De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Debat tussen Thierry Baudet en Femke Halsema in de Balie/Brief aan Yoeri Albrecht, directeur de Balie

Debat tussen Thierry Baudet en Femke Halsema in de Balie/Brief aan Yoeri Albrecht, directeur de Balie

maandag 22 januari 2018 04:10
Spread the love

DEBAT TUSSEN THIERRY BAUDET EN FEMKE HALSEMA IN DE BALIE/BRIEF AAN YOERI ALBRECHT, DIRECTEUR DE BALIE

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/debat-tussen-thierry-baudet-en-femke-halsema-in-de-balie-brief-aan-yoeri-albrecht-directeur-de-balie/

Naar aanleiding van het debat tussen Thierry Baudet en Femke Halsema op 29 januari in de Balie, heb ik onderstaande brief gestuurd aan YoeriAlbrecht, directeur van de Balie
Zie debat

SIGNS OF THE TIMES 1: DE STRIJD OM DE IDENTITEITPODIUM MA 29 JAN/20:30

https://www.debalie.nl/agenda/ podium/sign-of-the-times-1%3A- de-strijd-om-identiteit/e_9783 170/p_11770315/
Hieronder de brief

Astrid Essed

AAN DE HEER YOERI ALBRECHTDIRECTEUR VAN DE BALIE AMSTERDAM
Onderwerp:Dringende oproep:Laat Thierry Baudet niet deelnemen aan het aanstaandeBalie debat op 29 januariReden:Zijn gevaarlijke fascistische gedachtegoed/bijdrage
Geachte heer Albrecht,
U hoort het al:Middels deze brief roep ik u dringend op, af te zien vande deelname van Forum voor Democratie voorman aanhet aanstaande Balie debat van 29 januari in uw eersteaflevering van ”Sign of Times” [zeer toepasselijke naamin het kader van de snelle ver-extreemrechtsing….],waar Baudet zal [als het aan mij lgt ”zou”] debatteren met Femke Halsema, oud politica en voormalig fractieleideren lijsttrekker van Groen-Links. [1]
Nou ben ik doorgaans voorstander van het vrije debat.In dit geval NIET, omdat het geen gewone uitwisselingder geesten is, maar een gevaarlijk propaganda rondjevoor een nog gevaarlijker gedachtegoed:het opkomende fascisme.
Want laten we het gewoon benoemen voor wat het is:Het gedachtegoed van Thierry Baudet is fascistisch en daaraanhoort u geen podium te bieden.Tenminste niet als vrijheid en gelijkheid voor ubetekenis hebben.
Uitgaande van het feit, dat u evenals ik fascisme beschouwt alseen ideologie van fundamentele ONgelijkheid, vijand vanBroederschap en een extreem-autoritair systeem, die alledemocratie, vrijheid van meningsuiting en diversiteit in de kiemsmoort:
Dat is precies van Thierry Baudet voorstaat!
Enkele uitspraken van dit chique heerschap?
””Door de komst van grote groepen (islamitische) immigranten zijn een aantal verworvenheden en kernwaarden van onze samenleving onder druk komen te staan. Het partijkartel heeft dit probleem de afgelopen dertig jaar genegeerd – waardoor het nu compleet uit de hand is gelopen en hele bevolkingsgroepen tegenover elkaar zijn komen te staan.’ [2]Dit zaait haat tegen vluchtelingen, met name islamitische en isdus gevaarlijk!Verder:”Ik wil graag dat Europa blank, dominant en cultureel blijft zoalshet is.En in diezelfde radio uitzending”Ik wil niet dat Europa afrikaniseert”Ja, IK verzin het niet:Luister zelf maar naar de radio uitzending. [3]Dan komt deze waanzinnige bagatellisering van eeuwen slavernij enkolonialisme:””Inderdaad, we zijn in Europa eigenlijk nooit teruggeschrokken voor idealen die voorbij onze horizon lagen. Integendeel: we kozen ze juist als leidraad: eerst het verre Jerusalem, daarna het oude Athene – weer later waren het de uitgestrekte zeeën en niet-ontdekte landen daarginds, waarheen we zeilden en waarvan we terugkwamen met nieuwe specerijen, nieuwe uitvindingen, nieuwe technieken.Hoe verder weg, hoe uitdagender. Xenofobie is ons wezensvreemd – geen enkele andere cultuur op aarde is ooit zo open en pluriform geweest als de onze altijd geweest is, en mede daardoor hebben wij ons, onder deze sterrenhemel, op het schiereiland van Azië, in de delta van continentale riviermondingen, altijd kunnen vernieuwen en ontwikkelen – heeft ons boreaal Europa steeds de bouwstenen gevonden voor kruisbestuiving, nieuwe vonken: wedergeboortes.”” [4]U kent Baudet’s opmerking over de ”homeopathische verdunningvan de Nederlandse bevolking, [5], die puur racistisch is en naarfascisme riekt.Zijn aanwezigheid op de neo nazistische Ijzerwake [6] en niette vergeten zijn sexisme, waarmee hij aanrandingsgoeroeJulian Leblanc verdedigt. [7]Meer dan genoeg redenen om de advocaat van de ongelijkheid, ThierryBaudet NIET uit te nodigen in de Balie.Tenminste:Als u werkelijke beschaving, gebaseerd op gelijkheid en humaniteit,belangrijk vindt en wil verdedigen!
Okay, nu zult u tegenwerpen, dat u dus toch het vrije debat voorstaat,op het scherpst van de snede, terwijl uit bovenstaande wel blijkt, dat u’gewooneen zich chique voordoende haatzaaier de kans geeft zijn gif tespuien.Maar hoeveel respect heeft Baudet ZELF voor vrijheid van meningsuitingen het vrije debat?Ik zal het u zeggen:ZERO!NIKS, NADA, NAKKES!
Openlijk pleit hij ervoor, dat mensen, die het niet met hem eenszijn, de mond moet worden gesnoerd.Een leraar, die zijn leerlingen opriep, het gedachtegoedvan Thierry Bauder kritisch te onderzoeken, moest volgensThierry Baudet worden ontslagen! [8]Weerman Gerrit Hiemstra, die Baudet’s opmerkingenover het klimaat effectief ontzenuwde, moest ook wordenontslagen! [9]Deze meneer Baudet heeft nogal wat noten op zijn zangen het wordt hoog tijd, dat hem geen podium wordtgeboden voor zijn haatzaaierij en racisme!
TENSLOTTE
Het is niet de eerste keer, dat de Balie de fout ingaat!Ik herinner mij nog uw facilitering van het anti-Islamdebat”Waarom haten ze ons eigenlijk”, waarin openlijk werdopgeroepen tot etnische zuiveringen! [10]U hebt dat achteraf nog zitten te verdedigen ook! [11]
Dat is u komen te staan op een felle brief van mij aan u[zie geheel onderin om uw geheugen op te frissen], waaruitu geen lering getrokken hebt.Anders had u het niet bestaan, deze advocaat van ongelijkheid,racisme en haatzaaierij, Thierry Baudet, een podium te bieden.
Een dringende oproep dus:CANCEL DIT PROPAGANDAOPTREDEN VAN THIERRY BAUDET.GEEF FASCISME EN HAATZAAIERIJ GEEN RUIMTE!
Doet u dit toch, dan verdedigt u niet het Vrije Woord, maar het omzeep helpen daarvan.
Want waar fascisme ruim baan krijgt, wordt ieders vrijheid vernietigd.Ook de uwe.

Ik verwacht uw medewerking.Zo niet, then you’ll suffer the consequences, getting a placein the Hall of Shame.
Zorg dat het niet zover komt!

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam www.astridessed.nl

NOTEN

[1]

”Femke Halsema en Thierry Baudet in SSBA  Wie kijkt naar de uitslag van de reeks recente verkiezingen in Europa en de gebeurtenissen in Catalonië, de Brexit en het Schots referendum, ziet dat we in een nieuw politiek tijdperk zijn beland. De klassieke strijd tussen progressief en conservatief lijkt verleden tijd. Identiteitspolitiek en nationalisme domineren in plaats daarvan het hart van de politiek. De samenleving polariseert langs identiteitslijnen en juist in een globaliserende wereld lijken mensen zich meer dan ooit te vereenzelvigen met een nationale of andere groepsidentiteit. Waardoor leeft deze identiteitspolitiek zo op? En wat zijn de consequenties van deze populistische focus op nationale identiteit?In de eerste aflevering gaat Sign of the Times aan de hand van spraakmakende (theater)teksten uit de geschiedenis, gebracht door de acteurs van Toneelgroep Amsterdam, in gesprek met twee zeer verschillende politieke gasten – Thierry Baudet, de lijsttrekker van het nieuwe Forum voor Democratie, en oud-politicus Femke Halsema, voormalig lijsttrekker van Groenlinks. Via de kunsten onderzoeken we met hen het huidige politieke klimaat. Wat is de inzet van identiteit en nationalisme in de politiek? Wat is hun antwoord op het huidige gepolariseerde politieke klimaat? Is identiteitspolitiek een gevaar of een zegen?Sign of the Times
Toneelgroep Amsterdam, De Balie en Stadsschouwburg Amsterdam slaan dit seizoen de handen ineen met de nieuwe programmaserie Sign of the Times. In vier programma’s onderzoeken we via theater, lezingen en debat hét maatschappelijke thema van vandaag: identiteit. Na de aftrap door Halsema en Baudet op 29 januari, richt Sign of the Times de schijnwerpers op seksuele identiteit op 1 maart. Op 10 mei onderzoeken we koloniale identiteit, samen met de wereldberoemde schrijver Kamel Daoud, wiens nieuwste boek in mei verschijnt. Daoud is onder meer bekend van de bestseller Moussa of de dood van een Arabier.Deze drie programma’s vormen de opmaat naar het laatste programma, op 2 juni. Dit programma, een ‘collagevoorstelling’ van Toneelgroep Amsterdam onder regie van Ivo van Hove, is onderdeel van de tweede editie van het Forum on European Culture (georganiseerd door De Balie & DutchCulture). Tijdens het Forum verkennen toonaangevende kunstenaars en denkers van over de hele wereld de kracht van kunst en cultuur voor de Europese identiteit en denken ze na over de toekomst van Europa.

Moderator: Yoeri Albrecht.Redactie: Johan Reyniers (Toneelgroep Amsterdam), Merlijn Geurts & Yoeri Albrecht (De Balie) en Wiepke Westbroek (Stadsschouwburg Amsterdam).”

SIGNS OF THE TIMES 1: DE STRIJD OM DE IDENTITEITPODIUM MA 29 JAN/20:30

https://www.debalie.nl/agenda/ podium/sign-of-the-times-1%3A- de-strijd-om-identiteit/e_9783 170/p_11770315/

[2]

”Door de komst van grote groepen (islamitische) immigranten zijn een aantal verworvenheden en kernwaarden van onze samenleving onder druk komen te staan. Het partijkartel heeft dit probleem de afgelopen dertig jaar genegeerd – waardoor het nu compleet uit de hand is gelopen en hele bevolkingsgroepen tegenover elkaar zijn komen te staan.”FORUM VOOR DEMOCRATIEWET BESCHERMING NEDERLANDSE WAARDEN
  https://forumvoordemocratie.nl /standpunten/wet-bnw

[3]

YOUTUBE,COM
”IK WIL DAT EUROPA BLANK, DOMINANT EN CULTUREEL BLIJFTZOALS HET IS” EN ”IK WIL NIET DAT EUROPA AFRIKANISEERT”
  https://www.youtube.com/watch? v=DpBzt9PyU5w

[4]

”Inderdaad, we zijn in Europa eigenlijk nooit teruggeschrokken voor idealen die voorbij onze horizon lagen. Integendeel: we kozen ze juist als leidraad: eerst het verre Jerusalem, daarna het oude Athene – weer later waren het de uitgestrekte zeeën en niet-ontdekte landen daarginds, waarheen we zeilden en waarvan we terugkwamen met nieuwe specerijen, nieuwe uitvindingen, nieuwe technieken.Hoe verder weg, hoe uitdagender. Xenofobie is ons wezensvreemd – geen enkele andere cultuur op aarde is ooit zo open en pluriform geweest als de onze altijd geweest is, en mede daardoor hebben wij ons, onder deze sterrenhemel, op het schiereiland van Azië, in de delta van continentale riviermondingen, altijd kunnen vernieuwen en ontwikkelen – heeft ons boreaal Europa steeds de bouwstenen gevonden voor kruisbestuiving, nieuwe vonken: wedergeboortes.”THIERRY BAUDET: FVD IS HET VLAGGESCHIP VAN DE RENASSANCEVLOOT15 JANUARI 2017
  https://forumvoordemocratie.nl /actueel/toespraak-thierry-bau det-fvd-alv-2017

[5]
YOUTUBE.COMTHIERRY BAUDET OVER RASZUIVERHEID

https://www.youtube.com/watch? v=nz_bOu0ex80

[6]

YOUTUBE.COM
IJZERWAKE 2014: GASTSPREKER THIERRY BAUDET https://www.youtube.com/watch? v=p7oQuTixaCE

[7]

THE POSTONLINEJULIAN BLANC HEEFT VOLKOMEN GELIJK
 http://cult.tpo.nl/2017/03/17/ julien-blanc-heeft-volkomen-ge lijk/

[8]

https://twitter.com/thierrybau det/status/935445025240084481? lang=en

Thierry Baudet?Verified account @thierrybaudetFollowFollow @thierrybaudetMoreIk krijg deze bizarre, schandelijke schoolopdracht van een boze leerling doorgestuurd. Schokkend! Maken anderen dit ook mee op hun school / hogeschool / universiteit? Laat het mij en @YerRamautarsing weten en we komen langs om uit te leggen hoe het echt zit!1:47 AM – 28 Nov 2017

JOOP.NLFVD ROEPT OP TOT ONTSLAG KRITISCHE DOCENT28 NOVEMBER 2017

https://joop.bnnvara.nl/nieuws /fvd-roept-op-tot-ontslag-krit ische-docent

JOOP.NLBELAAGDE DOCENT: VOLKSKRANT NEEMT BAUDET FRAME OVER3 DECEMBER 2017

https://joop.bnnvara.nl/nieuws /belaagde-docent-volkskrant-ba udet-frame

[9]

Update 08.30
Inmiddels heeft Thierry Baudet bovenstaande tweet verwijderd.
JOOP.NLBAUDET ROEPT OP TOT ONTSLAG NOS WEERMANGERRIT HIEMSTRA

https://joop.bnnvara.nl/nieuws /baudet-roept-op-tot-ontslag-g errit-hiemstra

DE TELEGRAAFTHIERRY BAUDET WIL DAT NOS WEERMAN GERRIT HIEMSTRAWORDT ONTSLAGEN4 JANUARI 2018

https://www.telegraaf.nl/nieuw s/1500828/thierry-baudet-wil-d at-nos-weerman-gerrit-hiemstra -wordt-ontslagen

GERRIT HIEMSTRA HAD GEWOON GELIJKPETER STORM12 JANUARI 2018
https://www.ravotr.nl/2018/01/ 12/gerrit-hiemstra-gewoon-geli jk/

[10]

WWW.YOUTUBE.COMWAAROM HATEN ZE ONS EIGENLIJK

https://www.youtube.com/watch? v=L3kPoDbGzJM&t=27s

MOSLIMHAAT IN DE BALIE:/OPROEP TOT ETNISCHEZUIIVERINGENASTRID ESSED5 FEBRUARI 2017

https://www.astridessed.nl/ moslimhaat-in-de-balieoproep- tot-etnische-zuiveringen/

[11]

DE BALIEYOERI ALBRECHT OVER HET VRIJE WOORD

http://www.debalie.nl/nieuws/ id-18494/yoeri-albrecht-over- het-vrije-woord/

EERDERE BRIEF AAN DE HEER Y ALBRECHT, DIRECTEUR VANDE BALIE

Astrid Essed

Fri, Feb 3, 2017 at 2:47 AM
To: “communicatie@debalie.nl” <communicatie@debalie.nl>, “charlotte.brikkenaarvandijk@d ebalie.nl” <charlotte.brikkenaarvandijk@d ebalie.nl>Cc: “administratie@debalie.nl” <administratie@debalie.nl>
AAN DE HEER YOERI ALBRECHTDIRECTEUR VAN DE BALIE AMSTERDAM
Onderwerp: Het in de Balie gehouden debat dd 23 januari jongstleden ”Waarom haten ze ons eigenlijk”

Geachte heer Albrecht,

WAAR BENT U EIGENLIJK MEE BEZIG?WAAROM GEEFT U RUIMTE AAN EXTREEM-RECHTSE HATERS?AAN LIEDEN, DIE OPROEPEN TOTRELIGIEVERVOLGING?TOT ETNISCHE ZUIVERINGEN?
Dat is de vraag, die mij bekruipt, nu ik via Youtubeoog en oorgetuige geweest ben van de besprekingvan misdaden tegen de menselijkheid. [1]In Nederland, dat nog steeds formeel een democratischerechtsstaat is.In een intellectueel debatcentrum als de Balie.
Want wat ik tijdens dit debat gehoord heb, tart iederebeschrijving.Het oproepen tot geloofsvervolging, inperking van vrijhedenen etnische zuiveringen van moslims! [2]Niet in 1933, aan het einde van de Weimarrepubliek enhet begin van de nazi tijd.Maar Nederland, anno 2017!En daar hebt u aan meegewerkt,Want u wist, wie en wat u faciliteerde in de Balie!Daarover zo meer.Maar eerst dit

HET VERLOOP, EERSTE ANDERHALF UUR:
Het was een debat over de uitgekomen bundel”Waarom haten ze ons eigenlijk”Een lekker generaliserende titel, waarbij bleek, dat ”ze”de moslims waren en ”wij”, de witte westerlingen.Newsflash voor u:
Er wonen dus meer dan een miljard moslims op deze aarde he.Waarvan 20 miljoen in Europa.Van Noord-Afrika, Turkije, het Midden Oosten, de landen daaromheen,naar Tsjetjsenie, Albanie, Oezbekistan, Kazachstan,sub Sahara Afrika,Indonesie [grootste moslimland ter wereld], China [de Oeigoeren],Myanmar [Burma], de Rohingya”s, noem ze maar op.En natuurlijk haten die het Westen allemaal.Gevaarlijke nonsens!

Debaters waren onder andere Meindert Fennema [3], Wim van Rooy [4],Paul Cliteur [5] en Halim El Madkouri [6]
Het enge was niet alleen de vraag, maar vooral, dat dieechte/vermeende ”haat” niet verder werd gedefinieerd.Wat werd er precies gehaat, de Westerse samenleving, de Westerse Staten, het Westerse optreden in hetMidden-Oosten, de steun aan bezettingsstaat Israel, hetWesters politiek-militaire optreden in Irak, Afghanistan [wat een voedingabodem voor haat zou kunnen zijn]
Nee, het bleef vaag en werd een soort mythisch wij/zij denken, waarbij directde vinger werd gewezen naar ”De Islam”Van Rooy beweerde openlijk, dat ”de Islam”, ”slecht” was, alwilde hij moslims nog wel het voordeel van de twijfel geven…….. [7]Hij ging zover, de Islam met het nazisme te vergelijken, beweerdedat er geen ”gematigde” Islam bestond en beweerde, dat de Islam alsreligie niet kon worden vergeleken met de twee andere monotheistischereligies, het Christendom en Jodendom. [8]
Met totaal voorbijgaan aan de Boodschap van Liefde en Vrede, die netzoals bij Christendom en Jodendom, ook bij de Islam aanwezig is. [9]En zo denderde Van Rooy [de extreemste van het stel] maar door.
Bijvoorbeeld, dat alle narigheid van de Islam kwam, want dat de Boeddhistenzo vreedzaam zouden zijn.Interessant.Heeft hij dan nooit van Burma gehoord, waar massaslachtingen enetnische zuiveringen van de moslimminderheid de Rohingya’s al jaren aande gang zijn? [10]Met Boeddhistische monnikken als aanhitsers. [11]

Nooit gehoord van de massamoorden door de ”christen’Breivik. [12]
Of de terreur, die extreem-rechtse Joodse kolonisten aanrichtenin de bezette Palestijnse gebieden? [13]

Soms onderbroken door Cliteur, Fennema en El Madkouri [van wie nietduidelijk werd of hij nog een moslim was], die het verhaal wat nuancerden,maar het in essentie met van Rooy eens waren.
Maar na anderhalf uur anti Islamitische bagger, moest het ergste nogkomen.

LAATSTE HALF UUR, AN HOUR OF WOLVES, BLOODAND FIRE
Een dramatische aanhef.Het WERD dramatisch, meneer Albrecht en dat weet u!

Criminelen kropen uit hun holen, misdaden werden beraamd.Ja, ik verzin dit niet.Het was allemaal LOUD AND CLEAR te horen.De misdadigers maakten er geen geheim van!
Want nu, waarde heer Albrecht, zou er over ”oplossingen”gesproken worden.De Islam was immers slecht, zette als religie aan totmisdaden, was het probleem.En problemen moeten worden opgelost.
Die voorzet gaf Sam van Rooy [14] [ook een fraai heerschap], zoon van Wim van Rooy.En ook Jan Jaap de Ruiter. [15]

En nu lieten de diverse extreem-rechtse figuren [want dat zijn ze,zonder meer] ECHT hun gedaante zien.
Wim van Rooy [vader van Sam van Rooy] gooide alle remmen los.Fijntjes merkte hij op, dat zijn ”oplossingen” haaks stondenmet de Internationale Verdragen, die dan maar moesten wordenopgezegd. [16]Er moest ”gediscrimineerd” worden, naar moslims toe, zoverklaarde dit heerschap. Op de vraag, wat hij vond van de Wilders voorstellen over desluiting van Moskeeen en het inbeslagnemen van de Korans, antwoordde hij, dat hij daar achter stond! [17]
Er werd gesproken over homofobie en het lastigvallen vanvrouwen, alsof dat een islamitische uitvinding was!Zouden deze extreem-rechtse engerds weleens vanpotenrammen en huiselijk geweld bij witte autochtonengehoord hebben?
ETNISCHE ZUIVERINGEN
Dieptepunt was het pleiten voor etnische zuiveringen [beginnenbij ”beroepsmoslims en draaideurcriminelen] door deextreem-rechste journalist Berrnadette de Wit. [18]Volgens deze madame zouden er op een Westers land maar2 tot 3 procent moslims moeten zijn.De macht van het getal, noemde ze het.
En op enkele uitzonderingen na, kon de zaal zich primavinden in deze etnische zuiveringen!Er werd zelfs lacherig over gedaan.
Ben het met historicus Han van der Horst eens, dieopmerkte:”Wat was nu het ernstige van de zaak? Het ernstige van de zaak was dat er tijdens die hele bijeenkomst NIEMAND opstond die zei: “Dames en heren, beseft U wel waar U nu mee bezig bent? U zit in deze goed verwarmde zaal met zijn allen te bespreken wat U moet doen om straks de selectie mogelijk te maken van wie gedeporteerd gaat worden. Daarna moet U gaan bedenken met welke verkeersmiddelen deze deportatie zal geschieden. Op dat hellende vlak hebt U zich nu begeven.”” [19]
En daarvoor draagt u een zware verantwoordelijkheidmeneer Albrecht.Want u wist van te voren wat en wie u binnenhaalde,met dit onzalige debat.En welk gezelschap hierop af zou komen!

TENSLOTTE

U hebt dit allemaal laten gebeuren meneer Albrecht.Het stigmatiseren en criminaliseren van moslims, van hungeloof, oproepen tot religieuze vervolging, etnische zuiveringen.MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID. [20]
Want hoe zit dat met door u en uw collegae zo geroemde”vrijheid van meningsuiting”, de zogenaamde peilervan het ”vrije Westen” [behalve dan militaire interventie’in andere landen, anti vluchtelingbeleid, racisme….]Waarom geldt die niet voor salafisten, IS aanhangers, zolangze alleen hun mening uiten.Beinvlioeden ze andere moslims?
Laat me niet lachen!Alsof wij niet allemaal dagelijks blootstaan aan propaganda.Van de Staat, politieke partijen, van TV actualiteitenprogramma’s en kranten.Of geldt die vrijheid van meningsuiting slegs vir blankes?
U wist, wie u in huis haalde.Wim van Booy, een obsessieve Islamhater en ex voorman PegidaVlaanderen. [21]Sam van Booy, in het verleden verbonden aan de PVV,waar hij uit werd geknikkerd, omdat hij vrouwen in Boerka’shad lastiggevallen en beledigd. [22]U kon weten, dat op dit debat een extreem-rechtse griezel alsBernadette de Wit zou afkomen.
Gelukkig is de verontwaardiging over dit aan fascisme grenzendedebat groot.
Protesten vanuit de Amsterdamse Gemeenteraad, protestenvan minister Asscher, pittige opiniestukken en deze brief! [23]

U hebt over dit naar fascisme riekende debat een verklaringafgegeven, waarin u het vrije woord verdedigt [24], maar dat zal uniet redden:
Vrijheid van meningsuiting betekent NIET het beramen van misdadenzoals etnische zuiveringen, het discrimineren en inperken van rechtenvan groepen.
Eigenlijk schandalig, dat u geen afstand van dit etnische zuiveringsdebat hebt genomen.
OPROEP AAN U
Veroordeel dit debat, bied publiekelijk uw excusesaan aan de moslimgemeenschap en zorg ervoor, dat zoietsfascistisch zich in uw debatcentrum niet meer plaatsvindt.
Of wilt u een medeplichtige aan misdaden zijn?
De keuze is aan u.
Ik hoop, dat u de juiste maakt.

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
www.astridessed.nl

NOTEN

1]

VOLGENS HET INTERNATIONAAL RECHT

ZIJN ETNISCHE ZUIVERINGEN MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID

Article 7 – Crimes against humanity

 1. For the purpose of this Statute, “crime against humanity” means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack:
  1. Murder;
  2. Extermination;
  3. Enslavement;
  4. Deportation or forcible transfer of population;

………….
ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

https://www.icc-cpi.int/ resourcelibrary/official- journal/rome-statute.aspx# article7

https://www.icc-cpi.int/ resourcelibrary/official- journal/rome-statute.aspx

YOUTUBE.COMWAAROM HATEN ZE ONS EIGENLIJK?
https://www.youtube.com/watch? v=L3kPoDbGzJM&t=27s

[2]

YOUTUBE.COMWAAROM HATEN ZE ONS EIGENLIJK?
https://www.youtube.com/watch? v=L3kPoDbGzJM&t=27s

[3]

WIKIPEDIAMEINDERT FENNEMA

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Meindert_Fennema

[4]

WIKIPEDIAWIM VAN ROOY

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Wim_van_Rooy

[5]

WIKIPEDIAPAUL CLITEUR

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Paul_Cliteur

[6]

HALIM EL MADKOURI

https://culemborg.pvda.nl/ wieiswie/halim-el-madkouri/

[7]

YOUTUBE.COMWAAROM HATEN ZE ONS EIGENLIJK?
https://www.youtube.com/watch? v=L3kPoDbGzJM&t=27s

[8]

YOUTUBE.COMWAAROM HATEN ZE ONS EIGENLIJK?
https://www.youtube.com/watch? v=L3kPoDbGzJM&t=27s

[9]

ZIE VOOR BOODSCHAP VAN LIEFDE EN VREDE IN DE ISLAM

KORAN-NOTITIES DOOR LINDA BOGAERT
”LIEFDE IS MIJN FUNDAMENT”
(UITSPRAAK VAN PROFEET MOHAMMED3.2
NAASTENLIEFDEhttp://www.cie.ugent.be/bogaer t/bogaert17.htm#3.2
BIJBEL EN KUNST
STATENVERTALINGhttp://www.statenvertaling.net /concordantie/l/4178-2.html
KORAN-NOTITIES DOOR LINDA BOGAERT
”LIEFDE IS MIJN FUNDAMENT”
(UITSPRAAK VAN PROFEET MOHAMMED3.3
LIEFDADIGHEIDhttp://www.cie.ugent.be/bogaer t/bogaert17.htm#3.3
KORAN-NOTITIES DOOR LINDA BOGAERTZET DE KORAN AAN TOT GEWELD?2.1
RECHT OP LEVENhttp://www.cie.ugent.be/bogaer t/bogaert23.htm#2.1
KORAN-NOTITIES DOOR LINDA BOGAERTTERRORISME, VOOR OF TEGEN GOD?http://www.cie.ugent.be/ bogaert/bogaert14.htm
MOSLIMA
GELOOF
ALGEMENE RECHTEN VAN DE MENShttp://www.moslima.nl/nl/geloo f/rechtenvdmens.php

ZIE OOK NOTEN 26 T/M 31 UIT
WILDERS WIL POLITIE INZETTEN BIJ SLUITENMOSKEEEN EN INBESLAGNEMEN KORANS/FASCISME MARCHEERTASTRID ESSED18 OCTOBER 2016
http://www.astridessed.nl/wild ers-wil-politie-inzetten-bij-s luiten-moskeeen-en-inbeslagnem en-koransfascisme-marcheert/

[10]
HUMAN RIGHTS WATCHBURMA
https://www.hrw.org/asia/burma

HUMAN RIGHTS WATCHBURMA: GOVERNMENT FORCES IMPLICATEDIN KILLINGS AND RAPE12 JANUARY 2017
https://www.hrw.org/news/2017/ 01/12/burma-government-forces- implicated-killings-and-rape

HUMAN RIGHTS WATCHBURMA: ROHINGYA RECOUNT KILLINGS, RAPE ANDARSON21 DECEMBER 2016
https://www.hrw.org/news/2016/ 12/21/burma-rohingya-recount-k illings-rape-and-arson

HUMAN RIGHTS WATCHROHINGYA TELL HORROR STORIES OF RAPE, KILLINGS BYBURMESE ARMY21 DECEMBER 2016
https://www.hrw.org/asia/burma

HUMAN RIGHTS WATCHBURMA: NEW WAVE OF DESTRUCTION IN ROHINGYA VILLAGES21 NOVEMBER 2016
https://www.hrw.org/news/2016/ 11/21/burma-new-wave-destructi on-rohingya-villages

[11]
JOOP.NLGENOCIDALE MONNIK GROOT FAN VANGEERT WILDERS20 MEI 2016
http://www.joop.nl/videos/geno cidale-monnik-groot-fan-van- geert-wilders

THE GENOCIDAL MONK WIRATU USES A HATE SPEECH OFWILDERS AGAINST MUSLIMS, FROM 2009, HELD IN THE USA, TOPROMOTE HIS AGENDA OF HATRED AGAINST THEROHINGYA PEOPLE  YOUTUBE.COM
 https://www.youtube.com/watch? v=1tkjk42ry_I

[12]

WIKIPEDIAANDERS BEHRING BREIVIK

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Anders_Behring_Breivik

[13]

BTSELEM.ORGSETTLER VIOLENCE: LACK OF ACCOUNTABILITY

http://www.btselem.org/topic/ settler_violence

THE RIGHTS FORUMKOLONISTENGEWELD

https://rightsforum.org/ achtergronden/kolonistengeweld

[14]

THE POSTONLINESAM VAN ROOY

http://tpo.nl/author/sam-van-r ooy/

[15]

JAN JAAP DE RUITER

https://www.tilburguniversity. edu/nl/webwijs/show/jj.deruite r_nl.htm

[16]

YOUTUBE.COMWAAROM HATEN ZE ONS EIGENLIJK?
https://www.youtube.com/watch? v=L3kPoDbGzJM&t=27s

[17]

YOUTUBE.COMWAAROM HATEN ZE ONS EIGENLIJK?
https://www.youtube.com/watch? v=L3kPoDbGzJM&t=27s

[18]

VRIJ NEDERLANDWAAROM PLEITTE BERNADETTE DE WIT VOOR HET DEPORTERENVAN MOSLIMS?

https://www.vn.nl/waarom- pleitte-bernadette-de-wit- voor-het-deporteren-van- moslims/

”Rond 01:30 komt mevrouw Bernadette de Wit aan het woord die vertelt dat ze vindt dat er maar 1 tot 2% moslims in een land mogen zijn. Ze stelt voor om de ‘beroeps-moslims’ uit te zetten, zodat de ‘gematigde moslims’ zich een beetje rustig houden.”
JOOP.NLFASCISME EN RACISME ZIJN GEEN MENINGMARTIJN TONIES24 JANUARI 2017

http://www.joop.nl/opinies/ fascisme-en-racisme-geen- mening

[19]

JOOP.NLTRADITIE VAN NORMAAL DOEN LIGT ONDER VUUR, MAARANDERS DAN BEWEERDHAN VAN DER HORST27 JANUARI 2017

http://www.joop.nl/opinies/ traditie-van-normaal-doen- ligt-onder-vuur-maar-anders- dan-beweerd

[20]

VOLGENS HET INTERNATIONAAL RECHT

ZIJN ETNISCHE ZUIVERINGEN MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID

Article 7 – Crimes against humanity

 1. For the purpose of this Statute, “crime against humanity” means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack:
  1. Murder;
  2. Extermination;
  3. Enslavement;
  4. Deportation or forcible transfer of population;

………….
ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

https://www.icc-cpi.int/ resourcelibrary/official- journal/rome-statute.aspx# article7

https://www.icc-cpi.int/ resourcelibrary/official- journal/rome-statute.aspx

YOUTUBE.COMWAAROM HATEN ZE ONS EIGENLIJK?
https://www.youtube.com/watch? v=L3kPoDbGzJM&t=27s

[21]

DE MORGEN.BEWOORDVOERDER PEGIDA VLAANDEREN STAPTALWEER OP

http://www.demorgen.be/binnenl and/woordvoerder-pegida-vlaand eren-stapt-alweer-op-b94f573f/

[22]

ADPVV’ER VALT MOSLIMVROUWEN LASTIG EN NOEMTHEN TUIG16 JULI 2011

http://www.ad.nl/binnenland/pv v-er-valt-moslimvrouwen-lastig -en-noemt-hen-tuig~a83388c8/

[23]

GROEN LINKS, PVDA, SP, D’66 AMSTERDAMWOEST OVER ANTI ISLAMDEBAT IN DE BALIE

https://www.youtube.com/watch? v=BDKw2rHAl1Y

https://twitter.com/lodewijka

Lodewijk Asscher ?@LodewijkA  24 jan.MeerLodewijk Asscher heeft geretweet SjoukjeAfgrijselijk. Afschuwelijk. En wat mij betreft nooit NORMAAL (cc @minpres) dat zo over mensen gesproken wordtLodewijk Asscher heeft toegevoegd,Sjoukje @Sjouk1981How to get rid of muslims. Openly debated. We’ve reached a new low in Holland. https://twitter.com/boutaina/s tatus/824010020480229377 …

[24]

DE BALIEYOERI ALBRECHT OVER HET VRIJE WOORD

http://www.debalie.nl/nieuws/ id-18494/yoeri-albrecht-over- het-vrije-woord/

Deze reactie verscheen op 27 januari 2017 in het AD.

Alles wat je onder het tapijt veegt gaat daar in het geniep voortwoekeren en komt ooit als monster onder datzelfde tapijt weer vandaan. Je kan meningen wel verbieden en de gedachtepolitie laten heersen over wat wel en niet openlijk uitgesproken kan worden maar daarmee zal je de aanhangers van die gedachten, de overtuigden en gelovigen echt niet op andere gedachten brengen.Ze blijven dan in het geniep hun eigen gelijk koesteren tot de dag van de openlijke opstand uitbreekt en de dijken breken.De bevolking van Londen en New York werd geheel overvallen door respectievelijk Brexit en Trump. Ze hadden nooit voor mogelijk gehouden dat er in de hoofden van een minder mondain deel van de bevolking zoveel andere mening huisde. Daarom onder ander is het vrije woord belangrijk. Je leert soms iets over wat er in de hoofden van anderen rondspookt.Juist door voor te schrijven wat er wel en niet gedacht en gezegd mag worden wordt de druk opgevoerd en de kloof in een samenleving onoverbrugbaar. Door meningen en debat te verbieden ontneem je de samenleving de mogelijk om vooruit te kijken. De samenleving moet dan op de tast de toekomst in. Niet aan te raden in tijden waarin het juiste pad onduidelijk begint te worden.Maar dat is een boodschap die er in Nederland slecht in gaat. Liever schieten we op de boodschapper.Nog geen twee weken na de terreuraanslag op Theo van Gogh kondigde toenmalig minister van Justitie Donner aan dat de wet op de smadelijke godslastering weer afgestoft zou moeten worden. God honen zou weer echt strafbaar worden. Dat was de schokkende reactie op een moord die gepleegd werd uit naam van een verbod op godslastering.In De Balie was er maandag 23 januari een debat georganiseerd door een partner van ons waar grote commotie over ontstond. Onder leiding van de professoren Fennema (GroenLinks) en Cliteur (Forum voor de Democratie) en met medewerking van Frits Bolkestein (VVD) werd er door hun ‘Stichting Werkelijkheid in Perspectief’ gesproken over de reden waarom moslim extremisten hun slachtoffers zo haten. Die slachtoffers zijn in verreweg de meeste gevallen overigens moslims.De hoofdgasten waren Halim el Madkouri arabist en islamoloog en gemeenteraadslid voor de PvdA en Wim van Rooij een Vlaamse schrijver die veel over de islam geschreven heeft en die standpunten van het Vlaamsblok is toegedaan.De Balie is een plek waar het vrije woord gekoesterd wordt. We nodigen mensen van allerlei pluimage uit en met veel van die mensen zijn we het niet eens. Dat werd anders wellicht ook een heel kort lijstje gasten.Dat betekent ook dat de redactie van De Balie geen greintje sympathie voelt met standpunten die pleiten voor racisme en discriminatie. Laat staan met oproepen tot het al dan niet gedwongen verminderen van minderheden. Want ook dat laatste kwam die avond ter sprake.Wij maken iedere dag programma’s die heel duidelijk het tegendeel proberen te zijn. Wij proberen het besef te doen postvatten dat dialoog en bescherming van minderheden de essentie en het succes van rechtsstaat en democratie zijn of zouden moeten zijn.Mensen die denken dat ze de rechtsstaat kunnen beschermen door hem af te schaffen doen sterk denken aan die Amerikaanse Majoor in Vietnam, beschreven door oorlogscorrespondent Peter Arnett, die met droge ogen durfde te beweren dat: ‘It became necessary to destroy the town in order to save it.’Maar wij geloven wel dat het beter is te spreken dan te zwijgen en dat het beter is dat elkaars standpunten duidelijk zijn dan dat het verzwegen wordt en alleen maar gedacht. Dat doen we openbaar, we streamen alles en alles is transparant, live, eenmalig, niet gerepeteerd en niet geëdit. En dus ontspoort het soms en dus is het niet perfect en soms rauw en soms bijzonder, ontroerend of leerzaam en soms onbesuisd en soms verkeerd. Maar we doen iedere dag opnieuw in ieder nieuw programma zoals Havel dat noemde ‘een poging om in de waarheid te leven.’

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!