De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Dokters van de Wereld verontrust over aanwijzing van Ansar Allah als terroristische organisatie door VS
Opinie -

Dokters van de Wereld verontrust over aanwijzing van Ansar Allah als terroristische organisatie door VS

vrijdag 15 januari 2021 17:16
Spread the love

 

Dokters van de Wereld is zeer bezorgd over de aanwijzing van Ansar Allah (ook bekend als de “Houthis”, een de facto autoriteit in het noorden van het land) als terroristische organisatie door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.  Deze benoeming zal rampzalige gevolgen hebben voor de humanitaire situatie van ten minste 70 procent van de bevolking of bijna 20 miljoen mensen die in het noorden van het land wonen. Miljoenen burgers, die al zwaar getroffen zijn door het conflict en de daaruit voortvloeiende humanitaire crisis, zullen rechtstreeks worden getroffen. Dokters van de Wereld roept het Amerikaanse Congres op om deze aanwijzing de komende dagen te blokkeren.

Bij gebrek aan mobilisatie van het congres zal de toekomstige Amerikaanse regering onder leiding van president Joe Biden deze benoeming moeten heroverwegen zodra hij in functie treedt. Als dit besluit op 19 januari van kracht wordt, moeten de Verenigde Staten duidelijke en gedetailleerde automatische vrijstellingen invoeren om humanitaire organisaties te beschermen tegen vervolging en sancties en hen in staat te stellen hun essentiële humanitaire activiteiten voort te zetten. De invoer van medicijnen, medische apparatuur, brandstof,voedsel en de overdracht van contant geld door humanitaire organisaties moeten worden vrijgesteld om verdere gevolgen voor de burgerbevolking te voorkomen, in een context waarin de opgelegde blokkade de humanitaire hulp voor miljoenen mannen, vrouwen en kinderen verhindert.

Zonder een effectieve vrijstelling zullen de gevolgen van deze benoeming voor de humanitaire acties aanzienlijk zijn: de administratieve, financiële en juridische beperkingen zullen wegen op de ondernemingen en  de banksector, die vervolgens zullen weigeren humanitaire ngo’s zoals Dokters van de Wereld te steunen. De Jemenitische economie, die al verwoest is door het conflict, zal waarschijnlijk nog verder wegzakken, waardoor de leefomstandigheden en de bestaansmiddelen van de burgerbevolking nog verder zullen verslechteren en hun gezondheid blijvend zal worden aangetast.

Philippe de Botton, president van Médecins du Monde France, waarschuwt: “De helft van de gezondheidsstructuren van het land functioneert al niet meer als gevolg van het conflict en de daling van de humanitaire financiering. Als degenen die nog operationeel zijn nu te maken krijgen met extra beperkingen, kan het gezondheidsstelsel, dat al moeite heeft om aan de noden te voldoen in de context van de Covid-19-pandemie, ineenstorten. Uiteindelijk is het de burgerbevolking die als eerste het slachtoffer zal worden van deze politieke beslissing.”

 

Over Dokters van de Wereld in Jemen:

We zijn sinds 2007 aanwezig in Jemen en ondersteunen sinds het begin van het conflict in 2015, 11 gezondheidscentra in de gouvernementen Sana’a, Ibb en Amanat Alasimah om de toegang tot de gezondheidszorg voor de bevolking in het noorden van het land te verbeteren. Sinds 2019 steunt Dokters van de Wereld ook vijf gezondheidscentra in het zuiden van het land. Dokters van de  Wereld biedt de lokale bevolking toegang tot curatieve consulten, pre- en postnatale consulten, basisvaccinaties, voedingszorg, psychosociale ondersteuning en individuele consultaties op het gebied van  mentale gezondheid en gezondheidspreventie.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!