De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Dekoloniseer Halle vraagt dat stadsbestuur excuses aanbiedt

Dekoloniseer Halle vraagt dat stadsbestuur excuses aanbiedt

zondag 7 februari 2021 09:31
Spread the love

 

Is de geplande ‘reorganisatie van het stadspark’ een poging om een grondig en open gesprek over de koloniale beelden in Halle te vermijden ?


“Excuses zijn zeker op hun plaats,” vinden ze bij de werkgroep Dekoloniseer Halle nu de Stad Halle een dekoloniseringstraject opstart. “Maar deze excuses moeten gepaard gaan met passende maatregelen, anders zijn ze puur symbolisch en gratuit. Er werd een open brief geschreven naar het schepencollege en de gemeenteraadsleden van Halle.”

Komt Halle in het reine met koloniaal verleden?

“De gevolgen van de kolonisatie zijn nog steeds zichtbaar en voelbaar,” zegt het team van Dekoloniseer Halle.
“Met formele excuses neemt de Stad historisch de verantwoordelijkheid. Daarmee geeft de Stad aan dat ze in het reine wil komen met het koloniale verleden.  Het actuele debat over de koloniale beelden in het kader van de reorganisatie van het Albertpark is een goed moment om werk te maken van deze excuses.”

Sorry zeggen is begin

“Excuses moeten er komen, maar sorry zeggen is niet genoeg,” meent Dekoloniseer Halle.

“Deze koloniale beelden hebben jarenlang publiekelijk een fundamenteel onrechtvaardig systeem goedgepraat. Zowel het beeld uit 1932 voor koloniale pioniers, als het Leopold II-beeld uit 1953  ademen de superioriteitswaan van Europa en verdoezelen de plundering van Congo. Deze beelden zijn fake news.  De beelden doen de historische waarheid geweld aan en zijn symbolisch geweld tegenover de slachtoffers. Excuses zijn een eerste stap in het rechtzetten van onrecht.”

Voorbeeldgedrag

“Officiële excuses vanwege een gemeentebestuur zijn een krachtig instrument van voorbeeldgedrag van lokale bestuurders,”  weet Marius Dekeyser, van de organisatie Hand in Hand tegen Racisme en gespecialiseerd in het begeleiden van dekoloniseringsprojecten.

“Excuses zijn de politieke en morele verwerping van het kolonialisme. Bovendien is het een opstapje naar een  proces van waarheidsvinding en verzoening.  Een dekoloniseringstraject is een kans om samen in dialoog verder te gaan. De Congolezen en Belgen hebben een gemeenschappelijk verleden: laten we dit onder ogen zien en naar onze gezamenlijk op te bouwen toekomst kijken.”

De Cercle Colonial de Hal bestelde dit beeld in 1925 bij beeldhouwer Dolf Ledel, het werd ingehuldigd in 1932. Achter het beeld gaat een verborgen en verzwegen verleden schuil.

Open brief aan de gemeenteraad van Halle

Geacht College van Burgemeester en Schepenen,
Geachte burgemeester en schepenen,
Geachte voorzitter van de gemeenteraad,
Geachte gemeenteraadsleden van meerderheid en oppositie,

Samen werk maken van de dekolonisering van de lokale samenleving is een belangrijke uitdaging waar Halle vandaag voor staat.

Tot onze tevredenheid is er de aankondiging van concrete antiracisme-maatregelen.

Tegelijkertijd is er grote bezorgdheid omtrent de aanpak van het hieraan gekoppelde participatietraject.

Het geplande webinar over ons gedeeld koloniaal verleden schept de verwachting van de organisatie van een breed en diepgaand maatschappelijk veranderingsproces.

Daarom is het nu het aangewezen moment om officiële excuses uit te spreken door het stadsbestuur. Zowel het koloniaal beeld uit 1932, als het Leopold II-beeld uit 1953 in het Halse stadspark verdoezelen en vergoelijken al veel te lang de gruwel, het racisme en de exploitatie van het koloniale systeem. Met het aanbieden van excuses voor de jarenlange aanwezigheid van deze koloniale beelden in de publieke ruimte neemt het stadsbestuur zijn historische verantwoordelijkheid. Het is een positief signaal voor een open en respectvolle dialoog zodat heel de samenleving de nodige stappen kan zetten en daden kan verbinden aan een collectief verwerkingsproces.

Halle moet het eigen koloniaal verleden recht in de ogen kijken. De consequente publieke en politieke erkenning van het eigen koloniale verleden is een uitgelezen kans voor het rechtzetten van onrecht en de start van een effectief hersteltraject.

Met vriendelijke groeten,
Team Dekoloniseer Halle

 

Op 14 mei 1904 nam Alice Seeley Harris de beroemde foto Nsala starend naar de hand en voet van zijn dochter Boali. Op de achtergrond het beeld van Leopold II in het stadspark van Halle.

 

 

 

 

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!