De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Derdenuitzendingen een dam tegen onverdraagzaamheid

Derdenuitzendingen een dam tegen onverdraagzaamheid

dinsdag 16 juni 2015 12:52
Spread the love

Het schrappen van de uitzendingen door derden getuigt van
kortzichtigheid aan gaat in tegen het creëren van een meer verdraagzame
samenleving

Vandaag heeft men de mond vol van fundamentalisme en
radicalisering. Men geeft ook graag kritiek op anderen en verwijt hen
onverdraagzaamheid en kortzichtigheid . Deze uitspraken gebeuren dikwijls ongefundeerd
of bij gebrek aan kennis over de wereld van die andere medemens.

Persoonlijk ben ik voorstander van aan actief veelkleurig
pluralisme. Binnen zo een maatschappij kan iedereen zich uiten zonder de andere
te kwetsen .De uitzendingen door derden dragen zeer sterk bij tot het wegnemen
van vooroordelen en maken de verschillende levensvisies zichtbaar.

Wanneer ik zelf eens een uitzending zie of hoor van een
levensfilosofie die voor mij eerder onbekend is zet me dat wel aan om na te
denken en mijn eigen visie binnen een ruimer kader te zien. Meestal is dat
verrijkend voor mezelf en dan onrechtstreeks voor de ganse maatschappij.

Het schrappen van deze programma’s is een louter
budgetkwestie , het behouden van deze uitzendingen zou een kleine bijdrage zijn
tot minder radicalisering en zeker beter dan repressieve privacy bedreigende
maatregelen.

take down
the paywall
steun ons nu!