De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Diversiteit? Discriminatie? Islamofobie? Partijdigheid?

Diversiteit? Discriminatie? Islamofobie? Partijdigheid?

dinsdag 16 december 2014 14:56
Spread the love

Misschien ontgaat velen onder ons toch een en ander. `

Daarom zal ik wat meer inhoud trachten te geven en wat meer samenhang zonder evenwel anderen te willen storen in hun bezigheden.

Er was een tijd dat ik aan de activiteiten van bepaalde organisaties deelnam maar omdat men daar steeds dezelfde mensen ontmoet met steeds dezelfde agenda werd het al snel vervelend.

Het neemt niet weg dat ik en zovele anderen ongewild blijven deelnemen aan de activiteiten die bepaalde organisaties en lobbygroepen. 

Ieder van ons draagt er namelijk financieel aan bij via subsidies.

En als de organisaties en verenigingen enkel de bedoeling hebben om de niet moslim burgers van dit land te behoeden voor de eigen radicalisering, door hen toe te laten om de moskeeën te bezoeken of door hier buitenlanders te laten spreken, zoals op de ‘moslimbeurs’, die de standpunten van 1 bepaalde moslimgemeenschap komt promoten, dan loopt het aardig mis.

Ik hoef ook niet ingewijd te worden in het reilen en zeilen van een moskee en de moslimgemeenschap want het is deel van mijzelf.

Waarom komen moslims mij vragen om samen een moskee op te richten waar nu eens echt vriendelijk met elkaar gaan om gegaan kan worden en waar elkaars meningen gerespecteerd worden zonder het daarom eens te hoeven worden? Waarom denkt u? Omdat het er overal zo vrij aan toegaat?

“Over islamofobie en de bewering dat democratie en islam samen kunnen gaan.”

Deze bewering wordt gesteund in samenwerking met L’Encre des Voilées, MRAX, Collectif Contre l’Islamophobie en Belgique (CCIB), Tayush, EmBem (Empowering Belgian Muslims), EuroIslam, Hijab Friendly, European Muslim Network, Bruxelles Panthères, Muslims Rights Belgium, European Network Against Racism, AMDH (Association Marocaine des droits humains), T.E.T.E (Toutes Egales au Travail et à l’Ecole), VOK (Vrouwen Overleg Comitee), Averroes, MAP (Moslim Advies Punt), Moslim Expo, FEMYSO, Halal Monk, Motief vzw, BOEH (Baas over eigen hoofd), Kif Kif, Mouvement X, Merhaba en Pianofabriek.

Hoeveel subsidies zouden deze organisaties en lobbygroepen samen opstrijken van de mensen die ze openlijk bekritiseren en om 1 bepaalde strekking te bevoordelen?

Islamofobie is toch de angst van niet moslims voor de Islam en al wat er bij komt kijken. Het is helemaal geen synoniem van moslimhaat of wel?

Bovendien kunnen ook moslims, die het niet met alles eens zijn wat bepaalde soennieten zouden willen, die angst ervaren. 

En de haat naar andersdenkenden die van deze soennieten uit gaat kan zelfs dodelijk zijn.

Wil men ook voor deze moslims opkomen?

Wil men opkomen voor de minderheden in de moslimgemeenschap?

Wil men de diversiteit binnen de moslimgemeenschap een kans geven?

Wil men opkomen voor de Ahmadiyya, de Shia, de Ibadis, de Druzen, de Mutazilla, de Alevieten, de Ahl al Kitab, de Bahais, de Sikhs…

Wil men alleen opkomen voor de Palestijnen maar niet voor het Syrische volk? Wil men opkomen voor de AKP van Erdogan maar niet voor de Koerden? 

Wil men niet opkomen voor de sjiieten maar enkel voor de soennieten?

Waarom? Zijn het niet allemaal moslims die in 1 God geloven?

Mensen die het hard te verduren hebben omwille van de onverdraagzaamheid van de soennitische islam met de ahlus sunna, de jamaat at tabligh, de ihwan al moslimeen, de deobandis, de salafis, enz., worden die verdedigd? 

Mocht dat gebeuren dan zou ik jullie steunen.

Ik zou u steunen met hart en ziel en velen met mij.

En over het verschil tussen democratie en Islam:

De moslimgeleerden zeggen:

“Democratie is een door de mens gemaakt systeem, dat betekent leven volgens de regels van het volk voor het volk.”

“Dat is tegenstrijdig aan de de Islam (hun islam), want de regelgeving komt van Allah, de Allerhoogste, de Almachtige, en het is niet toegestaan om wetgevende macht toe te kennen aan een mens, wie hij ook is!”

Maar alle moslims zouden moeten zeggen:

“De shari’a is een door de mens gemaakt systeem, opgesteld door geleerden waarmee zij het onwetende volk willen leiden op hun weg.”

“Dat is tegenstrijdig aan de Islam want de regelgeving komt van Allah, de Allerhoogste, de Almachtige, en het is niet toegestaan om wetgevende macht toe te kennen aan een mens, wie hij ook is, zelfs niet aan de Profeet Mohammed en ook niet aan hen die zichzelf zijn erfgenamen noemen.”

Islam en democratie kunnen inderdaad perfect samen gaan.

Maar democratie en moslims van bepaalde strekkingen, dat is een heel andere opgave want hun geleerden zijn heilig en zij denken in de plaats van de meesten onder hen.

De meeste ‘actieve moslims’ hebben wellicht de Islam niet eens begrepen maar houden zich momenteel enkel bezig met het ondermijnen van de democratie via de politieke islam op verzoek van hun leiders en door hun zelfgewilde onwetendheid. 

Zijn ze dan niet tegen de diversiteit binnen de eigen gemeenschap en willen ze discriminatie ten voordele van henzelf?

Hebben de geleerden de Islam en de Koran begrepen?

Nee toch? Ze liegen, ze vertellen onzin. En de meesten geloven de onzin.

Bitter weinig Islam zien we vandaag maar zeer veel politiek en de islamisering gaat maar door waardoor de basis vergroot maar de dwaasheid blijft voortbestaan.

Moge Allaah ons allemaal meer wijsheid schenken en onze kennis doen toenemen. Ameen.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!