De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Deze Vlaming wil ook Naamsveranderingen: Trop is teveel, een beetje is un peu

donderdag 13 november 2014 13:18
Spread the love

Landsverdediging wordt Offensie

N-VA wil dringend
werk maken van naamsveranderingen. Ten eerste voor de commissie
Landsverdediging. Landsverdediging moet ‘Defensie’ worden, want zo
zegt N-VA via Belga ons, die vlag dekt de lading beter. Karolien
Grosemans, voorzitter van de commissie en lid van de Nieuw-Vlaamse
Alliantie, wijst ons er in Knack op dat het ‘veiligheidsbegrip’ sinds
de Koude Oorlog grondig verbreed is.

Symbolische strijd
is natuurlijk één van de belangrijkste technieken bij
nationalisten, en wat voor velen onder ons een futiliteit lijkt, is
voor politieke strategen van levensbelang, zo lijkt het wel. Maar ik
zou een stapje verder gaan. Zoals Grosemans (what’s in a name) zelf
zegt, zijn buitenlandse missies ondertussen ‘core business’ geworden
van defensie. Wel, ik stel dan ook voor om het de commissie van
Offensie te noemen. Alles wat defensie of landsverdediging heet,
noemen we voortaan Offensie. Dat heeft een bijzonder leuke
bijkomstigheid, offensie betekent namelijk zowel aanval als
belediging. De aanval reserveren we voor terroristen en hun politieke
leiders die gisteren nog onze bondgenoten waren, de belediging is voor
alle weldenkenden, die beseffen waaraan de miljarden voor
jachtvliegtuigen en ander oorlogsmateriaal beter besteed zouden
kunnen worden.

Antwerpen wordt Midden-Oost Vlaanderen

En dan is er Antwerpen. De stad zelf gaat zich ‘ontvoogden’, zo heet het, waardoor de provincie Antwerpen Antwerpenloos wordt. Een absurde situatie, zo vinden onze Vlaamse regeringsvrienden, en stellen daarom een naamsverandering voor: Midden-Brabant. Er zijn al Brabanders genoeg, vinden de meeste Vlamingen met mij, en bovendien hebben die veelvuldig last van verfransing naar het schijnt, en dan vooral aan de randen. Midden-Brabant is voor mij een gemiste kans om het woord Vlaanderen te gebruiken, en dus stel ik als rechtgeaarde Vlaming voor om het ontvoogde ex-Antwerpen ‘Midden-Oost Vlaanderen’ te noemen.

Een Beetje Peumans

Om af te sluiten
pleit ik voor een vervlaamsing van de eigennamen van onze
Vlaams-Nationalisten: Beetjemans (Peumans), Hesp of Ham (Jambon),
Burgerlijk Manneke (Bourgeois) zijn de meest voor de hand liggende. Werk van
maken, mannen. De kracht van verandering!

take down
the paywall
steun ons nu!