier”.

Evenwel doet ieder met haar/zijn/het lichaam wat ie voelt
zolang je er vrede mee kan nemen en gelukkig bent!…

Als je je”zelf” doorgrondt ben je totaal gelukkig en
onafhankelijk maar vele psychiaters kunnen dit niet begrijpen en beschouwen het
volgens de DSM-V als een stoornis: puntje 1.2.13 “genderdysforie”. Je lijdt
zelfs eventueel aan “het happiness-syndroom” edoch ben je kompleet in balans
ofte harmonie met je”zelf”…

http://io9.com/5697260/why-happiness-is-actually-a-psychological-disorder

Als je kiest voor “het andere geslacht” moet je volgens
de geldende Belgische wetgeving onvruchtbaar gemaakt worden! Dit is in strijd
met de Rechten van de Mens!

Onlangs is een wetsvoorstel ingediend om deze maatregel te
verwijderen…

Naar mijn gevoel zou het beter zijn om niet meer te
hoeven kiezen want iedereen is “mens”! Het lichaam is enkel de verpakking…

Nog wat info over het derde geslacht =

http://www.rosadoc.be/joomla/index.php/rosa-s-vrouwennieuws/hot-topics/524-de-erkenning-van-het-derde-geslacht

en quasi simultaan (…) op de VRT “Koppen”:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/koppen/2.36465?video=1.2147843

een recente film over genderidentieteit is “Une nouvelle amie” alleen spijtig dat de term “travestie” gebruikt wordt i.p.v. transgender persoon.

https://www.youtube.com/watch?v=lxNUmOe-dhY

nog eentje:

http://vimeo.com/111206526

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!