Dewereldmorgen betaalt abonnementsgeld aan het kolonialistische persagentschap IPS

dinsdag 17 juli 2012 12:33

DWM gebruikt dikwijls artikels van IPS die de schijnwerpers richten op de visie, belangen en eisen van de Verenigde Staten van Amerika. Zie: https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/07/15/vs-stelt-nieuwe-sancties-in-tegen-iran

Kolonialistische visie

De teksten zijn kort, oppervlakkig, zonder achtergrond en weerspiegelen de visie en de belangen van de westerse kolonialisten.
De teksten hebben weinig nieuwsgehalte.
Ondanks dat 90% van de aandacht van de massamedia hierover gaat, vindt DMW dat ze ook een stem moeten geven aan de misdadige visie en belangen van de VSA.
IPS vertrekt vanuit de visie van de wereld van de wereldoverheerser. IPS verspreidt en steunt  de visie, eisen, belangen, agressieoorlogen en oorlogsmisdaden van de VSA.
In haar artikels laat IPS een paar Amerikaanse politiekers en een paar pro-Amerikaanse “experts” aan het woord om, zoals de massamedia, een misdadige leugen in stand te houden. De leugen dat de VSA “het land van de vrije mensen, vreedzaam en met respect voor de mensenrechten, een land is dat geen vlieg kwaad doet, dat zelf het slachtoffer is van aanvallen van kwaadwillige mensen die jaloers zijn op de Amerikaanse vrijheid en democratie.
De leugen dat ze alleen aan zelfverdediging doen.

Door de extreem misdadige politiek van de VSA goed te praten en te steunen, geeft IPS legitimiteit aan extreem wrede oorlogsmisdadigers.

Negationistische visie

In artikels van IPS wordt altijd vertrokken vanuit het standpunt van de wereldoverheerser en zie ik geen enkele verwijzing naar, geen enkele kritiek op de extreem misdadige politiek van de VSA. Namelijk een land dat sinds de oprichting in permanente agressieoorlog is tegen het arme en zwakke zuiden.
Sinds 1989 zijn de VSA bezig met een extreem wrede agressie tegenover moslimlanden. Hierbij gebruikt de VSA massavernietigingswapens, chemische wapens (witte fosfor) en een soort nucleaire wapens (verarmd uranium) dat aarde, water, lucht en mensen doodt en vergiftigt.
De massale bombardementen met “verarmd uranium” bommen hebben dood en vernieling gebracht bij ongeveer 5 miljoen moslims in Irak en Afghanistan. Irak, en meer specifiek Fallujah, is bovendien de plek op de wereld waar het meest misvormde kinderen geboren worden en waar het meest kankers en leukemie voorkomen als gevolg van het gebruik van wapens met verarmd uranium.
Door geen kritiek te geven, door te zwijgen over de wrede misdaden van de VSA, doet IPS aan negationisme en doen ze ook mee aan de leugenachtige propaganda van de massamedia dat de VSA geen vlieg kwaad doet, dat ze vreedzaam zijn en respect hebben voor de mensenrechten.
Hiermee geven ze legitimiteit aan deze extreem wrede oorlogsmisdadigers.

De Amerikaanse politiekers zijn afschuwelijke oorlogsmisdadigers die alleen vrij blijven van vervolging omdat ze,als de machtigste warlords, als wereldoverheersers, boven de wet staan, hun wil is de wet.
Ik begrijp niet dat DWM abonnementsgeld betaalt en artikels blijft publiceren van een kolonialistisch, negationistisch persagentschap IPS dat de afschuwelijke oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid van de VSA steunt en goedpraat.

Monopolie van westerse media doorbroken

Hier informeer ik dat een van de twee aanbieders van digitale tv het Engelstalige RT (russia today) kanaal en het Engelstalige CCTV (chinees kanaal) uitzenden en bij allebei vind je het  Engelstalige Al-jazeera.
Voor mij is het een grote opluchting dat ik rustig achteruit kan leunen in mijn sofa en uitzonderlijk, prachtig nieuws kan zien vanuit het standpunt van het zuiden zonder me te moeten ergeren aan de kolonialistische, negationistische visie van de westerse media.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!