De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Donderdag 11 december 2014 Atlas gebouw Antwerpen: debat n.a.l.v. het boek “Migratie en metropool” door Nicolas Van Puymbroeck.

Het thema van de avond is de rol en betekenis van het verenigingsleven voor het diverse Antwerpen met ruimte voor vragen en discussie met het publiek.

vrijdag 12 december 2014 23:07
Spread the love

Programma:

19:30 Begin: uiteenzetting door Nicolas Van Puymbroeck
(socioloog UA)

20:00 Panelgesprek met Adnan Yildiz (leerkracht bij
inburgering), Samira Azabar (educatief medewerkster en master in de sociologie),
Omar Ba (Consultant in Diversity policies and transnational entrepreneurship),
Galina Matushina (CD&V-gemeenteraadslid) en Youssef Kobo (Algemeen
Bestuurslid bij Kif kif Beweging).

Gie Goris (hoofdredacteur MO*) modereert. Ruimte voor
vragen uit het publiek

21:40 Bert Anciaux geeft een slotbeschouwing.

Judith Vinck (Federaal impulsfonds voor het
Migrantenbeleid) heet de talrijke aanwezigen in de met tapijten belegde
vertelsouk welkom. Bert Anciaux heeft laten weten verhinderd te zijn maar dat
geeft ons dan meer ruimte…

We gaan het hebben over de rol van het Antwerpse verenigingsleven
en deze gelegenheid kan ook aangewend worden als netwerkmoment.

Nicolas Van Puymbroeck zet zich achter de spreekstoel en
laptoppresentatie en maakt een doorloop van zijn boek:

Migratie en de verenigde metropool = het verenigen van
mensen in de stad, ook van hen met een etnische inslag.

Kan het etnische een weerwaarde zijn?

Van wie is ’t Stad?

De invulling is veranderd door het nieuwe stadsbestuur.
I.p.v. ’t Stad is van iedereen is het ’t Stad is van A (de stralende A)

Het verenigingsleven is meestal de eerste stap in de
samenleving voor mensen van een andere origine. Tegenstanders zeggen dat dit
een parallelle maatschappij ontwikkelt…

Van waar komen we?

In 1964 waren er amper 6 procent niet-Belgen en in 2014
al meer dan 20 procent.

De superdiversiteit is een feit met meer dan 170
verschillende nationaliteiten. Volgens WikiPedia zijn er in 2014 195 internationaal
erkende onafhankelijke staten.

De pluraliteit is onvatbaar en continue aan verandering
vatbaar.

Tijdens de periode 1964-1984 was:

–      het
bindmiddel de nationaliteit en de religie

–      de
structuur de café’s en theehuizen, gebedsruimten en eigen moskeeën her en der

–      de
maatschappelijke rol de informele arbeidsbemiddeling, ontspanning, religie en
behoud van de eigen cultuur

–      de
politieke context: er was een verbod op vzw’s tot 1984, men kreeg hulp via de
opbouw- en integratiesector

De periode 1984-2003 zorgde voor een versnelling van
migratie en etnische mengvormen. De oprichting van eigen organisaties werd
wettelijk mogelijk en krijgt subsidies en ondersteuning. Het is ook de
bloeiperiode van extreem rechts en de zwarte zondagen.

Werd dit alles verwezen naar de coulissen in de periode
2004-2013?

–      Bindmiddel:
de nationaliteit wordt minder belangrijk en er komen nieuwe “experimenten”

–      Structuur:
spanningen tussen basis en koepel, een generatiekloof profileert zich, sociale
bewegingen komen op

–      Maatschappelijke
rol: een defensieve terugtrekking, een agendaverbreding met sport, meer
armoede,…

–      Politieke
context: de crisis van de multiculturele samenleving, subsidiekanalen blijven
in voege edoch mits strenge voorwaarden, de band met het integratienetwerk
verwatert

Conclusie:
“the rise and fall”

Er is nood om uit de schaduw te treden en terug in de schijnwerpers
te gaan staan = experimenten met nieuwe sociale bewegingen.

Tijd voor het panelgesprek waarbij we wat stellingen uit
het boek zullen bespreken alsook zal de zaal betrokken worden.

Ga hier niet vermelden wie wat telkens zegt – een overzichtje:

We gaan naar een nieuwe basis om ons te verenigen in een
superdiverse stad.

We dienen te kijken naar wat er gebeurt in de
samenleving.

Verenigingen zijn nodig als verdediging van de uniciteit.

Waar willen we rond werken en welke binding is
noodzakelijk? Dit kan veelzijdig zijn.

De landen in de Balkan en Rusland zijn de laatst nieuwe
immigratiegolf.

Vele mensen vragen asiel aan maar blijven te lang “illegaal”.

In de Afrikaanse gemeenschap is de nationaliteit het
bindmiddel alsook blijft de band met het land van herkomst zeer belangrijk. De Afrikaanse
gemeenschap hier kan een drukkingmiddel zijn in het thuisland. Zij profileren
zich als transculturele individuen. Ook de etniciteit en taal is important.

In de 176 nationaliteiten bestaat ook nog eens
diversiteit.

Verenigingen integreren zich sneller door meer samen te
werken.

Er zijn vele facetten maar de ene groep is groter dan de
andere…

Meer en meer verenigingen gaan naar Europees niveau =
gaan we bv naar een Europese Islam?

De spelregels moeten veranderen!

Nu is er geen binding met de overheid en zijn er te veel
beperkingen en te weinig middelen.

Hoe anders? Hoe respect en erkenning krijgen? Velen zijn
Belg en wensen ook zo aanvaard te worden!

Het middenveld wordt meer en meer ingeschakeld als
oplossing voor zaken waar vroeger de overheid voor zorgde…

Bv moskeeën doen aan onderwijs, maatschappelijke ondersteuning,
ontwikkelingshulp,… allemaal op vrijwillige basis!

De positie van het middenveld wordt in het vizier genomen
en bekeken als een obstakel door de overheid.

Zeker wordt het gekleurd middenveld beschouwd als “een
luis in de pels”! De druk wordt verhoogd en organisaties worden gewoon
weggesubsidieerd door de kraan toe te draaien en geen erkenning en respect meer
te geven!

Waar zullen we staan binnen 5 jaar?

Nu zijn er te veel “witte” bastions en dat is geen
weerspiegeling van de samenleving. Het minderhedendebat wordt afgebroken =
terug naar AF. De integratiesector wordt gewurgd!

Wat zal het middenveld moeten doen? Zich organiseren! Nu wordt
te veel de “verdeel en heers” tactiek gebruikt…

We dienen te vechten tegen de overheid die wel de
multinationals ondersteunt maar niet de burgerorganisaties.

We moeten werken aan een betere samenleving, zeker voor
de jongere generatie die zeer strijdbaar is! Zij eisen het recht op om deel te
nemen aan deze maatschappij!

We moeten harder met de vuist op tafel slaan!

In welke vorm kan het beter? Is er gesprek mogelijk
tussen middenveld en beleid? Buurtsecretariaten werken gratis en zijn toegankelijk
voor iedere organisatie.

Eenheid kweken is een must en we mogen niet opgeven! Blijven
doorzetten! We dienen de juridische weg te volgen omdat je niet au serieux
genomen wordt, men luistert niet en dan is de enige mogelijkheid radicaler
worden!

De opening om een beweging te creëren is heel groot! “Hart
boven Hard” is daar een mooi voorbeeld van…

Kunnen wij in de toekomst een verenigingsplatform
oprichten om met mekaar in contact te komen? Nood aan verbindende communicatie
want er is meer en meer etnische vermenging.

Zitten we aan het begin van een nieuwe golf? We zijn
allemaal gelijkwaardig! Er is een positieve evolutie en wellicht kunnen we in
de nabije toekomst mee het beleid bepalen. De burgerbegroting was/is daar al
een begin van.

We moeten aan politiek doen! Iedereen dient op te staan!
het middenveld dient gepolitiseerd te worden!

Van migratie kan geen sprake meer zijn als je hier bv al
50 jaar woont..

Mensen van andere origine evolueren maar de rest blijft
steken…

We gaan afronden…

–      Onze
stad is divers en multicultureel maar iedereen is bezig met zichzelf en zijn
eigen gemeenschap

–      Geef
de jongeren kansen!

–      Betrek
de jongeren!

–      Het
grootste bindmiddel moet de Nederlandse taal zijn..

–      De
rijkdom van het verenigingsleven is de diversiteit

–      Het
middenveld is deel van de oplossing maar wordt volledig genegeerd!

–      Focus
op de strijd voor rechtvaardigheid en toepassing van de grondwettelijke rechten

–      Er
beweegt veel en verandering is mogelijk! Edoch zijn nog te veel mensen passief
maar dan ben je medeplichtig aan wat er allemaal gebeurt…

Dank aan iedereen – het was een boeiend debat – er dient
een vervolg aan gebreid te worden…  

take down
the paywall
steun ons nu!