De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Demonstranten tegen Zwarte Piet blokkeren Erasmusbrug/Adhesiebetuiging

Demonstranten tegen Zwarte Piet blokkeren Erasmusbrug/Adhesiebetuiging

maandag 4 december 2017 00:40
Spread the love

DEMONSTRANTEN TEGEN ZWARTE PIET BLOKKEREN ERASMUSBRUG/ADHESIEBETUIGING

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/demonstranten-tegen-zwarte-piet-blokkeren-erasmusbrug-adhesiebetuiging/

INLEIDING:

De protesten tegen de racistische karikatuur Zwarte Piet [1] hebben ookdit jaar niet zonder slag of stoot plaatsgevonden.Was er buitensporig politiegeweld en een noodbevel [Rotterdam]in Gouda [2014] en Rotterdam [2016] [2], dit jaar in Dokkum was het mogelijknog bizarrer, want de anti Zwarte Piet activisten [vanaf hier KOZPers/activisten van Kick Out Zwarte Piet en aanhangers, genoemd], die de demonstratie netjes hadden aangemeld en goede afspraken metde burgemeester hadden gemaakt, werden tegengehouden door eenwegblokkade van boze pro Pieters. [3]En in plaats dat zij, nadat de politie uiteindelijk de weg vrijgemaakt had,naar Dokkum konden om te demonstreren, werden deze levensgevaarlijkewegpiraten ”beloond”, doordat de demonstratie alsnog werd verboden.Schande en omgekeerde wereld!Over de initiatiefneemster en aanstichtster van dit alles, de Frieseonderneemster Jenny Douwes, inmiddels opgehemeld als”volksheldin” Jenny d’Arc [4], heb ik een en ander geschreven.Vooral over de leugens, die zij onder andere debiteerde overvreedzame KOZP’ers.[5]
Maar interessant is, dat diezelfde dag, in Rotterdam, door anti-racisteneen ONAANGEKONDIGDE Blokkade van de Erasmusbrug plaatsvond! [6]Ze hebben mooi hun spandoek aan de brug kunnen vastmaken, die in dewijde omtrek te zien was en hun punt kunnen maken. [7]HAHAHAHAHAHA
En ndanks het feit, dat er twee weken later, op 2 december,WEL een anti-Zwarte Piet protest in Dokkum mogelijk gemaaktwerd [8], trek ik de conclusie, dat afspraken maken metde autoriteiten kennelijk geen zin heeft.
Want OF je krijgt te maken met buitensporig politiegewelden zware middelen als noodbevelen [9], terwijl je vreedzaamprotesteert, OF een levensgevaarlijker en agressieve wegblokkadetegen vreedzame KOZP’ers wordt beloond met een verbod vanHUN demonstratie. [10]
SO DON”T PLAY BY THE RULES ANYMOREDoe je ding onaangekondigd.
Direct hieronder mijn op Indymedia geplaatsteadhesiebetuiging aan de Blokkeerdersvan de Erasmusbrug.
Daaronder het notenapparaat
WHEN INJUSTICE BECOMES LAW, RESISTANCE IS A DUTY!

Astrid Essed

MIJN ADHESIEBETUIGING AAN DE BLOKKEERDERS VAN DE

ERASMUSBRUG

WWW.INDYMEDIA.NL

[ROTTERDAM] BLOCKADE ON THE ERASMUS BRIDGE-ZWARTE PIET

IS RACISME

https://www.indymedia.nl/node/ 42354

[ROTTERDAM] BLOCKADE ON THE ERASMUS BRIDGE-ZWARTE PIET

IS RACISME

DISCUSSIE:

https://www.indymedia.nl/node/42357

MIJN COMMENTAAR:

https://www.indymedia.nl/node/ 42357#comment-22708

ADHESIEBETUIGING AAN BLOKKEERDERS!

ADHESIEBETUIGING AAN ERASMUSBRUGBLOKKEERDERS

Beste medestrijders Erasmusbrugblokkeerders

Langs deze weg van harte mijn adhesie met jullie geslaagde blokkadeactie
van de Erasmusbrug.
Een waardige reactie op een onwaardig Gezag, dat keer op keer de rechten
op een vrije demonstratie van geweldloze anti Zwarte Piet activisten schendt!
REMEMBER
GOUDA 2014
https://www.astridessed.nl/ant     i-zwarte-piet-protest-in- gouda brief-aan-nos-journaal/
[ZWARTE PIET PROTEST IN GOUDA/BRIEF AAN NOS JOURNAAL/
WEBSITE ASTRID ESSED]

ROTTERDAM 2016, waarnaar jullie terecht verwezen
https://www.astridessed.nl/200     -tegenstanders-zwarte- piet- opg epakt-in-rotterdampolitiegewel d-tegen-geweldloze-demonstrant enaboutaleb-schande/
[200 TEGENSTANDERS ZWARTE PIET OPGEPAKT IN
ROTTERDAM/GEWELD TEGEN GEWELDLOZE DEMONSTRANTEN/
ABOUTALEB, SCHANDE/WEBSITE ASTRID ESSED]

EN DAN DE MISDADIGE WANVERTONING/DOKKUM 2017!
Hysterische Piet fans blokkeren de snelweg, wat levensgevaarlijk is
voor het verkeer, worden met zachte handjes aangepakt en NIET gearresteerd
en de demonstratie van vreedzame anti Zwarte Piet activisten, die door
dit geteisem is tegengehouden en naar verluidt agressief bejegend
[door sommigen dan], wordt plotseling, zonder enige aanleiding, verboden!
Agressieve Pieters, hele en halve racisten worden zo beloond, vreedzame
anti Zwarte Pieters voor de zoveelste keer in de kou gezet!

Hopelijk gaan de acties volgend jaar anders, aangezien Gezag en
Burgemeester zich al DRIE keer hoogst onbetrouwbaar hebben betoond!

Goed ook, dat jullie niet alleen wijzen op de racistische karikatuur,
die Zwarte Piet is, maar dat jullie laten zien, dat dit een symbool is voor
het racisme, dat de hele Nederlandse samenleving doortrekt.
Etnisch profileren, discriminatie bij het zoeken naar werk, etc
en het politieke racisme en dan doel ik niet alleen op
Pegida/PVV/Forum voor Democratie, maar vooral op het
door de ”reguliere” politiek steeds meer overgenomen racisme.

De allochtonen en vluchtelingenvijandige toon en maatregelen
van Rutte III.
De uitspraken [Pleur op! van Rutte, ”Afrikaanse immigratie ontwricht
Eurooa/Buma, etc]

Maar ook de weerzin bij Gemeenten [hier Hoorn en Utrecht] om standbeelden
/namen van koloniale bloedjassen te verwijderen!

Blokkadegangers, bedankt!

DE STRIJD GAAT DOOR!

WAAR RECHT ONRECHT IS, IS VERZET EEN PLICHT!

Mogen er nog vele van zulke acties volgen!

Astrid Essed
www.astridessed.nl

NOTEN BIJ INLEIDING

[1]

AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIET ALS

RACISTISCH FENOMEEN

ASTRID ESSED

19 OCTOBER 2013

https://www.astridessed.nl/afs chaffing-zwarte-piet-een-mustz warte-piet-als-racistisch-feno meen/

[2]

ANTI ZWARTE PIET PROTEST IN GOUDA/BRIEF AAN NOS

JOURNAAL

ASTRID ESSED

20 NOVEMBER 2014

https://www.astridessed.nl/ant i-zwarte-piet-protest-in-gouda brief-aan-nos-journaal/

200 TEGENSTANDERS ZWARTE PIET OPGEPAKT IN ROTTERDAM/

POLITIEGEWELD TEGEN GEWELDLOZE DEMONSTRANTEN/ABOUTALEB, SCHANDE!

ASTRID ESSED

30 NOVEMBER 2016

https://www.astridessed.nl/200 -tegenstanders-zwarte-piet-opg epakt-in-rotterdampolitiegewel d-tegen-geweldloze-demonstrant enaboutaleb-schande/

[3]

NRC

EN DAN, OP DE A7, SNIJDT EEN AUTO DE ANTI-PIETENCOLONNE AF

18 NOVEMBER 2017

https://www.nrc.nl/nieuws/2017 /11/18/en-dan-op-de-a7-snijdt- een-auto-de-anti-pietcolonne-a f-14090400-a1581728

TEKST

Demonstratie intocht Anti-Piet-activisten gingen zaterdagmorgen per bus naar Dokkum. Ze kwamen er niet aan. Een verslag vanuit de bus. Over een achtervolging, een wegblokkade, en een escorte weg van Dokkum.

Zaterdagochtend vroeg vertrekken drie bussen met zo’n 120 demonstranten uit Rotterdam en Amsterdam naar Dokkum om „vreedzaam te protesteren tegen de racistische karikatuur van Zwarte Piet”, aldus een van hen, Mitchell Esajas. Hij heet zijn mede-activisten welkom in een van de bussen. „We begrepen via Facebook dat we worden opgewacht door Pro-Pieten bij de Afsluitdijk”, zegt hij door de intercom. Men kijkt elkaar verschrikt aan. „Maar dat is geen probleem,” vult hij aan, „want we gaan niet via de Afsluitdijk.” De stemming is opgewekt. Er is goed overleg geweest met de burgemeester van Dokkum en de verwachting is dat het protest rustig zal verlopen.

Dat dit valse hoop is, blijkt als op acht kilometer van Heerenveen, op de A7, de chauffeur van de bus plots vol op de rem trapt. Een witte auto snijdt de bus af, mensen in de bus stuiteren omhoog vanuit hun zitplaatsen. De auto remt schokgewijs af en dwingt zo de bus te stoppen. Een motorrijder komt naast de bus rijden, en gebaart druk: hij wil kennelijk dat de bussen omdraaien. De spanning in de bus is voelbaar. „Willen ze de bus in?” roept iemand. Een vrouw in de auto pal voor de bus gooit haar portier open. De buschauffeur manoeuvreert in eerste instantie nog behendig tussen de eerste auto’s door, en er volgt een achtervolging: pro-Piet-demonstranten zoeven aan weerszijden langs de bus. De anti-Piet-demonstranten leggen het vast op camera.

‘Waar blijft de politie?’

Een bescheiden file ontstaat: kennelijk hebben de pro-Piet-demonstranten op de rem getrapt na het inhalen van de bussen. Gevolg: de drie bussen kunnen niet doorrijden. Zo’n dertig witte mannen en een paar vrouwen stappen uit hun auto’s, sommigen dragen capuchons. Er wordt boos gebaard. Een cameraman die meereist met Kick Out Zwarte Piet (KOZP) en Nederland Wordt Beter is uit de bus gestapt om de pro-Piet-activisten te filmen. Hij wordt toegeschreeuwd en agressief bejegend. „Laat ‘m de bus in, laat ‘m de bus in!” roept iemand in de bus. En: „Waar blijft de politie?”

De bussen staan midden op de snelweg stil. Met links een smalle berm en rechts een greppel naast een weiland is er geen mogelijkheid om langs de blokkade te rijden. Achter de bussen breidt de file zich snel uit. „Ik ben al die jaren meegeweest naar protesten, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt,” zegt Mitchell Esajas, „Dit is gewoon levensgevaarlijk.”

Na vijftien gespannen minuten verschijnt de politie ten tonele. Zo’n acht agenten gaan in gesprek met de Pro-Piet demonstranten. „Zie ze met elkaar lachen,” roept iemand in de bus „Ze kennen elkaar gewoon.”

De weg is nog steeds geblokkeerd, ANP meldt dat zich verderop in de file ongelukken zouden hebben voorgedaan. ‘Johannes’, een van de pro-Piet-activisten, wil desgevraagd wel iets kwijt, mits zijn achternaam niet wordt gepubliceerd. „We wilden de bussen tegenhouden en de rest door laten gaan,” zegt hij, staand op de snelweg, tussen de geparkeerde auto’s in. „Als dat mislukt, dan moet het maar zo.” Gevraagd waarom hij hielp met de blokkade zegt hij: „Kinderen geloven in Zwarte Piet, niet in Witte Piet.” Ze zijn niet van een organisatie zegt hij. „Het zijn gewoon allemaal vrienden van vrienden. Friesland is met elkaar.”

Escorte

Vijftien minuten later, na uitgebreid overleg met de politie – inmiddels in aantallen toegenomen – rijden de auto’s van de Friese Pro-Pieten door. Een politieagent loopt naar het raampje van de bus. Er is tot dan toe nog geen overleg geweest met de activisten van KOZP en Nederland Wordt Beter. Er wordt afgesproken dat ze naar Dokkum zullen worden begeleid. Drie ME-bussen rijden vanaf een afrit de snelweg op en escorteren de bussen de snelweg af en een afrit op. Er is opluchting in de bus. Omringd door politie en onderweg naar Dokkum: het lijkt erop dat het protest nog kan doorgaan.

Wel zit de bus nu overvol. Een van de drie buschauffeurs durfde van schrik niet verder en de passagiers van die bus hebben zich nu verdeeld over de andere twee. Een van die twee bussen rijdt overigens wel met een ster in de ruit verder: door het remmen vlogen daar drie passagiers tegen de voorruit.

Na zo’n twintig minuten ontstaat er weer onrust in de bus. „Waar leiden ze ons heen?” vraagt de buschauffeur zich hardop af. Een mannelijke activist zwaait met zijn telefoon. „Ze leiden ons weg van Dokkum!” Hij laat de navigatie op zijn telefoon zien en inderdaad, de bussen worden naar Harlingen geëscorteerd, niet naar Dokkum.

De chauffeur parkeert de bus op de vluchtstrook. Een agent van de ME stapt in. Hij krijgt de microfoon van de intercom. „De burgemeester van Dokkum heeft bepaald dat u niet meer welkom bent in Dokkum, wij begeleiden u terug naar Amsterdam en Rotterdam.” Een van de activisten antwoordt: „Wij hebben toestemming om te demonstreren in Dokkum!” Ja, zegt de ME’er, maar „op de voorwaarde dat u het kinderfeest niet zou verstoren en dat u niet te laat zou zijn. En u bent te laat.”

In de bus wordt met verbazing, woede en hoongelach gereageerd. „Maar we waren te laat door hen!” roept iemand. „Wij wilden gebruik maken van onze vrijheid van meningsuiting,” zegt Esajas, „Hebben wij iets misdaan waardoor ons fundamentele recht tot meningsuiting ons nu wordt ontzegd?” De ME-woordvoerder blijft hem een antwoord verschuldigd, maar iets later voegt hij de uitleg toe dat de politie de veiligheid van de demonstranten niet kon garanderen. „U zag hoe boos de mensen waren bij de blokkade.”

De bussen worden naar een tankstation geleid. De activisten besluiten daar dat een deel van hen zich bij een ander Zwarte Piet-protest voegt in Weesp en het andere deel in de tweede bus terug naar huis gaat. Als er weer gereden wordt blijkt echter al snel dat de politie niet van plan is de activisten hun eigen weg terug te laten bepalen. De ME-escorte rijdt opvallend langzaam en elke afrit wordt afgezet door politiebusjes die vervolgens de escorte weer inhalen om zich voor een volgende afrit te werpen.

Na twintig minuten worden de activisten weer van de weg geleid en bevestigt de woordvoerder van de ME wat de activisten al dachten: „Ik weet dat een aantal van jullie naar Weesp wil. Dat hebben we overlegd, maar we gaan niet naar Weesp.” De burgemeester van Weesp zou hebben aangegeven dat de betogers ook daar niet welkom zijn. En zo rijdt een colonne van ten minste drie ME-busjes, drie politiebusjes en zes motoren de bussen terug naar Amsterdam.

„We hebben vandaag gezien dat geweld wordt beloond”, zegt Jerry Afriyie, woordvoerder van de activisten, daar aangekomen. „Men zei van tevoren: ‘spreek met de autoriteiten dan komt het goed’. Dus we hebben met iedereen overlegd; ik heb met de burgemeester aan tafel gezeten, alles was goedgekeurd en dan gebeurt er dit.”

„Maar”, voegt hij toe, „dit laat precies zien wat we vandaag wilden laten zien: namelijk hoe diepgeworteld het geïnstitutionaliseerd racisme zit in Nederland.”

Correctie (18 november): Mitchell Esajas werd in een eerdere versie van dit stuk abusievelijk Mitchell Esaias genoemd.


[4]

TELEGRAAF

FRIEZEN TROTS OP ”JENNY D’ARC”

20 NOVEMBER 2017

https://www.telegraaf.nl/nieuw s/1269934/friezen-trots-op-jen ny-d-arc

[5]

JENNY DOUWES/JENNY D’ARC, ”VOLKSHELDIN”/5 LEUGENS

ONTMASKERD

ASTRID ESSED

2 DECEMBER 2017

https://www.astridessed.nl/jen ny-douwes-jenny-darc-volksheld in-5-leugens-ontmaskerd/

[6]

AD

ACTIEVOERDERS TEGEN ZWARTE PIET IN ROTTERDAM BLOKKEREN

ERASMUSBRUG

18 NOVEMBER 2017

https://www.ad.nl/binnenland/a ctievoerders-tegen-zwarte-piet -in-rotterdam-blokkeren-erasmu sbrug~ac8b87fd/

RTLNIEUWS.NL

TEGENSTANDERS ZWARTE PIET BLOKKEREN ERASMUSBRUG IN

ROTTERDAM

18 NOVEMBER 2017

https://www.rtlnieuws.nl/neder land/tegenstanders-zwarte-piet -blokkeren-erasmusbrug-in-rott erdam

[7]

INDYMEDIA.NL

[ROTTERDAM] BLOCKADE ON THE ERASMUSBRIDGE-ZWARTE PIET

IS RACISME

18 NOVEMBER 2017

https://www.indymedia.nl/node/ 42354

[8]

NOS

ONGESTOORDE ANTI-ZWARTE PIET DEMONSTRATIE

IN ZWAAR BEVEILIGD DOKKUM

https://nos.nl/artikel/2205612 -ongestoorde-anti-zwarte-piet- manifestatie-in-zwaar- beveiligd-dokkum.html

AD

DEMONSTRATIE DOKKUM RUSTIG VERLOPEN

2 DECEMBER 2017

https://www.ad.nl/binnenland/ zwarte-piet-demonstranten- onder-zware-escorte-naar- dokkum~a72204c9/

[9]

””Henny Sackers, hoogleraar bestuurlijk sanctierecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, zegt dat burgemeesters veel te snel een noodbevel gebruiken. “Een noodbevel is bedoeld voor noodsituaties. Ik grap altijd tegen mijn studenten: voor als de Russen komen. Bij een Sinterklaasintocht is er geen sprake van een noodsituatie.”

TROUW

WAPPERDE ABOUTALEB BIJ INTOCHT SINTERKLAAS TE SNEL

MET NOODBEVEL?

14 NOVEMBER 2016

http://www.trouw.nl/tr/nl/3968 1/nbsp/article/detail/4415176/ 2016/11/14/Wapperde-Aboutaleb- bij-intocht-Sinterklaas-te-sne l-met-noodbevel.dhtml

TEKST

Onder juristen klinkt kritiek op de beslissing van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb om alle demonstraties in het centrum van de stad te verbieden tijdens de intocht van Sinterklaas afgelopen zaterdag.

“Een burgemeester moet zoveel mogelijk doen om het recht op demonstratie te beschermen”, zegt Berend Roorda, die eerder dit jaar aan de Rijksuniversiteit Groningen promoveerde op het demonstratierecht. “Maar hij moet ook de openbare orde handhaven. Hij mag een demonstratie in beginsel alleen verbieden als hij kan aantonen dat er sprake is van bestuurlijke overmacht, als de politie bijvoorbeeld ergens anders al nodig is.” 

Dat dat in Rotterdam het geval was, lijkt Roorda ‘onwaarschijnlijk’. “Er was blijkbaar wel voldoende politie aanwezig om de tweehonderd demonstranten te arresteren.” Een woordvoerder van de gemeente bestrijdt dat. Volgens hem is de handhaving van de openbare orde bij een demonstratie iets anders dan de aanhouding van arrestanten. Veel Rotterdamse agenten waren aan het werk in Maassluis, waar de landelijk intocht van Sinterklaas was.

 

Tegendemonstranten

In Nederland hoef je geen toestemming te vragen om te demonstreren, je moet het alleen wel melden bij de gemeente. De demonstranten die afgelopen zaterdag naar Rotterdam kwamen, deden dat niet voor het verrassingseffect. 

Toen Aboutaleb er via de politie vrijdagavond toch hoogte van kreeg, gingen op het gemeentehuis de alarmbellen af.  Zo’n anti-Zwarte Piet-geluid zou een aanzuigende werking kunnen hebben op tegendemonstranten, waardoor de kans op escalaties groter werd. Dus besloot Aboutaleb tot een demonstratieverbod in het stadscentrum.

Noodsituatie

Henny Sackers, hoogleraar bestuurlijk sanctierecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, zegt dat burgemeesters veel te snel een noodbevel gebruiken. “Een noodbevel is bedoeld voor noodsituaties. Ik grap altijd tegen mijn studenten: voor als de Russen komen. Bij een Sinterklaasintocht is er geen sprake van een noodsituatie.”

Een burgemeester mag ook op basis van de Wet openbare manifestaties een demonstratie verbieden of beperken als daar goede redenen voor zijn. Volgens Sackers heeft zo’n besluit misschien dezelfde uitwerking voor de demonstranten, maar tast dit het grondrecht van andere burgers minder aan. 

Aboutaleb koos voor beide. De demonstratie tegen Zwarte Piet werd verboden op basis van de Wet openbare manifestaties. Maar de handhaving, en dus ook de arrestaties van de demonstranten, gebeurde op basis van het noodbevel. Overigens is onbekend hoe vaak burgemeesters precies naar dat laatste middel grijpen. Volgens Ruud van Bennekom, directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, is dat niet te vaak. Een oordeel over het afgelopen weekend is volgens hem aan de rechter, dan wel de Rotterdamse raad, die donderdag over de kwestie praat.

[10]

NOSBURGEMEESTER VERBIEDT PROTEST TEGEN ZWARTE PIETBIJ INTOCHT DOKKUM18 NOVEMBER 2017
https://nos.nl/artikel/ 2203385-burgemeester-verbiedt- protest-tegen-zwarte-piet-bij- intocht-dokkum.html

VOLKSKRANT

ZO WIST HET ANTI ANTI ZWARTE PIET PROTEST

”DAT GEDOE UIT DE RANDSTAD” TE WEREN

20 NOVEMBER 2017

https://www.volkskrant.nl/ binnenland/zo-wist-het-friese- anti-anti-zwarte-piet-protest- dat-gedoe-uit-de-randstad-te- weren~a4540379/

WEGBLOKKADE OP A7 TEGEN PIETENDEMONSTRANTEN/RACISME BELOOND/WEG MET ZWARTE PIET!ASTRID ESSED1 DECEMBER 2017
https://www.astridessed.nl/ wegblokkade-op-a7-tegen- pietendemonstranten-racisme- beloond-weg-met-zwarte-piet/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!