De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Doden bij meerdere schietpartijen bij Moskeeen in Nieuw Zeeland/Misdadige terreur/Medeleven met slachtoffers

Doden bij meerdere schietpartijen bij Moskeeen in Nieuw Zeeland/Misdadige terreur/Medeleven met slachtoffers

zaterdag 16 maart 2019 08:06
Spread the love

DODEN BIJ MEERDERE SCHIETPARTIJEN BIJ MOSKEEEN IN NIEUW-ZEELAND/MISDADIGE TERREURDAAD/MEDELEVEN MET SLACHTOFFERS

https://www.astridessed.nl/doden-bij-meerdere-schietpartijen-bij-moskeeen-in-nieuw-zeeland-misdadige-terreurdaad-medeleven-met-slachtoffers/

Beste Lezers,
Soms verbijstert het nieuws je totaal.Zoals dit verschrikkelijke bericht van een op twee Moskeeenin Nieuw Zeeland gepleegde terroristische aanslag, waarbij tenminste49 mensen om het leven zijn gekomen en velen gewond geraakt zijn.Een van de laagste daden, die ik mij kan voorstellen.Schieten in een Godshuis, op een van de kwetsbaarste en meestdevote momenten van een mens:In GebedIn Gesprek met God.
Degene, die dit op zijn geweten heeft, heeft naar verluidt een87 pagina tellend anti moslim en anti immigranten Manifestgeschreven en geplaatst en ook zijn duivelse daad gefilmd.
Gruwelijk, gruwelijk,Dit kan niet anders gezien worden dan tegen het Licht van hetjarenlange Islamofobe gestook en sommigen, dienu hun afschuw over deze weerzinwekkende terreurdaad uitspreken,hebben zelf lustig het vuurtje opgestookt.
Vanuit mijn website bied ik de slachtoffers van deze misdadige schietpartij en de voltallige islamitischegemeenschap in Nieuw Zeeland van harte mijn medeleven en condoleances aan.
Ik weet het, dat is een druppel op een gloeiende plaat, maarik wil zo toch laten zien, hoezeer ik meeleef en hoe alert wemoeten zijn op de waanzin van vreemdelingenhaat, Isdlamofobie,anti semitisme en andere uitingen van het Kwaad.
We moeten het Kwaad blijven bestrijden.WE MUST SPEAK OUT!
Astrid Essed

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!