De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Doet Jan Jambon ook iets aan de fundamentalisten in zijn eigen woning?

Doet Jan Jambon ook iets aan de fundamentalisten in zijn eigen woning?

zaterdag 3 januari 2015 19:21
Spread the love

De
Antwerpse bisschop Johan Bonny pleitte in december 2014 voor een
kerkelijke erkenning van het homohuwelijk. Een opening naar de
holebigemeenschap die quasi unaniem op bijval kon rekenen. Alleen de
KVHV-afdelingen (Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond) van Antwerpen
en van Gent lijkt zich tegen dit voorstel te keren.

Het
persbericht van KVHV-Antwerpen en de bijkomende reactie van Michiel
Vantongerloo, praeses van KVHV-Gent, in Schamper lijken beide
hetzelfde te zeggen: we zijn niet tegen het homohuwelijk, maar het
mag zeker geen inbreuk betekenen van onze katholieke tradities en
waarden. Die waarden zijn, volgens het KVHV-Antwerpen, “universeel,
voor elke katholiek, op elke plaats en van elke tijd”. Het anders
immer rebelse KVHV lijkt zich in dit domein volledig te schikken aan
de status quo.

De
legitimering van hun standpunt zoekt het KVHV in de regels van de
kerk. Zelf zegt het KVHV geen problemen te hebben met het
holebihuwelijk, maar zo zijn de regels, en die moeten gerespecteerd
worden. Opvallend is dat het KVHV in die legitimering niet echt
consequent is. Zo hebben wij het KVHV nog nooit multinationals horen
aanklagen die hun vennootschapsbelasting ontduiken, en hebben wij het
KVHV ook niet horen klagen toen zowel de Vlaamse als de federale
regering de regels van het sociaal overleg aan hun laars lapten.
Niet alle inbreuken op regels zijn dus even gelijk.

Wanneer
het KVHV de laatste maanden en jaren wel een standpunt heeft
ingenomen, heeft ze dat altijd tegen een bepaalde sociale groep of
beweging gedaan. Wouter Jambon van KVHV-Antwerpen zei een aantal
maanden geleden nog voor een verhoging van het inschrijvingsgeld te
zijn, tegen de wensen van de 20000 studenten die op dat moment al een
petitie daartegen hadden getekend en de studentenbeweging die daarop
volgde. Als mislukte ‘parodie’ op de holebivereniging ‘Verkeerd
Geparkeerd’ in Gent organiseert KVHV-Gent ‘Juist Geparkeerd’ fuiven,
die vooral de deugden van de heteroseksualiteit moeten in de verf
zetten.

De
meest opvallende actie van het KVHV was echter de campagne ‘Wij
staken NIET mee’ tijdens de actiedagen van het gemeenschappelijk
vakbondsfront vorige november en december. In een Facebookevenement
wilde het KVHV zich keren tegen de sociale beweging die op dat moment
– en nu nog steeds – actie voerde tegen de regeringsmaatregelen.
Dit ging zelfs zo ver dat er op de Twitterpagina’s van de afdelingen
van KVHV duidelijk werd opgeroepen om zelf stakingen te breken, en
wanneer dat lukte het als een overwinning gezien werd1.

Ook het burgerinitiatief Hart Boven Hard moest er aan geloven,
doordat bij het KVHV de idee was ontstaan dat de ‘overmachtige’
vakbonden achter dit initiatief zaten.

Dit
alles kadert in de elitaire maatschappijvisie van het KVHV dat
politiek iets is van politici, en er buiten de politiek beter zoveel
mogelijk gezwegen wordt. Vakbonden,
studentenraden, het middenveld, … zij kunnen volgens het KVHV de
komende vijf jaar beter hun mond houden. Magister dixit, de rest moet
maar volgen. Op domeinen waar er toch een sociale strijd bezig is,
probeert ze de beweging daarrond keer op keer te verdelen en te
breken, ten voordele van die elite die het KVHV zelf wil mee helpen
vormen en in stand houden, en die altijd ontsnapt aan de maatregelen
van eender welke regering.

Als dat laatste bekend
klinkt, is het omdat dit ook de strategie is van de huidige Vlaamse
en federale regeringen. Dat hoeft niet te verbazen. Naast mensen
zoals Gerolf Annemans van het Vlaams Belang, heeft het KVHV ook veel
voormalige (ere)leden bij de N-VA zitten, en sinds dit najaar ook in
de regering. Liesbeth Homans en Steven Vandeput waren actief lid,
Jan Jambon is erelid. Bijna twee handen op een buik. Om Bart De Wever
– ook een voormalig KVHV-lid – te parafraseren: het KVHV is de
ideologische, gewapende arm van de N-VA. Het polariserende discours
van het KVHV is vooral een meer radicale versie van het discours van
de N-VA. Zij kennen ook iets van mensen verdelen.

Zo heeft deze regering
Matthias Storme (N-VA) aangesteld als beheerder van het Interfederaal
Gelijkekansencentrum. Storme is vooral bekend om zijn uitspraken dat
iedereen het recht heeft om te discrimineren en heeft lak aan ieder
argument dat stelt dat juist door die discriminatie groepen zoals
holebi’s of migranten het moeilijker zouden hebben in de
maatschappij. In een verder verleden was Storme nog lid van… het
KVHV.

In deze twee
persberichten van het KVHV zie ik de opkomst van een zeer polariserende
ideologie die de laatste maanden meer en meer furore maakt bij de
N-VA, maar ook daarbuiten. Zo komt de Franse, extreemrechtse
journalist Eric Zemmour, die in zijn betogen zich ook vooral richt
tegen antiracistische en feministische bewegingen, op bezoek in
België. In zijn agenda staan lezingen bij de crème de la crème van
de Belgische zakenwereld in de Club Van Lotharingen, de Club van
Wallonië en Golfing Club B19 in Ukkel. Of hoe een verborgen agenda
soms heel zichtbaar wordt. Dat Jan Jambon iets zou ondernemen tegen
Zemmour of het KVHV zou mij dus heel sterk verbazen.

1https://twitter.com/KVHVGent/status/544235953339256832

take down
the paywall
steun ons nu!