De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Demografieken aller landen in een muisklik

maandag 6 juli 2015 22:02
Spread the love

Demografisch profiel van alle landen in de wereld, met 2 klikken een land begrijpen hoe het was, is en zal
zijn. 

Tabel:
VN-demografie aller landen 1950-2040

Langs de tabel eenvoudig op te roepen maar langs
onderstaande linken direct geserveerd: Grafiek 1 is een set van 6 grafieken met
de generatiewisseling en algemene bevolkingsevolutie, Grafiek 2 geeft de
bevolkingsevolutie binnen een aantal leeftijdscategorieën. Scherm sluiten om
terug te keren.

Grafiek-1: link naar de set van 6 grafieken generatiewisseling,
bevolking
    Wereld    
         
Europa Afrika Azië Noord-Amerika Oceanië
      Zuid-Amerika  
West-Europa Noord-Afrika      
Oost-Europa        
Noord-Europa        
Zuid-Europa        
         
Albanië Algerije Afghanistan Argentinië Australlië
Belarus Angola Armenië Bolivië Nieuw-Zeeland
België Burkina-Faso Bangladesh Brazilië  
Bosnië-Herzeg. Burundi Cambodja Canada  
Bulgarije Congo DR China Chili  
Cyprus Egypte Filippijnen Cuba  
Denemarken Erithrea Georgië Mexico  
Duitsland Ethiopië India Nicaragua  
Estland Ghana Indonesië Venezuela  
Finland Ivoorkust Irak VSA  
Frankrijk Kameroen Iran    
Griekenland Marokko Israël    
Hongarije Nigeria Japan    
Ierland Oeganda Kazakhstan    
Ijsland Rwanda Laos    
Italië Tsjaad Mongolië    
Kroatië Tunesië Myanmar    
Letland Zimbabwe Noord-Korea    
Litouwen Zuid-Afrika Palestina    
Luxemburg   Saoedi-Arabië    
Macedonië   Syrië    
Malta   Tajikistan    
Moldavië   Thailand    
Montenegro   Turkije    
Nederland   Vietnam    
Noorwegen   Yemen    
Oekraïne   Zuid-Korea    
Oostenrijk        
Polen        
Roemenië        
Rusland        
Servië        
Slovenië        
Slovakije        
Spanje        
Tsjechië        
Verenigd Kon..        
Zweden        
Zwitserland        
Grafiek-2: link naar de set van 6 grafieken evolutie
bevolkingscategorieën
    Wereld    
         
Europa Afrika Azië Noord-Amerika Oceanië
      Zuid-Amerika  
West-Europa Noord-Afrika      
Oost-Europa        
Noord-Europa        
Zuid-Europa        
         
Albanië Algerije Afghanistan Argentinië Australlië
Belarus Angola Armenië Bolivië Nieuw-Zeeland
België Burkina-Faso Bangladesh Brazilië  
Bosnië-Herzeg. Burundi Cambodja Canada  
Bulgarije Congo DR China Chili  
Cyprus Egypte Filippijnen Cuba  
Denemarken Erithrea Georgië Mexico  
Duitsland Ethiopië India Nicaragua  
Estland Ghana Indonesië Venezuela  
Finland Ivoorkust Irak VSA  
Frankrijk Kameroen Iran    
Griekenland Marokko Israël    
Hongarije Nigeria Japan    
Ierland Oeganda Kazakhstan    
Ijsland Rwanda Laos    
Italië Tsjaad Mongolië    
Kroatië Tunesië Myanmar    
Letland Zimbabwe Noord-Korea    
Litouwen Zuid-Afrika Palestina    
Luxemburg   Saoedi-Arabië    
Macedonië   Syrië    
Malta   Tajikistan    
Moldavië   Thailand    
Montenegro   Turkije    
Nederland   Vietnam    
Noorwegen   Yemen    
Oekraïne   Zuid-Korea    
Oostenrijk        
Polen        
Roemenië        
Rusland        
Servië        
Slovenië        
Slovakije        
Spanje        
Tsjechië        
Verenigd Kon..        
Zweden        
Zwitserland        

We zeggen
het niet vlug, maar dit is toch wel speciaal, iets waar we zelf
graag in
exploreren, ideaal om gelegen of zittend aan een strand op een
tablet onder
ogen te nemen, land per land, met een niet-eindigende keuze de
wereld evoceren in haar demografische kenmerken, haar generatiewissels
van 1950
tot 2040, haar bevolkingsgroei per jaar, opgedeeld in -15, 15-64
jarigen
en 65+ om maar enkele elementen te noemen. En dit alles met 2
muisklikken:
eentje om het land of (sub)continent te kiezen en eentje om naar
de grafieken-blz te gaan, een beproefd recept voor wie al eens de moed
had een
excel van npdata aan te klikken.
 
Bron: De update van de
Bevolkingstabellen van de Verenigde naties, waar ook Dewulf z’n
bevolkingspyramides op baseerde. Door zelf naar het bron materiaal te gaan
konden we in een beweging alle landen nemen in een meer uitgewerkte
evocatie dan in voorgaande BuG’s over de generatiewisseling. De
VN-tabellen geven diverse scenario’s naar de toekomst, lage, gemiddelde,
hoge vruchtbaarheid, zero-migratie enz. Wij baseren ons op een gemiddelde
vruchtbaarheid, met migratie, zoals ook de
Bevolkingspyramides
van Dewulf
 waar ook een dynamisch beeld tot stand komt dat
compatibel is met alle materiaal dat hier verwerkt is. In tegenstelling
tot Dewulf gaan wij verder op de bevolkingsevoluties per jaar, en niet in
categorieën van 5 jaar. De leeftijdscategorieën in groepen van 5 jaar laten
toe zowel de evolutie van de generatiewisseling jaar per jaar te berekenen
en enkele belangrijke nieuwe grafieken te ontwikkelen. Aantallen worden
opgegeven in duizendtallen.
 
Welk ‘exploratiemateriaal’ bieden we aan over elk land in de wereld:

 
1. Generatiewisseling in de actieve bevolking.

Een bevolkingsevolutie is interessant maar belangrijker is te zien hoe
binnen een bevolking de wisseling van de actieve generatie gebeurt, dwz
hoeveel 10-24 jaren zullen de 50-64 jaren vervangen de komende 15 jaar,
voortgaand op het feitelijk bevolkingsgegeven, de feitelijke migratie uit
het verleden die geëxtrapoleerd wordt. Door deze generatiewisseling vanaf
1950 te berekenen komt een uniek beeld tot stand dat het verleden beter
doet begrijpen, de situatie in het heden klaar in beeld brengt gezien het
de wisseling voor de komende 15 jaar verrekend, en dat naar de toekomst
toe indicatief is. Deze generatiewisseling is nu voor elk land
beschikbaar. Ze wordt in 3 grafieken in beeld gebracht.


Griekenland

DeWereldMorgen.be

Een stijgend aantal gepensioneerden, zij bepaalden in hoge mate de kiesuitslag, een
stabiliserend aantal jongeren doen de generatiewissel in Griekenland
dramatisch kantelen naar een arbeidstekort de komende 15 jaar. Zelfs een
minimale economische relance zet Griekenland voor jaren comfortabel.
Alleen de Grieken zelf beseffen dat blijkbaar nog niet zo goed.

Het saldo op de generatiewisseling, dwz de mate waarin de 50-64 jarigen de
komende 15 jaar minder of meer vervangen worden door de instromende 10-24
jarigen, is als % interessant omdat hiermee verschillende landen kunnen
vergeleken worden.


Griekenland

DeWereldMorgen.be

Het saldo op de generatiewisseling bouwt zich in Griekenland op naar meer
dan 25% vanaf 2015 en meer dan 30% vanaf 2025. Uitgezet als % van de
bevolking zie men beter de impact van dit saldo op de totale bevolking.
Merk de extreem hoge instroom van jongerengeneraties in de actieve
bevolking, zonder dat er ruimte vrijgekomen is door de uitstroom. Ook na
1995 was er nog een weliswaar dalend overschot van 25% dat pas in 2006 het
perspectief opende op een groeiend negatief saldo de volgende 15 jaar na
het jaar van de berekening.


Griekenland

DeWereldMorgen.be

Gezien de drastische verhoging van de uitstroom uit de actieve bevolking
bedraagt het tekort op de generatiewisseling meer dan 5% van de bevolking
in 2015 (berekend voor de komende 15 jaar) en meer dan 7% vanaf 2020. De
komende decennia zal Griekenland een immigratieland worden, evenals
Duitsland en Spanje, dwz dat immigratie richting deze landen zal gaan om
te voldoen aan de arbeidsvraag.

En ook voor Zweden en Denemarken is een versterkte immigratie nodig
om aan de arbeidsvraag te voldoen de komende 15 jaar. Op de grafiek is
ook duidelijk dat er een sterke daling gebeurd is van de jongereninstroom,
hetgeen zowel Zweden als Denemarken genoodzaakt heeft, om zuiver
demografische redenen, de actieve bevolking onder druk te zetten om langer
te werken, weliswaar met aandacht voor werkbaar werk. In België zet men de
kar voor het paard, eerst onaangekondigd langer werken zonder ook maar een
idee te hebben over werkbaar werk, zeker als men de
Non-Profit-eindeloopbaanregeling onder de mat veegt.
 

Zweden
DeWereldMorgen.be
Denemarken
DeWereldMorgen.be

Merk ook de korte periode waarin Zweden zowel als
Denemarken met deze steile terugval van jongeninstroom te maken hadden,
terwijl ze vanaf 2000, dus 7 jaar vroeger dan België te maken kregen met
een eerste negatief saldo op de generatiewisseling. Vanaf 2015 staan ze er
opnieuw voor, weliswaar niet zo drastisch of langdurig als België en zeker
niet als Duitsland dat onder de 40% negatief saldo duikt.
 
2. Bevolkingsevolutie
onderscheiden voor -15 jarigen, 15-64 jarigen en 65+

Om bij Griekenland te blijven en de context te geven voor de generatiewissel,
hierbij in een ‘volume’grafiek de volumes van elke leeftijdsgroep die op
de bovenste lijn de bevolkingsevolutie weergeeft.


Griekenland

DeWereldMorgen.be

Tot 2012 geeft deze grafiek de werkelijke situatie vanaf 2012, de projectie
voortgaande op een gemiddelde vruchtbaarheid en gelijkblijvend
migratiesaldo. In de VN-cijfers wordt voor al deze gegevens
vooruitberekend tot 2100, wij beperken ons hier tot 2040.
 
Ook hier is een % op de bevolking van deze 3 leeftijdsklassen nuttig.


Griekenland

DeWereldMorgen.be

In de westerse en geïndustrialiseerde landen ¨ligt het aantal -15 jarigen
tussen 10 en 20% en zijn de 65+ fors aanwezig, in de derde wereld
situeert het aantal -15 jarigen zich tussen 40 en 50% en is het aantal 65+
minimaal. De projecties laten dan zien dat met een gemiddelde
vruchtbaarheid het aantal-15 jarigen daalt, langzaam in Congo DR, forser
in Afghanistan.

Congo DR
DeWereldMorgen.be
 Afghanistan
DeWereldMorgen.be

3. De bevolkingsevolutie, 15-64 jarigen, algemeen en binnen
andere leeftijdscategorieën

M’n kop gebroken hoe de bevolkingsevolutie, en vooral ook de immigratie
door de jaren heen in beeld te brengen. Eenvoud loont dan meestal nog het
beste.

De bevolkingsevolutie als % tav de bevolking het
voorgaande jaar is het centrale plaatje. Op dezelfde wijze wordt de
bevolkingsevolutie, als % tav het voorgaande jaar weergegeven voor de 0-24
jarigen en 50-64 jarigen, dit zijn de centrale categorieën voor de
berekening van de generatiewisseling. Voor een algemener beeld wordt de
evolutie als % tav het voorgaande jaar weergegeven voor de -15 jarigen, de
15-64 jarigen en de 65+. Elke andere berekening is mogelijk voortgaande op
de basisgegevens die voor alle landen in de tabel worden gepubliceerd.

In de set van 6 grafieken die voor elk land automatisch verschijnen in het
blad Grafiek-1 van de tabel wordt de bevolkingsevolutie in beeld gebracht
van de 15-64 jarigen. In het blad Grafiek-2 wordt de algemene
bevolkingsevolutie en de andere grafieken, voor specifieke
leeftijdsgroepen gegeven.

De schaal van de variatie in de grafiek wordt automatisch bepaald, dus in
het oog houden hoe groot of hoe beperkt in feite de schommelingen zijn.

De bevolkingsdaling die in vele Europese landen vast te stellen is tussen
1980 en 1990 betreft de oorlogsgeneratie, hetgeen vooral bij 65+ tot
uitdrukking komt, zie hiervoor de Grafiek-2 per leeftijdscategorie.

 
Griekenland
DeWereldMorgen.be
Griekenland
DeWereldMorgen.be

Het betreft hier dus de actieve bevolking van 15 tot 64 jaar, met toch nog
een alsmaar afnemende aangroei na WO-II, als gevolg van de emigratie en de
militaire coup en dictatuur. Na 1976 een bevolkingsaangroei als gevolg van
de val van het kolonelsregime, met vanaf 2000 de bevolkingsafname en vanaf
2010 de uitstroom van de babyboomgeneratie, met een alsmaar versterkende
afnameprognose met een piek na 2030. Het is een spiegelbeeld van de erg
negatieve generatiewissel die Griekenland te wachten staat en die, samen
met een hernemende economie een positief perspectief zullen geven.

Voor elk land in de wereld en (sub)continenten worden na selectie van het
land/continent automatisch naast de set van 6 grafieken in blad Grafiek-1,
ook 6 grafieken aangemaakt met de bevolkingsevolutie. Hierop gaan we hier
niet verder in.

Jan Hertogen, socioloog
 www.npdata.be

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!