De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Dissonante geluiden over de oorlog in Oekraïne.

Dissonante geluiden over de oorlog in Oekraïne.

zondag 7 mei 2023 15:20
Spread the love

Dissonant? Welja, het wringt tegen, we zijn het niet gewoon, het is vreemd, niet zoals we het altijd gekend hebben, het is niet mainstream.

Eerst als inleiding een korte denkoefening. Onlangs stegen hier en daar (in een deel van de wereld) stemmen op: het is dringend nodig om president Vladimir Poetin voor het Internationaal Strafhof in Den Haag te brengen. Kort daarop beaamde president Joe Biden van de VS die oproep. Eigenlijk is dat ongerijmd. Waarom? Omdat de VS ofwel geen weet hebben van het bestaan van dat strafhof. En dus kunnen zij over iets dat ze niet kennen ook niks zeggen. Ofwel kennen ze het wel, maar erkennen het niet. (Rusland trouwens ook niet) En dan kan men zich afvragen: wat heeft een regering te zeggen over iets dat ze niet erkennen? En dan kunnen we ons vervolgens afvragen wat dat in feite betekent. Noch min noch meer dat voor de VS internationale afspraken niet bestaan, en als ze al bestaan, dat zij daar mijlenver boven uitsteken, dat hen dat allemaal niet raakt. Geen enkel buitenlands strafhof kan hen raken.

Dat hebben we bij voorbeeld uitentreuren moeten vaststellen bij de decennialange blokkade tegen Cuba. Als de VS het hebben over de ‘internationale gemeenschap’ of over de ‘hele wereld,’ dan komt dat feitelijk neer op de halve of minder dan de halve wereld. Maar nu kunnen we met recht en reden spreken over de internationale gemeenschap of de hele wereld. De hele wereld is al jaren lang tegen de blokkade van de VS. De veroordeling van die blokkade in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft jaar na jaar duidelijk gemaakt dat die blokkade niet kan. Immers alleen de VS stemden voor hun blokkade, samen met het apartheidsregime en bondgenoot Israël en een paar onooglijke eilandjes (we stellen ons voor: ‘met royale steekpenningen voor jullie stem.’). En hoe noemen wat dat? Om een voor sommigen oubollige of zelfs voorbijgestreefde benaming voor een nog altijd springlevende praktijk te gebruiken, kunnen we het hebben over het ‘Amerikaanse imperialisme,’ dat de wereld teistert. Jawel, een benaming van linkse rakkers. We zien inderdaad niet vlot die benaming gebruiken door rechtse rakkers.

Daarbij aansluitend zouden we wat betreft het Internationaal Strafhof in Den Haag kunnen bepleiten om bij de zaken niet vooruit te lopen, althans geen stappen over te slaan. En niet  nodeloos aan te dringen, er is genoeg voor iedereen, elk op zijn beurt. Best kalm in de rij gaan staan en een voor een de betrokken personen de revue laten passeren. Met andere woorden als het gaat om oorlogsmisdadigers voor het Internationaal Strafhof in Den Haag te dagen, gaan we best chronologisch en historisch stap voor stap vooruit. Dus eerst gaan we de Amerikaanse president Bush voor het strafhof brengen en meteen daarna de Engelse premier Tony Blair voor het gepleegde bedrog ten overstaan van ditmaal de ‘hele wereld’ en de illegale inval en de oorlogsmisdaden tegen Irak. En dan komt  (niet dringen, aub!) president Vladimir Poetin aan de beurt.

Tegendraadse geluiden

 Sommigen hebben het over ‘oorlogsmoeheid.’ Anderen worden terecht heel bezorgd over zovele jongeren die ongenadig aan beide kanten letterlijk in de pan gehakt worden. Nog anderen durven al eens een dissidente stem te laten klinken, een tegendraads geluid, tegen het meehuilen van de wolven in het bos. En die dissidente stemmen roepen in de woestijn, de NAVO-woestijn. En om er zeker van te zijn dat ze niet gehoord worden, zullen de geluidsversterkers van de wapenindustrie het tromgeroffel van de oorlogsretoriek extra verhogen en alle tegendraadse geluiden overtroeven.

Als er dan toch eens een uitzonderlijk belangrijk geluid klinkt, waar men moeilijk omheen kan, niet te verdoven door NAVO-drugs, dan zal men daar in alle talen over zwijgen. Bij voorbeeld de uitspraken van Robert F. Kennedy Jr., de neef van de voormalige Amerikaanse president John F. Kennedy. Vorige maand, in april, kondigde hij officieel zijn kandidatuur aan voor de presidentsverkiezingen van 2024. In een interview met het tijdschrift UnHerd werd naar zijn mening gevist over de oorlog in Oekraïne. Hij gaf daar onthutsende uitspraken ten beste. Hij zei ondermeer dat Moskou  herhaaldelijk aangeboden heeft een regeling te treffen over de regio’s in de Donbass, waarvan de bewoners al jaren (nog altijd volgens Robert F. Kennedy Jr.)  door Kiev worden vermoord. Maar Washington heeft een oorlog tegen Rusland ontketend door toedoen van de Oekraïners, die nu zware verliezen lijden. Volgens de Amerikaanse presidentskandidaat hadden de Amerikaanse autoriteiten al jarenlang moeten luisteren naar de waarschuwingen van Moskou om het Oekraïense conflict te vermijden

De veronachtzaamde Minsk-akkoorden

‘Als je de Minsk-akkoorden bekijkt, waarmee de Russen een akkoord wilden aanbieden, dan lijken die vandaag de dag een heel goede deal. Laten we eerlijk zijn: dit is een oorlog van de VS tegen Rusland om in essentie de bloem van de Oekraïense jeugd op te offeren in een slachthuis van dood en verderf vanwege de vaak uitgesproken geopolitieke ambitie van de neoconservatieven om het regime van Vladimir Poetin te veranderen en de Russische strijdkrachten uit te putten zodat ze nergens anders in de wereld kunnen vechten,’  verklaarde boutweg de neef van voormalig president John F. Kennedy.

Hij bevestigde dat Washington al 300.000 Oekraïners heeft opgeofferd in dit conflict en citeerde een niet-geïdentificeerde commandant van een elite-eenheid van de Oekraïense speciale strijdkrachten die beweerde dat 80 procent van zijn troepen was gedood.

‘Op dit moment doden de Russen Oekraïners in een verhouding van 1 tot 5 of 1 tot 8, afhankelijk van welke gegevens je gelooft,’ benadrukte hij.

De eeuwige discussie van ‘wie is er begonnen’

We schrokken ons allemaal een hoedje, niemand had dat verwacht. Een oorlog in Europa? Onmogelijk. Daarvoor is de economie tussen Europa en Rusland onlosmakelijk verstrengeld. Kijk maar hoe Duitsland en Rusland ‘een pot nat zijn‘ wat betreft de productie en de consumptie van de energie. Hoe is het dan toch zover kunnen komen? Waar is de schuld te zoeken? Laat verstrengeling nu (volgens mij) indien niet de hoofdreden, dan toch een van de belangrijkste redenen zijn waarom er alsnog oorlog uitbrak. En dat is overduidelijk ook de reden waarom Duitsland zolang met de voeten sleepte om zich te laten meesleuren in die oorlogsvoering. De VS zagen die verstrengeling niet alleen met lede ogen aan, maar konden die niet langer dulden. Een almaar verdere toenadering tussen de Europese Unie en Rusland, no way!

Maar om terug te keren tot het interview van Robert F. Kennedy Jr.

‘Als je Rusland op een vijandige manier benadert, zal de reactie van Rusland natuurlijk vijandig zijn. In dit conflict moeten de VS doen “wat redelijk is, wat levens redt”, zegt de politicus, die de woorden van zijn oom, voormalige president John F. Kennedy, in herinnering brengt. Die stelde: ‘Als je vrede wilt bereiken, moet je jezelf in de schoenen van de andere plaatsen.’ De Amerikaanse politicus erkent tevens dat Washington ‘in wezen de staatsgreep in 2014 tegen de democratisch gekozen regering van Oekraïne heeft gesteund.’

In antwoord op de vraag van de interviewer welke verstandige en gelijkwaardige actie de Amerikaanse autoriteiten in februari 2022 hadden moeten ondernemen, merkte de politicus op dat ‘zij allereerst jarenlang naar Poetin hadden moeten luisteren.’ ‘We hebben een belofte aan Rusland gedaan, (aan Michail Gorbatsjov, de laatste leider van de Sovjet-Unie) om de NAVO geen millimeter naar het oosten te verplaatsen. Daarna zijn we ermee begonnen en logen tegen onszelf. We sloten 13 NAVO-landen aan, we plaatsten er raketsystemen met nucleaire capaciteit, we deden gezamenlijke oefeningen met Oekraïne en met die anderen voor de NAVO. Wat is het doel van de NAVO?’ Vervolgens benadrukte hij dat als ‘je Rusland vanaf het begin op een vijandige manier aanspreekt, hun reactie natuurlijk vijandig zal zijn.’

We vragen ons af of deze verklaringen van de Amerikaanse presidentskandidaat een voldoende antwoord zijn op onze vraag: wie is begonnen? Of nog: waar de eigenlijke oorzaak van de oorlogsagressie in Oekraïne ligt?

Hoe het conflict beëindigen?

Ook voor dat heikel probleem heeft Robert F. Kennedy Jr. voorstellen. Volgens hem zijn er drie kernpunten nodig om de vijandelijkheden te beëindigen. Hij wijst erop dat, als de akkoorden van Minsk in aanmerking worden genomen, deze ‘de basis leggen voor een definitieve regeling.’

Zo moeten, in zijn woorden, de regio’s van Donbass ‘met een etnische Russische bevolking van 80 % Russen, die systematisch door de Oekraïense regering werden vermoord,’  autonoom worden gemaakt binnen Oekraïne en worden beschermd om ‘een einde te maken aan het bloedvergieten.’

Bovendien moet volgens hem Washington zijn afweersystemen met Aegis-raketten terugtrekken. Die zijn uitgerust met dezelfde lanceerbasissen voor raketten die worden gebruikt voor het afvuren van Tomahawk-kruisraketten. Deze laatsten kunnen elk type explosieven, inclusief kernkoppen, vervoeren op 70 mijl van de Russische grens. Hij herinnerde eraan dat toen de Sovjet-Unie in 1962 raketten stationeerde in Cuba, op 1500 mijl (ongeveer 2.414 km) van Washington DC, de Amerikaanse autoriteiten klaar stonden om het eiland binnen te vallen.

En tenslotte vindt de politicus dat zijn land er ook moet mee instemmen Oekraïne niet in de NAVO op te nemen. ‘Ik denk dat op basis van deze drie punten iemand als ik deze oorlog kan oplossen. Ik denk niet dat de neoconservatieven in staat zijn om het op te lossen, noch de mensen rond president Biden, want zij zijn degenen die het probleem hebben gecreëerd. Ik denk niet dat ze dat ooit zullen erkennen’ verklaarde hij, maar voegde eraan toe dat hij in ieder geval ‘de barbaarse en illegale invasie van Oekraïne niet rechtvaardigt.’

Tegelijkertijd zegt hij nog dat zijn benadering van de NAVO als president anders zou zijn dan de huidige, en dat hij van plan is ‘te kijken hoe we de spanningen tussen de grootmachten’ – China, de VS en Rusland – kunnen verminderen en hoe we ‘deze landen zover kunnen krijgen dat ze met hun buren omgaan zonder druk van de VS waardoor ze het gevoel krijgen dat ze in de militaire modus moeten gaan.’ ‘Dat is iets waar we moeten naar kijken, en de reden dat we ernaar moeten kijken is dat we institutionele problemen hebben in ons land,’ concludeerde hij.

De uitspraken van de presidentskandidaat zijn gewoonweg verbouwererend. Temeer omdat ze komen van iemand die diep in het politieke hart van de VS genesteld zit. Maar ook omdat we hier gewoon zijn aan een eenzijdige en niet-aflatende oorlogsretoriek. Wat extra opvalt in de uitspraken van Robert F. Kennedy Jr.: ‘en hoe we ‘deze landen zover kunnen krijgen dat ze met hun buren omgaan zonder druk van de VS waardoor ze het gevoel krijgen dat ze in de militaire modus moeten gaan.’  Zijn die uitspraken de kern van zijn politieke positionering of toch teveel gevleugeld vanuit zijn focus op de verkiezingen van volgend jaar?

Bronnen:

Estados Unidos.”Deberíamos haber escuchado a Putin durante muchos años”: Robert F. Kennedy Jr. reflexiona sobre el papel de EE.UU. en el conflicto ucraniano – Resumen Latinoamericano

Robert Kennedy Jr: America needs a revolution – UnHerd

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!