De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Dexia in De Morgen

Dexia in De Morgen

maandag 29 november 2010 12:02
Spread the love

Dat Dexia illegale kolonies financiert op de Westelijke Jordaanoever in Palestina is niet nieuw. Vorig weekend vond het Russell Tribunal on Palestine plaats en daar kwam duidelijke naar voren dat Dexia medeplichtig is aan schendingen van het internationaal recht door Israël. Het gaat zelfs over een zware vorm van medeplichtigheid, omdat Dexia de kolonisering rechtsstreeks financiert.

Op 19 november, de vooravond van het Russell Tribunal on Palestine, verscheen in de krant De Morgen een artikel over het Tribunaal. De titel luidde als volgt; ‘Volkstribunaal klaagt Dexia aan’. Het artikel handelde over het al dan niet medeplichtig zijn van de Dexia Groep in het Israëlisch-Palestijns conflict.

Opmerkelijk was dat vlak naast het artikel over de betrokkenheid van de bank een advertentie stond van Dexia. Het handelde over de beleggersportretten van Dexia die op maat van de consument worden gemaakt.

Deze twee mededelingen aangaande Dexia drukten een contradictorische boodschap uit.

take down
the paywall
steun ons nu!