De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Zero-Covid-zwendel (3)

donderdag 9 september 2021 16:09
Spread the love

Immuniteit als een commerciële dienst.

Van de community-vertaaldesk:
oorspronkelijk in een geheel hier verschenen:

https://www.juliusruechel.com/2021/09/the-snake-oil-salesmen-and-covid-zero.html?fbclid=IwAR3DaAyVxKf-gn8HKPNlk6MlUlJzKDphZOFNrtLYzGBLCX9j4Qhub4weGcw

 

8                  Lekkende vaccins
Antilichaamafhankelijke verbetering en het Marek-effect

De ervaring van de 2e golf van de Spaanse griep van 1918 roept ook een andere vraag op: wat voor soort evolutionaire druk wordt er gecreëerd door het gebruik van een lekkend vaccin?

Een vaccin dat steriliserende immuniteit biedt, voorkomt dat de gevaccineerde het virus kan krijgen of overdragen. Ze worden een doodlopende weg voor het virus. Zoals ik echter al heb vermeld, was de huidige oogst van COVID-vaccins, die bedoeld zijn om het immuunsysteem te trainen om de S-spike-eiwitten te herkennen, niet ontworpen om steriliserende immuniteit te creëren. Door hun ontwerp helpen ze alleen maar het risico op ernstige gevolgen te verminderen door het immuunsysteem te stimuleren. De gevaccineerden kunnen het virus dus nog steeds krijgen en verspreiden – de definitie van een lekkend vaccin – en epidemiologische gegevens maken heel duidelijk dat dit nu ook over de hele wereld gebeurt.

 

Dus zowel de gevaccineerde als de niet-gevaccineerde zijn even goed in staat om nieuwe varianten te produceren. Het idee dat de niet-gevaccineerde varianten produceren, terwijl de gevaccineerde dat niet doen, is een leugen.

 

Vanuit een evolutionair perspectief is het zelfs een potentieel gevaarlijk scenario. om het risico op ziekenhuisopname of overlijden tijdelijk af te zwakken zonder de infectie onder de gevaccineerden te stoppen. Zo wordt immers een reeks van evolutionaire omstandigheden gecreëerd waarin een variant die gevaarlijk is voor niet-gevaccineerden zich gemakkelijk onder de gevaccineerden kan verspreiden zonder dat de gevaccineerden erg ziek worden. Laten we dit bij gebrek aan een betere term een ​​dual-track variant noemen. Dus, omdat de gevaccineerden niet bedlegerig worden van deze tweesporenvariant, kunnen ze het gemakkelijk blijven verspreiden, waardoor het een concurrentievoordeel krijgt, zelfs wanneer het zeer gevaarlijk is voor niet-gevaccineerden.

 

Bovendien, aangezien COVID-vaccinatie op korte termijn slechts tijdelijke bescherming biedt, lopen de gevaccineerden zelf ook een even groot risico op ernstiger gevolgen zodra hun immuniteit afneemt.

 

Dit creëert dus een evolutionaire druk op het virus om zich te gedragen als een steeds besmettelijker maar relatief mild virus zolang iedereen is gevaccineerd, maar als een gevaarlijk en ook zeer besmettelijk virus zodra de tijdelijke immuniteit is uitgewerkt.

 

De pandemie heeft dus echt het potentieel om de pandemie van de niet-gevaccineerde te worden. Een schaamteloze term die is bedacht door volksgezondheidsfunctionarissen om de gevaccineerden angst aan te jagen om hun niet-gevaccineerde leeftijdsgenoten te kunnen pesten. Maar de realiteit komt met een twist, want naarmate de tweesporenvariant evolueert, zouden de niet-gevaccineerden én degenen van wie de boosters zijn verlopen, samen reden moeten hebben om bang te zijn; voor de gevaccineerde welteverstaan en niet andersom, zoals veel bange burgers nu wel lijken te geloven.

 

En het eindresultaat zou zijn dat we allemaal permanent afhankelijk worden van boosters, elke 6 maanden, voor altijd. Een realiteit in wording.

 

Wacht even, zou je kunnen zeggen, de eerder getoonde griepvaccinkaart bood ook nooit steriliserende immuniteit. Het griepvaccin is notoir lek, maar is toch niet gevaarlijker geworden?

Het antwoord is ingewikkeld omdat de vergelijking minder nuttig is dan het op het eerste gezicht lijkt.
Ten eerste. Zolang de meerderheid van de bevolking geen griepvaccin krijgt, zullen gevaarlijkere varianten te maken krijgen met grotere concurrentie van minder gevaarlijke varianten die circuleren onder de gezonde niet-gevaccineerde bevolking.
Ten tweede, aangezien het vaccin om te beginnen slechts 40% effectief is en de immuniteit na de injectie snel vervaagt, biedt het griepvaccin in het begin niet veel bescherming, waardoor de kans kleiner wordt dat afzonderlijke mutaties onder de gevaccineerden kunnen circuleren.

Ten derde, wordt de stam waarop het griepvaccin jaarlijks wordt geproduceerd, vaak verkeerd ingeschat. Influenza heeft veel stammen die voortdurend evolueren, dus er is veel giswerk bij het maken van de juiste formule elk jaar. Met andere woorden, een gebrek aan universele dekking en slechte bescherming verhinderen meer dan waarschijnlijk de opkomst van een tweesporenvariant bij de reguliere griep.

Bovendien is griepvaccinatie ook niet gelijk verdeeld over de bevolking. Het zijn vooral de kwetsbaren en degenen die om hen heen werken die het krijgen, terwijl kinderen, jonge volwassenen en andere gezonde leden van de samenleving het niet krijgen. Dus zelfs als er meer dodelijke varianten zouden ontstaan ​​in verpleeghuizen of ziekenhuisomgevingen, zou het hoge aantal gezonde niet-gevaccineerde bezoekers van die faciliteiten, voortdurend minder dodelijke maar meer besmettelijke varianten met zich meebrengen. Waardoor ook wordt voorkomen dat gevaarlijkere varianten een concurrentievoordeel krijgen in de verpleeginstellingen of ziekenhuizen. Maar als de lekkende griepvaccinaties voor iedereen zouden worden uitgebreid, of als verpleeghuispopulaties geïsoleerd zouden blijven van de rest van de samenleving zoals tijdens de COVID-lockdowns, zouden de dingen er misschien een beetje anders uit gaan zien.

 

Waar ik voor waarschuw, is verre van theoretisch.

Er is een heel duidelijk voorbeeld uit de pluimveehouderij (goed bekend bij volksgezondheidsfunctionarissen en vaccinontwikkelaars) waar een universeel lekkend vaccin een virus ertoe aanzette om te evolueren en extreem dodelijk te worden voor niet-gevaccineerde kippen.

 

Het wordt het Marek-effect genoemd. Het begon met een lekkend vaccin dat werd uitgerold om een ​​herpesvirus te bestrijden in geïndustrialiseerde kippenstallen met een hoge bezettingsgraad. Gevaccineerde kippen werden beschermd tegen ernstige gevolgen, maar bleven het virus niettemin krijgen en verspreiden, dus evolutionaire druk leidde tot de opkomst van een tweesporenvariant die uiteindelijk de dominante stam van dit herpesvirus werd. Het bleef zich verspreiden onder de gevaccineerde kippen zonder ze te doden, maar doodde wel tot 80% of meer van de niet-gevaccineerde vogels wanneer ze besmet raakten.

 

Daarom is er nu een oneindige stroom van vaccinaties nodig om de status quo te kunnen handhaven. Ik wed dat de farmaceutische industrie lacht om al die drugsafhankelijke kippen.

 

Nu, het is geen zekerheid dat dit ook zal gebeuren met de COVID-vaccins, maar hoe langer dit fiasco voortduurt en hoe hoger de vaccinatiegraad over de hele wereld, hoe waarschijnlijker het wordt dat we opnieuw de voorwaarden scheppen voor een soort Marek-effect.

 

Een lekkend vaccin dat spaarzaam wordt gebruikt om kleine groepen van kwetsbare personen te beschermen, is heel anders dan een lekkend vaccin dat voor iedereen wordt toegepast. De snelle gedragsverandering van de Spaanse griep van 1918 zou voor ons allemaal een waarschuwing moeten zijn dat een virus zich zeer snel kan aanpassen als reactie op kleine veranderingen in de evolutionaire druk. Hoe dichter we bij universele vaccinatie komen, hoe groter het gevaar dat lekkende vaccins leiden tot tweesporenvarianten die gevaarlijker worden voor niet-gevaccineerden.

 

Er is nog een ander gevaar van lekkende vaccins dat het vermelden waard is, omdat onderzoekers er al de eerste tekenen van beginnen te zien. Het wordt antilichaamafhankelijke versterking (ADE) genoemd. Het gebeurt wanneer een slecht ontworpen vaccin antilichamen traint om een ​​virus als een indringer te herkennen zonder sterk genoeg te zijn om ze te doden of te neutraliseren.

 

In plaats van dat het virus in het antilichaam wordt geneutraliseerd (antilichamen omhullen indringers om ze te neutraliseren), neemt het virus de antilichaamcel over die het heeft aangevallen en gebruikt het als gastheer om kopieën te maken van zichzelf. Het aanvallende antilichaam opent dus de deur naar de binnenkant van de cel en wordt de onwetende gastheer van het virus, waardoor de infectie versneld in plaats van stopt.

Antilichaamafhankelijke versterking is een goed gedocumenteerd fenomeen bij pogingen om vaccins te ontwikkelen tegen het RSV-virus, knokkelkoorts en andere coronavirussen. Dit is een van de redenen waarom eerdere pogingen om een ​​humaan coronavirusvaccin tegen het SARS-virus te ontwikkelen, mislukten. Het bleef maar mislopen bij de dierproeven. En veel artsen waarschuwden vanaf de eerste dag dat het met deze vaccins net zo zou gebeuren; dat er geleidelijk nieuwe varianten opduiken die voldoende verschillen van de oorspronkelijke variant waarop het vaccin is gebaseerd.

 

ADE verschijnt niet op de dag na vaccinatie. Het ontstaat geleidelijk naarmate nieuwe varianten zich verspreiden die anders zijn dan eerdere varianten.

Met andere woorden, de vorige vaccinatie beschermt u alleen totdat er nieuwe varianten ontstaan. Dan wordt de training die uw vorige vaccinatie uw immuunsysteem heeft gegeven een risico, aangezien uw immuunsysteem overschakelt van bescherming naar het verhogen van het risico.

 

Je enige manier om jezelf te beschermen, is door plichtsgetrouw je volgende “bijgewerkte” booster-injectie te krijgen om jezelf de komende paar maanden te beschermen. U wordt een permanente medicijnafhankelijke vaccinklant. En je kunt maar beter hopen dat de formulering van volgend jaar het niet verkeerd doet. En je kunt maar beter hopen dat updates je voor onbepaalde tijd veilig kunnen houden, want er bestaat ook het risico dat updates minder effectief worden naarmate de slechte training van eerdere boosters begint op te lopen.

 

Het geeft een geheel nieuwe draai aan de slagzin ‘vertrouw op de wetenschappers’. Je leven zal letterlijk aan hun genade zijn overgeleverd.

 

Ik wed dat de farmaceutische industrie zal glimlachen naar al die loyale klanten van drugsafhankelijke kippen – praat over het hebben van een vast publiek! En wat een leuke deal – vaccinmakers hebben vrijstelling gekregen van aansprakelijkheid als het misgaat. En wanneer het misgaat zijn zij ook de go-to-man om het op te lossen … met nog meer boosters!

 

En met elke booster kun je opnieuw Russisch roulette spelen met bijwerkingen: dood, auto-immuunziekten, reactivering van slapende virussen, neurologische schade, bloedstolling en meer.Het is spelen met vuur.

 

Alle vaccinmakers en volksgezondheidsautoriteiten waren zich bewust van het potentieel voor ADE met de ontwikkeling van een coronavirusvaccin. Toch drongen ze vanaf de eerste dag aan op massale vaccinatie, zonder de onderzoeken op lange termijn die bedoeld zijn om dit soort risico’s uit te sluiten, af ​​te ronden

 

In hun gretigheid om u op uw regime van eindeloze boosters en vaccinpaspoorten te krijgen, hebben ze bewust met uw toekomst gegokt.

 

En waarom niet, als meer boosters de oplossing zijn als er iets misgaat? Ze kunnen altijd de schuld geven van de “varianten”. De media – als vierde macht – zullen ze niet uitdagen; niet met de miljarden dollars aan reclame-inkomsten die voor vaccins rondgaan.

 

 

9                  Antivirusbeveiligingsupdates:
Kruis-reactieve immuniteit door herhaalde blootstelling.

En nu komen we bij de tweede manier waarop ons immuunsysteem profiteert van de snelle evolutie van RNA-respiratoire virussen en bij de sinistere manier waarop het volksgezondheidsbeleid dat systeem verstoort.

 

De eens dodelijke Spaanse griep van 1918 is nog steeds aanwezig; nu maakt het echter deel uit van de mengelmoes van virussen die elke winter verkoudheid en griep veroorzaken. Omdat latere varianten evolueerden naar minder dodelijke. Hoe onaangenaam het griepseizoen ook is, voor de meesten van ons is het niet dodelijk, tenzij we een zwak of aangetast immuunsysteem hebben. Maar elke volgende blootstelling leert ons immuunsysteem hoe het zijn geleidelijke evolutie in de loop van de tijd kan bijhouden.

 

Met andere woorden, de blootstelling elk jaar aan de nieuwste soort verkoudheids- of griepvirus fungeert als een soort antivirusbeveiligingsupdate om u gedeeltelijk voor te bereiden op de volgende.

 

Afnemende immuniteit en veranderende mutaties betekent dat u nooit 100% immuun bent voor de volgende, maar zolang updates frequent genoeg zijn, zult u ook nooit 0% immuniteit hebben. Er zal altijd voldoende overdracht zijn om u te beschermen tegen de meest ernstige gevolgen, tenzij u de pech heeft een zwak immuunsysteem te hebben.

 

Een breed scala aan virussen die rondzwerven tijdens het koude- en griepseizoen, maakt het minder waarschijnlijk dat we zullen sterven of ernstig ziek worden wanneer we worden blootgesteld aan een nieuwe “variant” uit Londen, India of Brazilië, of als we worden blootgesteld aan een nieuwe “neef” zoals COVID, dat uit een vleermuisgrot of markt kruipt of ontsnapt uit een laboratorium in Wuhan.

 

Maar als we er even over nadenken, wordt wat ooit gevaarlijk was toen het nieuw was, al snel onze belangrijkste bondgenoot voor de toekomst om ons te beschermen tegen het volgende gevaarlijke nieuwe ding.

 

Zolang we vaak opnieuw worden blootgesteld, voordat de immuniteit tot nul vervaagt, is kruis-reactieve immuniteit de enige realistische evolutionaire strategie die mensen hebben om zich te beschermen tegen de volgende virale variant of virale neef van deze snel muterende respiratoire virussen.

 

Met voldoende overgebleven kruis-reactieve immuniteit van uw laatste blootstelling, kan blootstelling aan de nieuwste variant van een virus er eenvoudigweg toe leiden dat uw immuunsysteem wordt bijgewerkt zonder dat u er ook maar iets van merkt.

 

Dat is wat het betekent om een ​​”asymptomatische” infectie te krijgen voordat we de gezonde mensen begonnen te kwellen met eindeloze PCR-testen.

 

“Asymptomatische infecties”, krijgen we constant. Elke keer we een van de meer dan 200 ademhalingsvirussen tegenkomen die onder ons circuleren, vaak zonder zelfs maar de “infectie” op te merken. Het zijn natuurlijke “antivirusbeveiligingsupdates”.

 

En veel van deze ontmoetingen zijn asymptomatisch omdat ons immuunsysteem ze kan neutraliseren zonder zelfs voldoende lagen van onze afweer te hoeven verstoren en symptomen te veroorzaken. Bijna iedereen krijgt elk jaar een paar updates van het immuunsysteem van de virussen die verkoudheid veroorzaken, maar slechts een klein percentage zal ooit erg ziek worden. De rest krijgt misschien nauwelijks een loopneus of helemaal geen symptomen.

 

Massale PCR-tests tijdens COVID zorgden voor een enorme paniek over elke mogelijke asymptomatische COVID-update, terwijl we ons alleen hadden moeten concentreren op die mensen met een ernstige symptomatische ziekte.

 

Er was nooit een gegronde reden om PCR-tests uit te rollen naar asymptomatische burgers, behalve om de angst bij de bevolking te vergroten en ze zo ontvankelijk te maken voor massale vaccinatie.

 

Dus in zekere zin zijn die 201 ademhalingsvirussen die onze verkoudheid en griep veroorzaken niet alleen een ongemak, ze zijn de natuurlijke oplossing voor software-updates – ook al zijn ze gevaarlijk voor mensen met een zwak immuunsysteem. Voor de rest van ons is ons immuunsysteem ervan afhankelijk om gedeeltelijke bescherming te bieden tegen nieuwe stammen die ontstaan ​​door mutatie.

 

Het wegwerken van degenen die al in de samenleving circuleren, zou ons kwetsbaarder maken voor nieuwe varianten die opduiken. Het uitroeien van een relatief goedaardig respiratoir virus is daarom ook geen wenselijk doel.

Maar het naar de achtergrond laten verdwijnen is een wenselijk doel voor de volksgezondheid, zodat wat ooit gevaarlijk was, ons nu kan blijven beschermen tegen de volgende door middel van kruis-reactieve immuniteit.

 

Gerichte bescherming voor de kwetsbaren, geen lockdowns, was altijd al de enige realistische reactie van de volksgezondheid op dergelijke respiratoire virussen, tenzij iemand deze kans wilde aangrijpen om het publiek massaal te laten vaccineren.

 

De natuur heeft deze fascinerende strategie van zelfvernieuwende immunologische tegenmaatregelen ontwikkeld door ons voortdurend te testen met milde versies van eerder nauw verwante ademhalingsvirussen. Ons immuunsysteem lijkt daarom enigszins op een Olympische gewichtheffer wiens spieren niet alleen sterk blijven, maar zelfs sterker worden door routinematig zijn spieren een beetje te belasten. Ons immuunsysteem functioneert op dezelfde manier – het moet voortdurend op stress worden getest met milde uitdagingen voor deze snel muterende virussen, dit om het robuuste arsenaal aan verdedigingen te kunnen ontwikkelen en om ons veilig te houden. Het is een concept dat antifragiliteit wordt genoemd en dat in detail werd beschreven door Nassim Taleb in zijn baanbrekende boek Antifragile: Things That Gain from Disorder. Als je dit concept eenmaal begrijpt, zal je angst voor “varianten” snel verdwijnen.

 

De uitroeiing van deze snel muterende luchtwegvirussen is daarom niet alleen onhaalbaar, het zou zelfs gevaarlijk zijn als het ons zou lukken, omdat het de beveiligingsupdates zou elimineren die we nodig hebben om ons te beschermen tegen nieuwe varianten die uit andere vleermuisgrotten kruipen of over soortengrenzen heen springen.

 

De loopneus van dit jaar is je bescherming tegen COVID-23. Je kruis-reactieve immuniteit tegen de vervelende griep van vorig jaar zou je leven kunnen redden als er iets echt gevaarlijks aankomt. Zolang het op zijn minst gerelateerd is aan wat je immuunsysteem eerder heeft gezien.

 

COVID had gemakkelijk net zo gevaarlijk voor ons kunnen zijn als de Spaanse griep als het niet voor de reddende genade van kruis-reactieve immuniteit was geweest.

 

Iemand moet Bill Gates zijn kruiperige laarzenlikkers van de volksgezondheid en de farmaceutische bedrijven die hen in het oor fluisteren, eraan herinneren dat de meesten van ons in de natuurlijke wereld van ademhalingsvirussen geen regime van oneindige boostershots nodig hebben om ons tegen COVID-varianten te beschermen. We hebben al een perfect werkend systeem om ons nieuwe updates te brengen en te blijven brengen. Ademhalingsvirussen zijn een heel ander beest dan pokken, polio of mazelen; en anders doen is niet alleen dom, het is crimineel omdat iedereen met een achtergrond in immunologie beter weet.

 

Maar het is een fantastische en zeer winstgevende manier om een ​​populatie met grote ogen bang te maken om nooit eindigende boostershots verkocht te krijgen als vervanging voor de natuurlijke antivirusupdates die we normaal krijgen van knuffels en handdrukken.

 

Bescherm de kwetsbaren en stop met azen op de rest van ons.

 

Verantwoording bij de vertaling.
Ik heb de oorspronkelijke tekst vanwege haar lengte opgedeeld in 6 delen. Hier eindigt deel 3 van deze vertaling.
Ik heb deze tekst vertaald om verschillende redenen.
Het is een duidelijke, vlot leesbare en eenvoudig verstaanbare tekst. Zelfs wanneer het ‘technisch’ wordt. De tekst focust zich uitsluitend op het medisch-wetenschappelijke luik van deze ‘pandemie’ die uiteraard meerdere facetten heeft.

De tekst legt bloot waar de misleiding zit. Aan de bron. Kennis over de materie is daarom essentieel om het begrip van de misleiding te kunnen begrijpen.

Zonder absolute volledigheid of exclusiviteit te willen claimen lijkt deze tekst mij behoorlijk volledig. Toch zal die, eveneens naar mijn menig, dra voorbijgestreefd zijn.

Zoals elk totalitair systeem in het verleden op zeker moment afstand deed van haar wetenschappelijke merites om zichzelf te rechtvaardigen en te handhaven, zal ze daar ook nu afstand van doen. Voor een deel omdat zij ook niet meer te handhaven is. Mensen die dachten ‘volledig gevaccineerd’ te zijn, raken immers alsnog geïnfecteerd, worden alsnog ziek en ja, sterven alsnog ten gevolge van een infectie met Covid. Wat is dan nog het nut van deze massavaccinatie?

Maar er zijn nog andere redenen denkbaar, zoals de mogelijkheid dat andere medische behandelingsmethoden ingeburgerd kunnen raken. Maar bovenal: het principe van de totalitaire machtsontplooiing is gevestigd. De modus operandi is bekend. Het ‘nut’ van pasjes en onderworpenheid aan de ‘grotere’ machten moet niet meer uitgelegd worden. Het zaad is geplant.
Wil de macht ongrijpbaar blijven voor het klootjesvolk, dan moet ze schakelen en blijven schakelen.

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!