De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Discriminatie op de arbeidsmarkt !!

Discriminatie op de arbeidsmarkt !!

dinsdag 21 december 2010 16:15
Spread the love

De ‘groep van 10’ is dezer dagen ijverig bezig om te onderhandelen over een nieuw en interprofessioneel akkoord (IPA). Dit IPA behelst veel meer dan enkel de ‘loonopslag’ die er voor de volgende 2 jaar kan zijn. Ook de verlenging van de bijzondere ‘brugpensioenen’ maakt hiervan deel uit. En vooral, niet te vergeten, de harmonisering van de statuten arbeiders en bedienden. Ongetwijfeld de zwaarste knoop die hopelijk toch kan worden ontward.

Als het van Minister van werk Milquet afhangt, zouden de sociale partners ook tot een akkoord moeten komen inzake de veralgemening van het anonieme CV. Want, laat er geen misverstand zijn, discriminatie op de arbeidsmarkt is nog steeds een héééél groot probleem. Discriminatie van allochtonen, ouderen, kortgeschoolden enz. …

Om deze discriminatie ‘strenger’ aan te pakken, pleit Milquet voor een veralgemening van het gebruik van een anoniem CV. Uietaard ziet ze ook wel in dat dit op zich niet voldoende is en wil ze dat ‘diversiteit’ een belangrijk hoofdstuk zal uitmaken van het IPA. In dat hoofdstuk kunnen sociale partners dan engagementen inschrijven voor de verbetering v/d diversiteit bij de toegang tot werk en in het arbeidscircuit. Voor wat grotere ondernemingen zou, nog steeds volgens Milquet, de verplichting moeten gelden om een ‘charter inzake gellijkheid en diversiteit’ op te stellen.

Bij het lezen van dit alles, krijg ik een ongelofelijk grote ‘déja-vu’ In Vlaanderen bvb hanteert men al jaren de techniek van ‘diversiteitsplannen’, waarbij Vlaanderen ondernemingen die werk willen maken van diversiteit ondersteunt. Anderzijds is het nu al zo een 15 à 20 jaar geleden dat enkele grote ondernemingen paginagrote advertenties plaatsten in alle kranten om op te roepen tot… meer diversiteit. Dit heeft nog weinig tot géén concrete resultaten opgeleverd.

Hoe dat komt ? België kent een ‘ultra-liberaal’ personeelsbeleid. Noch inzake (niet) aanwervingen, noch inzake ontslag is een werkgever ook maar enige uitleg verschuldigd. Bij ontslag is het voldoende dat je de ‘kostprijs’ van een opzeg- of verbrekingsperiode betaalt. Een ontslag aanvechten bij de rechtbank als zijnde ‘willekeurig’ is steeds meer een ‘kamikaze-opdracht’  Bij onze Nederlandse buren is het ontslaan van een werknemer, heel wat minder gemakkelijk !! Jaren reeds stel ik vast dat vele werkgevers het ‘vertikken’ zelfs maar te reageren op sollicitatiebrieven. En zodra je het woord ‘quota’ nog maar in de mond durft te nemen, steigeren alle werknemersorganisaties samen op een groot -uiteraard een wit- paard.  Met dergelijk ‘ultra-liberaal’ beleid zal je discriminatie NOOIT kunnen wegwerken, nog niet met duizenden anonieme CV’s. Discriminatie is iets wat bij mensen ‘tussen de 2 oren’ zit. Enkel een drastische ommekeer inzake mentaliteit zal soelaas brengen. Daarvoor is een goed omkaderend (overheids) beleid nodig. Het is net dat gebrek aan beleid wat discriminatie steeds meer in de hand werkt !!

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!