De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Zero-Covid-zwendel (6)

donderdag 9 september 2021 16:26
Spread the love

Immuniteit als een commerciële dienst.

Van de community-vertaaldesk:
oorspronkelijk verschenen hier:

https://www.juliusruechel.com/2021/09/the-snake-oil-salesmen-and-covid-zero.html?fbclid=IwAR3DaAyVxKf-gn8HKPNlk6MlUlJzKDphZOFNrtLYzGBLCX9j4Qhub4weGcw 

 

14               De Weg Voorwaarts:

Het neutraliseren van de dreiging om te voorkomen dat dit ooit weer gebeurt.

Nu weten we dat we zijn bespeeld, hoe we zijn bespeeld en waarom we zijn bespeeld. Net als tijdens de varkensgriep in 2009. Alleen nog groter, gedurfder en beter omdat zij leerden van hun fouten terwijl wij dat niet deden. Hoe kunnen wij dit ooit ongedaan maken?

 

Wel hier is een ding: nu je de zwendel ziet, kun je het niet meer ongedaan maken. En nu je de dreiging begrijpt en hoe het spel wordt gespeeld, valt er een last van je schouders.

Als je weet dat er een dreiging is, maar je weet niet precies wat het is, kan elke beweging in het gras een tijger of een slang of een schorpioen zijn. Het is verlammend en vermoeiend om je te verdedigen tegen een onzichtbaar en onbekend gevaar, en ze hebben die angst meesterlijk tegen ons gebruikt om ons bevroren te houden. Maar zodra je de tijger in het gras ziet, dan weet je waar je je aandacht op moet richten, dan raken je voeten los, dan wordt je stem brutaal en herwin je de helderheid van gedachten om jezelf te verdedigen.

 

Het bedrog is duidelijk. We kunnen dus alle zorgen over ontvolking en biowapens en al het gaslighting over varianten loslaten en al onze kracht richten op het stoppen van deze op hol geslagen trein voordat hij ons over de klif naar een politiestaat brengt waarvan geen terugkeer meer mogelijk is.

 

Huurzoekende slangenolieverkopers zijn niet van plan hun klanten te vermoorden in een op abonnementen gebaseerde economie. Het is alleen dat ze er niet zo’n last van hebben als je verminkt of gedood wordt als dat de bijkomende schade is van hun wilde roekeloze oplichterij.

 

Zij zijn de bedreiging. Zij zijn het gevaar dat onze onverdeelde aandacht verdient. Sta op en spreek je uit. Weiger mee te spelen. Om dit te stoppen zijn miljoenen stemmen nodig met de moed om NEE te zeggen – op het werk, thuis, op school, in de kerk en op straat.

 

Geweldloze directe actie probeert zo’n crisis te creëren en zo’n spanning te kweken dat een gemeenschap die voortdurend heeft geweigerd te onderhandelen, gedwongen wordt de kwestie onder ogen te zien. Ze probeert de kwestie zo te dramatiseren dat het niet langer kan worden genegeerd.” – Martin Luther King jr.

 

Naleving en volgzaamheid is de lijm die tirannie bij elkaar houdt. Niet-naleving breekt het uit elkaar. Eén persoon alleen kan dit niet stoppen. Maar als miljoenen de moed vinden om hun stem te verheffen en de moed vinden om te weigeren deel te nemen aan het systeem onder deze tirannieke medische termen, zal dit het systeem in zo’n crisis storten en zo’n spanning creëren dat de gemeenschap gedwongen zal worden om de kwestie onder ogen te zien.

 

Zonder genoeg vrachtwagenchauffeurs eet niemand. Zonder voldoende medisch personeel sluiten ziekenhuizen. Zonder voldoende werknemers breken toeleveringsketens. Zonder voldoende politieagenten kunnen wetten niet worden gehandhaafd. Zonder voldoende vuilnismannen komen steden tot stilstand. Zonder voldoende kassa’s kunnen kassawinkels niet open blijven. Zonder voldoende bestuurders houden instellingen op te functioneren. Zonder voldoende personeel verliezen bedrijven winst. Zonder voldoende obers kunnen restaurants hun klanten niet bedienen. En zonder voldoende klanten gaan bedrijven op de knieën.

 

Tirannie is niet houdbaar als het systeem tot stilstand komt. Laat het vermalen door een doorn in het oog te zijn, totdat ze ons onze vrijheden teruggeven en een einde maken aan deze belachelijke poppenkast. Ze proberen vaccinpaspoorten en verplichte vaccinaties op te leggen. Maar we hebben de kaarten in de hand. Alleen als we moedig genoeg zijn om op te staan, kunnen we het redden. Zelfs als we het risico lopen dat we er alleen voor staan. Moed roept moed op. Het was de geheime kracht van Martin Luther King. Het moet ook dat van ons zijn.

 

Nu je de oplichterij ziet, ken je ook het eenvoudige recept om dit virus te laten verdwijnen voordat hun roekeloze beleid het echt tot een monstervirus maakt. Denk aan 1918. Beëindig de oorlog tegen het virus. Laat de jonge mensen uit de loopgraven komen. Laat mensen hun leven weer oppakken. Bied gerichte bescherming aan de kwetsbaren. Zo verdwijnt dit virus in de geschiedenisboeken.

 

Het is tijd om moedig te zijn. Het is tijd om de fraudeurs aan te wijzen. En het is tijd om de gewoonten, waarden en principes terug te eisen die nodig zijn om onze democratische en wetenschappelijke instellingen te herstellen om te voorkomen dat dit ooit weer opnieuw gebeurt.

 

Het feodalisme was een gigantische stinkende beerput van egoïstische corruptie.
Individuele rechten, vrije markten, het democratische proces en inperkende overheid waren het tegengif die de mensheid van die hiërarchische dienstbaarheid bevrijdden. Het lijkt erop dat we de cirkel rond zijn. De COVID-zwendel is een symptoom, niet de oorzaak, van een kapot systeem.

(…)

Hij die de bureaucratie creëert, hij die de sleutels van de schatkist heeft, hij die de macht van de tollenaar uitoefent en hij die degenen opdraagt ​​om de wetten te handhaven, zal altijd een gevolg hebben van egoïstische charlatans, huurzoekers, en parasieten die hem volgen waar hij ook gaat. Dus, houd zijn krachten aan een zeer korte lijn om de handen van andere mensen af ​​te houden van uw geld, uw eigendom, uw vrijheid en uw lichaam.

 

Je hebt geen betere leiders nodig. Je hebt minder machtige instellingen nodig. Zo voorkom je dat dit nog een keer gebeurt.

 

Vrijheid van meningsuiting, individuele rechten, privé-eigendom, individueel eigendom, concurrentie, debat te goeder trouw, kleine overheid, minimale belastingen, beperkte regulering en vrije markten, kortom het tegenovergestelde van het vriendjeskapitalisme waar we nu onder lijden, dit zijn de checks and balances die een samenleving kogelvrij maken tegen de zielloze charlatans die opklimmen naar machtsposities in opgeblazen overheidsinstellingen en tegen de parasitaire fraudeurs die zich aan de speen van de overheid willen hechten.

 

Ja, we hebben een geweldige reset nodig. Alleen niet de op abonnementen gebaseerde versie die het World Economic Forum zich voorstelt.

 

Een van de meest trieste lessen uit de geschiedenis is deze: als we lang genoeg in de maling zijn genomen, hebben we de neiging om elk bewijs van de misleiding te verwerpen. We zijn niet langer geïnteresseerd in het achterhalen van de waarheid. De misleiding houdt ons gevangen. Het is gewoon te pijnlijk om te erkennen, zelfs voor onszelf, dat we zijn beetgenomen. Als je eenmaal een charlatan macht over je geeft, krijg je die bijna nooit meer terug.” ― Carl Sagan, The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark.

 

 

Verantwoording bij de vertaling.
Ik heb de oorspronkelijke tekst vanwege haar lengte opgedeeld in 6 delen. Hier eindigt deel 6 en het laatste deel van deze vertaling.
Ik heb deze tekst vertaald om verschillende redenen.
Het is een duidelijke, vlot leesbare en eenvoudig verstaanbare tekst. Zelfs wanneer het ‘technisch’ wordt. De tekst focust zich uitsluitend op het medisch-wetenschappelijke luik van deze ‘pandemie’ die uiteraard meerdere facetten heeft.

De tekst legt bloot waar de misleiding zit. Aan de bron. Kennis over de materie is daarom essentieel om het begrip van de misleiding te kunnen begrijpen.

Zonder absolute volledigheid of exclusiviteit te willen claimen lijkt deze tekst mij behoorlijk volledig. Toch zal die, eveneens naar mijn menig, dra voorbijgestreefd zijn.

Zoals elk totalitair systeem in het verleden op zeker moment afstand deed van haar wetenschappelijke merites om zichzelf te rechtvaardigen en te handhaven, zal ze daar ook nu afstand van doen. Voor een deel omdat zij ook niet meer te handhaven is. Mensen die dachten ‘volledig gevaccineerd’ te zijn, raken immers alsnog geïnfecteerd, worden alsnog ziek en ja, sterven alsnog ten gevolge van een infectie met Covid. Wat is dan nog het nut van deze massavaccinatie?

Maar er zijn nog andere redenen denkbaar, zoals de mogelijkheid dat andere medische behandelingsmethoden ingeburgerd kunnen raken. Maar bovenal: het principe van de totalitaire machtsontplooiing is gevestigd. De modus operandi is bekend. Het ‘nut’ van pasjes en onderworpenheid aan de ‘grotere’ machten moet niet meer uitgelegd worden. Het zaad is geplant.
Wil de macht ongrijpbaar blijven voor het klootjesvolk, dan moet ze schakelen en blijven schakelen.

 

 

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!