De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

doe de stemtest!

doe de stemtest!

donderdag 23 december 2010 12:59
Spread the love

een voorstel van een aardbewoner.

als je er van uitgaat dat democratie drijft op wetende burgers die met hun eenmalige stem (ook al blijven ze voortdurend spreken) een representatief systeem invullen, dan botst dit met de werkelijkheid. immers is dit meer en meer een afgeschermde technocratische (economisch-theoretische) maatschappij en vullen veel burgers hun be-oeverde tijd met ontspanning, liever dan te onderzoeken wat zich boven hun hoofden afspeelt, te bovenzoeken.

democratie, wat steeds beperkt werd door partijen en bestanden, is in deze gemediatiseerde tijd (dit is: een dagelijkse klok van schijnbare nieuwsberichten) verworden tot een hol woord, een eenmalige daad van tijdens verkiezingsperiodes een stem te laten gelden die vaak niet weet waarover ze spreekt. vaker nog wordt deze stem aangestuurd door leiders en instituten die vertrouwen scheppen met hapklare oplossingen voor fundamentele problemen, bvb. stem vlaanderen, en alles wordt beter.

het kleine voorstel, voor ik urenlang mezelf verlies in dit waardevolle spel van definiëring, gaat als volgt:
misschien is het opportuun democratie te beperken met een stemtest, een soort actualiteitstestje, niet een soort allerslimste-mens-test die ook bv’s hun doen en laten bevraagt, maar een werkelijke test, op inhoud doelend.

liever nog zou ik het niet nodig achten en democratie ten volle laten gelden, echter is de vaststelling te gruwelijk dat burgers misleid worden en, tevens, zichzelf nog het liefst misleiden door te focussen op ontspanning, door te vertrouwen op het bestuur.

en neen beste vrt, dit is geen voorstel om meer actualiteitswaarde en integratiegedoe in jullie soaps te steken. eerder om het en ter tener schreeuwen te laten voor wat het is. brood en spelen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!