De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Die drommelse charme van de Stoomlocomotief! [en van de auto!!]

Die drommelse charme van de Stoomlocomotief! [en van de auto!!]

zondag 14 april 2019 09:20
Spread the love

Waarom een ecologisch leven met spirituele & politieke dimensie hoogst wenselijk wordt!
 

De Bankoverval is overal

Na vijf weken mee zwemmen op het enthousiasme van de jonge betogers voor Klimaatbescherming, de sfeer van het naderende Pasen, en een column van wereldreiziger en reporter Julie Cafmeyer te degusteren, komen nieuwe inzichten op. Ik deel deze ideeën met u, ze schieten op tezamen met de bladeren aan de beuken en eiken in de parken en bossen om ons heen. Het gaat om Inzichten die opstaan uit de vruchtbare grond van vijftig jaar natuurstudie, studie van de geschiedenis, vrijwilligerswerk in de psychiatrie, studie van inheemse volkeren en een dertig jaar schouwen van de politiek. En toegegeven, een van de wortels van de tand van deze tekst is, zoals voor wel meer jonge mannen, een prille tijd waarin we snelle auto’s aanbaden. Ook wij hebben ooit gedacht en gedroomd dat het bestaan super geslaagd zou zijn, als wij bezitter en chauffeur van een Jaguar XJS (topsnelheid 260 km) zouden worden.

 

Kinderlijke levensopvatting is dat, en het is in mijn 56 ste lente eerder akelig en alarmerend vast te stellen dat duizenden volwassenen nog in dat denkkader vastzitten. Vooral als je in rekening mag brengen hoe destructief, hoe boosaardig dat denken en dat technologisch model wel is. De diersoorten sterven uit! Dat is een absolute ramp.

 

Extinction of Species, dat is de vrucht van een totale “mismeestering”  zoals wij dat in Leuven zeggen, van de mens als beheerder van de aarde. (“Die persoon is door zijn geneesheer mismeestert” is de staande uitdrukking). Het opwarmende klimaat, dat kan wellicht na enkele generaties, na enkele eeuwen, een nieuw evenwicht vinden, met nieuwe soorten op andere breedtegraden; maar op dit moment zijn wij, de mensenbeschaving, de absolute, eeuwigdurende dood aan het veroorzaken van tientallen, honderden soorten (species) van dieren en planten. Dat is erger dan… een mondiale bankoverval!

 

Daar zou in die zin de doodstraf moeten op staan.

Deze beweging is niets minder dan het beroven van onze aardse gemeenschap van zijn beste kapitaal.

 

Het voorbeeld van de kleine maar nijvere bijtjes is intussen tot velen doorgedrongen, zo  mag ik graag hopen: door de chemicaliën in de lucht en de vooral als gevolg van de gulle hoeveelheden gifstoffen die het aantal insecten op de velden wilde terugdringen, de pesticiden, sneuvelen intussen massaal onze bijenvolken. Geen imker dit het verhaal niet kent, intussen. Maar zoals alle diersoorten, zijn de bijen een kleine schakel in en web van relaties. Het ecologische netwerk hangt aan elkaar van duizenden niet onmiddellijk voor het oog zichtbare symbiotische relaties.

 

Van de koolmees, de rups en de sperwer tot de bacteriën en de potvis, alles is met alles verbonden. En het geheel is sterker, meer onverwoestbaar, naarmate meerdere soorten meespelen.

We kunnen niet zonder de andere diersoorten

Als er geen bijen meer zullen overschieten, dan kan de bevruchting van de bloesems die dezer dagen overal aan de fruitbomen staan, niet meer gebeuren. Denk daar aub eens even twee minuten over na. Dat betekent dat de bloesems na het afvallen…. voor het eerst in de lange geschiedenis van de Aarde – die intussen zowat drie miljard jaar loopt! – niet zullen opgevolgd worden door vruchtjes, door appels of peren of kersen!!

Hier passen uitzonderlijk twee uitroeptekens!
 

 

 

 

 

 

Drie gratiën.

Edelherten kalveren in Wicklow Natural Park, Ireland.

 

 

 

De wereld van de hedendaagse mens is gekenmerkt door grote ingewikkeldheid en zeer snelle wijzigingen. Dit wordt echter maar juist een majeur probleem, door ons gebrek aan nederigheid, aan spirituele zin en religieuze waarneming, en door wat daar is uit voortgekomen: een gedrag dat met inzet van grote kapitalen en tovenaars-leerling-miraculeuze-technologie, zeer sterk ingrijpt op de natuurlijke gang van zaken. En op de mens zelf, niet te vergeten. Een zeer gesofisticeerd en dus kwetsbaar wezen. Zeker de Europese mens, die al tweeduizend jaar door zijn moeder na de geboorte niet meer is gedragen, zo lijkt het wel vast te staan. (Ik beschouw de fenomenale technologische en kapitalistische “bovenbouw” als een wanhopige inspanning van de westerse mens om dat gemis aan warmte en innerlijke vrede die hij in zijn kindertijd onbewust sterk heeft ervaren, en die de poorten naar het land van ware vervulling en voldoening grotendeels voor hem hebben gesloten, van compensatie te voorzien.)

De kracht van mooie machines neemt ons in een gevaarlijke wurggreep

Het grote probleem is dat we zo machtig zijn geworden!

Macht kan ontsporen, en doden veroorzaken, dood en vernieling.

Eigenlijk is de glimlach waarmee de geschiedenis vandaag naar ons, mensenkinderen kijkt, bijzonder ironisch en bestraffend.

De bedrieglijke charme van de stoomlocomotief

Een van de historische anekdotes die destijds op de schoolbanken het meest mijn aandacht heeft getrokken, is het verhaal hoe rond het ontstaan van België, kort nadat de stoomlocomotief door Stevenson was uitgevonden in Engeland, de eerste stoomtrein op het vasteland reed van Brussel naar Mechelen…. Het bijzondere was voor mij de reactie van de boerenbevolking! (In die tijd zowat negentig procent van de bevolking).

Deze mensen hebben een profetische uitspraak, een voorspelling gedaan, die vandaag blijkt te kloppen, hoewel ze in die jaren en tot voor kort kinderlijk, naïef en dwaas leek voor de meeste observatoren…

De boeren die de treinen zagen passeren aan dertig per uur, die drukten hun immense vrees uit dat dit, de komst van de techniek, niet goed kon aflopen. Dat de technologie iets duivels in zich droeg, dat was hun intuïtie. Zij zegden dat in eigen woordenschat:

“Onze koeien gaan van slag raken, ze gaan geen melk meer geven, mijnheer!?”

Vandaag, in een wereld die de technologie toenemend zonder reserves heeft omarmd,

in een wereld waaruit God grotendeels is ontmand en ontmanteld,

waarin kennis van de dieren en planten op een laag niveau staat bij de meesten,

laat staan plaats is bewaard in het hart voor ontzag, voor eerbiedige liefde voor de ecologische cyclus, voor “Moeder Natuur”….

 

Geestelijke on-gezondheid, het nieuwe normaal

… Vandaag zien wij dat vierhonderd duizend mensen het systeem van (slaven)arbeid via de (slaven)arbeidsmarkt moeten verlaten, en langdurig werk onbekwaam zijn en blijven. Dat is geen fake beweging, dat is geen “komedie”, die mensen gaan door werkelijke agonie. Recent hebben kranten vele pagina’s gewijd aan de echte verhalen van die arme, lijdende mensen. Aan het on-ver-mijdelijke en on-ge-neeslijke van hun kwalen odyssee. In tegenstelling tot het brute en domme geloof van de N-VA voluntaristen…

 

– Vandaag zien wij dat de kerken minder bezoekers krijgen, maar dat de Psychiatrie (dit is een macht die je mag met hoofdletter schrijven!) overal Huizen bijbouwt. In Heverlee aan De Jacht lag vroeger een klooster bij het bos; de paters zijn al meer dan twintig jaar weg, en de gebouwen ingenomen door een uitbreidingshuis van Sint Kamillus, “Bierbeek” in de volksmond: de Universitaire Psychiatrie!

 

Naarmate de mens de Natuur en God heeft losgelaten, is zijn levensvoldoening afgekalfd, en is hij onzeker, radeloos en ziek in het hoofd geworden.

Technologie en geld, het zijn verslavende afgoden gebleken.

Kortom: het kan zo niet verder.

Wat kunnen we doen?

In het bovenstaande heb ik al sleutels naar oplossingen gestopt.

– Begin bij uzelf.

Be the change you want to see in the world.

– Zoek niet langer excuses om zeer belangrijke en zeer negatieve fenomen niet te hoeven zien, en je levensloop niet te hoeven wijzigen:

Zoals daar zijn, de Klimaatopwarming, de natuurwaarden vernietiging, de woekerende eenzaamheid, het ontrafelen van het sociale weefsel, het overbelasten van onze kinderen (nine to five op de schoolbanken! Anuna De Wever heeft opnieuw groot gelijk daartegen in het geweer te komen); het seksueel oneerbiedig gebruik van kinderen in de familiekring (het grootste hedendaagse taboe).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Leer de natuur kennen

Beoefen de eerbied, naar dieren, planten, de mensheid en uw eigen persoontje.

Geluk, een voldoening gevend leven, het begint bij kennis, bij eerbiedige liefde voor je eigen lichaam.

 

– Leer de spirituele dimensie zien en vorm geven

Beoefen de stilte. Beoefen het (dag)dromen, het Gebed. De Meditatie.  

Kijk eens traag, passioneel en rustig naar de kracht van iets als een Altaar met Kaarsen.

– Beoefen de Dankbaarheid.

“Count your blessings” heet het in de wereldtaal bij uitstek.

Wie nederig en dankbaar is, heeft de sleutels tot een geslaagd leven op zak.

Het is onze overmoed die de generatiegenoten én de natuur de das dreigt om te doen.

– Wees genereus. Dat is een kern eigenschap van de religieuze mens.

Het is onze Hebzucht (Greed! zegt Barack Obama), die ons parten speelt, die multipele vernietigende effecten genereert.

– Neem de tijd om in je eigen hart af te dalen, en te ontdekken wat jouw eigen, heel persoonlijke ROEPING is tijdens je aardse leven.

Veel gaat fout, omdat mensen doelen van anderen (de bedrijven, en hun reclame! de ouders, de partner…) nalopen.

– Zet je waar je kan vooral in voor doelen die levensnoodzakelijk zijn, die vandaag leven geven, en tot in de eeuwigheid

Zoals zorg voor oudjes, zorg voor kinderen,

Ga mee in de klimaatbeweging,

Begin de natuurstudie, stap mee in natuurbescherming…

Vorm je geest, studeer!

 

– Vermijd de valkuil van egoïsme en egocentrisme in je bestaan

Tracht het eigenbelang en het genieten op de korte termijn niet altijd voorrang te geven.

Stop met “verplaatsingen” te maken die gif de lucht en de longen in blazen.

– Neem het aan, je kan veel leren van “inheemse volkeren” en van de traditionele wijsheid.

– Ga voor Diepe Waarheden.

Studeer, informeer je.

Leer leven vanuit wat interessant is.

De beloning na de bekering is groot

– Je zal in een paradijs tijdperk aankomen. Je zal veel door “nieuwe ogen” zien. Mooie dagen meemaken.

Jouw wereld, maar ook De Wereld zal een betere plek worden.

Voor eeuwen…

– Je zal je geen prangende, pijnlijke vragen meer hoeven stellen, zoals “wat mag ik eten?!”

“Hoe moet ik mij nu toch kleden?”

“Is onze-n-otto nog wel toonbaar?”…

Een gewortelde religieuze houding biedt een kompas. Een grond.

Voor de grote vragen, maar ook voor dagelijkse keuze vragen.

Godsdienstige inzet, het is de Mister Proper die Snobisme en haar kwellende onzekerheden doet verdwijnen.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalige Paastijd!

Zalige Lente dagen!

Stef S. Hublou

© Foto’s: eigen werk, Wim Schrever (Climaxi), Facebook Greta Thunberg en Flickr

 

 
take down
the paywall
steun ons nu!