De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Derde Nieuwjaarsdrink op Het Looks

maandag 23 januari 2012 11:17
Spread the love

De buurtbewoners van Het Looks hielden voor het derde jaar hun nieuwjaarsreceptie bij de Artesishogeschool. Voorzitter Dominic Van Oosterwyck overliep trots de verwezenlijkingen van de jonge wijkvereniging, zoals de coördinatie met stad en aannemer tijdens de heraanleg of de BBQ, waar liefst honderd bewoners op afkomen.

take down
the paywall
steun ons nu!