De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De zaak Issa Amro/Brief aan leden Tweede Kamercommissie Buitenlandse Zaken

De zaak Issa Amro/Brief aan leden Tweede Kamercommissie Buitenlandse Zaken

zondag 26 maart 2017 21:49
Spread the love

DE ZAAK ISSA AMRO/BRIEF AAN  LEDEN TWEEDEKAMERCOMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN

AAN DE LEDEN  VAN DE VASTE TWEEDE KAMERCOMMISSIEBUITENLANDSE ZAKEN

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/de-zaak-issa-amrobrief-aan-leden-tweede-kamercommissie-buitenlandse-zaken/

Onderwerp:Gebruik uw inzet en invloed, zowel bij de [demissionaire]regering als rechtstreeks, bij de Israelischeautoriteiten om erop aan te dringen, dat de aanklachtentegen Issa Amro, Palestijns voorman van de geweldloze strijdtegen de Israelische bezetter, komen te vervallen.

Geachte dames en heren,

U leest het al in bovenstaande:Ik doe een dringend beroep op u,van de Israelische auoriteitente eisen, de vervolging stop te zetten van Issa Amro, voorman van ”Youth against settlements” [1],een organisatie in Hebron, die strijdt tegen de illegalenederzettingen in bezet Palestijns gebied. [Zoals u weet, is in Hebron zelf een enclave van buitengewoonagressieve kolonisten. [2]Issa Amro is een bekend kampioen van de geweldloze strijd tegen de Israelische bezetter. [3]
Daarnaast verwacht ik van u, dat u uw invloed aanwendt bij de [demissionaire] Nederlandseregering over de zaak Issa Amro.
TE UWER INFORMATIE:DE ZAAK TEGEN ISSA AMRO

In februari 2016 werd Issa Amro gearresteerd door de Israelischebezettings-autoriteiten op grond van maar liefst 18 aanklachten. [4][daarover zometeen] en moet binnenkort [waarschijnlijk deze week]terecht staan voor een Israelische militaire rechtbank. [5]

A
MILITAIR RECHT IN DE BEZETTE GEBIEDEN/DISCRIMINEREND/UW INZET
Nu is het hele idee van het terechtstaan van een burger vooreen militaire rechtbank sowieso al absurd, maar het isbovendien ook nogeens pure discriminatie, omdat dat militairerecht alleen wordt toegepast tegenover Palestijnen in debezette gebieden. Militair recht wordt NIET toegepast op inwoners uitIsrael en ook niet op kolonisten in de bezette gebieden! [6] 
Dat alleen al is voor u een reden om in de pen te klimmenen daarover de Israelische autoriteiten aan te schrijven.
U bent dat trouwens volgens de principes in deGrondwet verplicht!Artikel 90, Nederlandse Grondwet stelt immers,dat de regering de Internationale Rechtsorde moetbevorderen.Ik citeer:”De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.”[7]
En dat verschil in rechtssysteem is discriminerend, wat instrijd is met alle internationale rechtsregels!
DE ZAAK TEGEN ISSA AMRO/GEBEURTENISSEN, AANKLACHTEN EN VERLOOP
Maar de reden voor deze brief is dus de zaak tegen IssaAmro:
Volgens mijn informatie werd Issa Amro samen metadvocaat Farid al-Atrash gearresteerd op29 februari 2016, daags na een demonstratie op 26 februari. [8][Aan de zaak Atrash mag u ook de nodige aandacht schenken,helaas ben ik daarvan momenteel te weinig op de hoogte]
In juni 2016 werden er 18 aanklachten gepresenteerd voor de militaire rechtbank. [9]Niet alleen waren een aantal aanklachten ridicuul[o.a. het ”beledigen” van een soldaat en meer van dergelijkenonsens] [10], volgens zijn advocaat dateerden 14 van de 18 aanklachten van een aantal jaren geleden en in sommigegevallen allang onderzocht en gesloten. [11]
Mensenrechtenorganisatie Amnesty International noemt de aanklachten ”ongefundeerd” en beschouwt hetproces als een manier om Issa Amro en zijn werkmonddood te maken. [12]
In april 2016 refereerde Amnesty International aan IssaAmro, Farid al-Atrash [tegelijk met hem gearresteerd],Omar Barghouti [nu ook gearresteerd, maar opborgtocht vrijgelaten kom ookvoor hem in actie] [13], die regelmatig wordengestalkd door de Israelische autoriteiten vanwegehun mensenrechtenactivisme. [14]
SAMENVATTEND
Aan deze intimidatie moet een einde komen!
Want het is duidelijk, dat deze agressieve stalking operations van de Israelische Overheid niet opzichzelf staan.
Ze moeten gezien worden in een breder kader, tegenhet licht van de bijna 50 jaar durende Israelischebezetting, met in zijn verlengde onderdrukking,vernederingen en mensenrechtenschendingen/oorlogsmisdaden in Oost-Jeruzalem, de West-banken Gaza [15].De uitbreiding van de illegale nederzettingenin bezet Palestijns gebied, culminerend in een”landdiefstal” wet. [16]
De kolonisten in de bezette gebieden, met name inHebron [waar de Youth against settlements gevestigd is]terroriseren de Palestijnse bevolking dagelijks [17],zonder dat deze enige bescherming krijgt van hetIsraelische leger [wat het verplicht is volgensde Conventies van Geneve]Neen, in plaats van bescherming worden Palestijnsemensenrechtenactivisten zoals Issa Amro gearresteerden geintimideerd!
DAAROM ROEP IK U OP:
Neem uw verantwoordelijkheid als Kamerleden!Bevorder de Internationale Rechtsorde!
ROEP ISRAEL OP DEZE INTIMIDATIE TE STOPPENEN DE AANKLACHTEN TEGEN ISSA AMRO TE LATEN VERVALLEN!
ROEP ISRAEL ONOMWONDEN EN BESLIST OP,DE BEZETTING TE BEEINDIGEN, DE ILLEGALENEDERZETTINGEN [18]TE ONTMANTELEN EN DE ILLEGALEMUUR [19] AF TE BREKEN!
Alleen dat kan leiden tot een echte en blijvende vrede.
Ik reken erop, dat u zich hiervoor inzet.

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

NOTEN

[1]

YOUTH AGAINST SETTLEMENTS
  http://hyas.ps/
  
  ”Youth Against Settlements is a nonviolent direct action group, which seeks to end the building and expanding of illegal Israeli settlements through non-violent popular struggle and civil resistance.

YAS is based in Hebron, one of the hardest hit areas of the Israeli occupation, where fundamentalists Israelis that have forcibly established a settlement right in the heart of Hebron. In order to protect illegal settlers, the Israeli state has imposed on the Palestinian residents of the city a regime of forced evictions, curfews, market and street closures, military checkpoints, and subjection to military law. Palestinians face frequent random searches, detentions without charge, and rampant settler violence. As a result of this, approximately 13,000  Palestinian civilians have fled their homes in Hebron’s city center, turning the city center into a virtual ghost town.”

ABOUT US

http://hyas.ps/about-us/

[2]

”The Palestinians who live in the South Hebron Hills are frequently the victims of violence perpetrated by residents of the nearby Israeli settlements. The violence escalated with the establishment of the Havat Ma’on settlement outpost in 1997 and then in 2000, with the outbreak of the second intifada. The Israeli authorities – military and police – generally do not intervene in these violent incidents and generally fail to exhaust the investigative means necessary for enforcing the law on violent settlers.Violent incidents include the following: attacking Palestinians in their living areas and attempting to burn down their tent dwellings; attacking shepherds as well as Israeli and international activists who accompany the villagers; vandalizing or chopping down olive trees and fruit trees; burning grain; setting dogs on people; stealing and harming sheep. Attacks of this type – which escalate during planting and harvesting – make it difficult for villagers to get their herds to pasture and restrict their access to their agricultural plots and water cisterns.”
  BTSELEM.ORGBACKGROUND ON THE SOUTH HEBRON HILLS
  http://www.btselem.org/south_ hebron_hills
  BTSELEM.ORGBACKGROUND ON THE SOUTH HEBRON HILLS
 http://www.btselem.org/south_h ebron_hills
  BTSELEM.ORGSOUTH HEBRON HILLS
  http://www.btselem.org/topic/s outh_hebron_hills

[3]

THE NEW YORK TIMESWHO’S AFRAID OF NONVIOLENCE27 JANUARY 2017
  https://www.nytimes.com/2017/0 1/27/opinion/whos-afraid-of-no nviolence.html?_r=0

[4]

”On 7 June 2016, 18 charges were levelled against Issa Amro at Ofer Military Court, some going back as far as 2010. They range from “insulting a soldier” to “assault”.

AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OPT: DROP BASELESS CHARGES AGAINST PALESTINIANHUMAN RIGHTS DEFENDER22 NOVEMBER 2016
  https://www.amnesty.org/en/ latest/news/2016/11/israel- opt-drop-baseless-charges- against-palestinian-human- rights-defender/

[5]
THE NEW YORK TIMESWHO’S AFRAID OF NONVIOLENCE27 JANUARY 2017
  https://www.nytimes.com/2017/0 1/27/opinion/whos-afraid-of-no nviolence.html?_r=0

[6]

”A new report published by the Association for Civil Rights in Israel (ACRI) outlines the nature of the legal regime currently operating in the West Bank. Two systems of law are applied in a single territory: one – a civilian legal system for Israeli citizens, and a second – a military court system for Palestinian residents. The result: institutionalized discrimination.”
 ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWSIN THE WEST BANK24 NOVEMBER 2014
  http://www.acri.org.il/en/2014 /11/24/twosysreport/  REPORT  14 OCTOBER 2014ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWSIN THE WEST BANK  http://www.acri.org.il/en/wp-c ontent/uploads/2015/02/Two-Sys tems-of-Law-English-FINAL.pdf
  ”The laws implemented in the West Bank are inequitable and discriminate against Palestinians. Although the settlers live in the same geographical area in which martial law is imposed, Israel has decided that they are not subject to military law, but rather to Israeli law. The application of two distinct legal systems in a single territory constitutes gross discrimination”
  BTSELEM.ORGMILITARY LAW
  http://www.btselem.org/demonst rations/military_law
  INTERNATIONAL REVIEW OF THE RED CROSS THE JUDICIAL ARM OF THE OCCUPATION:THE ISRAELI MILITARY COURTS IN THEOCCUPIED TERRITORIES
 https://www.icrc.org/eng/asset s/files/other/irrc_866_weill.p df

[7]

”De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.”
ARTIKEL 90, NEDERLANDSE GRONDWET

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/2008-07-15#Hoofdstuk5

[8]

AMNESTY INTERNATIONAL USAURGENT ACTION: TWO PALESTINIAN HUMANRIGHTS DEFENDERS ON TRIAL 17 FEBRUARY 2017
 http://www.amnestyusa.org/get- involved/take-action-now/urgen t-action-two-palestinian-human -rights-defenders-on-trial-isr aelopt-ua-27816

[9]

AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OPT: DROP BASELESS CHARGES AGAINST PALESTINIANHUMAN RIGHTS DEFENDER22 NOVEMBER 2016
  https://www.amnesty.org/en/ latest/news/2016/11/israel- opt-drop-baseless-charges- against-palestinian-human- rights-defender/

[10]

THE HAARETZPALESTINIAN ISSA AMRO CLAIMS POLITICALPERSECUTION AFTER INDICTMENT OVER OFFENSESDATING FROM W0135 SEPTEMBER 2016
  http://www.haaretz.com/israel- news/1.740072

[11]

THE HUFFINGTON POSTISRAEL PUTS CELEBRATED ACTIVIST ON TRIAL
  http://www.huffingtonpost.com/ david-palumboliu/israel-puts-c elebrated-_b_13590812.html
        THE HAARETZPALESTINIAN ISSA AMRO CLAIMS POLITICALPERSECUTION AFTER INDICTMENT OVER OFFENSESDATING FROM 20135 SEPTEMBER 2016
  http://www.haaretz.com/israel- news/1.740072

[12]

”“Issa Amro has faced a sustained campaign of harassment and assault at the hands of the Israeli military and settlers because of his activism. His case is emblematic of the climate of increasing hostility towards activists who protest the settlements, which are illegal under international law,” said Magdalena Mughrabi. [Deputy Regional Director for the Middle East and North Africa at Amnesty International, mijn toevoeging]

“We believe that he is facing trial solely for the peaceful exercise of his rights to freedom of expression and assembly. Imprisoning Issa Amro would be a travesty of justice and would silence yet another important critical voice in the Occupied Palestinian Territories.”

AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OPT: DROP BASELESS CHARGES AGAINST PALESTINIANHUMAN RIGHTS DEFENDER22 NOVEMBER 2016
  https://www.amnesty.org/en/ latest/news/2016/11/israel- opt-drop-baseless-charges- against-palestinian-human- rights-defender/

[13]

TIMES OF ISRAELBDS FOUNDER OMAR BARGHOUTI ARRESTED FOR TAX EVASION21 MARCH 2017

http://www.timesofisrael.com/ bds-founder-omar-barghouti- arrested-for-tax-evasion/

MONDOWEISSBDS CO-FOUNDER: ISRAEL’S ARREST AND INTERROGATIONOF OMAR BARGHOUTI NEXT STEP IN ”WAR AGAINST BDS MOVEMENT”23 MARCH 2017

http://mondoweiss.net/2017/03/ interrogation-barghouti- movement/

[14]

AMNESTY INTERNATIONALISRAELI GOVERNMENT MUST CEASE INTIMIDATION OFHUMAN RIGHTS DEFENDERS, PROTECT THEM FROMATTACKS12 APRIL 2016
  https://www.amnesty.nl/ actueel/israeli-government- must-cease-intimidation-of- human-rights-defenders- protect-them-from-attacks

[15]

ISRAELI MILITARY ATTACKS ON GAZA

”PROTECTIVE EDGE” 2014

FRAGMENTED LIVES

HUMANITARIAN OVERVIEW 2014

MARCH 2015

http://reliefweb.int/sites/rel iefweb.int/files/resources/ann ual_humanitarian_overview_2014 _english_final.pdf

   

BTSELEM.ORG

THE SIEGE ON GAZA

http://www.btselem.org/gaza_ strip/siege

BBC

UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”

10 DECEMBER 2008

http://news.bbc.co.uk/2/hi/ middle_east/7774988.stm

BLOCKADE ON GAZA/CRIME AGAINST HUMANITY

ASTRID ESSED

14 FEBRUARY 2008

http://la.indymedia.org/news/ 2008/02/213864.php

[16]

ISRAEL GEEFT ´´LANDROOFWET´´ GROEN LICHT7 FEBRUARI 2017
  https://rightsforum.org/nieuws /landroof%20wet

BTSELEM.ORGBTSELEM’S RESPONSE TO REGULATION BILL: A SEMBLANCEOF LEGALITY TO ONGOING PLUNDER6 FEBRUARY 2017
  http://www.btselem.org/press_r eleases/20170206_response_to_r egulation_bill
THE HAARETZISRAEL’S NEW PALESTINIAN LAND-GRAB LAWAND WHY IT MATTERS7 FEBRUARY 2017

http://www.haaretz.com/israel- news/1.770102

REUTERS

UN CHIEF SAYS ISRAELI SETTLEMENT BILL GOES

AGAINST INTERNATIONAL LAW

7 FEBRUARY 2017

http://www.reuters.com/article /us-un-israel-settlement-idUSK BN15M2A2

[17]

”The Palestinians who live in the South Hebron Hills are frequently the victims of violence perpetrated by residents of the nearby Israeli settlements. The violence escalated with the establishment of the Havat Ma’on settlement outpost in 1997 and then in 2000, with the outbreak of the second intifada. The Israeli authorities – military and police – generally do not intervene in these violent incidents and generally fail to exhaust the investigative means necessary for enforcing the law on violent settlers.Violent incidents include the following: attacking Palestinians in their living areas and attempting to burn down their tent dwellings; attacking shepherds as well as Israeli and international activists who accompany the villagers; vandalizing or chopping down olive trees and fruit trees; burning grain; setting dogs on people; stealing and harming sheep. Attacks of this type – which escalate during planting and harvesting – make it difficult for villagers to get their herds to pasture and restrict their access to their agricultural plots and water cisterns.”
  BTSELEM.ORGBACKGROUND ON THE SOUTH HEBRON HILLS
  http://www.btselem.org/south_ hebron_hills
  BTSELEM.ORGBACKGROUND ON THE SOUTH HEBRON HILLS
 http://www.btselem.org/south_h ebron_hills
  BTSELEM.ORGSOUTH HEBRON HILLS
  http://www.btselem.org/topic/s outh_hebron_hills

[18]

DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN

”The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49).

The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.”

BTSELEM.ORG

LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL

LAW

http://www.btselem.org/settlem ents/international_law

”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”

ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTION

https://www.icrc.org/applic/ih l/ihl.nsf/Article.xsp?action=o penDocument&documentId=77068F1 2B8857C4DC12563CD0051BDB0

HAGUE CONVENTION 1907

http://www.opbw.org/int_inst/s ec_docs/1907HC-TEXT.pdf

[19]

DE ILLEGALE MUUR

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL

IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

9 JULI 2004

http://www.icj-cij.org/docket/ index.php?pr=71&code=mwp&p1=3& p2=4&p3=6&ca

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!