De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Denk leider Kuzu weigert Netanyahu hand te geven/Adhesiebetuiging

Denk leider Kuzu weigert Netanyahu hand te geven/Adhesiebetuiging

maandag 19 september 2016 18:51
Spread the love

DENK LEIDER KUZU WEIGERT NETANYAHU HAND TE GEVEN/ADHESIEBETUIGING

ZIE

http://www.astridessed.nl/denk-leider-kuzu-weigert-netanyahu-hand-te-gevenadhesiebetuiging/

Copieen van deze brief aan:
 Han ten Broeke [VVD]

http://www.astridessed.nl/bezoek-netanyahu-aan-nederland-2016verbaal-pak-slaag-aan-vvder-han-ten-broeke/

Michiel Servaes [PvdA]

http://www.astridessed.nl/open-brief-aan-netanyahuadhesiebetuiging-maar-ook-kritiek/

Bastiaan van Apeldoorn [SP/Krijgtnog een schrijven van mij]

AAN DE HEER T KUZUTWEEDE KAMERLID DENK
Onderwerp: Adhesiebetuiging met uw weigering, de Israelischepremier Netanyahu een hand te geven.

Geachte heer Kuzu,

BRAVO!Zo begin ik mijn brief aan u.Want ik ben er trots op, dat u als Tweede Kamerlid geweigerdhebt, de Israelische premier Netanyahu een hand te geven! [1]KUDOS!

DAT is het betere werk!Dat sluit perfect aan bij de door mij en honderden anderen gevoerdeparlementaire actiemet de eis, het bezoek van Netanyahu aan Nederland te boycottendoor te weigeren aanwezig te zijn bij zijn ontvangst.[2]
U hebt er dan weliswaar niet voor gekozen, weg te blijven, maar doorjuist te blijven en die hand, waaraan bloed kleeft [3] te weigeren,hebt u een uitstekend politiek statement gemaakt.
De meesten van uw Tweede Kamercollegae mogen aan u eenvoorbeeld nemen.De SP was kritisch [4] en dat heb ik zeker gewaardeerd[ik zal ze nog een apart schrijven doen toekomen] en dat gold ookvoor PVDA Tweede Kamerlid de heer Servaes [5] [die reeds eenschrijven van mij heeft ontvangen [6],  maar dat kan nietgezegd worden van vele van uw collegae, van wie een aantal OF volgzame schapen waren, die de komst van de oorlogsmisdadiger,die Netanyahu is [7], voor zoete koek slikten, OF, en dat is nog erger,zich hebben opgeworpen als schaamteloze, rabiate verdedigers van deIsraelische bezettingsstaat.
Een abject voorbeeld is uw VVD Tweede Kamercollega Han TenBroeke [die ik heb aangeschreven en naar wie deze brief aan u cc gaat,evenals naar de heren Servaes en Apeldoorn],die het lef had, met Netanyahu erover te willen spreken om [ik citeerde Telegraaf] ” wat Nederland kan doen om samen met Israël ’het leed en het lijden’ van de Palestijnse bevolking te verlichten” [8]
Lachwekkend he?Terwijl het juist Israel is, dat met zijn bezetting, terreur, blokkade Gazaen nederzettingenpolitiek ”het leed en lijden van de Palestijnsebevolking” veroorzaakt en verlengt.
Ten Broeke spreekt ook over Israel als ”de enige democratie in het Midden-Oosten” [9]
In mijn brief [verbaal pak slaag!] aan hem, vertel ikhem precies, hoe IK over die ”enige democratie in het Midden-Oosten”denk! [10]
Ook tracht Ten Broeke de aandacht af te leiden van de Israelischebezettingspolitiek, door er zaken bij te halen, dieer niets mee te maken hebben. [11]Een beproefde tactiek bij Israelverdedigers.

UW INZET VOOR PALESTINA

Maar genoeg over Ten Broeke en andere Israelverdedigers.Ze voeren een achterhoedegevecht!
Uw inzet voor Palestina is veel en veel belangrijker.Ik heb er een en ander over gelezen [12] en het bevalt mijbuitengewoon.Van alle politieke partijen bent u de enige, die onvoorwaardelijkvoor de rechten van het Palestijnse volk kiest. [13]Als geen ander begrijpt u, dat de wortel van alle ellende de politiekeideologie het zionisme is, die is ontstaan aan het eind van de 19 e eeuw, met als doel, het stichten van een Staat in andermansland! [14]Een neo kolonialistisch project dus, tot stand gekomen metde VN AV Verdelingsresolutie 181 in 1947! [15]
U en ik weten, dat Israel in feite bezetter is geweest vanaf 1948 [in de oorlog van 1948 werden delen land, dievolgens de neo kolonialistische VN resolutie 181 aan de Arabierenwaren toegewezen, door Israelische troepen bezet].Dat de Staat Israel is gegrondvest op etnische zuiveringen.
De daaropvolgende ellende was de bezetting van de resterendePalestijnse gebieden in 1967.

FIJN, DAT ER EINDELIJK EEN PARTIJ IN DE TWEEDEKAMER IS, DIE HET ONRECHT TEGEN DE PALESTIJNENONVERBLOEMD AAN DE KAAK STELT.GOED ZO!

UW INZET VOOR DE ANTI-RACISME STRIJD
Ook fijn, dat u onverbloemd stellingneemt tegen het handover hand toenemende racisme [16], waarvan PVV leider Wildersde grote spreekbuis is, en andere partijen hetzij hun ogenvoor sluiten, hetzij half meepraten, hetzij openlijk de racistischePVV standpunten overnemen! [17]
Laat u niet intimideren door de andere partijen [de goeden niette na gesproken].
Ik ben trots op uw inzet.Ga zo door!

Alle waardering en veel succes met uw werk voor Palestinaen de anti racistische zaak toegewenst.

””We declare our right on this earth….to be a human being, to be respected as ahuman being, to be given the rights of a human being in this society, on this
earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary”     MALCOLM X
 http://www.goodreads.com/quotes/787-we-declare-our-right-on-this-earth-to-be-a-human

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

NOTEN

[1]

ELSEVIERDENK KOPSTUK WEIGERT HAND NETANYAHU7 SEPTEMBER 2016

http://www.elsevier.nl/nederla nd/achtergrond/2016/09/denk-ko pstuk-kuzu-weigert-hand-netany ahu-video-354971/

RTL NIEUWSDENK-LEIDER WEIGERT HAND ISRAELISCHE PREMIERNETANYAHU7 SEPTEMBER 2016

http://www.rtlnieuws.nl/nederl and/politiek/denk-leider-kuzu- weigert-hand-israelische-premi er-netanyahu

VOLKSKRANTDAGKOERSEN: DENK AANVOERDER KUZU WEIGERT HANDNETANYAHU7 SEPTEMBER 2016

http://www.volkskrant.nl/polit iek/dagkoersen-denk-aanvoerder -kuzu-weigert-hand-netanyahu~a 4372220/

NU.NLDENK-KAMERLID KUZU WEIGERT NETANYAHU DE HAND TE SCHUDDEN7 SEPTEMBER 2016

http://www.nu.nl/politiek/4318 039/denk-kamerlid-kuzu-weigert -premier-israel-hand-schudden. html

METRONIEUWSDENK KAMERLID WEIGERT HAND ISRAELISCHE PREMIER7 SEPTEMBER 2016

http://www.metronieuws.nl/nieu ws/binnenland/2016/09/denk-kam erlid-weigert-hand-israelische -premier

[2]

BEZOEK NETANYAHU AAN NEDERLAND/BRIEF AAN PARLEMENTARIERS/NEE TEGEN OORLOGSMISDADIGERASTRID ESSED5 SEPTEMBER 2016
  http://www.astridessed.nl/bezo ek-netanyahu-aan-nederlandbrie f-aan-parlementariersnee-tegen -oorlogsmisdadiger/

[3]

BEZOEK NETANYAHU AAN NEDERLAND/BRIEF AAN PARLEMENTARIERS/NEE TEGEN OORLOGSMISDADIGERASTRID ESSED5 SEPTEMBER 2016
  http://www.astridessed.nl/bezo ek-netanyahu-aan-nederlandbrie f-aan-parlementariersnee-tegen -oorlogsmisdadiger/

[4]

ANTWOORD VAN DE HEER VAN APELDOORN NAAR AANLEIDING VANMIJN BOVENSTAANDE PROTEST TEGEN DE KOMST VAN NETANYAHU

Apeldoorn, Dr. E.B. (Bastiaan) van <bastiaan.vanapeldoorn@eer stekamer.nl>To

Sep 5 at 3:12 PMGeachte mevrouw Essed,

dank voor uw mail. Ik begrijp uw zorgen en ook uw verontwaardiging goed. 
Premier Netanyahu zal niet alleen ontvangen worden door leden van de Tweede Kamer, maar ook van de Eerste Kamer, waaronder door  ondergetekende als vertegenwoordiger van de SP Eerste-Kamerfractie. Maar een dergelijke ontvangst betekent wat ons betreft geenszins dat wij enige steun verlenen aan de schandalige onderdrukking, al bijna een halve eeuw lang, van de Palestijnen in de bezette gebieden. De SP zal tijdens het bezoek van de premier van Israel opnieuw beklemtonen dat er een einde moet komen aan de illegale en gewelddadige bezetting van Palestijnse gebieden en de blokkade van Gaza. De voortdurende flagrante schending van het internationale recht en de mensenrechten van de Palestijnen is onaanvaardbaar en moet gevolgen hebben voor onze relaties met de Israëlische regering. We zijn het wat dat betreft ook met u eens dat woorden gevolgd moeten worden door daden. Ook zullen we er bij de Nederlandse regering wederom op aandringen om de staat Palestina zo spoedig mogelijk te erkennen. 
Verdere informatie over onze opvattingen over het Palestijns-Israelische conflict is te vinden op onze website sp.nl
Met vr groet,
Bastiaan van ApeldoornBuitenlandwoordvoerder SP Eerste-Kamerfractie 

[5]

OPEN BRIEF AAN NETANYAHUMICHIEL SERVAES6 SEPTEMBER 2016
  http://www.pvda.nl/berichten/ 2016/09/Open+brief+aan+ Netanyahu

[6]

OPEN BRIEF AAN NETANYAHU/ADHESIEBETUIGING, MAAROOK KRITIEKASTRID ESSED14 SEPTEMBER 2016

http://www.astridessed.nl/open -brief-aan-netanyahuadhesiebet uiging-maar-ook-kritiek/

YOUTUBE.COMOUD-PREMIER VAN AGT/NETANYAHU IS EEN OORLOGSMISDADIGER5 SEPTEMBER 2016
 https://www.youtube.com/watch? v=98iHR64ka-Y
  EENVANDAAG BINNENLANDOUD-PREMIER VAN AGT/NETANYAHU IS EEN OORLOGSMISDADIGER5 SEPTEMBER 2016
   http://binnenland.eenvandaag.n l/tv-items/68965/oud_premier_v an_agt_netanyahu_is_oorlogsmis dadiger_

[8]

TELEGRAAFMAILBOMBARDEMENT BOYCOT NETANYAHU5 SEPTEMBER 2016

http://www.telegraaf.nl/binnen land/26541653/__Mailbombardeme nt__Boycot_Netanyahu__.html

TEKST

DEN HAAG – Met een bombardement van e-mails op Tweede Kamerleden probeert een pro-Palestijnse actiegroep voor elkaar te krijgen dat Kamerleden afzien van hun ontmoeting met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. De Buitenlandwoordvoerders van de politieke partijen hebben ’honderden’ mails gehad met de oproep: ’Stel een daad, ga niet naar de ontmoeting met Netanyahu, maar schitter door afwezigheid!’ Daarvan zou de dwingende boodschap uitgaan dat Israël moet stoppen met het bouwen van nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Wie precies achter de actie zit, is onduidelijk. Het gaat om een uniforme tekst van honderden verschillende afzenders.Kamerleden leggen het advies overigens naast zich neer. „Bizar”, noemt VVD-Kamerlid Ten Broeke het mail-offensief, vooral omdat zoiets niet gebeurt als er vertegenwoordigers van echt lastige landen op bezoek komen. „Het gebeurt niet bij Iran, niet bij Indonesië, niet bij Rusland, maar wel bij de enige democratie in het Midden-Oosten.” Ten Broeke gaat gewoon naar het gesprek. Hij zal daar ’Bibi’ vragen wat Nederland kan doen om samen met Israël ’het leed en het lijden’ van de Palestijnse bevolking te verlichten. Ook SP-Kamerlid Van Bommel, bepaald kritisch op Israël, trekt zich niets aan van de honderden e-mails. „Ik praat met iedereen.” PVV-Kamerlid De Roon kreeg zo’n tweehonderd mails: „Ik schenk er geen aandacht aan, al is het wel lastig dat ik nu tweehonderd mailtjes moet weggooien.” Het CDA luistert evenmin naar de oproep, net als D66. Kamerlid Sjoerdsma: „Een gesprek boycotten is zinloos. Niet praten heeft alleen maar een tegengesteld effect van wat je wilt bereiken.”Kamerlid Grashoff van Groenlinks kreeg geen enkele oproep in zijn inbox om niet te verschijnen bij het gesprek met Netanyahu. Bij hem was het ook niet nodig. „Ik kom sowieso niet. Ik zie het nut niet in van een gesprek waarin alleen beleefdheden worden uitgewisseld.”Van het uitwisselen van beleefdheden is trouwens geen sprake. Kamerleden zullen de Israëlische premier aanspreken op de nederzettingenpolitiek, de afscheidingsmuur op de Westoever en de behandeling van Palestijnen.
[10]
”Een ”democratie”, die openlijk discrimineert [verschillende rechtssystemenin Israel en de bezette gebieden, ten nadele van de Palestijnen] [10]die zich racistisch opstelt jegens Afrikaanse asielzoekers en EthiopischeJoden. [11]Een ”democratie”, die sinds 1967 in de bezette gebieden dood enverderf zaait, Palestijnse gevangenen foltert, land en water steelt ende Gazaanse bevolking uithongert. [12]”
BEZOEK NETANYAHU AAN NEDERLAND [2016]/VERBAAL PAKSLAAG AAN VVD’er HAN TEN BROEKEASTRID ESSED16 SEPTEMBER 2016
http://www.astridessed.nl/bezo ek-netanyahu-aan-nederland-201 6verbaal-pak-slaag-aan-vvder- han-ten-broeke/

[11]

THE RIGHTS FORUMHAN TEN BROEKE EN DE TRUKENDOOS VAN LIKUDJAN KEULEN8 SEPTEMBER 2016
https://rightsforum.org/nieuws /han-ten-broeke-en-de-trukendo os-van-likud1/

[12]

REACTIE DENK OP HET PROTEST TEGEN DE KOMSTVAN NETANYAHU

From: Kuzu, T.Sent: Tuesday, September 06, 2016 8:46 PMTo: Kuzu, T.Cc: Yigit, E.Subject: Reactie op uw mail over gesprek met Netanyahu Geachte mailer, Ik wil u allereerst bedanken voor uw mail en uw terechte zorgen met betrekking tot de Palestijnse zaak. Als politieke beweging DENK staan wij pal achter het Palestijnse volk en vinden het onmenselijke onrecht en de criminele gruweldaden van de Israëlische regering jegens de Palestijnen onacceptabel. In de Tweede Kamer hanteren wij een zeer kritische toon. Zo hebben wij gepleit voor een importverbod uit illegale Israëlische nederzettingen, pleiten wij voor de onvoorwaardelijke erkenning van Palestina als staat en hameren wij op de schendingen van het internationaal recht door opeenvolgende Israëlische regeringen. De internationale gemeenschap, waaronder ook Nederland, kijkt al veels te lang toe hoe een volk wordt onderdrukt en verdreven van hun geboortegrond. Ik vind daarom dat het tijd is voor confrontatie. Het is tijd om te zeggen waar het op staat.De rode lopers die nu worden uitgerold voor de Israëlische premier hebben exact dezelfde kleur als het bloed dat uit aders van kinderen spatte in de zomer van 2014 in Gaza. Deze man (Netanyahu) verdient geen warm welkom en dat wil ik met mijn aanwezigheid hem kenbaar maken. Als wij geen kritische noten plaatsen tijdens het gesprek, zal de applausmachine voor het populariteitspraatje van de Israëlische premier geen of te weinig tegengeluid krijgen. Dat is dan ook de reden waarom ik het gesprek bijwoon en ik kan u garanderen dat het een pittig gesprek gaat worden. Na afloop zal ik verslag middels een video.Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  Met vriendelijke groet, Tunahan KuzuFractievoorzitter DENKwww.bewegingdenk.nl

[13]
REACTIE DENK OP HET PROTEST TEGEN DE KOMSTVAN NETANYAHU

From: Kuzu, T.Sent: Tuesday, September 06, 2016 8:46 PMTo: Kuzu, T.Cc: Yigit, E.Subject: Reactie op uw mail over gesprek met Netanyahu Geachte mailer, Ik wil u allereerst bedanken voor uw mail en uw terechte zorgen met betrekking tot de Palestijnse zaak. Als politieke beweging DENK staan wij pal achter het Palestijnse volk en vinden het onmenselijke onrecht en de criminele gruweldaden van de Israëlische regering jegens de Palestijnen onacceptabel. In de Tweede Kamer hanteren wij een zeer kritische toon. Zo hebben wij gepleit voor een importverbod uit illegale Israëlische nederzettingen, pleiten wij voor de onvoorwaardelijke erkenning van Palestina als staat en hameren wij op de schendingen van het internationaal recht door opeenvolgende Israëlische regeringen. De internationale gemeenschap, waaronder ook Nederland, kijkt al veels te lang toe hoe een volk wordt onderdrukt en verdreven van hun geboortegrond. Ik vind daarom dat het tijd is voor confrontatie. Het is tijd om te zeggen waar het op staat.De rode lopers die nu worden uitgerold voor de Israëlische premier hebben exact dezelfde kleur als het bloed dat uit aders van kinderen spatte in de zomer van 2014 in Gaza. Deze man (Netanyahu) verdient geen warm welkom en dat wil ik met mijn aanwezigheid hem kenbaar maken. Als wij geen kritische noten plaatsen tijdens het gesprek, zal de applausmachine voor het populariteitspraatje van de Israëlische premier geen of te weinig tegengeluid krijgen. Dat is dan ook de reden waarom ik het gesprek bijwoon en ik kan u garanderen dat het een pittig gesprek gaat worden. Na afloop zal ik verslag middels een video.Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  Met vriendelijke groet, Tunahan KuzuFractievoorzitter DENKwww.bewegingdenk.nl

[14]

CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
   http://www.civismundi.nl/?p=ar tikel&aid=2024

[15]

CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
   http://www.civismundi.nl/?p=ar tikel&aid=2024

[16]

”Omdat het tijd wordt om na te denken over de staat van ons land. Na de aanslagen van 11 september 2001 veranderde het politieke klimaat in Nederland. Het Nederlandse poldermodel werd de prullenmand ingegooid, harde oneliners wonnen het van de nuance en de multiculturele samenleving werd verafschuwd. Er kwam steeds meer een ‘wij’-tegen-‘zij’-stemming. Steeds meer politieke partijen namen afstand van de waarde van diversiteit en ruilden hun principes in voor groepsdenken en electoraal calculatiegedrag. Omdat de politiek en de samenleving in toenemende mate zijn verruwd, verhard en verrechtst is er sprake van onbalans in ons land. Er is behoefte aan een stevig geluid om die balans te herstellen.”

DENKPOLITIEK MANIFESTWAAROM HEEFT NEDERLAND DENK NODIG

https://www.bewegingdenk.nl/ wp-content/uploads/2015/05/ manifest-denk.pdf

”Nederland is van oudsher een immigratieland, omdat Nederland al vrij vroeg bekend stond om zijn tolerantie en vrijheid. De laatste jaren neemt de tolerantie en vrijheid af. Omdat (politieke) haatzaaiers alleen de verschillen tussen de mensen benadrukken waardoor er verwijdering tussen de mensen ontstaat in plaats van verbinding. Een zorgelijke ontwikkeling die wij blijven bestrijden.”
  BEWEGING DENKVERDRAAGZAME SAMENLEVING
  https://www.bewegingdenk.nl/ standpunten/verdraagzame- samenleving

”Politieke haatzaaiers zijn er vooral het afgelopen decennium in geslaagd en slagen er steeds vaker in om verschillen tussen groepen mensen te benadrukken voor hun eigen gewin. Mensen die vaker kwetsbaarder zijn door hun sociaal-economische positie, worden in een hoekje geduwd en verantwoordelijk gesteld voor daden die zij niet hebben begaan. Zo worden moslims in Nederland gevraagd afstand te nemen van de gruweldaden van terroristen. Alsof het een vanzelfsprekendheid zou zijn dat alle moslims terroristen zouden steunen of zelfs terroristen zouden zijn.”
  EEN VERDRAAGZAME SAMENLEVING WAARIN WIJELKAAR ACCEPTERENPOLITIEK MANIFEST DENKFEBRUARI 2015
 https://www.bewegingdenk.nl/ wp-content/uploads/2015/05/ manifest-denk.pdf

YOUTUBE.COMKUZU: ”WEG MET POWNED”
https://www.youtube.com/watch? v=zjCRXHAQcXU

”Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu (Denk) wil dat het kabinet de financiering van omroep Powned gaat heroverwegen. De omroep maakte onlangs een filmpje over een safari in de Amsterdamse Bijlmer. Volgens Kuzu heeft Powned daarmee  ‘de grens tussen stigmatisering en satire overschreden’. In het Powned-filmpje worden mensen volgens hem benaderd als ‘dieren’. Ze worden volgens Kuzu neergezet als criminelen en gedegradeerd tot tweederangsburgers.  

“En dan wordt dit ook nog gedaan door de publieke omroep. Mensen worden dus gewoon geschoffeerd en gestigmatiseerd op kosten van de Nederlandse belastingbetaler. Van uw en mijn geld. Dit kan niet.”

THE POSTONLINETUNAHAN KUZU (DENK): GEEN BELASTINGGELDMEER VOOR POWNED8 MAART 2016

http://politiek.tpo.nl/2016/03 /08/tunahan-kuzu-denk-geen-bel astinggeld-meer-voor-powned/

POWNED EN DE BIJLMERSAFARI/RACISTISCH, ”LACHWEKKEND”/DE ZWARTE ”INBOORLING” IN ERE HERSTELDASTRID ESSED14 MAART 2016

http://www.astridessed.nl/ powned-en-de- bijlmersafariracistisch- lachwekkendde-zwarte- inboorling-in-ere-hersteld/

[17]

”De man, die sinds de oprichting van zijn partij systematisch haat zaaittegen moslims, allochtonen en vluchtelingen [58], die zich solidariseertmet een extreem-rechtse beweging als Pegida [59], die bandenonderhoudt met extreem-rechtse politici als Vlaams Belang leiderFilip de Winter en Front National leider Marine Le Pen [60], wordtstandaard de hand boven het hoofd gehouden door media enpolitiek. Want wat hij ook doet:Of hij nu oproept, de Koran te verbieden [61], administratieve detentie inte stellen tegen terreurverdachten [62], een ”Marokkanendebat” [63], het aanwakkeren van verzet tegende komst van oorlogsvluchtelngen [64],  of het preventief opsluitenvan mannelijke asielzoekers [zonder dat zij strafbare feiten begaanhebben dus] in AZC’s [65], de Politici reageren als slappe was.Zelfs de aanvankelijke verontwaardiging over zijn hatespeech ”minderminder” [66] is al grotendeels weer weggeebt. Al wat de heren Politici doen is wat tegensputteren, even ”in rep enroer zijn” en daarna wachten op de volgende misdadige chicanevan deze Rattenvanger van Hamelen [67], die er toch maar in slaagt,zijn populariteit steeds maar weer te vergroten. [68] Tegen zo”n Marokkanendebat had een principieel protest vanalle niet PVV politici moeten komen, omdat het openlijk racistisch is.”Minder, minder” had moeten leiden tot een eenduidig cordon sannitaire,in plaats van tijdelijke verontwaardiging en morele lippendienst aannon discriminatie. Maar ja, als je ziet, dat de politie anti Pegida demonstranten preventiefarresteert [69], de Gemeente Amsterdam ”linkse activisten” waarschuwt,een demonstratie van de extreem-rechtse NVU geen strobreed in deweg te leggen [70] en meer van dat triests, moet de houding vande ”bazen” van de politie en het boven Gemeentes geplaatsteGezag, de Staatsdienaren, geen verbazing wekken. Maar het is meer dan slapheid en gedoging.Het is ook steeds meer meegaan met de Boodschap van Uitsluitingvan die kromme man, Wilders: Ik noemde al de door Rutte en Samsom geinstigeerde  EU ”Turkije deal” [71], waarbij het recht op asiel is platgebombardeerd.[72]Maar ook discriminerende voorstellen van de niet PVV partijen:Zoals dat uit PvdA koker, waarbij mensenvan Marokkaanse afkomst, die in Nederland dezelfdepremies hebben betaald, een lager niveau aankinderbijslag of nabestaandenuitkering [weduwepensioen]zouden ontvangen in hun land van herkomst of inhet geheel niet, met eennaar ambtelijk woord ”Wet Woonlandbeginsel” genoemd [73]Dit onzalige plan is geeintameerd door PvdA vice premierAsscher.En dan was er nog uit de koker van de VVD eeninitiatiefwetsvoorstel, de ”Antillianenwet”, waarbij aan dekomst van ”Nederlanders van Aruba, Curacao dan wel Sint Maarten” aan hun komst naar Nederland voorwaardenzouden worden gesteld. [74]Terwijl zij als deel van het Koninkrijkder Nederlanden dezelfde rechten hebben als andereNederlanders.Maar dat lijkt slechts op papier.”

WILDERS, PVV, PEGIDA, POLITIEK/HET NEDERLANDSEKROMME HUISASTRID ESSED21 APRIL 2016

http://www.astridessed.nl/wilders-pvv-pegida-politiekhet-nederlandse-kromme-huis/

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!