De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Divide et impera

maandag 20 april 2015 07:21
Spread the love

Verdeel en heers

De tactiek houdt in dat de ene concurrent meer rechten krijgt dan de
andere concurrent. Hierdoor zal er nooit een vriendschap ontstaan tussen
hen beiden en kan de derde, die de tactiek gebruikt, niet verwachten
dat de eerste twee samen tegen de derde optreden. (wikipedia)

Deze tactiek lijkt wel gebruikt te worden door BDW en de zijnen. Maar zijn de verschillende bevolkingsgroepen die hij aanvalt wel concurrenten van elkaar? Is het niet eerder de frustratie die de overhand neemt zoals ik dit weekend ergens gelezen had: if you can’t beat them, confuse them! Deze week heeft de N-VA voor de zoveelste keer een aanval opgezet tegen de vakbonden. Eerder waren er al uitspraken tegen migranten, zogezegd om de achterban koest te houden. De sossen zijn de tegenstanders en de tjeven kunnen ook al niets goeds doen. De trado’s worden als een politieke tegenstander neergesabeld. Blijft er nog wel iets goeds over buiten de N-VA zelf?

Ik begon me af te vragen hoe groot al deze groeperingen waren. Elio Di Rupo, die drie jaar geregeerd heeft onder uiterst moelijke omstandigheden, was blijkbaar weer de kop van jut dit weekend. Gelukkig zijn de wetten die N-VA dicteert al dusdanig sterk dat ze bij voorbaat een opleving van de conjunctuur laten zien.

Op 1 januari 2015 waren er 11.190.845 mensen woonachtig in België. Omdat BDW uitspraken doet over allerlei groepen mensen uit deze samenleving, moeten volgende percentages gelezen worden als ten opzichte van de totale Belgische bevolking. 14% van hen hebben het licht gezien en hebben op N-VA gestemt. Hun eerste aanval was tegen de Walen. We schrijven alvast 32% luie Walen af want die zijn toch alleen goed om onze transfers te ontvangen. En wij maar werken! Hoe oneerlijk kan het zijn.

De vakbonden moeten ook gekortwiekt worden. Hun stakingen zijn altijd tegen de vooruitgang en hun leden zijn bierdrinkende drankorgels die baricades opzetten. Ongehoord en ongedisciplineerd volk. 30% van de Belgische bevolking is bij één of andere vakbond aangesloten.

Schelden op die vervelende trado’s: de 15%  sossen moesten bij hun geboorte al de nek omgewrongen worden. En die 10% valse Tjeven daar nog bij! Hoe vervelend kan het politieke leven zijn. Gelukkig zijn er nog de liberalen. Daar kan je nog mee klappen.

Berbers en ander migrantentuig, of wat daarvan voortgekomen is, goed voor 24% van de bevolking. We kunnen alvast beginnen met 2000 criminelen, oftewel 0.075% van de migrantengroep, terug te sturen. Actief beleid voeren! Het kan niet snel genoeg gaan. Processen hoeven niet afgewacht te worden. Alle beetjes kunnen helpen om het blanke paradijs te vrijwaren van ongewenst onkruid. En het staat zo mooi op het presentatieblaadje van een daadkrachtige partij.

Radicalisering is het probleem van deze tijd; de 6 procent moslims in onze samenleving zijn een gevaar. Zo’n 0.056% van hen staan model voor het denkbeeld van deze hele bevolkingsgroep. We moeten ze argwanend in het oog houden. Soldaten op straat zullen de slechte, radicaliserende moslim, door de gemiddelde Vlaming op 30% geschat, op andere gedachten brengen. Al is het maar symbolisch. Het werkt echt! Militarisme heeft in het verleden al zoveel mooie zaken opgelost.

Onze maatschappij kan maar beter worden als we van die werklozen afgeraken. 4% van onze Belgische bevolking is werkloos. Dat werkschuw tuig ligt maar in hun bed te stinken. Dit kunnen we de 40% werkende mensen niet aandoen.

Maar Bart De Wever laat een mooie kans liggen: als hoofd van de politie, kan hij het Antwerps politiekorps beter afstemmen op de realiteit van zijn stad. Hij kan de 2% politie met migratieachtergrond optrekken naar het Antwerps gemiddelde van 30%. De luie migrantenjongeren onmiddellijk aan het werk zetten, criminaliteit geen kans geven, de werkloosheid in een moeilijke doelgroep voor een stukje oplossen. Discipline bijbrengen! Met een beetje creativiteit, kan hij hier een slag slaan. Of past een positief verhaal niet in de N-VA deontologie.

take down
the paywall
steun ons nu!