De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Debat en provocatie over “de aardappel van toekomst”

maandag 30 mei 2011 12:11
Spread the love


doc

Of we nu voor of tegen genetische manipulatie zijn, voor of tegen de actievorm van het vernietigen van een proefveld, de verdienste van de actievoerders is alvast dat er nu debat over is. Dat hadden de wetenschappers van de Ugent ook uitgelokt met metersgrote spandoeken: “Hier groeien de aardappelen van de toekomst.”

Ging het over wetenschappelijk onderzoek of over een ideologische campagne?  Die vraag mag en moet wellicht gesteld worden bij het veld dat Ugent aanlegde in Wetteren.
Wetenschappelijk onderzoek aankondigen met metersgrote affiches: “Hier groeien de aardappelen van toekomst” het is een beetje vreemd. 
Of men onderzoekt iets, en dan is het nog helemaal niet zeker of dit al dan niet iets is voor gebruik, of het onderzoek is afgerond en men kan aantonen dat het veilig is en betere aardappelen oplevert.

Dat deze proef met veel tromgeroffel werd aangekondigd onder het motto: “Hier groeien de aardappelen van de toekomst” lijkt er op te wijzen dat men een doorbraak wilde forceren in de perceptie over genetisch gemanipuleerd gewassen . Op zijn minst was het een provocatie aan het adres van de milieubeweging.  Dat ook de Vlaamse regering deze slogan mee onderschreef maakte de provocatie compleet.  Het is bijzonder storend dat nagenoeg geen enkel medium inzoomt op de provocatie van UGent en de Vlaamse regering. 

Als men dergelijk provocaties organiseert moet men niet gaan huilen als de geprovoceerde ook reageert.  Of de technologie is de laatste jaren in die mate gevorderd dat ze veilig is, dat ze boeren niet volledig afhankelijk maakt één of andere multinational, … of men moet verder testen om daar nog duidelijkheid over te krijgen.
Is gentech de  beste oplossing voor de voedselproductie naar de toekomst of  zijn betere, veiligere en duurzamere oplossingen voor handen.  Het is een complex debat met zeer veel ruis.  De meeste wetenschappers zijn met handen en voeten gebonden aan de agro industrie die hun onderzoek mee financiert (ook in Wetteren werden aardappelen van BASF geplant).  In het anti kamp spelen naast wetenschappelijke ook zeer veel emotionele argumenten mee.

Op zich lijkt het me zinvol om een maatschappelijk debat te organiseren over gentechnologie.  Maar een debat voeren doe je niet door mensen voor voldongen te plaatsen.  Noch door een proefveld triomfantelijk aan te kondigen als “de toekomst”, noch door een wetenschappelijke proef te vernietigen.
En precies omdat het debat vervuild wordt door zoveel ruis en belangen, kan men best rustig de tijd nemen om te informeren, onafhankelijke wetenschappers op te zoeken.

Als de media zijn uitgeraasd over de actievorm kan er nu misschien eindelijk een degelijk maatschappelijk debat over gentech op gang komen.

take down
the paywall
steun ons nu!