De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Deporteurs uit de anoniminteit/Lancering website met DT & V medewerkers/Vluchtelingenbeulen

Deporteurs uit de anoniminteit/Lancering website met DT & V medewerkers/Vluchtelingenbeulen

donderdag 19 oktober 2017 16:07
Spread the love

DEPORTEURS UIT DE ANONIMITEIT/LANCERING WEBSITE MET DT & V MEDEWERKERS

https://www.astridessed.nl/overgenomen-van-website-ontmasker-dt-vdeporteurs-uit-de-anonimiteitlancering-website-met-dt-w-medewerkers/

AAN DE LEZER
U zult zien, dat op mijn website een aantal foto’s publiek wordengemaakt van medewerkers van de Dienst Terugkeer en Vertrek.Waarom?Omdat zij beulswerk verrichten.
TOELICHTING:
De Dienst Terugkeer en Vertrek [nu te noemenDT & V], de laatste schakel in deNederlandse asielzoekersuitzetketen, verricht beulswerk, als onderdeel van het inhumane asielbeleid.In het kort komt het erop neer, dat zij uit te zetten asielzoekers de zogenaamde uitgeprocedeerde”vreemdelingen”, die dus geen verblijfsrecht meer in Nederland hebben,”motiveren” om ”vrijwillig” terug te keren naar het land van herkomst.Van dat ”vrijwillig” is natuurlijk niet echt sprake, omdat mensenhoopten een bestaan in Nederland op te bouwen, maar goed.
Overigens:Soms ook loopt er nog wel een procedure [zicht op verblijf inNederland] en dan krijg je DT & V ook al op je dak om je onderdruk te zetten, terug te keren naar dezelfde ellende waarvoor je nu juist bent gevlucht.
Hoe dan ook
Die DT & V ”motivatie” komt neer op pure intimidatie, het onder druk zetten vanmensen.En dat gaat heel grof:Of een kind nu een hartkwaal heeft of een zieke, oude vrouw, DIE METEEN ROLLATOR LOOPT, nu aan haar knie moet worden geopererred:Niets mee te maken:Het enige, dat deze deporteurs interesseert is:Zijn zij ”fit to fly”Met andere woorden:In staat om de vliegreis te maken zonder te overlijdenof in een psychose te raken.Zie filmpje onder noot 1
Het enige, dat de DT & V wel doet, is als mensen ”vrijwillig”willen terugkeren, ze van het IOM [International Organizationfor Migration] een zeker bedrag kunnen meekrijgen om deeerste tijd in het land van herkomst uit te zingenEn daarnaThen they are on their own
ZIE IOM
https://www.iom.int/

Dat is de ”vrijwillige” terugkeer:
Wil men niet ”vrijwillig” terugkeren, dan volgt een zogenaamde”gedwongen” terugkeer, met intimiderende marechausees, waarbij nietzelden mensen in elkaar worden geslagen en geboeid alsof ze zwarecriminelen zijn.
ZIE
https://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-mishandeling-intimidatie-en-extreme-vrijheidsberoving-van-het-gezin-zarifi-bij-hun-deportatie-naar-afghanistan/

Zie ook de website Dienst Terugkeer en Vertrek, waar het allemaalrooskleuriger wordt voorgesteld dan het is!
https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/

Maar waar het natuurlijk om gaat is dat  DT & V hand en spandiienstenverleent aan een inhumaan asielbeleid, dat mensen in de meeste gevallenterugstuurt naar armoede, oorlog/vervolging etcDaaraan zijn zij medeschuldig en medeplichtig!

MIJN MOTIVATIE, VERDER TOEGELICHT:
Ik publiceer dus foto’s en gegevens van de medewerkers van dit DT & V,iets dat ik zelden of nooit doe:
U mag het rustig weten, dat ik eriover heb getwijfeld, deze foto’swereldkundig te maken, omdat ik respect heb en houd voorde waardigheid van ieder mens, ook mijn politieke tegenstanders en ieders ieders recht op privacy wil respecteren.Ook wil ik niet aan naming en shaming doen, omdat het vervelendegevolgen voor betrokkenen zou kunnen hebben.
Maar wat voor mij, nogmaals, in dit geval toch de doorslag gegeven heeft, isdat zij en dat kan niet vaak genoeg herhaald worden, beulswerk verrichtenHet filmpje, waarnaar ik reeds in noot 1 verwezen heb, heeft voor mijde doorslag gegeven.Ik was erdoor geschokt.Ik ga ervanuit, u ook.
Het is een HUMAN documentaire waaraan de DT & V volledig medewerkingverleend heeft.En nogmaals, ik HERHAAL, zoals u kunt zien:
Of een kind nu een hartkwaal heeft of een zieke, oude vrouw, DIE METEEN ROLLATOR LOOPT, nu aan haar knie moet worden geopereerd:Niets mee te maken:Ze moeten eruit.
Een medewerker is zo grof om tegen een oude Armeense vrouw[die met de rollator] op te merken, dat zij nu al uitstel heeftgekregen voor een oog en een knieoperatie en dat DT & V nietnog een operatie gaat afwachten.Ze moet Nederland uit!
Met zulke mensen heb ik geen consideratie en ik vind het dan ook legitiem, hun foto’s te publiceren!
Want deze DT & W medewerkers zijn GEEN slachtoffer!Zij kiezen er vrijwillig voor, mee te werken, mensen terug te sturen naareen uitzichtloze situatie.
De vluchtelingen hebben geen keus.Zij wel, want je hoeft dit werk niet te doen.
De vluchtelingen zijn anoniem.Daarom maak ik via mijn website hun deporteursbij foto en naam bekend.
BRONNEN MET GEGEVENS
Ik heb deze gegevens van de website”Ontmasker DT & V

ZIE WEBSITE

https://ontmaskerdtenv.wordpress.com/

ZIE ”LANCERING WEBSITE MEDEWERKERS DT & V [MET FOTO’S]”WIJ WERKEN VOOR DT & V
https://ontmaskerdtenv.wordpress.com/wij-werken-voor-de-dtv/

ZIE OOK

https://www.indymedia.nl/node/42079

Privacy geschonden?
Dat moet dan maar.
De rechten van rechtelozen vind ik belangrijkerEn iemand moet die rechten verdedigen
Astrid Essed

[1]
ZIE FILMPJE/DOCUMENTAIRE OVER DE”WERKZAAMHEDEN” VAN DT & V

YOUTUBE.COMHET IS UW LAND

https://www.youtube.com/watch?v=C94Wrx-fdOk&t=2678s

ZIE DE WEBSITE DIE DE FOTO’S HEEFT GEPUBLICEERDMET HUN VERKLARING

LINKS

https://ontmaskerdtenv.wordpress.com/2017/10/15/lancering-website-met-dtv-medewerkers/

OF

https://www.indymedia.nl/node/42079

TEKST

Vanaf vandaag, dinsdag 17 oktober 2017, hebben wij deze nieuwe website online gebracht.
Omdat de deportaties dag na dag doorgaan. Omdat een ieder zich overal naartoe moet kunnen bewegen en moet kunnen vestigen, niet alleen rijke westerlingen. Omdat we het zat zijn dat vrijheid en veiligheid een voorrecht zijn voor mensen die in welvarende landen op de wereld zijn gezet. Omdat iedereen die meewerkt aan het in stand houden van een wereldwijde scheiding tussen rijk en arm en die daartoe muren en hekken opzet en vluchtelingen opsluit in kampen ook werkelijk medeschuldig is daaraan. Daarom publiceren wij vandaag namen en gezichten van een aantal van deze lieden. Het maakt niet uit wat hun functie is. Zij maken hun handen vuil ook al doen zij zelf geen boeien om en sluiten zij zelf geen deuren. Ook al zijn zij het zelf niet die mensen vliegtuigen in slepen, zij geven wel daartoe opdracht. Ja, wij zullen hen ontmaskeren, de mensen die zeggen dat ze “helpen bij terugkeer” maar die niets anders zijn dan collaborateurs met moordbeleid en deporteurs! En het zal hier niet bij blijven!

De nieuwe directrice van de Nederlandse dienst die deportaties organiseert, en die verhullend Dienst Terugkeer en Vertrek heet, Jannita Robberse, zei zelf in een interview met het propagandajournaal van de IND, ‘Vreemdelingenvisie’ : “Veel van wat de DT&V doet, is onzichtbaar”. Wij zullen haar helpen hun werk en hun gezichten te openbaren maar het zal de directrice niet gaan bevallen want wij doen niet aan verzachting en huichelarij!

Volgens de nieuwe extreem rechtse regering van Rutte zijn vluchtelingen minderwaardig en dienen zij ook zo behandeld te worden. Zij zullen een systeem van fundamentele apartheid scheppen, zelfs voor diegenen waarvan zij zelf vinden dat het vluchtelingen zijn, de uitverkorenen van wie de grootst mogelijke aanpassing door volledige assimilatie wordt afgedwongen. En dan mogen zij nog van geluk spreken dat zij ‘mogen’ blijven alsof het een gunst is! Deze regering mag rekenen op ons verzet en onze grootst mogelijke tegenwerking. Laat hun dienaren er rekening meehouden dat zij de kant van de rechtvaardigheid beter kiezen dan de kant van het kapitalisme en het kolonialisme!

Misschien zijn de gepubliceerde namen en gezichten die van uw buren of uw familieleden die straks huilend komen aankloppen dat zij met hun smoelwerk op deze website gezet zijn. Wij herinneren hen eraan: degenen die reden tot klagen hebben zijn niet zij. We herinneren hen aan elke vluchteling, kinderen incluis, die zij een leven van ellende en wanhoop hebben ingejaagd, indien zij nog leven. Staakt het werk aan deportaties en uitsluiting! Staakt het werk aan muren en kampen! Laat er alleen vrede en vrijheid zijn als iedereen vrede en vrijheid heeft! Tot dan zullen de schrijftafelmoordenaars niet rustig slapen!

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!