De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Demonstratie tegen de uitrol van 5G
Beperk de straling

Demonstratie tegen de uitrol van 5G

donderdag 23 januari 2020 12:36
Spread the love

In het kader van de wereldactiedag tegen de uitrol van 5G (stop5ginternational.org) op 25 januari, organiseert het collectief stop5G.be een protest- en informatiebijeenkomst (met informatiestand) in Brussel, aan het Albertinaplein, naast het Centraal Station, van 13.00 tot 16.00 uur.

In november 2019 heeft het collectief stop5G.be een internationale oproep, ondertekend door bijna 200.000 burgers en organisaties uit 203 landen en territoria, gestuurd naar de Belgische federale en regionale overheden.

Stop 5G

Logo

Het officiële discours probeert ons ervan te overtuigen dat het enige doel van de uitrol van 5G is dat we deel moeten uitmaken van de dominante groep landen in de wereldwijde, economische concurrentiestrijd. En dat kan alleen maar met deze nieuwe telecommunicatietechnologie die overal en altijd voor een wijdverbreide connectiviteit zal zorgen.

Naast de fundamentele problemen voor de volksgezondheid die de regeringen verkiezen te negeren, zijn er veel vragen over de toekomst van de ongebreidelde stormloop naar deze snelle, draadloze communicatietechnologie: toxiciteit voor alle levende wezens, stijgend energieverbruik, veranderingen in werk en werkgelegenheid, uitputting van zeldzame metalen en water, lage recyclagegraad van metalen legeringen, nauwlettende controle op burgers en schending van vrijheden, internationale conflicten, …

Zelfs de industrie stelt zich vragen bij de economische haalbaarheid van een uitrol, die enorme investeringen vergt waarvan de rentabiliteit verre van zeker is, tenzij de overheid een belangrijke bijdrage levert …

Tot slot spreekt het voor zich dat 5G-technologie, door de onbeperkte groei van dataverkeer, zal leiden tot een aanzienlijke stijging van het energie- en grondstoffenverbruik. Als zodanig druist het in tegen een ecologisch verantwoord beleid en tegen de doelstellingen die de Europese Unie en de ondertekenaars van het COP21-akkoord in 2015 in de strijd tegen de opwarming van de aarde hebben geformuleerd.

Verloop van het evenement

Tijdens de gehele duur van de bijeenkomst zullen documenten (tijdschriften, artikelen, …) en stickers beschikbaar zijn voor de deelnemers en voorbijgangers op de stand van het collectief. De leden van het collectief stop5G.be zullen aanwezig zijn om vragen te beantwoorden (in het Frans en Nederlands).

  • 13 – 14 uur: ontmoeting aan de stand met de organisatoren van het evenement.
  • 14 uur : verschillende toespraken door leden van het collectief en artsen die de Electrosmog Appeal Belgiumhebben geïnitieerd.
  • 14 – 15 uur: ontmoetingen en discussie volgend op de toespraken.
5G Global Protest Day

5G Global Protest Day

Op 25 januari zijn er acties tegen 5G gepland in de volgende landen:

Australia, Belgium, Bermuda, Canada, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Japan, Kenya, Malta, Norway, Netherlands, New Zealand, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, the UK, and the United States.

 

Meer info:

Zie het overzicht op https://stop5ginternational.org/5g-protest-day/.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!