De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Dear Mr Gacy

Dear Mr Gacy

maandag 7 januari 2013 22:16
Spread the love

Deze film gaat over de merkwaardige relatie tussen de notoire Amerikaanse seriemoordenaar John Waye Gacy en de achttienjarige student Jason Moss.Het begint allemaal met een onschuldig werkje dat Moss wil maken voor een seminarie. Als onderwerp kiest hij de morbide figuur John Wayne Gacy, een beruchte seriemoordenaar die zijn bijnaam ‘The Killer Clown’ dankt aan het feit dat hij zich altijd als clown verkleedde. Al zijn moorden pleegde hij op tienerjongens.

Moss speelt hier handig op in en start een correspondentie op en stuurt hem pikante foto’s om tot Gacy’s sinister brein te kunnen doordringen.Tot zijn eigen verbazing hapt Gacy toe en wat zich dan ontspint is een vreemd psychologisch steekspel.Gacy belt hem dag en nacht en slaagt er in om zijn privéleven danig om ver te gooien tot Moss het spoor bijster raakt.Zal hij er in slagen om het tij te keren en zijn opdracht tot een goed einde te brengen?

Deze film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Het werpt een blik op de donkere krochten van de menselijke psyche. Gacy wordt aardig vertolkt door Willam Forsythe en de spanning is bij momenten te snijden.Toch kon de film me niet helemaal boeien en dat niet in het minst door wat ongeloofwaardige elementen.

take down
the paywall
steun ons nu!