De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Dinsdag 19 april 2016, Leuven, De Hoorn: “Circular Cities 2050 – De stad van morgen is circulair” – Plan C i.s.w.m. OVAM

Dinsdag 19 april 2016, Leuven, De Hoorn: “Circular Cities 2050 – De stad van morgen is circulair” – Plan C i.s.w.m. OVAM

woensdag 20 april 2016 15:50
Spread the love

De stad van morgen is circulair. Maar hoe ziet het leven er dan uit anno 2050? Welke bedrijven floreren er? Wat met de ruimtelijke impact? Om deze en andere vragen te verkennen, visualiseerden we Reburg, een stad waar de circulaire economie tot leven komt. Op dinsdag 19 april halen we Reburg uit de virtualiteit naar het hier en nu. Op de Circular Cities-avond schetsen Vlaamse steden hoe zij nu met de toekomst aan de slag gaan.

Dat het immers kan, bewijzen Londen, Amsterdam en Kopenhagen. Zij nemen het voortouw, met hun ambitie om circulaire steden te worden. Wie volgt in Vlaanderen?

18:30 intro door Jiska Verhulst (directeur Plan C)

18:40 tafelgesprek | moderator: Sven Speybrouck (vrt)

Gent – Elisabeth Kuijken (Dienst Milieu & Klimaat)

Genk – Wim Dries (burgemeester)

Leuven – Daan Van Tassel (ruimtelijk planner)

Rotterdam – Mark Slegers (BlueCity010)

intermezzo’s door de Belgische ImprovisatieLiga BIL

20:15 en hoe nu aan de slag?

Luc Goeteyn (afdelingshoofd bij OVAM)

20:25 receptie + Reburg hands on

De avond begint al zeer energievriendelijk, nl stroompanne.

Dan maar even beginnen zonder “versterking” en licht in de brouwzaal.

Jiska Verhulst verwelkomt iedereen en daar het een full-house is dienden deelnemers op een wachtlijst gezet te worden.

De circulaire economie leeft. Werd gelanceerd in 2012 en zeer breed opgepikt. Organisaties die de werkgevers vertegenwoordigen zoals Unizo omarmen het idee. De inleiding zegde het al, Londen, Amsterdam en Kopenhagen zullen de eerste circulaire steden worden.

Wat is circulair? Daar gaan we het over hebben en er staan overal informatiezuilen zodat je een blik op de toekomst kan werpen. We willen jullie vanavond prikkelen en voorbeelden uit de praktijk geven.

De BIL (een braaf Vlaams koppel uitbeeldend) pikken hier op in. Benadrukken vooral het “hebben hebben hebben en overdadig consumeren – het lineaire (we kopen iets en gooien het weg) wat we nog veel rond ons zien is een negatieve handeling. We worden aangezet om even gedag te zeggen tegen onze naaste mededeelnemers.

Terug aan Jiska om te zeggen dat Reburg visionair is. Back to basics! Geen bezit meer, alles in bruikleen en coöperatief.

Nu het ronde tafelgesprek met als dirigent Sven Speybrouck.

Ondertussen is de elektra hersteld maar Sven zegt er naar uitgekeken te hebben om het gesprek in het duister te doen zodat we enkel zouden hebben kunnen luisteren naar de woorden.

Even het panel voorstellen en een “rondje”.

Elisabeth belicht kort het project ZaWent te Gent.

Genk is een stad in transitie, het labo voor het circulair doen.

Leuven wil klimaatneutraal worden met o.a. warmtenetten.

Mark belicht kort BlueCity010 te Rotterdam en de RotterZwam.

Daar gaan we.

In Gent aan de Schipperskaai is een duurzaam project in ontwikkeling: ZAWENT en staat voor Zero Afvalwater, Energie- en Nutriënten Terugwinning. Dus bewust omgaan met water. Een CleanTech cluster op de Oude Dokken. Woonzone. Energie uit afvalwater: zwart water (toilet) waar o.a. fosfaat uitgehaald wordt en grijs water (douche/bad/keuken) waaruit restwarmte gerecupereerd wordt middels WKK.

Meer info op: http://www.thuisindestad.be/oude-havenwijk-wordt-nieuwe-duurzame-woonwijk Als burger kan je participeren in de coöperaties ESCO en DuCoop. Het belooft zeer boeiend te worden. Er zullen zo’n 400 woningen gebouwd worden.

Regio Genk heeft de sluiting van de mijnen en Ford meegemaakt. Verandering en reconversie is nodig. Wij omarmen het Quadruple Helix model en vooral het samenwerken met de burger. We dienen te evolueren naar een zelfmaakbare stad. We hebben heel veel ruimte (oude industriële gronden). De “Poort Genk”. Genk wil de stad van de nieuwe grondstoffen worden. Bv uit de “slakken” van hoogovens kan nog ijzer en CO2 gerecupereerd worden. Hoe worden we dé creatieve regio? CoCreatie is hier hét woord en we kunnen bv nieuw meubilair ontwerpen voor klaslokalen om het samenwerken te bevorderen. Een laboratorium voor circulair doen. Een stadsbestuur moet ondernemend zijn!

Leuven, de Vaartkom. Nadruk op warmterecuperatie. Is een gebied dat al jaren in transitie is. Een zeer uitdagende ontwikkeling met erfgoed op de site. Behoedzaam omgaan met grondstoffen. Reconversie oude Inbev gebouwen i.s.w.m. de KU Leuven voor de knowhow ofte de kennis van zaken, studiebureau’s alsook Eandis. Met “RioThermie” warmte recupereren uit rioolwater. Een buggypunt in Leuven met gedeelde buggies. Leuven droomt om de grootste autodeelstad te worden, etc.

Mark uit Rotterdam zegt onder de indruk te zijn. BlueCity010 met als slogan “surfing the new economy”. In de natuur is er geen afval. Het is een definitie van de mens. Het complex was tot 9 jaar geleden nog een subtropisch zwemparadijs maar failliet gegaan. Bestaat uit een enorme glaspartij om het binnenin zo warm mogelijk te krijgen. Plannen zijn er om het regenwater op te vangen en deels te gebruiken als koeling en verder terug drinkbaar te maken. Voorbeeld is een termietenheuvel waar het binnenin constant 30 graden blijft en middels ingenieuze gangetjes water binnenvloeit als koelmiddel. BioMimicking. We zijn pas november 2015 van start gegaan en alles zit nog in de “denktank”. Is een OpenSource labo met kennisuitwisseling. Een privé initiatief van ondernemers. Een lopend project is RotterZwam waarbij in de kelder van het complex zwammen gekweekt worden op koffiegruis die in plastiek zakken in de omkleedruimte hangen. Wij verkopen ook het substraat om thuis op je eigen koffiegruis paddenstoelen te kweken. Iedereen aan de paddenstoel!

De BIL geven een ludiek bedankje zowel woordelijk als middels een mand met biervaria uit de streek. Gelieve het deelformulier in te vullen, delen delen delen…

Nu even de schouders masseren van de buren na dat lange zitten.

Henny De Baets OVAM liet zich verontschuldigen door Luc Goeteyn met een kort slotwoord. Het afvalbeleid is aan een verruiming toe naar circulaire economie. Biedt vele opportuniteiten. Niet enkel recycleren en sorteren maar ook hergebruiken, herstellen en opwaarderen. Als instrument kunnen we de lokale besturen voor 50 procent subsidiëren voor innovatieve projecten. Zoals bv de Fashion Flows in Antwerpen, meer op: http://www.ffi.be/nl/event/fashion-flows-circulaire-mode

Kortrijk gaat licht aankopen als dienst. Samenwerking met Vlaamse bouwmeesters om verwaarloosde brownfield terreinen te screenen, herwaarderen en te ontwikkelen. Gemeenschappelijk gebruik van ruimte en warmte. Duurzame overslag. Materiaal bewust bouwen. Samen met lokale besturen lerende netwerken opzetten. Deeleconomie. Voedselverlies vermijden,…

Een portfolio kan u overlopen op: http://portfolio.ovam.be/

De BIL komt nog met wat “dienstmedelingen”. Het was een fantastische avond vol inspiratie en waarna we alles samen gaan doen met z’n allen! Trek de wereld in, trek alles open, out-of-the-box denken. Nu nog even “I love you” tegen uw linker en rechter buur zeggen en ga…

 

net nog een mooie bijdrage bekeken op TED = Parag Khanna over “How megacities are changing the map of the world” => connectivity = destiny leading to worldpeace

zie: http://www.ted.com/talks/parag_khanna_how_megacities_are_changing_the_map_of_the_world?utm_source=newsletter_daily&utm_campaign=daily&utm_medium=email&utm_content=button__2016-04-05

 

een verslag vanuit PlanC staat nu ook online =

http://www.plan-c.eu/nl/blog/detail/circular-cities-de-stad-van-morgen-is-circulair-verslag?utm_medium=email&utm_campaign=In%20primeur%20verslag%20Circular%20Cities&utm_content=In%20primeur%20verslag%20Circular%20Cities+CID_1a9419e064643076f224a29ed2cde431&utm_source=Nieuwsbrief&utm_term=Online

 

take down
the paywall
steun ons nu!