De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Denken en laten denken

donderdag 23 juli 2015 21:19
Spread the love

Mijn eerste politieke blog… Ik ben een student met een mening, een mening die ik graag verkondig, maar een mening die ik graag onderbouw. Via deze blog wil ik mensen mijn mening te kennen geven, maar hoop ik ook mensen te laten nadenken over hun eigen ideeën net zoals ik bij ieder opinie stuk over mijn eigen gedachten reflecteer. 

-Jeroen-

take down
the paywall
steun ons nu!