De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Deporteurs uit de anonimiteit/Lancering website DT & V medewerkers

Deporteurs uit de anonimiteit/Lancering website DT & V medewerkers

zondag 11 februari 2018 17:22
Spread the love

OVERGENOMEN VAN WEBSITE DT & V]DEPORTEURS UIT DE ANONIMITEIT/LANCERING WEBSITE MET DT & V MEDEWERKERS
ZIEHIER DE FOTO’S
https://ontmaskerdtenv.wordpress.com/wij-werken-voor-de-dtv/

ZIE ONDER TOELICHTING DE REDEN VAN DE ONTHULLINGVAN DE FOTO’S

ZIE OOK

https://astridessed.weebly.com/blog/deporteurs-uit-de-anonimiteitlancering-website-met-dt-v-medewerkers9951385

In dit stuk worden foto’s onthuld van de website”Ontmasker de DT & V [Dienst Terugkeer en Vertrek van de asielketenNederland]Zij onthullen de gezichten achter de medewerkers, Neerlands deporteurs

 ZIE WEBSITE  https://ontmaskerdtenv.wordpress.com/
ZIE DIRECT DE FOTO’Shttps://ontmaskerdtenv.wordpress.com/wij-werken-voor-de-dtv/

 ZIE OOK
  https://www.indymedia.nl/node/42079
  ZIE WEBSITE DT & V [Dienst Terugkeer en Vertrek]  https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/
TOELICHTING:
   

 Ik heb erover getwijfeld om de in de website staande foto’s bekend te maken, omdat ik respect heb en houd voorde waardigheid van ieder mens, ook mijn politieke tegenstanders en ieders ieders recht op privacy wil respecteren,De eerste en belangrijkste reden waarom ik nu WEL die foto’s publiceer is omdat deze mensenbeulswerk verrichten:   

    Zij zijn in dienst van een inhumaan asielsysteem, kennen de wanhopigesituatie van de meeste vluchtelingen en kiezen er bewust voor, hen het land uit te werken.En dat gaat heel grof:Of een kind nu een hartkwaal heeft of een zieke, oude vrouw, DIE METEEN ROLLATOR LOOPT, nu aan haar jknie moet worden geopererred:Niets mee te maken:Het enige, dat deze deporteurs interesseert is:Zijn zij ”fit to fly”Met andere woorden:In staat om de vliegreis te maken zonder te overlijdenof in een psychose te raken. Deze DT & W medewerkers zijn GEEN slachtoffer!Zij kiezen er vrijwillig voor, mee te werken, mensen terug te sturen naareen uitzichtloze situatie. De vluchtelingen hebben geen keus.Zij wel, want je hoeft dit werk niet te doen. De vluchtelingen zijn anoniem.Daarom maak ik via mijn website hun deporteursbij foto en naam bekend.
 Wat mijn laatste twijfel heeft weggenomen is een filmpje, waaraanDT & W zelf heeft meegewerkt en waaruit blijkt, hoe rucksichloss zijte werk gaan.
 Zie  YOUTUBE.COMHET IS UW LAND
   https://www.youtube.com/watch?v=C94Wrx-fdOk&t=2678s
 Zij rucklichloss?Dan publiceer ik ze met naam en toenaamPrivacy geschonden? Dat moet dan maar. De rechten van rechtelozen vind ik belangrijkerEn iemand moet die rechten verdedigen
 Astrid Essed
 LANCERING WEBSITE MET Dt & V MEDEWERKERS
 https://ontmaskerdtenv.wordpress.com/
     

Vanaf vandaag, dinsdag 17 oktober 2017, hebben wij deze nieuwe website online gebracht.
Omdat de deportaties dag na dag doorgaan. Omdat een ieder zich overal naartoe moet kunnen bewegen en moet kunnen vestigen, niet alleen rijke westerlingen. Omdat we het zat zijn dat vrijheid en veiligheid een voorrecht zijn voor mensen die in welvarende landen op de wereld zijn gezet. Omdat iedereen die meewerkt aan het in stand houden van een wereldwijde scheiding tussen rijk en arm en die daartoe muren en hekken opzet en vluchtelingen opsluit in kampen ook werkelijk medeschuldig is daaraan. Daarom publiceren wij vandaag namen en gezichten van een aantal van deze lieden. Het maakt niet uit wat hun functie is. Zij maken hun handen vuil ook al doen zij zelf geen boeien om en sluiten zij zelf geen deuren. Ook al zijn zij het zelf niet die mensen vliegtuigen in slepen, zij geven wel daartoe opdracht. Ja, wij zullen hen ontmaskeren, de mensen die zeggen dat ze “helpen bij terugkeer” maar die niets anders zijn dan collaborateurs met moordbeleid en deporteurs! En het zal hier niet bij blijven!

De nieuwe directrice van de Nederlandse dienst die deportaties organiseert, en die verhullend Dienst Terugkeer en Vertrek heet, Jannita Robberse, zei zelf in een interview met het propagandajournaal van de IND, ‘Vreemdelingenvisie’ : “Veel van wat de DT&V doet, is onzichtbaar”. Wij zullen haar helpen hun werk en hun gezichten te openbaren maar het zal de directrice niet gaan bevallen want wij doen niet aan verzachting en huichelarij!

Volgens de nieuwe extreem rechtse regering van Rutte zijn vluchtelingen minderwaardig en dienen zij ook zo behandeld te worden. Zij zullen een systeem van fundamentele apartheid scheppen, zelfs voor diegenen waarvan zij zelf vinden dat het vluchtelingen zijn, de uitverkorenen van wie de grootst mogelijke aanpassing door volledige assimilatie wordt afgedwongen. En dan mogen zij nog van geluk spreken dat zij ‘mogen’ blijven alsof het een gunst is! Deze regering mag rekenen op ons verzet en onze grootst mogelijke tegenwerking. Laat hun dienaren er rekening meehouden dat zij de kant van de rechtvaardigheid beter kiezen dan de kant van het kapitalisme en het kolonialisme!

Misschien zijn de gepubliceerde namen en gezichten die van uw buren of uw familieleden die straks huilend komen aankloppen dat zij met hun smoelwerk op deze website gezet zijn. Wij herinneren hen eraan: degenen die reden tot klagen hebben zijn niet zij. We herinneren hen aan elke vluchteling, kinderen incluis, die zij een leven van ellende en wanhoop hebben ingejaagd, indien zij nog leven. Staakt het werk aan deportaties en uitsluiting! Staakt het werk aan muren en kampen! Laat er alleen vrede en vrijheid zijn als iedereen vrede en vrijheid heeft! Tot dan zullen de schrijftafelmoordenaars niet rustig slapen!

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!